Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Rok pełen sukcesów

Rok pełen sukcesów zakończyliśmy w miłej atmosferze i teatralnej scenerii. Swoją obecnością zaszczycili nas Starosta Powiatu Mińskiego - Pan Antoni Jan Tarczyński, wicestarosta - Pan Krzysztof Płochocki, Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji - Pani Emilia Piotrkowicz, Przewodniczący Komisji Oświaty – Pan Daniel Milewski i zastępca komendanta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej – płk.  Jacek Kazimierski.

Starania uczniów i nauczycieli w kreowaniu wizerunku szkoły atrakcyjnej, bezpiecznej, bardzo nowoczesnej i kształcącej w perspektywicznych zawodach podkreślił Starosta Powiatu Mińskiego, Pan Antoni Jan Tarczyński i wspólnie z dyrektor Zespołu Szkół Małgorzatą Beczek wręczyli świadectwa z wyróżnieniem. A było komu, gdyż w LO 5 klas na 9 uzyskało średnią ocen klasy 4,0 i powyżej, a średnia ocen uczniów tylko klas pierwszych wynosi 3,88, a klas drugich – 3,76.

W Technikum uczniowie klas drugich wypracowali średnią ocen 3,78,  a średnia ocen klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej wynosi 3,5. Wszystkie te wyniki mają odniesienie w sukcesach egzaminów maturalnych i zawodowych, które w tym roku dały nam 8 miejsce w województwie w rankingu szkół, przyznanie nam certyfikatu LIDERA SZKOŁY NOWYCH TECGNOLOGII i certyfikatu Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej – TECHNIKUM ROKU 2012.

Uczniowie podziękowali gościom za wspieranie szkoły w jej rozwoju, a dyrektor Beczek życzyła wszystkim, by chwile wakacji sączyły się leniwie i słońce napełniało radością każdego ranka. Mamy odkrywać to, co najpiękniejsze – młodość, a we wrześniu z optymizmem wrócić do szkoły  , by odpocząć przez kolejne 10 miesięcy. DO ZOBACZENIA!

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17