Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Wszystkie aktualności

Komunikat dotyczący rekrutacji(09-07-2020)

Listy kandydatów którzy pozytywnie przeszli sprawdzian uzdolnień kierunkowych:

Komunikat(01-07-2020)

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim informuje, że II termin sprawdzianów uzdolnień kierunkowych do Oddziału Przygotowania Wojskowego  oraz klasy sportowej odbędzie się 17 lipca 2020 o godz:

 • 9:00 - Odział Przygotowania Wojskowego (klasa wojskowa)
 • 12:00 – klasa sportowa

II termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych jest dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych nie mogli uczestniczyć w I terminie  (dot. kandydatów, którzy wybrali ww klasy jako pierwszy wybór, wybrali ww klasy jako wybór kolejny a także dla kandydatów, którzy postanowili do 22 czerwca 2020 kandydować do ww klas jednak z przyczyn od siebie niezależnych nie zdążyli się zarejestrować i w terminie do 31.07.2020 dokonają wyboru ww klas)
Aby wziąć udział w II terminie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, należy umówić się telefonicznie z sekretariatem Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego tel 25 785 25 64 do 14 lipca 2020 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (25-06-2020)

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ogłasza konkurs na stanowisko intendent

KOMUNIKAT DYREKTORA ZS NR1 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO I ODBIÓR ŚWIADECTW (24-06-2020)

   

Drodzy Uczniowie!

Zbliża się wyjątkowe zakończenie roku szkolnego. Odbyła się rada klasyfikacyjna i wszystkim (prawie wszystkim) gratuluję wyników, które w tych trudnych warunkach uzyskaliście. A jest czego i z przyjemnością podpisuję tę masę świadectw z wyróżnieniem. W piątek, uczniów klas PIERWSZYCH zapraszam po ich odbiór, o różnych godzinach wg n/w harmonogramu.

Odbiór świadectw odbędzie się zgodnie z epidemicznymi przepisami sanitarnymi – uczniów obowiązują maseczki - założone przed wejściem do hali sportowej

- zachowanie odległości 2 m,

- dezynfekcja rąk w drzwiach wejściowych

- i całkowite podporządkowanie się pracownikom, którzy na placu szkolnym kierują organizacją zadania.

Po odebraniu świadectwa uczniowie niezwłocznie, bez grupowania się, opuszczają teren szkoły i udają się do domów.

Uczniów klas starszych zapraszam w przyszłym tygodniu w różne dni i o różnych godzinach, o czym powiadomią Was wychowawcy. Rodzicom i Wam dziękuję za współpracę i ogromne zaangażowanie.

Rekrutacja (18-06-2020)

KANDYDACI DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO - KLASA WOJSKOWA ORAZ KLASY SPORTOWEJ ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAREJESTROWANIA SIĘ NA STRONIE:
https://minskmazowiecki.edu.com.pl/kandydat
ORAZ DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY DO DNIA 22.06.2020 DO GODZ. 15.00 (szczegóły w harmonogramie rekrutacji)

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI DO WW KLAS KONIECZNE JEST UZYSKANIE POZYTYWNEGO WYNIKU SPRAWDZIANU UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH - DOTYCZY TO TAKŻE KANDYDATÓW, KTÓRZY ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO I KLASĘ SPORTOWĄ WYBRALI JAKO DRUGI CZY KOLEJNY WYBÓR.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie(18-06-2020)


Uczniowie zdający egzamin pisemny z kwalifikacji 23.06.2020r.
godz. 10.00 Stołówka szkoły:
- BD.29 - stawiają się przed wejściem o godz. 9.10
- BD.01 - stawiają się przed wejściem o godz. 9.30
- A.13 - stawiają się przed wejściem o godz. 9.40

Uczniowie zdający egzamin pisemny z kwalifikacji 23.06.2020r.
godz. 10.00 Hala sportowa:
- EE.08  - klasa III inf A stawiają się przed wejściem o godz. 9.10
- BD.31 - stawiają się przed wejściem o godz. 9.30

Uczniowie zdający egzamin pisemny z kwalifikacji 23.06.2020r.
godz. 10.00 Internat:

- EE.08 – klasa III Inf B - stawiają się przed wejściem o godz. 9.10
- E.30 - stawiają się przed wejściem o godz. 9.40

Uczniowie zdający egzamin pisemny z kwalifikacji 23.06.2020r.
godz. 10.00 sala 120:
- TG.07 – wchodzą do szkoły wejściem głównym i przechodzą do sali 
o godz. 9.30
Uczniowie zdający egzamin pisemny z kwalifikacji 23.06.2020r.
godz. 10.00 sala 20
- AU.15  – wchodzą do szkoły wejściem głównym i przechodzą do sali 
o godz. 9.20
- BD.04  – wchodzą do szkoły wejściem głównym i przechodzą do sali 
o godz. 9.40

Uczniowie zdający egzamin pisemny z kwalifikacji 23.06.2020r.
godz. 12.00 Stołówka
 - AU.21 - stawiają się przed wejściem o godz. 11.10
 - EE.15 - stawiają się przed wejściem o godz. 11.20
 - BD.05 - stawiają się przed wejściem o godz. 11.40

Egzaminy Praktyczne od 22.06.2020 – 03.07.20202

Uczniowie przystępujący do egzaminów praktycznych stawiają się na 30 min przed wyznaczoną godziną,  wchodzą do szkoły wejściem głównym i przechodzą do sal.

OFERTA EDUKACYJNA (15-06-2020)

Msza Święta w intencji Ś. P. Bogusławy Bartosiewicz(02-06-2020)

W dniu 20.06.2020 r. o godzinie 15.30 w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54, odbędzie się Msza Święta w intencji Ś.P. Bogusławy Bartosiewicz – wieloletniego nauczyciela Zespołu Szkół Nr 1.

Konsultacje uczniów z nauczycielami ZS nr 1 im. Kazimierza Wielkiego (02-06-2020)

Drodzy Uczniowie. Nauczyciele umożliwiają Wam konsultacje w szkole, jeśli ich potrzebujecie np. w celu poprawy sprawdzianu, ocen czy wyjaśnienia trudnego zagadnienia z lekcji. Poniżej propozycje konkretnych godzin, w innych przypadkach - proszę o kontakt bezpośrednio z nauczycielem przedmiotu. Aby szkoła mogła przestrzegać epidemiczne przepisy sanitarne, proszę każdorazowo zgłosić nauczycielowi swoje przybycie w dniu poprzedzającym konsultacje.

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA BOISKA ORLIK W ZS NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM W CZASIE EPIDEMII(01-06-2020)

Procedury organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim(27-05-2020)

KOMUNIKAT DYREKTORA ZS NR 1 z dnia 19.05.2020(19-05-2020)

KOMUNIKAT DYREKTORA ZS NR 1

8 – 29 czerwca Egzamin maturalny – w tym roku bez egzaminu ustnego

Absolwent zda egzamin i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpi do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Absolwenci, którzy w 2020 r. nie uzyskają wymaganych 30 proc. punktów, w kolejnych latach, jeśli będą chcieli przystąpić do egzaminu, będą musieli zdawać egzamin ustny z przedmiotów obowiązkowych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, wyniki do 30 września.

Do 11 sierpnia ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego, przekazanie szkołom i zdającym świadectw.  

Więcej - https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r--regulacje-prawne

22 czerwca – 9 lipca Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (formuła 2017)

31 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szkołom przekazane zostaną również świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacyjne zawodowe.

 

WKRÓTCE ZAMIEŚCIMY PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS EGZAMINÓW!!!

oraz KONSULTACJI PRZEDMIOTOWYCH W SZKOLE OD 1 CZERWCA

 

Warto poświęcić 5 min: https://www.facebook.com/watch/?v=499326237260971

 

Organizacja zajęć rewalidacyjnych

Od 18 maja br. możliwe jest organizowanie dla młodzieży niepełnosprawnej zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych w szkołach.  

Zajęcia będą miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców i młodzieży. Chęć korzystania z nich proszę zgłosić do nauczyciela prowadzącego zajęcia. Przy organizacji takich zajęć szkoła uwzględni  możliwości oraz bezpieczne warunki ich realizacji.

W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, będzie kontynuowana praca z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2

A. W zakresie warunków sanitarnych:

§ W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.

§ Rodzice zapewniają swojemu dziecku środki ochrony indywidualnej (maski lub przyłbice, rękawiczki):

- obowiązują zasady:

a. higieny rąk (mycie i dezynfekcja przy wejściu do szkoły oraz sali dydaktycznej),

b. używanie osłony ust i nosa maseczką lub przyłbicą,

c. brak biżuterii na rękach poniżej łokcia (żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk)

§ Wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do oznaczonych, zamykanych i wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.

§ Zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć.

§ Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć, a w szczególności:

- regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł,

- dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i myszek, włączników świateł każdorazowo po zakończonych zajęciach przez uczestnika lub grupę.

B. W zakresie organizacji jednostki systemu oświaty:

§ Brak wstępu na teren jednostki systemu oświaty innych osób niż uczeń i nauczyciel/pracownik szkoły.

§ W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.

C. W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami:

§ Praca indywidualna lub w grupach o stałym składzie do 12 osób.

§ Dostosowanie wielkości sal do liczby uczestników zajęć – minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela.

§ Dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego.

§ Wietrzenie sali, w której przebywa młodzież, przynajmniej raz na godzinę.

Przydatne instrukcje:

- mycia rąk

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

- dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

- prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

- prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

 

MATURA 2020(15-05-2020)

Powtórka przed maturą.

Korzystaj ze stron polecanych przez nauczycieli naszej szkoły. Adresy stron znajdziesz w zakładce BOBLIOTEKA.

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim z dnia 24.04.2020(24-04-2020)

DRODZY UCZNIOWIE: Decyzją MEN szkoły pozostają zamknięte do 24 maja. Trwa nadal nauczanie zdalne. Apeluję o systematyczną naukę, udział w zajęciach wg ustalonych z nauczycielami form kontaktów, odrabianie i przesyłanie prac do sprawdzenia. To jedyny sposób na wypracowanie pozytywnych ocen końcoworocznych!!! Jeśli ktoś z Was ma problemy – zgłaszajcie się do mnie i do wychowawców, z którymi ja i wicedyrektorzy jesteśmy w stałym kontakcie. Będziemy Wam pomagać rozwiązywać te problemy.

