Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Plan pracy Komisji Języków Obcych w roku szkolnym 2017/18

Plan pracy
Zespołu Języków Obcych na rok szkolny 2017/2018

Zespół w składzie:

Edyta Kosiorkiewicz- przewodnicząca

Członkowie:

Agata Szymańska-Miszczuk

Ewa Drużbalska-Kopka

Anna Kowalczyk

Magdalena Niemczak

Marta Nowicka

Edyta Biały

Magdalena Kossakowska-Gałązka

Aleksandra Jackiewicz

Agnieszka Chorążewicz

Zbigniew Daśko

Plan pracy Zespołu Języków Obcych na rok szkolny 2017/2018


Zadania

Termin

Osoby

odpowiedzialne

Przeprowadzenie testu diagnostycznego  z języka obcego po gimnazjum. Określenie poziomu znajomości języka obcego.


IX 2017Wszyscy nauczyciele języków

Analiza ilościowa i jakościowa wyników egzaminów maturalnych z maja i sierpnia 2017rIX 2017

język angielski:

Edyta Kosiorkiewicz

język rosyjski:

Edyta Biały

język hiszpański:

Aleksandra Jackiewicz

język niemiecki:

Magdalena Kossakowska-Gałązka

Wdrażanie wniosków wynikających z analizy wyników egzaminu maturalnego


cały rok

nauczyciele przygotowujący
do egzaminu

Próbny egzamin maturalny z języka nowożytnego

Część pisemna

XI.2017


III.2017

język angielski:

poziom podstawowy –
Ewa Drużbalska-Kopka

Magdalna Niemczak(pomoc xero)

poziom rozszerzony –
Zbigniew Daśko,
Agnieszka Chorążewicz
(pomoc Xero)

język rosyjski-

Edyta Biały

Język niemiecki-

Magdalena Kossakowska-Gałązka

Język hiszpański-

Aleksandra Jackiewicz


język angielski:

poziom podstawowy –
Agata Szymańska-Miszczuk

Marta Nowicka (pomoc xero)

poziom rozszerzony –
Anna Kowalczyk

Edyta Kosiorkiewicz

język rosyjski:

Edyta Biały

Język niemiecki-

Magdalena Kossakowska-Gałązka

Język hiszpański

Aleksandra Jackiewicz


Próbny egzamin maturalny z języka nowożytnego

Część ustna

I/II.2018

Koordynator:

Edyta Kosiorkiewicz

Egzaminatorzy:
nauczyciele języków obcych

Stałe doskonalenie warsztatu pracy:


cały rok

nauczyciele  języków obcych

Przygotowanie planów dydaktycznych i programów nauczania.

IX 2017

nauczyciele  języków obcych


Opieka nas stażystami

cały rok

Edyta Kosiorkiewicz – opiekun Agata Szymańska-Miszczuk,

Anna Kowalczyk- opiekun

Ewa Drużbalska- Kopka,

Agnieszka Chorążewicz- opiekun Zbigniew Daśko,

Aleksandra Jackiewicz- opiekun Magdalena Kossakowska Gałązka

Lekcja otwarta z  języka angielskiego

XII 2017

Zbigniew Daśko

Stałe wzbogacanie pracowni w pomoce naukowe,

cały rok

nauczyciele  języków obcych


Działania mające na celu budzenie zainteresowania uczniów nauką języków obcych, poszerzanie wiedzy o krajach nauczanych języków, kształtowanie postaw tolerancji
i szacunku dla innych kultur:

cały rok


nauczyciele języków obcych
Halloween

X/XI 2017

Anna Kowalczyk,
Magdalena Niemczak

Uwaga Boże Narodzenie!

/wystrój szkoły
– strona językowa i kulturoznawcza/

XII 2017

Marta Nowicka,

Magdalena Niemczak,

MagdalenaKossakowska-Gałązka,
Edyta Biały,

Aleksandra Jackiewicz

Walentynki


14.II.2018

Edyta Kosiorkiewicz,

Agata Szymańska- Miszczuk

Puszkiniana

2018

Edyta Biały

Tydzień Języków Obcych
Konkurs Wiedzy o Rosji,
Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych,
Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych

Konkurs Wiedzy o Krajach Hiszpańskojęzycznych


- Jak to się pisze w języku obcym?
Dyktanda –  j. rosyjski,  j. niemiecki,  j. angielski, j. hiszpański


Działania przy współpracy z Fundają Ebu


Prezentacja projektów edukacyjnych


Kącik kulinarny


III 2018

Wszyscy nauczyciele języków
Działania na lekcjach i na przerwach

Goście z zagranicy- wizyta wolontariuszy Fundacji EBU

X 2017

Koordynator:
Edyta Kosiorkiewicz

nauczyciele języków obcych

Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej organizacja konkursu obszarze powiatu dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

II  2018

Zbigniew Daśko, Marta Nowicka

Pomoc całego zespołu.

Kulturomaniak, Struna, Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w Siennicy-   wybór reprezentantów szkoły

2017/2018

Edyta Kosiorkiewicz/Edyta Biały/

Madgdalena Kossakoawska-Gałązka/ Aleksandra Jackiewicz

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego


III. 2018

Agnieszka Chorążewicz

Anna Kowalczyk

Ewa Drużbalska-Kopka

Doskonalenie własne:

- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

cały rok

nauczyciele języków obcych


Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64