Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

JUBILEUSZ 65-LECIA SZKOŁY

Jubileusz rozpoczęto  uroczystą mszą świętą z udziałem gości i społeczności szkolnej w kościele pw. NNMP.

Uroczystości w szkole rozpoczęto pokazem karate przed wejściem do budynku a następnie pokazem tańca historycznego w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Pani  Dyrektor Małgorzata Beczek powitała uczestników Jubileuszu i zaproszonych gości w osobach :  Wiceministra Infrastruktury pana Piotra Stycznia, Przedstawiciela Mazowieckiego Kuratora Oświaty Wizytatora pana Michała Jędrzejewskiego, Posła na Sejm RP Panią Teresę Wargocką, Panią Alicję Rosołowską – dyrektora  Biura Posła na Sejm RP Czesława Mroczka,  Starostę mińskiego  pana Antoniego Jana Tarczyńskiego, Burmistrza Mińska Mazowieckiego pana Zbigniewa Grzesiaka  - jednocześnie absolwenta szkoły , Mirosława Krusiewicza – Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego – również absolwenta szkoły, panią Emilię Piotrkowicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, byłych dyrektorów , profesorów naszej szkoły dyrektorów szkół średnich i gimnazjów, oraz pozostałych gości.

Prezentacja dorobku szkoły przeplatana była wywiadami z byłymi absolwentami oraz gośćmi. Jako pierwszy głos zabrał emerytowany nauczyciel języka polskiego i przysposobienia obronnego – pan Jerzy Semsch,  który powrócił we wspomnieniach do czasu pracy w szkole, w której przepracował ponad 20 lat. Wspomnienia sala przyjęła gromkimi owacjami na stojąco. Uroczystość zakończyła się występem młodzieży w rytmie lat siedemdziesiątych, a oświetlenie imprezy wykonała Agencja Artystyczna Q-del.

Listy gratulacyjne i treść wystąpień znamienitych gości można odczytać w gablocie szkolnej znajdującej się obok pokoju nauczycielskiego.

Była to także doskonała okazja na wręczenie nagród i wyróżnień Dyrektora. Otrzymało je 13 nauczycieli i wielu pracowników administracji, obsługi i księgowości.

Szkoła powstała w 1945 roku. Do chwili obecnej mury szkoły opuściło ponad 18 tys. uczniów. Sporo z nich przyczyniło się do tworzenia wizerunku miasta i kraju.

Zdjęcia mozna znaleźć w GALERII

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17