Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY - BIBLIOGRAFIA

W związku z organizacją dni patrona w szkole przedstawiamy bibliografię dotyczącą  Kazimierza Wielkiego.  Materiały pomocnicze dostępne w Szkolnym Centrum Multimedialnym (czytelnia).

 

Bibliografia
1. Bobrzyński M.: Dzieje Polski w zarysie. Warszawa 1987, s. 182-194.
2. Davies N.: Boże Igrzysko: historia Polski T. 1. Kraków: Wydaw. Znak, 1992.
3. Dąbrowski J.: Kazimierz Wielki: twórca Korony Królestwa Polskiego, 1964.
4. Jasienica P.: Polska Piastów. Warszawa 1983, s. 301-364.
5. Kaczmarczyk Z.: Polska czasów Kazimierza Wielkiego. Kraków 1964.
6. Kiryk F.: Wielki król i jego następca. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1992.
7. Klubówna Anna. Ostatni z wielkich Piastów. Wyd. 2. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982.
8. Kraszewski J.: Wizerunki książąt i królów polskich. Warszawa 1988.
9. Matejko J.: Poczet królów i książąt polskich. Warszawa 1996.
10. Paszkiewicz H.: Polityka ruska Kazimierza Wielkiego. Warszawa, 1925.
11. Poklewski-Koziełł T.: Rubież Prosny i Baryczy 1333-1401: fortyfikacje stałe. Łódź: SNAP, 1994.
12. Problemy dziejów i konserwacji miast zabytkowych: materiały II sympozjum miast kazimierzowskich w Radomiu i Kazimierzu Dolnym, 23-24 września 1988 roku / red. Ryszard Szczygieł. Radom: RTN Kazimierz Dolny: TPKD, 1990.
13. Samsonowicz H.: Historia Polski do roku 1795. Warszawa 1990.
14. Samsonowicz H.: Kazimierz III Wielki. W.: Poczet królów i książąt polskich. Warszawa 1980.
15. Samsonowicz H.: Polska Jana Długosza. Warszawa 1984, s. 135-166.
16. Sieradzki J.: Polska wieku XIV. Warszawa 1959.
17. Studia z dziejów państwa i prawa polskiego. T. 3 / [red. nauk. Jacek Matuszewski]. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1999.
18. Szczur S.: Papież Urban V i powstanie uniwersytetu w Krakowie w 1364 r. Kraków: „Socjetas Vistulana”, 1999.
19. Śliwiński J.: Mariaże Kazimierza Wielkiego: studium z zakresu obyczajowości i etyki dworu królewskiego w Polsce XIV wieku. Olsztyn: Wydaw. WSP, 1987.
20. Śliwiński J.: Kazimierz Wielki: kobiety a polityka. Olsztyn: ZHSŚ i NP. WSP, 1994.
21. Śliwiński J.: Powiązania dynastyczne Kazimierza Wielkiego a sukcesja tronu w Polsce. Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000.
22. Śnieżyńska – Stolot E.: Nagrobek Kazimierza Wielkiego. Kraków, Wrocław: Wydaw. Literackie, 1985.
23. Topolski J.: Dzieje Polski. Warszawa 1981, s. 180-191.
24. Wyrozumski J.: Historia Polski do roku 1505. Warszawa 1984, s. 160-170.
25. Wyrozumski J.: Kazimierz Wielki. Wyd. 2. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17