KOCHANI MATURZYŚCI!

Odbyła się już rada klasyfikacyjna, wydrukowaliśmy Wasze świadectwa ukończenia szkoły! Chcecie wiedzieć kiedy i jak je odbierzecie?  W prowadzonej przez szkołę ewidencji wydanych świadectw ukończenia szkoły odnotowywana jest data odbioru dokumentu, a pełnoletni absolwent potwierdza swoim podpisem fakt jego odbioru. Technicy odbiorą również wyniki egzaminów z kwalifikacji, a wszyscy dodatkowo: oryginały dokumentów składanych podczas rekrutacji do szkoły. Nikt nie może Was zastąpić.

Po świadectwa i inne dokumenty zapraszam indywidualnie i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:

 1.  w maseczce, z własnym długopisem, jeśli to możliwe - samochodem,
 2.  każdego dnia inną klasę /wg podanego niżej harmonogramu/,
 3. od godz. 9.00, w kolejności alfabetycznej,  co 10 min.

Poniedziałek 27.04.2020r.     – technik budownictwa

Wtorek 28.04.2020r.              - technik informatyk, klasa A

Środa 29.04.2020r.                - technik informatyk, klasa B

Czwartek 30.04.2020r.                                   - technik chłodnictwa i klimatyzacji

Czwartek 30.04.2020r. od godz. 11.30          -  technik geodeta 

Poniedziałek 4.05.2020r.                               - LO klasa PP A

Wtorek 5.05.2020r.                                       - LO klasa PP B

Środa 6.05.2020r.                                          - LO klasa W

Jeżeli ktoś z Was (wyjątkowo!!!) nie może być w wyznaczonym dniu lub o przypadającej mu godzinie !!!

w czwartek 7 maja  telefonicznie (25 758 25 64) uzgadnia  godzinę odbioru świadectwa w piątek  8 maja /to jest termin ostateczny/. Zgłaszacie się do głównego wejścia. Niestety, tym razem nie pospacerujecie po szkole, dlatego oczekuję zdyscyplinowania. Przed budynkiem może oczekiwać najwyżej dwie osoby z zachowaniem wymaganej, bezpiecznej od siebie odległości 2m.

Moim marzeniem jest, byśmy mogli w sposób uroczysty spotkać się w szkole, jeśli nie wszyscy razem, to w zespołach klasowych. Niemożliwe jest to w obecnej sytuacji. Jednak może w czerwcu?

Gdy tylko to będzie bezpieczne – opracuję plan z wychowawcami i powiadomię Was.

 Świadectwa na Was czekają i jesteście zdrowi! I to jest najważniejsze. A jeśli komuś bardzo potrzebne będzie wcześniej – proszę o taką informację na maila służbowego: dyrektor@zs1mm.edu.pl, omówimy datę i sposób.

 

Chcecie też wiedzieć co z maturą? Słuchajcie komunikatów Ministra edukacji, tak jak my. Nie będzie matur ustnych! Wszelkie egzaminy zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimów sanitarnych, więc m.in. obowiązującego dystansu między osobami, w maseczkach. Ostatnia wypowiedź Ministra edukacji na konferencji prasowej podaje:

Matura od 8 do 29 czerwca, a egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia - od 22 czerwca do 9 lipca – informacje szczegółowe na stronie CKE.

A na razie? Proponuję powtórki, które brzmią nieźle. "Korki.tv" to nowy program, który wystartował i wg planu lekcji https://metro.tv/aktualnosci,3592,n/korki-tv-plan-lekcji-22-24-04,319615.html nadawane są w telewizji od 11.30 d0 13.00 lekcje przygotowujące uczniów szkół średnich do matury, a wszystkie odcinki będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i w internecie. Szczegóły https://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/Korki-tv-kiedy-i-gdzie-ogladac-program-dla-maturzystow-w-TV-i-online-METRO-PLAYER

Ja gratuluję Wam wyników, zdyscyplinowania, wytrwałości i uporu w dążeniu do celu. Dziękuję za Waszą obecność i postawę w tej trudnej sytuacji, ale też w minionych latach nauki u KRÓLA KAZIMIERZA.

Konsultacje rodziców z nauczycielami ZS nr 1 im. Kazimierza Wielkiego (07-04-2020)

Imię i nazwisko n-la dzień  godz dzień godz
Abramowska Anna piątek 9.00-10.30    
Aniszewski Paweł czwartek 14.30-16.00    
Bareja Mirosław poniedziałek 13.45-14.30 czwartek 15.30-16.15
Beczek Małgorzata środa 11.30-12.30 piątek 13.30-14.30
Bednarczyk Karine poniedziałek 15.00-16.00    
Biały Edyta środa 9.00-10.30    
Bombińska-Sołtys Anna czwartek 9.50-11.30    
Boruc Agnieszka piątek 13.00-14.30    
Brzezińska Grażyna środa 15.30-16.30 piątek 13.15-14.15
Budzyńska Katarzyna poniedziałek 14.30-16.00    
Bujalska Ewa czwartek 8.45-10.30    
Bystrzyńska Joanna poniedziałek 15.00-15.45 środa 15.00-15.45
Chodorska Dorota wtorek 8.00-9.40    
Chojnacka Agnieszka poniedziałek 12.00-13.30 czwartek 14.00-16.00
Chorążewicz Agnieszka piątek 10.45-12.30    
Chromiński Andrzej poniedziałek 13.45-14.30 wtorek 8.55-9.40
Daśko Renata środa 11.40-13.15    
Daśko Zbigniew środa 13.45-15.15    
Dumicz Małgorzata poniedziałek 9.50-10.50 środa 13.45-14.20
Kamela Adam poniedziałek 9.50-10.35 czwartek 8.55-9.40
Kłos Lilla poniedziałek 15.30-16.30 środa 14.30-15.30
Kopczyńska Alina wtorek 8.55-10.35    
Kosiorkiewicz Edyta poniedziałek 13.15-14.00 czwartek 10.45-11.30
Kowalczyk Anna poniedziałek 9.00-11.00    
Kowalczyk Grażyna środa 11.40-13.40    
Kowalczyk Karolina czwartek 9.50-11.30    
Kowalewska Grażyna wtorek 9.00-10.00 wtorek 17.00-18.00
Krążała Barbara środa 15.30-17.00    
Kucińska Wioletta środa 13.15-14.45    
Laskowska Justyna środa 13.00-15.00    
Lubieniecka Anna poniedziałek 12.30 - 14.30    
Łuniewski Jacek n/w      
Maciejak Marta wtorek 13.30-14.30 piątek 14.30-15.15
Marek Stanisław poniedziałek 12.30-13.15 czwartek 15.15-16.00
Martyniak Aneta wtorek 14.45-15.30 czwartek 14.45-15.30
Mejszutowicz Emilia wtorek 9.50-11.30    
Mikucewicz Ewa n/w      
Miszczak Tomasz środa 12.25-14.25    
Młodawska-Bednarz Anna wtorek 11.30-12.30 piątek 8.45-9.45
Niemczak Magdalena poniedziałek 14.30-15.20 piątek 15.30-16.15
Niemyjska Bozena czwartek 8.00-9.30    
Niestieruk Izabela wtorek 8.00-8.45 wtorek 13.30-14.15
Nowak Halina poniedziałek 14.30-15.30 środa 14.30-15.30
Olejarczyk -Baran Eliza poniedziałek 11.30-12-30 piątek 9.50-10.40
Ołdakowski Witold wtorek 14.30-16.30    
Ościłowska Anna czwartek 8.55-9.40 piątek 11.45-12.30
Paja Mirosław poniedziałek 15.00-17.00    
Piskorz Jolanta wtorek 12.30-14.30    
Pokorska Karlina poniedziałek 13.45-14.30 piątek 12.30-13.30
Pszonka Monika środa 8.00-9.00 piątek 8.00-9.00
Rygielska Jadwiga środa 12.30-13.15 piątek 14.30-15.20
Sitek Mrek poniedziałek 9.00-11.00    
Skrzydlewska Monika wtorek 14.00-16.00    
Smater-Nagraba Anna poniedziałek 14.30-16.00    
Sołowiej Arkadiusz n/w      
Stelmach Robert n/w      
Szostek Anna czwartek 14.30-16.00    
Szuba Małgorzata poniedziałek 11.00-12.30    
Szuba Tomasz wtorek 13.45-16.15    
Szymańska- Miszczuk Agata piątek 13.15-14.45    
Światek-Mudant Beata poniedziałek 10.00-11.30    
Trześkowski Adam poniedziałek 16.30-17.15 środa 15.30-16.15
Wiszowaty Tadeusz poniedziałek 14.00-16.00    
Wojciechowska-Rysiawa Magdalena środa 8.00-9.40    
Wojda Agnieszka środa 9.00-10.00 czwartek 9.00-10.00
Woźnica Danuta wtorek 8.55-9.40 środa 8.55-9.40
Wójcik Karol n/w      
Wójcik Mariusz poniedziałek 8.55 - 9.40 wtorek 13.45 - 14.30
Wróbel Ewelina poniedziałek 12.30-13.15 poniedziałek 14.35-15.20
Żywicka Katarzyna środa 14.35-15.20 czwartek 13.45-14.30

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim z dnia 24.03.2020(25-03-2020)

Na podstawie rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://www.gov.pl/attachment/604aedfa-0d8f-4165-bf8f-fe80c5b1b321 oraz rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   https://www.gov.pl/attachment/d85cc32c-6cd3-4a8b-a61c-91faf603145d

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego informuje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły  w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:

