Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Unieważnia postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

Zgodnie z Art.93 pkt 1 poz.4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza wielkiego w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4 unieważnia postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego ( znak sprawy - ZS/1/2012 ) o udzielenie zamówienia p.n. „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół nr 1” z przyczyny ,że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17