Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Porozumienie z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim

Porozumienie pomiędzy Zespołem Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim a Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim

Z przyjemnością informuję, iż uzgodniono warunki porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego  a Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.  Naszą Szkołę reprezentowała Pani Dyrektor Małgorzata Beczek a Żandarmerię Pan Pułkownik Wiesław Chrzanowski – Komendant Centrum.

Porozumienie obejmuje wspólne przedsięwzięcia Żandarmerii i Szkoły w zakresie kształtowania wśród uczniów wartości patriotycznych, proobronnych i edukacyjnych.

W ramach porozumienia uczniowie Zespołu wezmą udział w szkoleniach:

  • Prawo karne
  • Prawo wykroczeń
  • Prawo cywilne
  • Zagrożenia internetowe
  • Zagrożenia narkomanią
  • Zagrożenie alkoholizmem
  • Kryminalistyka
Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17