 1. W szkole, we wszystkich oddziałach każdego typu szkoły, przywraca się wyłącznie zajęcia dydaktyczne i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które będą realizowane zdalnie. Nadal nie będą funkcjonowały: internat, hala sportowa, biblioteka, MCI, zajęcia na Orliku. Do odwołania wstrzymuje się planowanie praktyk zawodowych.
 2. Nauczyciele przystępują do realizacji podstawy programowej w sposób zdalny, przy użyciu narzędzi znanych im oraz uczniom i wspólnie ustalonych ( w zdecydowanej większości już wypróbowanych w ostatnim tygodniu) oraz dostępnych dla większości tj. przez pocztę szkolną, dziennik elektroniczny, platformę Office365, Messengera itp.
 3. Nauczyciel do 25 marca ustala z uczniami klasy formę nauczania zdalnego i 25 marca powiadamia o tym wszystkich uczniów i rodziców danej klasy w formie wiadomości w dzienniku elektronicznym. W wiadomości podaje również adres poczty służbowej.
 4. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji podanym na stronie szkoły z wyłączeniem zajęć dodatkowych. Od 25 marca plan lekcji w dzienniku elektronicznym.
 5. Zajęcia z przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego odbywają się w wymiarze 1 godz. i jest to pierwsza z trzech lekcji w planie tygodnia. Dwóch pozostałych wychowawca nie wprowadza do planu – w planie pozostaje w ich miejscu luka.
 6. W następnych dniach każdy nauczyciel loguje się zgodnie z czasem rozpoczęcia swojej lekcji wg planu. Zapisuje temat lekcji zgodny z rozkładem materiału – zmodyfikowanym, jeśli zachodzi taka potrzeba (głównie przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne) oraz przesyła w wiadomości do uczniów krótki plan lekcji : cele, NaCoBezu oraz, tylko istotne dla realizacji celu, zadania.
 7. Ilość materiału jest dostosowana do pracy na lekcji tradycyjnej.
 8. Każdy uczeń loguje się na początku lekcji (pierwsze 5 min) i odczytuje wiadomość. Potwierdza tym swoje uczestnictwo/frekwencja/. Potwierdzeniem jest również inna aktywność ucznia np. odesłanie zadań, pracy, itp., zwłaszcza w okresie przerw z powodu braku prądu, dostępu do internetu, dziennika lub komputera.
 9. Nauczyciel prowadzi lekcję w ustalony sposób – pierwsza połowa lekcji  tj. wprowadzenie nowego materiału (20 min) odbywa się „przy komputerze” (wykład, omówienie problemu, rozwiązanie zadania), druga część lekcji - bez komputera – praca samodzielna uczniów ( rozwiązanie zadania, analiza tekstu, wykorzystanie materiału z książki) i kończy ją uzupełnieniem frekwencji na podst. potwierdzeń odczytania wiadomości przez uczniów i utrzymanego kontaktu w trakcie jej trwania i do końca dnia pracy.

10. W trakcie trwania lekcji może być prowadzona dyskusja z uczniami, która dotyczy opracowywanego tematu, materiału np. z wykorzystaniem Messengera, skype'a, na facebooku, poczty elektronicznej, ….

11. Nauczyciel, poza zajęciami dydaktycznymi wg planu lekcji, prowadzi z uczniami konsultacje w wymiarze min. 2 godz/tyg w czasie podanym do wiadomości uczniom i rodzicom nauczanych klas oraz Dyrektorowi szkoły. Są to godziny stałe do końca trwania zdalnego nauczania, które Dyrektor ogłosi na szkolnej stronie internetowej.

 1. Jeśli nauczyciel ma kilka godzin w tygodniu z danego przedmiotu np. fizyka 3 godziny tygodniowo, może dwie przeprowadzić jak wyżej, a trzecią w formie konsultacji i omówienia tych problemów, na które napotkają uczniowie podczas rozwiązywania zadań samodzielnie (nauczyciel określa, że od …. – do … jest dostępny na komunikatorze: np skypie, Messengerze itp. i czeka na pytania indywidualne, grupowe).
 2. Nauczyciele pracują w godz. 8.00 – 16.00, chyba, że plan wskazuje lekcje w późniejszym czasie i w tych godzinach są dostępni dla uczniów. Uczniów proszę o uszanowanie czasu nauczyciela dla własnej rodziny i niewysyłanie próśb o pomoc rozwiązania zadań w godzinach wieczornych.
 3. Uczniowie, którzy zgłosili brak możliwości zdalnej nauki otrzymają raz w tygodniu materiały w wersji papierowej.
 4. Wiedza ucznia oraz postępy w nauce będą monitorowane na bieżąco i oceniane przez nauczycieli uczących. Prace uczniów z realizacji podstawy programowej i nowego materiału są oceniane. Oceny są wpisywane do dziennika.
 5. Uczniowie wykonane prace pisemne podpisują imieniem i nazwiskiem plus klasa, z adnotacją „samodzielnie wykonałam/łem” i przesyłają w formacie pdf. do oceny na pocztę służbową nauczyciela.

17. Nauczyciel ocenia stosując też inne formy np. odpowiedzi ustne w trakcie lekcji zdalnej, aktywność, przygotowane przez ucznia materiały (prezentacje, instruktaż, ...). Ważne, aby taką informację (kto i za co) napisać w krótkiej wiadomości do ucznia i rodzica.

18. Nauczyciel stosuje skalę ocen zgodnie ze statutem.

19. Uczniowie objęci kształceniem specjalnym zachowują ustalone z nimi oraz z rodzicami dostosowania wg. dotychczasowych zasad.

20. Nauczyciele i pedagodzy prowadzący zajęcia z rewalidacji i inne z pomocy psychologiczno – pedagogicznej (m.in. nauczyciele wspierający proces kształcenia) kontynuują pracę metodami zdalnymi w ramach pensum w czasie uzgodnionym z rodzicami i uczniami.

21. Wychowawcy monitorują prowadzenie zajęć w swoich klasach, kontaktują się z nauczycielem, jeśli zachodzi taka potrzeba, informują wicedyrektorów o problemach.

22. Nauczyciele przestrzegają zasad „Ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej”.

23. Dyrektor/wicedyrektor przekazuje rodzicom ogólne informacje przez stronę internetową szkoły, a indywidualne – przez dziennik elektroniczny.

24. Sprawy potrzebnych zaświadczeń lub innych dokumentów nadal załatwiamy zdalnie: powiadomienie dyrektora przez dziennik lub przesłanie skanu wniosku lub przesłanie zdjęcia dokumentu oraz podanie adresu e-mail i nr tel. zainteresowanego, pod którym będziemy mogli się skontaktować. W sprawach pilnych administracyjnych tel 25 7582579, pozostałych 25-758-25-54 lub z dyrektorem 512 708 300, dyrektor@zs1mm.edu.pl

Do każdego Ucznia !!!      Nadal: 

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj wychodzenia z niego oraz miejsc gromadzenia się ludzi /dlatego nadal nei ma Cię w szkole/; rozliczę konsekwentnie każdego, kto nie zastosuje się do wskazań w komunikatach!
 • przystępujesz każdego dnia do uczestnictwa w zajęciach zdalnych, to nie są dni wolne od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas  pozostawania w domu. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela oraz ze strony https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/plan-lekcji; utrzymuj kontakt z wychowawcą i nauczycielami uczącymi Cię.
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

 

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 22.03.2020. Wieku 60 lat zmarła Bogusława Bartosiewicz. (24-03-2020)

KOMUNIKAT 1 DYREKTORA ZS NR 1 z dnia 11.03.2020r.(11-03-2020)

 

 • Od 12 marca do 25 marca zawieszam zajęcia i szkoła oraz internat zostają zamknięte.
 • W tym czasie nauczyciele wykonują pracę zdalnie i „prowadzą lekcje” przez internet w ramach pensum od godz., o której rozpoczynają pracę w tym dniu wg planu lekcji; w umówiony z Wami sposób lub przez platformę podają temat, cele i zakres materiału dydaktycznego do samodzielnej pracy uczniów w domu. Proszę zapoznawać się z komunikatami na szkolnej stronie www.
 • Każdy z Was loguje się w dzienniku elektronicznym, czyta wiadomości i opracowuje przesłane zadania. Nauczyciele są do Waszej dyspozycji, ale tylko zgodnie z planem lekcji, więc z matematyki w czwartek pytaj wtedy jak masz wg planu lekcję z matematyki a nie w dowolnym czasie – możecie pytać i przesyłać wykonane zadania do sprawdzenia.
 • Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.
 • Wszyscy stosują się do moich komunikatów zamieszczanych na szkolnej stronie internetowej;
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej na swojej stronie przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • Zawieszenie zajęć dotyczy również kształcenia zawodowego w centrum kształcenia zawodowego z zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowej szkoły klas fryzjerskich  I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły, ale realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach – chodzą na zajęcia do zakładów fryzjerskich;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników tj kursów;
 • śledzimy  na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.
 • Jeżeli będzie Ci koniecznie potrzebne zaświadczenie, że jesteś uczniem lub inny dokument, powiadom mnie przez dziennik i podaj adres e-mail oraz nr tel. pod którym będziemy mogli się z Tobą skontaktować.
 • N-le zabezpieczają pomoce dydaktyczne w salach, które mogłyby ulec uszkodzeniu, a klucze od pracowni specjalistycznych oddają na koniec pracy w dniu dzisiejszym do sekretariatu.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj wychodzenia z niego oraz miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi /dlatego odwołano Ci zajęcia/ (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Komunikat MEN - Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych(11-03-2020)

Szkoła z Misją(10-03-2020)

 

Z radością informujemy, że poznańska Fundacja Redemptoris Missio przyznała naszej szkole wyróżnienie: „Szkoła z misją” „W związku z Państwa zaangażowaniem w niesienie pomocy dla najbardziej potrzebujących chcielibyśmy aby na stronie Państwa szkoły widniało wyróżnienie  „Szkoła z misją”. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy przyznać Państwu ten tytuł” – czytamy w informacji od Fundacji Redemptoris Missio. Uzyskanie prestiżowego wyróżnienia jest efektem wielkiej pracy włożonej w organizację zbiórek przez wolontariuszy motywowanych i organizowanych przez panią Ewelinę Wróbel oraz Jadwigę Rygielską.

