Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim

Przedmioty informatyczne

Plan pracy zespołu ds. przedmiotów informatycznych w roku szkolnym 2015/2016


Zapraszamy: www.facebook.com/TI.ZS1mm


LABORATORIUM NETGEARA

W ramach dobrej współpracy firmą Netgear przekazała sprzęt sieciowy (routery, access pointy, NAS), który jest wykorzystywany na zajęciach laboratoryjnych w ramach przedmiotu „Konfigurowanie urządzeń sieciowych” 

AXENCE DLA EDUKACJI

W ramach programu AXENCE DLA EDUKACJI, firma udostępnieniła program komputerowy Axence nVision do celów dydaktycznych związanych z nauczaniem informatyki, który w naszej szkole jest wykorzystywany na zajęciach z przedmiotu Sieci komputerowe. 

Dzięki takiej formie współpracy, nasi uczniowie mają możliwość poznania nowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT i zarządzania sieciami komputerowymi.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT

Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego
ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17