Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim

ECDL

Proponowany termin egzaminu ECDL w naszej szkole:

 • 2012.05.16, 2012.06.23
 • zainteresowane osoby proszone są o kontakt osobisty lub na gg: 799450

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • p. Mirosław Paja - sala komputerowa 216

Uczniwie, którzy w I semestrze 2010/2011 uzyskali średnią powyżej 4.0:
Klasa 1 inf
 • Szuba Grzegosz
 • Sabak Damian
 • Kępkowicz Maciej
 • Kaim Łukasz
 • Zalewski Daniel
 • Lewandowski Damian
 • Barszczewski Michał
 • Barszczewski Mariusz
Klasa 2 inf
 • Wójcik Karol
Klasa 3 inf
 • Kamiński Tomasz
 • Świątek Kamil
 • Zawiska Adrian
 • Osica Janusz

Uczniwie, którzy w II semestrze 2009/2010 uzyskali średnią powyżej 4.0 ( za darmo zdali egzamin z pierwszego modułu):
Klasa 2 inf
 • Bartnicki Filip
 • Urbański Piotr
 • Wójcik Karol
Klasa 3 inf
 • Kamiński Tomasz
 • Świątek Kamil
 • Szuba Michał
 • Wiącek Adam
 • Zawiska Adrian
 • Zgódka Kamil
Klasa 4 inf
 • Dróżdż Michał

Pierwsi uczniowie naszej szkoły:
 • Gniado Marcin - 4 inf
 • Grabowski Przemysław - 4 inf
 • Kot Marcin - 4 inf
po zdaniu 7 egzaminów uzyskali Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Gratulujemy!


Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest jednolity w całej Europie i służy:
 • przygotowaniu obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji;
 • podniesieniu poziomu umiejętności wykorzystania mikrokomputerów w pracy zawodowej i życiu codziennym;
 • wprowadzeniu i ujednoliceniu bazowego poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracowników;
 • opracowaniu modelu edukacji w zakresie użytkowania mikrokomputerów;
 • umożliwieniu przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Wspólnoty Europejskiej.

Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo.

Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób:
 • szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy;
 • powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim);
 • poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów;
 • poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich.

Jak zdobyć ECDL?

Należy w ciągu trzech lat od daty pierwszego zdać 7 egzaminów: 1 teoretyczny i 6 praktycznych (przy komputerze). Egzaminy pokrywają następujące obszary technologii informatycznej:
 1. Podstawy technik informatycznych
 2. Użytkowanie komputerów
 3. Przetwarzanie tekstów
 4. Arkusze kalkulacyjne
 5. Bazy danych
 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
 7. Usługi w sieciach informatycznych

Procedura zdawania egzaminów ECDL.

 1. Zgłoszenie do egzaminatora i wypełnienie karty rejestracyjnej
 2. Wpłata na EKUK (można równocześnie na tym samym blankiecie wpłacić za dowolny moduł)
 3. Po otrzymaniu karty EKUK ustalenie z egzaminatorem modułu oraz terminu (w naszej szkole informacje o terminie egzaminów będą zamieszczone na stronie szkoły)
 4. Na egzamin przynieść:
  • dowód wpłaty za dany moduł
  • kartę EKUK
 5. Na drodze losowania wybór jednej z wersji egzaminu
 6. Egzamin trwa 45 minut, a wynik znany jest najpóźniej w ciągu 24 godzin;)

Opłaty

 • Wszystkie opłaty są wnoszone na konto Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego:
PTI ZG Warszawa
BANK ZACHODNI WBK S.A.
14109010560000000111212233

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • www.ecdl.pl
 • p. Paweł Domagała - sala komputerowa 116
 • p. Mirosław Paja - sala komputerowa 216
Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT

Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego
ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17