 

Lady Makbet. Edukacja teatralna(09-03-2020)

4 marca koło teatralne Lady Makbet udało się na kolejny spektakl. Tym razem odwiedziliśmy Teatr 6. piętro, gdzie mieliśmy przyjemność obejrzeć sztukę „Ożenek” Nikołaja Gogola w reżyserii Andrzeja Bubienia.Z początku wydawało się, że będzie to zwykła komedia pełna śmiechu i żartów. Jednak, gdy spojrzeliśmy na całe przedstawienie z szerszej perspektywy, mogliśmy zauważyć, że był to śmiech przez łzy. Sztuka opowiadała o małżeństwach. Czy każdy powinien wziąć ślub? W jaki sposób społeczeństwo oddziałuje na nasze decyzje? Odpowiedzi na te pytania odszukaliśmy w treści spektaklu.

 

Szkodliwość palenia(09-03-2020)

28 lutego w internacie odbyła się prelekcja dla klas pierwszych dotycząca szkodliwości palenia. Wpisujące się w ramy szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego spotkanie, uświadomiło wielu uczniom, dlaczego sięgamy po nikotynę, jak radzić sobie z chęcią palenia, jakie są skutki nałogu, a także w jaki sposób wyjść z przyzwyczajenia sięgania po papierosa. Zajęcia zostały przeprowadzone przez dr Agnieszkę Kowalczyk z Warszawskiego Instytutu Medycznego, a zorganizowane przez szkolne pedagożki – Agnieszkę Wojdę i Monikę Skrzydlewską.

Dzień Patrona(06-03-2020)

4 marca w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego odbyła się uroczystość związana z Dniem Patrona. Klasa I PW przygotowała inscenizację zawierającą  sceny z życia króla Kazimierza III Wielkiego. Uczniowie z wielką pomysłowością i zaangażowaniem zaprezentowali montaż słowno-muzyczny występując w  średniowiecznych strojach. Widzowie obejrzeli również pokaz tańca historycznego. Zwieńczeniem był występ Bractwa Rycerskiego Ziemi Mińskiej z pokazem strojów oraz sztuką walki. Za przygotowanie dziękujemy paniom Agnieszce Boruc, Grażynie Kowalczyk, Agacie Szymańskiej-Miszczuk oraz panu Witoldowi Ołdakowskiemu.

Uroczyste otwarcie pracowni(02-03-2020)

27 lutego w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim odbyło się uroczyste otwarcie pracowni. Dyrektor Zespołu Małgorzata Beczek  w towarzystwie swoich zastępców, kierownika kształcenia praktycznego, kierownika administracyjnego oraz pracowników  powitała gości. W związku z powstaniem nowego kierunku technik przemysłu mody otwarto pracownię do projektowania i modelowania odzieży. Ponadto wyremontowano i wyposażono w nowy sprzęt pracownię urządzenia technik komputerowych oraz pracownię informatyk-dokumentacja techniczna. Opiekunowie pracowni zaprezentowali możliwości  sprzętu dostosowanego do nowych wymogów egzaminacyjnych. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim panowie Antoni Jan Tarczyński oraz Witold Kikolski. Swoją obecnością zaszczycili również dyrektorzy szkół oraz innych placówek oświatowych.

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej(27-02-2020)

 26 lutego uczniowie klas 1GPB i 1GBU uczestniczyli w kolejnym spotkaniu z cyklu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Tym razem mogliśmy zapoznać się z dokumentem, który sportretował życie i twórczość wielkiego artysty i humanisty naszych czasów – Sebastiao Salgada. Dzięki wnikliwej, reżyserskiej obserwacji, dowiedzieliśmy się, jak pasję do ludzi i fotografowania przekuwać w coś więcej niż zawód i sposób na życie. Postać, na której skupił się film, jako pierwsza zapoznała opinię publiczną z wieloma tragediami, które dręczyły ludzkość, ale ukazała także, jak piękna i różnorodna jest planeta Ziemia. Uczniami zaopiekowali się Anna Królak i Mariusz Wójcik.

Dzień Bezpiecznego Internetu(26-02-2020)

4 lutego w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Z tej okazji troje uczniów z klasy II inf. A: Nikodem Szwed, Weronika Sarna i Mateusz Prus przygotowali krótką pogadankę na temat bezpieczeństwa w sieci. W pierwszej części Nikodem opowiedział o zagrożeniach, jakie możemy napotkać w Internecie wspomagając się prezentacją i krótkimi filmikami. Później publiczność miała okazję zagrać w kahoot’a dotyczącego zagadnień omówionych wcześniej. Do zabawy przyłączyło się ponad 100 osób. Wszyscy bawili się świetnie, a zwycięzca został obdarowany słodką nagrodą.

Wyjście do działu Geodezji i Kartografii(26-02-2020)

Tuż przed feriami klasy II INF A oraz II INF B odwiedziły Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim. Celem była wizyta w dziale Geodezji i Katrografii.  Zastępca Naczelnika Wydziału pan  Marek Ślązak zaprezentował uczniom nowoczesny sprzęt taki jak drukarki, plotery, skanery oraz  zademonstrował ich działanie i zastosowanie. Koordynatorem wycieczki szkoleniowej był pan Tadeusz Wiszowaty.

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.(07-02-2020)

Empatii i wrażliwości nie nauczymy się z podręczników, empatii nauczymy się w praktyce, dlatego każdy drobny gest jest na wagę złota, każdy mały krok może uruchomić lawinę pomocy. Warto, by w naszej pamięci wyryło się hasło, że dobroczynność to zdobywanie umiejętności dzielenia się dobrem duchowym i materialnym z drugim człowiekiem. Nasi uczniowie, otwarci na tę naukę, w ramach akcji uczestniczyli nie tylko w zbiórce monet ale także w lekcjach pilotażowych oraz  warsztatach poświęconych działalności charytatywnej.

Ewelina Wróbel, Jadwiga Rygielska
Monika Skrzydlewska, Agnieszka Wojda
Internat - Jolanta Binkowska, Monika Kowalska

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ(07-02-2020)

5 lutego ponad 500 uczniów naszej szkoły wzięło udział w wyjściu na dwa spektakle w Kinie Muza. W pierwszym z nich, „Ćpunce”, zostaliśmy świadkami historii 14-letniej Anny, która przez niskie poczucie wartości, przerastające ją oczekiwania rodziców oraz złe towarzystwo popadła w alkoholizm i narkomanię. Podczas drugiego przedstawienia, „Wspomnień narkomanki”, doświadczyliśmy drogi, jaką przechodzi uzależniony od narkotyków człowiek. W obu przypadkach była to bolesna i poruszająca opowieść o młodych, samotnych i  zagubionych ludziach, którzy zamknięci we własnym wnętrzu, przeżywają horror i udrękę spotęgowane przez środki psychoaktywne.Organizację wydarzenia zawdzięczamy pedagożkom Monice Skrzydlewskiej i Agnieszce Wojdzie. Wyjście wpisuje się w realizację programu profilaktyczno-wychowawczego Zespołu Szkół. 

INNY ŚWIAT(07-02-2020)

6 lutego uczniowie klas 3 liceum i 4 technikum uczestniczyli w wyjściu na monodram Rafała Sadowskiego „Inny Świat”. Aktor, przy pomocy własnego ciała, symbolicznej scenografii, odpowiednio dobranej muzyki i gry świateł odtworzył relację Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z rosyjskich łagrów. Emocjonalność w odtwarzaniu kolejnych rozdziałów książki i sugestywność w przedstawieniu obozowego, innego od naszego, świata, nie tylko wpłynęły na sferę uczuciową widzów, ale także pozwoliły postawić sobie pytania. Czym jest totalitaryzm? Czy człowieczeństwo to coś przynależne każdemu w każdych warunkach? Czy istnieją miejsca, w których możemy zapomnieć o podstawowych wartościach? Czy moralność jest relatywna, zależna od warunków, w których się znajdujemy? Zarówno dobrana treść wystąpienia, jak i jej sceniczna, celna realizacja, wpływają na to, że spektakl staje się dobrym uzupełnieniem szkolnej literatury okresu drugiej wojny światowej.Opiekunami podczas spektaklu byli Aneta Martyniak, Małgorzata Szuba, Witold Ołdakowski i Mariusz Wójcik.

Lady Makbet. Edukacja teatralna(31-01-2020)

25 stycznia koło Lady Makbet miało zaszczyt gościć w Teatrze Muzycznym Roma na „ponadczasowej historii miłosnej”, tj. na spektaklu „Aida”. Dzięki scenografii, efektom specjalnym, kostiumom i grze aktorskiej, przenieśliśmy się do starożytnego Egiptu, gdzie zostaliśmy świadkami prostej, acz wielowarstwowej w interpretacji opowieści. Na pochwałę zasługują zatem nie tylko aspekty techniczne przedstawienia, takie jak taniec i zapierający dech w piersiach śpiew (szczególnie głównej bohaterki), lecz także sensy, jakie starało się dzieło przekazać. Niemożliwa do spełnienia, okupiona cierpieniem i śmiercią miłość, walka o wolność zniewolonego ludu, zdrada, a w końcu pytanie, które tak często pada podczas potyczek z literaturą polską: poświęcić się dla dobra ogółu czy wybrać własne szczęście? Warto polecić tenże musical przede wszystkim z tego powodu właśnie, że wraz z ekscytującymi wrażeniami estetycznymi, idzie w parze przyjemność intelektualna wynikająca z problematyki etycznej utworu.  Kolejne wyjazdy w marcu („Ożenek” Gogola w Teatrze 6.piętro) i maju („Madame Butterfly” na scenie Opery Narodowej). Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie(31-01-2020)

Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest   pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Zbiórka trwa  do 6.02. Monety możemy przynosić do Pani Jadwigi Rygielskiej oraz Pani Eweliny Wróbel

Kolejna Wspaniała Studniówka w Zespole Szkół nr 1 (29-01-2020)

25 stycznia cztery klasy technikum bawiły się na balu studniówkowym w pałacu ,,Noce i Dnie” w Pogorzeli. Uczniowie z klas IV BUD, IV GKL, IV INFA i IV INFB wraz z wychowawcami i dyrekcją szkoły rozpoczęli bal uroczystym polonezem. Następnie dyrektor Zespołu Małgorzata Beczek złożyła życzenia wszystkim maturzystom. Ciepłe słowa padły też z ust Przewodniczącej Rady Rodziców pani Edyty Krypskiej. Nie zabrakło rownież podziękowań i słów uznania dla kadry nauczycielskiej ze strony uczniów. Zabawę do białego rana rozpoczął walc wiedeński.

