Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Wyniki dydaktyczne i wychowawcze za I-szy semestr roku szkolnego 2012/2013

W dniu 14.02.2013 r. w auli Zespołu Szkół Nr 1 odbyły się kolejno apele podsumowujące wyniki  dydaktyczne i wychowawcze Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum.

Pierwszy z apeli prowadziła Pani Elżbieta Parol – wicedyrektor ds. Liceum Ogólnokształcącego.  W rzeczowym i obszernym przemówieniu zaprezentowała ona zebranym wyniki uczniów Liceum za pierwszy semestr roku szkolnego 2012/2013.

W 9 klasach Liceum Ogólnokształcącego uczyło się 241 uczniów, ich średnia ocen wyniosła 3,58 a średnia frekwencja 92%.

Na poziomie klas pierwszych LO najwyższą średnią ocen - 3,94 uzyskała klasa I „W” Pana Jacka Łuniewskiego. Frekwencja uczniów tej klasy wyniosła 93,7%.

Najlepszymi uczniami klas pierwszych LO okazali się:

 • Marta Paśnik z klasy I „W” ze średnią ocen 4,88
 • Aleksandra Paderewska  z klasy I „B” ze średnią ocen 4,87
 • Monika Gut z klasy I „B” ze średnią ocen 4,86

 Najlepszą klasą drugą LO była klasa II „W” Pana Tadeusza Urbanowicza, ze średnią ocen wynoszącą 3,8 oraz frekwencją 94%.

Najlepszymi uczniami klas drugich LO okazali się:

 • Agnieszka Gajowniczek z klasy II „W” ze średnią ocen 4,75
 • Justyna Beczek z klasy II „A/D” ze średnią ocen 4,66
 • Patrycja Czyżewska z klasy II „B” ze średnią ocen 4,41
 • Anna Paszkowska z klasy II „B” ze średnią ocen 4,41

 Najwyższą średnią ocen wśród klas trzecich LO uzyskała klasa III „B” Pani Małgorzaty Szuby – wyniosła ona 3,7 z frekwencją 92,7%.

Najlepszymi uczniami klas trzecich LO okazali się:

 • Anna Gańko z klasy III „W” ze średnią ocen 4,58
 • Adrian Więsik z klasy III „W” ze średnią ocen 4,50
 • Mariola Olszewska z klasy III „S” ze średnią ocen 4,50

Drugi z apeli poprowadził Pan Tadeusz Urbanowicz – wicedyrektor ds. Technikum, prezentując w swym przemówieniu analogiczne wyniki  uczniów Technikum.

W 20 oddziałach uczyło się 542 uczniów, ich średnia ocen wyniosła 3,33 a średnia frekwencja 91%.

Na poziomie klas pierwszych Technikum najwyższą średnią ocen - 3,59 uzyskała klasa I INF Pani Anny Smater-Nagraba. Frekwencja uczniów tej klasy wyniosła 93,74%.

Najlepszymi uczniami klas pierwszych Technikum okazali się:

 • Tomasz Zawadka z klasy I BUD ze średnią ocen 4,67
 • Daniel Kiszkurno z klasy I BUD ze średnią ocen 4,52
 • Sebastian Kaczmarek z klasy I INF ze średnią ocen 4,50

 Najlepszą klasą drugą Technikum była klasa II GEO Pani Ewy Drużbalskiej-Kopki, ze średnią ocen wynoszącą 3,62 oraz frekwencją 92,79%.

 Najlepszymi uczniami klas drugich Technikum okazali się:

 • Tomasz Pieńkowski z klasy II DR ze średnią ocen 4,59
 • Joanna Jackiewicz z klasy II GEO ze średnią ocen 4,44
 • Anna Gadaj z klasy II KL ze średnią ocen 4,43

Najwyższą średnią ocen wśród klas trzecich Technikum uzyskała klasa III GEO Pana Witolda Ołdakowskiego – wyniosła ona 3,78 z frekwencją 90,47%.

Najlepszymi uczniami klas trzecich Technikum okazali się:

 • Grzegorz Szuba z klasy III INF ze średnią ocen 4,86
 • Radosław Krupka z klasy III GEO ze średnią ocen 4,73
 • Olga Połosak z klasy III GEO ze średnią ocen 4,66

 Najlepszą klasą czwartą Technikum była klasa IV KL Pani Małgorzaty Dumicz, ze średnią ocen wynoszącą 3,69 oraz frekwencją 91,23%.

Najlepszymi uczniami klas czwartych Technikum okazali się:

 • Weronika Szymańska z klasy IV KL ze średnią ocen 4,67
 • Beata Kobza z klasy IV TUF ze średnią ocen 4,66
 • Paweł Król z klasy IV BUD ze średnią ocen 4,63

Rozważając wyniki dydaktyczne i wychowawcze za I-szy semestr roku szkolnego 2012/2013 nie można pominąć Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. Z informacji opracowanych przez Panią Annę Ościłowską – wicedyrektora ds. Zasadniczej Szkoły Zawodowej wynika, iż w dniu klasyfikacji liczba uczniów ZSZ wynosiła 245, a ZSZS – 26.

Najwyższą średnią ocen w ZSZ uzyskały klasy:

 • II b/e Pani Jadwigi Rygielskiej – 3,7
 • III m  Pani Ewy Mikucewicz – 3,57
 • II f Pani Katarzyny Budzyńskiej – 3,43

 Z kolei najwyższą frekwencją mogą się pochwalić klasy:

 • I b/m Pani Haliny Nowak – 89,36%
 • II m/m Pani Bogusławy Bartosiewicz – 88,36%
 • I t Pani Bożeny Niemyjskiej- 88,16%

 Najlepszymi uczniami ZSZ okazali się:

 • Malgorzata Botwina z klasy II b/e ze średnią ocen 4,64
 • Rafał Gut z klasy III m ze średnią ocen 4,57
 • Arkadiusz Antosiewicz z klasy III m ze średnią ocen 4,36
 • Hanna Rawska z klasy II f ze średnią ocen 4,33
 • Kinga Gójska z klasy III f ze średnią ocen 4,22
 • Sebastian Gniado z klasy III m ze średnią ocen 4,21
 • Aneta Roguska z klasy II f ze średnią ocen 4,18
 • Renata Pleszuk z klasy III f ze średnią ocen 4,11
 • Iwona Szuba z klasy III f ze średnią ocen 4,11

 Średnia ocen w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej wyniosła 3,7, a najlepszymi uczniami byli:

 • Piotr Kowalski z klasy II GA ze średnią ocen 4,50
 • Damian król z klasy II GA/P ze średnią ocen 4,50
 • Machalska Justyna z klasy I K ze średnią ocen 4,50
 • Krzysztof Cacko z klasy II GA/P ze średnią ocen 4,30
 • Paulina Kieliś z klasy I K ze średnią ocen 4,25
 • Angelika Skalska z klasy II GA ze średnią ocen 4,14
Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17