Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

POWIATOWE MATEMATYCZNO-FIZYCZNE CENTRUM ROZWOJU TALENTÓW

Od września br. w naszej szkole powstało POWIATOWE MATEMATYCZNO-FIZYCZNE CENTRUM ROZWOJU TALENTÓW. Trzyletni projekt skierowany jest przede wszystkim do uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych / w tym obowiązkowo naszej klasy politechnicznej / z powiatu mińskiego, chcących w przyszłości zdawać maturę rozszerzoną z matematyki, fizyki lub studiować na kierunkach technicznych.

PROGRAM ZAJĘĆ Z MATEMATYKI

Rozwój cywilizacji, odkrycia naukowe powodują, że coraz  bardziej wzrasta zainteresowanie problematyką uzdolnień wśród dzieci i młodzieży. Z reguły bywa tak, że tempo i zakres pracy na zajęciach nie jest dostosowywane do uczniów uzdolnionych, ale do ogólnego poziomu klasy, a wymagania im stawiane są poniżej ich możliwości. W efekcie takiego postępowania najwięcej tracą uczniowie zdolni, którym nie poświęca się wystarczająco dużo czasu ani uwagi, bo przecież osiągają dobre wyniki w nauce. Dlatego należy stale dążyć do doskonalenia form pracy i opieki nad młodzieżą utalentowaną i zdolną.

MFCRT stwarza uzdolnionej młodzieży warunki do rozwijania uzdolnień. Obok przekazania uczestnikom zajęć konkretnej wiedzy i umiejętności ma on za zadanie aktywizację najzdolniejszych uczniów oraz pomoc w przełamaniu ich wewnętrznych oporów, jak również  dostrzeżenie swojej własnej wartości.

Cele  programu:

Przygotowanie młodzieży do wejścia w kolejny etap edukacyjny poprzez podniesienie ich poziomu wiedzy z zakresu rozszerzonego z przedmiotówmatematyka i fizyka.

Szczegółowe:

  1. Wykształcenie nawyku logicznego i poprawnego myślenia oraz stosowania w praktyce zasad logiki.
  2. Poszerzanie zakresu swoich umiejętności poprzez realizację treści wykraczających poza program nauczania
  3. Kształtowanie umiejętności używania symboli, schematów, rysunków i wykresów.
  4. Wykształcenie umiejętności planowania rozwiązania problemu matematycznego i realizacji tego planu.
  5. Wykształcenie umiejętność prowadzenia dyskusji – obrona własnych argumentów.
  6. Rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań

Metody i formy pracy

W realizacji zagadnień przewiduje się wykorzystanie następujących metod pracy:

  • Podające: - pogadanka – wyjaśnienie  - wykład
  • Problemowe: - rozwiązywanie problemów praktycznych, - rozwiązywanie nietypowych zadań
  • Praktyczne: - Ćwiczenia – uzupełnianie kart pracy,

TEMATYKA  ZAJĘĆ  Z  MATEMATYKI  W  R. SZK.  2011/2012

Lp.

Temat

Data

1

Zastosowania obliczeń procentowych w zadaniach praktycznych.

9.09

2

Działania na potęgach i pierwiastkach.

16.09

3

Nauczmy się logicznie myśleć.

23.09

4

Działania na zbiorach i przedziałach liczbowych.

30.09

5

Równania, nierówności i układy nierówności liniowych.

7.10

6

Analiza liczby rozwiązań równania stopnia pierwszego z parametrem.

21.10

7

Różne metody rozwiązywania układów równań liniowych.

28.10

8

Zastosowanie układów równań liniowych do rozwiązywania zadań tekstowych.

4.11

9

Równania stopnia pierwszego z wartością bezwzględną.

18.11

10

Nierówności z wartością bezwzględną.

25.11

11

Zadania tekstowe prowadzące do równań stopnia drugiego.

2.12

12

Równania kwadratowe z parametrem. Zastosowanie wzorów Viete’a.

9.12

13

Matematyka dla wszystkich. Analiza zadań zamkniętych.