Wyjątkowa Studniówka(23-01-2020)

 Dzień 18 stycznia 2020 roku to wyjątkowa data dla klas maturalnych Liceum w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego oraz dla całej szkoły. Po raz pierwszy w historii Budowlanki studniówka odbyła się  poza murami szkoły. Klasy 3W, 3PPA i 3PPB bawiły się w pałacu ,,Noce i Dnie” w Nowej Pogorzeli. Zgodnie z tradycją maturzyści zatańczyli poloneza i po uroczystym rozpoczęciu przez dyrektor Zespołu Małgorzatę Beczek przystąpili do zabawy, która trwała do białego rana.

Odpowiedzialność prawna nieletnich(23-01-2020)

W dniach 13 – 17 stycznia w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego odbył się cykl pogadanek na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. Celem prelekcji było uświadomienie młodzieży konsekwencji w przypadku wejścia w konflikt z prawem. Spotkania przeprowadzili przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej w Mińsku Mazowieckim. W zajęciach uczestniczyły wszystkie klasy pierwsze. Inicjatorkami przedsięwzięcia były pani Agnieszka Wojda i pani Monika Skrzydlewska.

Uczennica naszej szkoły laureatką Konkursu im. prof. Michała Kuleszy ''Warszawa 2030''(22-01-2020)

 

Weronika Sarna, uczennica klasy II inf.A została laureatką konkursu na esejo Warszawie w przyszłości.Konkurs organizowany jest przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jak czytamy na stronie organizatorów-Komisja miała trudne zadanie, spośród wielu prac wybrała pięciu laureatów-przyznając jedną nagrodę główną i cztery wyróżnienia.W piątek, 17 stycznia, w Auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród. W spotkaniu z Kapitułą Konkursu i władzami uczelni Weronice towarzyszyli koledzy i koleżanki z klasy wraz z wychowawczynią, Panią Karoliną Pokorską oraz opiekun i nauczyciel języka polskiego, Pani Małgorzata Szuba. Serdecznie gratulujemy Weronice sukcesu i życzymy powodzenia w rozwijaniu swoich pasji.

Porozumienie o współpracy(21-01-2020)

20 stycznia 2020 roku w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim zostało zawarte porozumienie pomiędzy Politechniką Warszawską: Wydziałem Inżynierii Lądowej, a Zespołem Szkół. Uczelnię reprezentowali prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz – Dziekan Wydziału, dr inż. Wioletta Rek-Jackiewicz - Prodziekan Wydziału. Zespół Szkół  reprezentowali mgr Małgorzata Beczek – Dyrektor Zespołu, Adam Trześkowski – Kierownik Kształcenia Praktycznego, Paweł Domagała – Wicedyrektor ds. Ttechnikum. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Powiatu Mińskiego Antoni Jan Tarczyński - Starosta oraz Witold Kikolski - Wicestarosta. 

Lady Makbet. Edukacja teatralna(17-01-2020)

22 grudnia grupa Lady Makbet udała się na kolejną sztukę. Tym razem była to baśń „Królowa Śniegu” w reżyserii Piotra Cieplaka w Teatrze Narodowym. Mimo, iż był to spektakl skierowany również do młodszej publiczności, to miło go wspominam. Na nowo mogliśmy stać się dziećmi, przypominając sobie, jak za dawnych lat mama czytała nam tę baśń na dobranoc. Razem z Gerdą przemierzaliśmy kolejne lata naszego życia, dorastając i pokonując kolejne wyzwania wraz z nią. Sztuka zachwyciła mnie przede wszystkim przepięknymi kostiumami, animacjami, scenografią i udźwiękowieniem. Pod względem technicznym dopracowano każdy detal, co razem dało olśniewający efekt. Przez opowieść przeprowadził nas Pan Zbigniew Zamachowski, świetnie wcielając się w rolę narratora. Mnie osobiście oczarował także Pan Jerzy Łapiński, który grał, m.in., starszą kobietę z igloo. Bardziej wnikliwym „Królowa Śniegu” dostarczyła kilku nowych pytań egzystencjalnych, dla innych był to jedynie wieczór spędzony w towarzystwie pięknej sztuki.

 

Kolejne wyjazdy już w styczniu i marcu. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Weronika Sarna, członkini koła Lady Makbet

NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ(15-01-2020)

14 stycznia odbyło się czwarte spotkanie z cyklu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Tym razem uczniowie klas 1GPB i 1 GBU, pod opieką p. Edyty Kosiorkiewicz i p. Mariusza Wójcika, zapoznali się z obrazem Laurenta Cantema „Klasa”. Film opowiedział historię nietypowych relacji pomiędzy François, etatowym nauczycielem, a jego absorbującymi uczniami. François został ukazany jako pasjonat nauczania, który, niezależnie od sytuacji, stara się trzymać swoich zasad, ale też w pełni poświęcić kształtowaniu młodego człowieka, przygotowaniu go na start w dorosłość. Seans, poprzez swoisty dokumentaryzm, celnie odwzorowuje pracę pedagoga, a młodszym widzom pokazuje szkołę od trochę innej strony. Kolejne spotkanie już w lutym!

Wesołych Świąt(20-12-2019)

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim życzy wszystkim uczniom, rodzicom oraz pracownikom, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność. 

Wydział Inżynierii Lądowej(20-12-2019)

11 grudnia klasa 2 BUD uczestniczyła w wykładach zorganizowanych przez Wydział Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej. Zajęcia dotyczyły innowacji w budownictwie. Uczniowie mieli okazję nie tylko poszerzyć wiedzę i umiejętności, ale mogli także poznać przyszłych wykładowców. Merytoryczną wartość spotkania dopełnił fantastyczny wykład przesympatycznego mgr inż. Wiktora Piwkowskiego, który w niezwykle interesujący sposób opowiedział o budowlach przyszłości.

Etiuda bożonarodzeniowa klasy IGIN(20-12-2019)

Szkolne kolędowanie(20-12-2019)

 

19 grudnia w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego odbyło się Wielkie Świąteczne Kolędowanie. We wspólnym śpiewaniu wzięły udział wszystkie klasy pierwsze. Każda klasa przygotowała życzenia oraz utwór muzyczny związany ze Świętami Bożego Narodzenia. Miłym świątecznym akcentem był pokaz fryzur przygotowany przez uczniów z technikum usług fryzjerskich. W wyjątkowy nastrój wprowadziła natomiast  zebranych w auli grupa uczniów z klas II PPA i II PPB oraz II BUD wystawiając humorystyczne przedstawienie bożonarodzeniowe. Program artystyczny przygotowały Katarzyna Budzyńska, Alina Kopczyńska i Monika-Branicka-Miłkowska.

Mechanizmy propagany(20-12-2019)

 

5 grudnia klasy 1GIN, 1 GGE, 1 GDR uczestniczyły w wycieczce do Warszawy. W I części wyjazdu uczniowie mieli okazję obejrzeć film „Joker” – studium niszczenia jednostki i wpływu społeczeństwa na nią. Następnie grupa wzięła udział w warsztatach w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Warsztaty arteterapii(20-12-2019)

6 grudnia uczniowie klas 1PPR i 2PPB uczestniczyli w zajęciach arteterapii. Pod tą zagadkową nazwą kryją się terapeutyczne właściwości sztuki. Uściślając: tworząc, rozwijamy osobowość; gdy skupiamy się na procesie twórczym, możemy oczyścić się ze zbędnych emocji, a kiedy pracujemy nad dziełem sztuki w grupie, otwieramy się na innych i przeciwdziałamy osamotnieniu. Warsztaty przeprowadziła Iwona Wróblewska, a ich motywem przewodnim zostały ozdoby choinkowe. Uczniami zaopiekowały się wychowawczynie klas – Anna Smater-Nagraba i Aneta Martyniak.

Sukces w Międzynarodowym Konkursie Programistycznym(20-12-2019)

W połowie grudnia odbył się Finał Międzynarodowego Konkursu Programistycznego dla dzieci i młodzieży Pix Programming Challenge. Uroczystość miała miejsce na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W konkursie wzięli udział uczniowie klasy I GIN. Kacper Szczęsny awansował do półfinału, pokonując 500 uczestników, natomiast Kacper Królak awansował do finału i tym samym znalazł się w pierwszej czterdziestce najlepszych uczestników. Pieczę nad laureatami sprawowała pani Magdalena Wojciechowska-Rysiawa.

Wycieczka do TEPfactor(20-12-2019)

17 grudnia klasy I GIN i II INF A, w ranach prezentu mikołajkowo-świątecznego, pod opieką pań Magdaleny Wojciechowskiej-Rysiawy oraz Karoliny Pokorskiej wybrały się do TEPfactor w Warszawie. Uczniowie pokonując ruchome i elektroniczne sterowane przeszkody mieli możliwość sprawdzić swoją siłę fizyczną, logiczne myślenie oraz cierpliwość i zręczność manualną. Nietypowa wycieczka na długo pozostanie w pamięci uczniów. Niesamowita przygoda, pełna śmiechu i adrenaliny pozwoliła się zintegrować i poznać w okolicznościach pozaszkolnych.

Building Information Modeling(16-12-2019)

Uczniowie klasy 3 Bud wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej o technologii Building Information Modeling w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Obejmował on wykłady oraz laboratorium komputerowe pokazujące różne aspekty projektowania i pracy z nowoczesnymi narzędziami projektowymi. Uczniowie pod opieką profesorów i doktorów mieli okazję stworzyć nowoczesną konstrukcję przekrycia strukturalnego dzięki automatyzacji modelowania w BIMie.

NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ(16-12-2019)

13 grudnia odbyło się trzecie spotkanie z cyklu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Uczniowie klas 1GPB i 1GC zapoznali się z obrazem „Combat girls. Krew i honor”. Tym razem, zarówno prowadząca prelekcję, jak i twórca filmu, spróbowali opowiedzieć o takich tematach, jak: neonazizm, wykluczenie, postrzeganie Innego, stereotypy etniczne czy rasizm. Podczas projekcji widzowie mogli pogłębić postrzeganie pojęcia tolerancji oraz relatywizmu kulturowego.

Wolontariat w naszej szkole(16-12-2019)

W okresie przedświątecznym zorganizowaliśmy w naszej szkole akcje Wolontariatu ,,Zbiórka żywności” Caritas. Nasza młodzież jak zawsze chętna zgłosiła się do pomocy. Uczniowie mają ogromną satysfakcję płynącą z niesienia pomocy i umacniania w nich świadomości bycia potrzebnym. Wolontariat daje młodzieży wiele szans i możliwości oraz okazję do sprawdzenia siebie i wykorzystania swoich zdolności.  W akcji wzięli udział uczniowie z klas I PCA, I PW, II PPB, II TUF, II INF B, I PFP, I PIN,  I GIN, I GGE dzięki zaangażowaniu pedagogów szkolnych pani Agnieszki Wojdy i pani Moniki Skrzydlewskiej.                                                                                                                                                   

Wyjazd do Dęblina(13-12-2019)

 

11 grudnia klasy o profilu wojskowym I GWA oraz II W pod opieką wicedyrektorów Elżbiety Parol i Wojciecha Jackowskiego odbyły wycieczkę do Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Uczniowie klas mundurowych zapoznali się z ofertą Uczelni. Odwiedzili Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego, Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego: ,,Puszczyk” i ,,Selekcjoner” oraz Ośrodek Szkolenia Nawigatorów Naprowadzania. Mieli również okazję poćwiczyć na lotniczo-gimnastycznych przyrządach specjalnych w Ośrodku Szkolenia Kondycyjnego.

MIKOŁAJKI KLAS WOJSKOWYCH(10-12-2019)

6 grudnia klasy pierwsze o profilu wojskowym wraz z wychowawcami udały się na lodowisko przy ul. Wyszyńskiego w Mińsku Mazowieckim. Wspólne wyjście stworzyło okazję do aktywnego spędzenia czasu oraz integracji. Wielu uczniów zaprezentowało umiejętności łyżwiarskie na naprawdę wysokim poziomie, ale co najważniejsze –  wszyscy świetnie się bawili. Dopisujące wszystkim dobre humory oraz sprzyjająca pogoda gwarantowały fantastyczną zabawę i niezapomniane przeżycia. Mikołajki spędzone w ten sposób były dobrym bodźcem do lepszego poznania się  i zachętą do aktywnego spędzania czasu.

Spotkanie z poezją śpiewaną(10-12-2019)

6 grudnia, w czytelni szkolnej,  odbyło się spotkanie poświęcone poezji śpiewanej.  Uczniowie wysłuchali  tekstów znanych polskich poetów takich jak Adam Mickiewicz, Julian Tuwim, Miron Białoszewski czy Agnieszka Osiecka w wykonaniu wybitnych artystów. ,,Karuzela  z Madonnami”, ,,Gdy cię nie widzę”, ,,Chwalmy Pana”  to tylko niektóre znane szerokiej publiczności arcydzieła.  Montaż słowno-muzyczny to również recytacja wierszy w wykonaniu Gabrieli Rybackiej i Dawida Szczęsnego. Na zakończenie wysłuchano minirecitalu Szymona Bieleckiego z klasy I GGD. Piękne wykonanie  utworów z repertuaru zespołu Stare Dobre Małżeństwo wprawiło wszystkich w doskonały nastrój.W spotkaniu wzięły udział klasy I PIN oraz II PPB pod opieką Anety Martyniak i Moniki Branickiej –Miłkowskiej.

Umowa(10-12-2019)

22 listopada w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy Dysponentem, czyli Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej (do umowy staje Dyrektor Biura do Spraw Proobronnych Waldemar Zubek), a Beneficjentem czyli Powiatem Mińskim – organem prowadzącym szkołę pod nazwą: ,,Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego” reprezentowanym przez Starostę Powiatu Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego oraz Wicestarostę Witolda Stefana Kikolskiego. Umowa dotyczy przyznania  dotacji celowej podmiotom prowadzącym szkoły ponadpodstawowe realizujące innowacyjny program nauczania przedmiotu ,,Edukacja wojskowa”. 

EDUKACJA TEATRALNA. LADY MAKBET(06-12-2019)

30 listopada odbył się kolejny wyjazd koła teatralnego Lady Makbet. Tym razem mieliśmy okazję zobaczyć tragikomedię „Pijani” Iwana Wyrypajewa w reżyserii Wojciecha Urbańskiego.

Sztuka opowiadała o ludzkich problemach, sensie życia i miłości. Na początku zostaliśmy wprowadzeni w historie wszystkich postaci, a potem obserwowaliśmy, jak ich losy przeplatają się ze sobą, tworząc ciekawą całość. Kluczowy element, który sprawił, że widzowie byli wręcz upojeni sztuką (przynajmniej ja), to fakt, iż każdy z bohaterów znajdował się stanie mocno wskazującym na nietrzeźwość.

Sztuka dialogu(06-12-2019)

3 grudnia uczniowie klasy 1 GBU wraz z wychowawczynią p. Edytą Kosiorkiewicz uczestniczyli w warsztatach „Sztuka dialogu – zrozumieć drugiego”. Spotkanie odbyło się w  Miejskiej Bibliotece Publicznej i zostało poprowadzone przez Panią Magdalenę Mól. Podczas zajęć uczniowie poznali różnice między dyskusją i dialogiem oraz przyjrzeli się faktom, uczuciom i potrzebom osób, które mają konflikt. Dziękujemy Pani Magdalenie Mól za przeprowadzenie bardzo ciekawej lekcji.

Kulisy pracy dziennikarza(06-12-2019)

5 grudnia uczniowie klasy 1GPB odwiedzili redakcję serwisu Onet. Z problemami i wyzwaniami współczesnych mediów zapoznał nas dziennikarz Onetu, p. Kamil Turecki. Podczas spotkania mieliśmy okazję porozmawiać o etyce dziennikarskiej, tworzeniu różnych form przekazów informacyjnych oraz codziennych trudach reportera. Spotkanie pozwoliło również na dyskusję z osobami, które są odpowiedzialne za codzienny, merytoryczny i uczciwy przekaz wiadomości. Warto zaznaczyć, że o swoim doświadczeniu i kulisach pracy opowiedzieli zarówno Ci, którzy piszą teksty (np. dotyczące kultury czy polityki), jak i Ci, bez których dzisiejsze dziennikarstwo nie mogłoby się obyć, czyli, m. in., pracownicy zajmujący się social media czy osoby weryfikujące wiarygodność i użyteczność newsów. Serdecznie dziękujemy!

Fundacja EBU(06-12-2019)

W dniach 26-29.11.2019 r. gościliśmy w naszej szkole wolontariuszy z Fundacji EBU. Wolontariusze przybyli z wielu europejskich krajów (Francji, Hiszpanii, Grecji, Danii, Anglii czy Włoch).  Prowadzili zajęcia międzykulturowe na lekcjach języka angielskiego oraz hiszpańskiego. Uczniowie mieli możliwość zdobycia wiedzy na temat gości, ich krajów oraz Unii Europejskiej - jej założeń i możliwości, które daje. Wolontariusze opowiadali o żywieniu, zaburzeniach żywienia, programie European Solidarity Corpsjak, a także o samej Fundacji EBU -  jej działaniach i możliwościach. Zachęcali do wolontariatu w Fundacji oraz do uczestnictwa w darmowych konwersacjach w EBU Lab na ul. Pięknej w każdy czwartek od 19, do czego i my serdecznie zachęcamy. Koordynatorem wizyty wolontariuszy w ZS1 była Pani Edyta Kosiorkiewicz.

Problematyka uzależnień(04-12-2019)

 

3 grudnia w auli Zespołu Szkół nr 1 został wystawiony spektakl ,,Autoportret” poświęcony problematyce zagrożeń w prawidłowym rozwoju młodego człowieka. Spektakl miał na celu minimalizowanie podejmowania sytuacji ryzykownych przez młodzież. Przedstawienie w wykonaniu artystów z Krakowa obejrzały klasy I PIN, I PFP, I GWA, I PCA, I GK, I PK, III K. Inicjatorem przedsięwzięcia były pani Agnieszka Wojda i Monika Skrzydlewska.

Szkolenie edukacyjne(04-12-2019)

2 grudnia uczniowie klas pierwszych (I PPR i I PGD) uczestniczyli w lekcji n/t. profilaktyki uzależnień, w szczególności zagrożeń związanych z używaniem dopalaczy. Oprócz wykładu mieli okazję obejrzeć film edukacyjny ,,Stop dopalaczom”. Szkolenie zorganizowały panie Agnieszka Wojda i Monika Skrzydlewska przy udziale Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku-Mazowieckim).

Stypendia Prezesa Rady Ministrów(02-12-2019)

27 listopada najlepsi uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim odebrali stypendia Prezesa Rady Ministrów. Uroczysta Gala połączona z koncertem patriotycznym miała miejsce w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Paulina Pękała z klasy II PPB oraz Piotr Gniado z III INFB odebrali nagrody z rąk I Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty Doroty Skrzypek. Nagrodzonym Stypendystom serdecznie gratulujemy.

Wizyta w Archiwum Państwowym w Siedlcach(29-11-2019)

27 listopada klasa IGPA o profilu prawnym pod opieką pani Lilli Klos oraz pani Doroty Chodorskiej odwiedziła Archiwum Państwowe w Siedlcach. Uczniowie obejrzeli krótki film na temat pracy archiwów. Ponadto zwiedzili pracownię konserwacji i pracownię digitalizacji, a także obejrzeli najstarsze dokumenty.

Powtórka do matury(29-11-2019)

26 listopada klasa IIIW pod opieką pani Anny Abramowskiej i pani Magdaleny Niemczak wzięła udział w warsztatach z cyklu: ,,Z książką po Warszawie”. Warsztaty te  były lekcją powtórzeniową do matury z języka polskiego. Lekcję  zorganizowała firma ,,Idzie.my”. Kontynuacja zajęć odbędzie się niebawem w naszej szkole.

XIV INTEGRACYJNY TURNIEJ WARCABOWY(29-11-2019)

27 listopada w Zespole Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie miał miejsce XIV Integracyjny Turniej Warcabowy. Naszą szkołę reprezentowali: Marcin Banasiak i Mateusz Górski z klasy IGk oraz Jakub Zdanowicz z klasy IPk. Uczniami opiekowała się p. Agnieszka Wojda. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ(27-11-2019)

25 listopada odbyło się drugie spotkanie z cyklu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Tym razem uczniowie klas 1GPB i 1 GBU, pod opieką p. Edyty Kosiorkiewicz i p. Mariusza Wójcika, mieli okazję obejrzeć trzy krótkometrażowe filmy: „60 kilo niczego”, „Obcy na mojej kanapie” i „Mały palec”. Na ekranie kina MUZA przedstawiono obrazy, które starały się w różnorodny sposób opowiedzieć o obcokrajowcach i ich kontaktach z Polakami; skupiono się nie tylko na pojęciu stereotypu i spotkaniach z odmiennością kulturową, ale poruszono również tak ważne dla dzisiejszej rzeczywistości tematy jak uchodźstwo polityczne czy imigracja zarobkowa. Kolejny seans 13 grudnia, serdecznie zapraszamy!

Dyskoteka(27-11-2019)

15 listopada w Zespole Szkół nr 1 odbyła się dyskoteka szkolna ,,Budul-Party”. Na scenie pojawił się topowy artysta Ronnie Ferrari, twórca hitu ,,Ona by tak chciała”. Młodzież tańczyła i śpiewała w trakcie całego występu, który nagrodziła gromkimi brawami. Zabawa odbyła się dzięki świetnej organizacji Samorządu Szkolnego (Mateusz Kozłowski, Julia Parobczak, Radosław Łukasiak, Gabriela Jastrzębska) pod opieką pani Katarzyny Budzyńskiej.

Lekcja historii w plenerze(25-11-2019)

 

Dnia 22 listopada uczniowie klasy II m/s Branżowej Szkoły I Stopnia wraz z wychowawczynią Dorotą Chodorską uczestniczyli w lekcjach historii, które odbyły się w Muzeum 7 Pułku Ułanów Lubelskich i w Muzeum Ziemi Mińskiej.Lekcje te nie tylko wzbogaciły uczniów o wiedzę historyczną dotyczącą min. dziejów Mińska Mazowieckiego i 7 Pułku Ulanów Lubelskich, ale również były okazją do zapoznania się z kulturą regionu. Ciekawość wzbudziła też wystawa eksponowana w Muzeum Ziemi Mińskiej pt. ,,Droga Ikony – Droga Spotkania”.

Powązki(25-11-2019)

21 listopada klasy 2 bud, 2 dr, 2 tuf i 2 inf B pod opieką p. Agnieszki Boruc, Anny Szostek i Agaty Szymańskiej Miszczuk, miały okazję zwiedzić Stare Powązki. Wyjazd stanowił asumpt nie tylko do zapoznania się z historią cmentarza, ale także do upamiętnienia niektórych z zasłużonych Polaków symbolicznym zniczem.

Ogólnopolski konkurs IT i Cyberbezpieczeństwo(25-11-2019)

21.11.2019 r. odbył się finał szóstej edycji konkursu IT i Cyberbezpieczeństwo. Zespół Szkół nr 1 reprezentowali Karol Augustyniak z klasy 2 inf A oraz Tomasz Jędrysa z klasy 4 inf A. Uczniów zmagających się wśród najlepszych w kraju przygotował szkolny koordynator konkursu p. Mirosław Paja. Gratulujemy!

Konkurs Pięknego Czytania(22-11-2019)

19 listopada odbyło się uroczyste podsumowanie VIII Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną i Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim. Wśród laureatów znaleźli się, po raz kolejny, uczniowie naszej szkoły. Wyróżnienie w konkursie zdobyła uczennica klasy I GWB Małgorzata Lisiecka, natomiast II miejsce otrzymał uczeń klasy II INFA Nikodem Szwed.

Judaizm bez tajemnic(20-11-2019)

20 listopada w czytelni szkolnej odbyło się spotkanie z panią Jagną Koftą z Muzeum Getta Warszawskiego w Warszawie. Tematem prezentacji była kultura żydowska oraz judaika czyli przedmioty związane z tradycją żydowską. Ciekawych informacji wysłuchały klasy: I PW, I GPA oraz I GPB. Spotkanie zorganizowała dr. Lilla Kłos.

Staż zagraniczny - Praktyki bez barier 2019(19-11-2019)

 

 

13 listopada grupa 60 uczniów wróciła do kraju po ponad dwu tygodniach pobytu w Grecji. Uczniowie ZS1 realizowali zajęcia praktyczne zgodnie z harmonogramem pracując przy inwestycjach budowlanych, drogowych  i geodezyjnych w pobliskich miejscowościach. Natomiast informatycy odbywali zajęcia w specjalnie przygotowanych dla nich pracowniach.

IT i Cyberbezpieczeństwo 2019(14-11-2019)

23 października 2019 r. miał miejsce etap szkolny konkursu IT i Cyberbezpieczeństwo 2019.

Do finału konkursu, który odbędzie się 21 listopada w Warszawie, zakwalifikowało się 50 osób z całej Polski; z naszej szkoły Karol Augustyniak z klasy 2 inf A oraz Tomasz Jędrysa z klasy 4 inf A. Gratulujemy!

Pojedzie do Golubia Dobrzynia(14-11-2019)

 

 

Duży sukces osiągnął Damian Muracki z kl. I inf. (pod opieką Pana Pawła Aniszewskiego), zajmując II miejsce w etapie wojewódzkim Konkursu Krasomówczego w kategorii szkół ponadpodstawowych. Będzie on reprezentował nie tylko szkołę, ale i województwo mazowieckie w finale ogólnopolskim, który odbędzie się 22-24 listopada na zamku w Golubiu Dobrzyniu. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku szkolnym Damian znalazł się w gronie pięciu najlepszych krasomówców w kraju wśród szkół podstawowych. Czy powtórzy sukces? Trzymamy kciuki!

Warsztaty(14-11-2019)

W Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Mińsku Mazowieckim odbyły się warsztaty ,,Media społecznościowe – nasz świat czy tylko narzędzie?”. Tematem zajęć było bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci oraz cyberprzemoc.

Warsztaty, które miały charakter cykliczny, odbyły się 25 października z udziałem klasy   2BUD oraz 13 listopada  z uczniami z klasy IGPB.

Prawo i biznes na Uczelni Łazarskiego(12-11-2019)

 

 

6 listopada klasa prawna po szkole podstawowej (pod opieką p. Anny Smater-Nagraby i p. Anety Martyniak) miała okazję uczestniczyć w dwóch wykładach zorganizowanych przez Uczelnię Łazarskiego. Uczniowie wysłuchali najpierw mgr Karoliny Kultys, właścicielki kancelarii prawnej „Temida” i asystentki w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego w Uczelni Łazarskiego, która, opowiadając o „Obywatelu w postępowaniu cywilnym”, przedstawiła: podstawowe zasady postępowania cywilnego procesowego oraz nieprocesowego i egzekucyjnego; sposoby zaskarżania orzeczeń (apelację, skargę kasacyjną, wznowienie postępowania); tryb i terminy wnoszenia środków zaskarżania orzeczeń.Lady Makbet. Edukacja teatralna(12-11-2019)

Zaczęło się od ciepłego, majowego wieczoru i od „Snu nocy letniej” Williama Szekspira. Wychodząc z Teatr Dramatycznego, zostawiając za sobą kolorowo oświetlony Pałac Kultury oraz świat ludzkich złudzeń, snów i fantazji, planowaliśmy już następny wyjazd. Udało się. We wrześniu, roku szkolnego obecnego, odwiedziliśmy Teatr Kwadrat, gdzie bawiliśmy się setnie na „Ślubie doskonałym”, a potem, w październiku, ponownie wstąpiliśmy na scenę Gustawa Holoubka, aby zmierzyć się z zagadkami okrutnej feministki – „Księżniczki Turandot”. Przed nami kolejne spektakle: 30 listopada tragikomedia „Pijani” (Teatr Dramatyczny), 22 grudnia, w sam raz na porę oprószonych świątecznym puchem ulic, baśń „Królowa Śniegu” (Teatr Narodowy) i 25 stycznia musical „Aida” (Teatr Muzyczny Roma).

Staż zagraniczny Praktyki bez barier(08-11-2019)

29 października uczniowie technikum budownictwa, budowy dróg, geodezji oraz technikum informatycznego z Zespołu Szkół nr 1 im Kazimierza Wielkiego wyjechali na praktyki zagraniczne do Grecji. Praktyki odbywają się w miejscowości Leptokarya na Riwierze Olimpijskiej.

,,SZKOŁA DO HYMNU''(08-11-2019)

W piątek 8 listopada 2019 r. o godzinie 11:11 uczniowie wraz z nauczycielami Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego, tym samym włączając się ogólnopolską akcję "Szkoła do hymnu".

BUDOWLANKA W PROJEKCIE 'UPOLUJ SWOJĄ KSIĄŻKĘ'!(07-11-2019)

Chcesz czytać za darmo? Weź udział w akcji "Upoluj swoją książkę"! Jedyne, co musisz zrobić, aby uzyskać dostęp do 12 superksiążek całkowicie za darmo, to zainstalowanie aplikacji Woblink i zeskanowanie kodu QR z plakatów porozwieszanych w naszej szkole lub  z koszulki ambasadorki projektu Weroniki Sarny, z klasy II inf. A Serdecznie zapraszamy!