16.12

14

Wielokąty na płaszczyźnie – zadania z kontekstem realistycznym.

5.01 (czwartek)

15

Prosta i okrąg – analiza zadań zamkniętych.

13.01

16

Wzory i wykresy funkcji.

3.02

17

Funkcja liniowa z wartością bezwzględną. Analiza rozwiązań równania f(x)=m.

10.02

18

Przekształcenia wykresów funkcji.

17.02

19

Zadania tekstowe prowadzące do rozwiązywania równań, nierówności i układów równań.

24.02

20

Funkcja – analiza zadań zamkniętych.

2.03

21

Funkcja kwadratowa z wartością bezwzględną.

9.03

22

Równanie stopnia drugiego z wartością bezwzględną.

16.03

23

Zastosowanie wzorów Viete’a do analizy równań kwadratowych z parametrem.

23.03

24

Zastosowania funkcji kwadratowej.

30.03

25

Zadania tekstowe prowadzące do wyznaczania ekstremum funkcji.

13.04

26

Funkcja kwadratowa – analiza zadań zamkniętych.

20.04

27

Funkcje trygonometryczne kąta ostrego – zastosowanie w planimetrii.

27.04

28

Związki między funkcjami trygonometrycznymi – tożsamości trygonometryczne.

11.05

29

Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta. Wzory redukcyjne.

18.05

30

Miara łukowa kąta. Konstrukcja wykresu funkcji y=sin x.

25.05

31

Wykresy funkcji trygonometrycznych. Równania trygonometryczne.

1.06

32

Nierówności trygonometryczne.

8.06

33

Zastosowanie funkcji trygonometrycznych w geodezji, budownictwie                            i drogownictwie.

15.06

34

Analiza zadań zamkniętych.

22.06

 

TEMATYKA  ZAJĘĆ  Z  FIZYKI  W R. SZK.  2011/2012

1. Wielkości opisujące ruch

19.09

2. Ruch jednostajny prostoliniowy

26.09

3. Ruchy zmienne

03.10

4. Składanie ruchów

10.10

5. Oddziaływania występujące w przyrodzie, zasady dynamiki

17.10

6. Uogólniona postać drugiej zasady dynamiki.

24.10

7. Zasada zachowania pędu

31.10

8. Tarcie. Ruch z uwzględnieniem tarcia

07.11

9. Siły w ruchu po okręgu

14.11

10. Opis ruchu w układach nieinercjalnych

21.11

11. Praca i moc.

28.11

12. Energia mechaniczna i jej przemiany

05.12

13. Ruch obrotowy bryły sztywnej

12.12

14. Energia kinetyczna bryły sztywnej

19.12

15. Przyczyny zmian ruchu obrotowego. Moment siły

02.01

16. Moment pędu bryły sztywnej.

09.01

17. Złożenie ruchu postępowego i obrotowego – toczenie

30.01

18. Prawo powszechnej grawitacji. 

06.02

19. Natężenie pola grawitacyjnego.

13.02

20. Praca i grawitacyjna energia potencjalna

05.03

21. Potencjał grawitacyjny.

12.03

22. Prędkości kosmiczne

19.03

23. Stany przeciążenia i niedociążenia

26.03

24. Ruch w różnych układach odniesienia. Założenia szczególnej teorii względności

02.04

25. Czas w różnych układach odniesienia

16.04

26. Pęd i energia w fizyce relatywistycznej

23.04

27. Zjawiska hydrostatyczne i aerostatyczne

30.04

28. Ciśnienie hydrostatyczne

14.05

29. Prawo Archimedesa

21.05

30. Pływanie ciał.

28.05

31. Ruch drgający

04.06

32. Oscylator harmoniczny

11.06

33. Energia w ruchu harmonicznym

18.06

 

Zajęcia będą odbywały się:
z matematyki w piątki w godzinach 13.30 – 15.00
z  fizyki w poniedziałki w godzinach 14.30 – 16.00

ZAPRASZAMY

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17