 

Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania(07-11-2019)

7 listopada w Bibliotece Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim odbył się VIII Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania. Prozę Gustawa Herlinga-Grudzińskiego zaprezentowali uczniowie z powiatu mińskiego. Naszą szkołę reprezentowali Magdalena Książek z I GPB, Małgorzata Lisiecka z I GWB oraz Nikodem Szwed z II INFA. Ogłoszenie wyników 19 listopada. Z niecierpliwością czekamy.

Biblioteka Szkolna zaprasza(04-11-2019)

Zapraszamy na wystawę ,,Autyzm, Zespół Aspergera”. Książki pochodzą ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim. Wystawa dostępna jest w czytelni od 30 października do 15 listopada.

Wszystkich Świętych(04-11-2019)

 

31 października w auli szkolnej odbył się apel z okazji Wszystkich Świętych. Uroczystość została przygotowana przez klasę I GWB z myślą o tych wszystkich , którzy odeszli. Uzupełnieniem była prelekcja dr Lilli Kłos na temat miejsc żołnierskiej pamięci na terenie ziemi mińskiej. Po apelu klasa I PW, pod opieką wychowawcy, złożyła kwiaty i znicze na grobach poległych. Dorota Chodorska, Ewelina Wróbel.

Stypendium Starosty(31-10-2019)

Podczas VII Sesji Rady Powiatu Mińskiego wręczono dyplomy uczniom, którzy otrzymali Stypendium Starosty za wysokie wyniki w nauce. Troje nagrodzonych uczniów z Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, to: Klaudia Kuźma (klasa 2 prawno-psychologiczna; uzyskana średnia ocen w ubiegłym roku szkolnym 5,50), Emil Komuda (klasa 2 budowlana; uzyskana średnia  ocen w ubiegłym roku szkolnym 5,26) oraz Paweł Domański (klasa 2 montera robót wykończeniowych w budownictwie; uzyskana średnia ocen w ubiegłym roku szkolnym 4,81). Gratulujemy sukcesu! 

Na czele sportowej rywalizacji(31-10-2019)

24 października 2019 r. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mińsku Mazowieckim ogłosił wyniki rywalizacji w roku szkolnym 2018/2019. Z dumą informujemy, że młodzież Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego (dziewczęta z wynikiem 126 pkt.; chłopcy z wynikiem 115 pkt.), nie miała sobie równych i uplasowała się na samym szczycie klasyfikacji we współzawodnictwie szkół ponadgimnazjalnych w powiecie mińskim. Gratulujemy!

Analiza wyników matury z języka polskiego w Zespole Szkół nr 1 w 2019(31-10-2019)

W liceum do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym przystąpiło 115 arbiturientów. Zdawalność wyniosła 100% i jest wyższa od średniej wojewódzkiej (98%) i krajowej (97%). Średni wynik, a więc 62%, pozostaje wyższy od średniej wojewódzkiej (57%) i krajowej (55%). Średni wynik w liceum z matury języka polskiego na poziomie rozszerzonym wyniósł 70% i jest wyższy niż w powiecie (68%), województwie (61%) i kraju (58%).W technikum zaś, do matury z języka polskiego przystąpiło 76 arbiturientów. Zdawalność wyniosła 98% i jest wyższa od średniej wojewódzkiej i krajowej (95%). Średni wynik, tj. 46%, jest równy średniej wojewódzkiej i wyższy od krajowej (45%).Jak widzimy, nie wypada nie pogratulować sprawcom tak dobrych wyników, a zatem świetnie przygotowanym uczniom oraz kapitalnie wyszkolonej kadrze polonistów. Gratulujemy!

Europejska konferencja e Twinning (31-10-2019)

Podczas Europejskiej konferencji eTwinning "Where education meets democracy" ponad 500 nauczycieli spotkało się w dniach 24 - 26 października 2019 w Cannes, we Francji, aby wspólnie zastanowić się nad rozwijaniem i promowaniem demokratycznego uczestnictwa w pracy szkół, rozwijaniem umiejętności, postaw, wartości. Głównym punktem pierwszego dnia była ceremonia rozdania nagród w konkursie europejskim eTwinning - pierwsze miejsce w kategorii wiekowej 16 - 19 lat otrzymał projekt "In Sight, in Mind", współrealizowany w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim przez Ewę Drużbalską-Kopka.

Mundurowa Pamięć(31-10-2019)

Dnia 28.10.2019 r. klasa I GWB wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Mundurowa Pamięć”. Pamiętając o polskich bohaterach, o okazaniu szacunku tym, którzy oddali życie w imię najwyższych wartości, jakimi są pokój, sprawiedliwość, wolność i godność człowieka, nasi uczniowie wraz z Ministrem Obrony Narodowej Panem Mariuszem Błaszczakiem porządkowali groby na cmentarzu wojennym w Laskach. Oddając cześć żołnierzom Wojska Polskiego poległym we wrześniu 1939 r., złożyli kwiaty i zapalili znicze. Na koniec Pan Minister podsumował wydarzenie, wręczył upominki i podziękował uczniom, nie kryjąc przy tym zadowolenia z postawy młodych kadetów z Mińska Mazowieckiego.

Pamiętamy!(29-10-2019)

29 października uczniowie z klasy II BUD z  Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego wybrali się na sentymentalny spacer po pobliskim cmentarzu. Celem było zapalenie symbolicznego znicza na grobach zmarłych nauczycieli i uczczenie ich pamięci. Wyjście koordynowała pani Katarzyna Budzyńska  - opiekun Samorządu Uczniowskiego.

VIII Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania(29-10-2019)

Po raz kolejny mieliśmy przyjemność  przeprowadzić eliminacje szkolne w ramach VIII Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania. W tym roku uczniowie zaprezentowali prozę Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Konkurs, z roku na rok, cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły. Tym razem swoje umiejętności zaprezentowali: Klaudia Abelska, Kacper Bakuła, Szymon Bielecki, Patrycja Gajcy, Małgorzata Kijek, Julia Koszel, Magdalena Książek, Amelia Lewandowska, Małgorzata Lisiecka, Marek Nowicki, Małgorzata Padzik, Roksana Pasieczna, Paulina Reda, Gabriela Rybacka, Nikodem Szwed, Karolina Wiechetek, Mikołaj Wrzosek, Zuzanna Zych i Natalia Żołądkiewicz.

Edukacja wojskowa(29-10-2019)

25 października w ZS1 im. Kazimierza Wielkiego klasy o profilu wojskowym wzięły udział w szkoleniu z zakresu edukacji wojskowej. Uczniowie klas drugich uczestniczyli w prezentacji na temat charakterystyki broni masowego rażenia i toksycznych środków przemysłowych. Zapoznali się również z Regulaminem Ogólnym SZRP i Regulaminem Mundurowych Klas Wojskowych, a także z zasadami żołnierskiego zachowania i zasadami bezpieczeństwa w szkoleniu ogniowym.

Współpraca z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej(28-10-2019)

Za nami „Studencki tydzień” na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, w ramach którego uczniowie klas trzecich i czwartych z technikum budowlanego i budowy dróg uczestniczyli w specjalnie przygotowanych zajęciach. Były to wykłady ze studentami pierwszego roku budownictwa oraz zajęcia przeznaczone dla naszych uczniów: wykłady fakultatywne i laboratoryjne. Ćwiczenia obejmowały, m. in., takie jednostki tematyczne, jak: geometria wykreślna, chemia budowlana, inżynieria komunikacyjna, konstrukcje betonowe, beton architektoniczny i fotobeton, konstrukcje metalowe.

VIII Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej(24-10-2019)

24 października, w Miejskim Domu Kultury odbył się VIII Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, na którym naszą szkołę godnie reprezentowały: Kamila Brzezińska, Aleksandra Świątek i Wiktoria Król. Dziewczynkami zaopiekowała się p. Agnieszka Chorążewicz. Gratulujemy fantastycznych występów i życzymy dalszych sukcesów!

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej(24-10-2019)

23 października w mińskim kinie MUZA rozpoczął się projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Podczas pierwszego seansu, w ramach cyklu „Wielokulturowość w kinie”, klasy IGPB i IGBU, pod opieką p. Edyty Kosierkiewicz, p. Anny Królak i p. Mariusza Wójcika, miały przyjemność uczestniczyć w projekcji filmu „Kafarnaum”, a także w poprzedzającej ją prelekcji, przeprowadzonej przez dziennikarkę filmową, realizatorkę i redaktorkę programów telewizyjnych - Magdalenę Felis. Było to pierwsze spotkanie spośród 7 seansów filmowych. Warto zaznaczyć, że treści projektu pozostają w pełni zgodne z podstawą programową, a sama koncepcja jest wspierana przez MEN. Zainteresowanych projektem zapraszamy do jego szkolnego koordynatora, Mariusza Wójcika. Następne wyjście do kina – 25 listopada.

Młodzi poligloci(23-10-2019)

21 października o godzinie 9:00 odbył się V Powiatowy Konkurs Poliglotów, którego organizatorem jest ZSE w Mińsku Mazowieckim. Rzecz jasna, nie mogło na nim zabraknąć naszych reprezentantek. Maja Płochocka z 1GC oraz Gabriela Rybacka i Julia Wszeborowska z 2PPB, pod opieką p. Elizy Olejarczyk-Baran, uczestniczyły w konkursach z języka angielskiego i hiszpańskiego. Z niecierpliwością czekamy na wyniki, o których na pewno nie omieszkamy poinformować!

Zebranie klasowe z rodzicami(22-10-2019)

Zebranie klasowe z rodzicami  odbędzie się w poniedziałek 28 października 2019 o godz. 17.00.

Sportowe sukcesy uczniów ZS1(22-10-2019)

Miło nam poinformować, że szkolna reprezentacja sztafety chłopców w składzie: Jakub Sikorski, Jakub Bieńkowski, Michał Rozbiewski, Grzegorz Tomczak, Mateusz Witkowski, Adam Zadrożny, Bartosz Mrozik, Adrian Jasińskii, Michał Mikołajczyk, pod opieką Pana Roberta Stelmacha, zdobyła srebrne medale w XXII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Z kolei dziewczęta: Weronika Celińska, Aleksandra Jaworowska, Zyta Kocak, Justyna Kozioł, Weronika Paderewska, Aneta Perzanowska, Wiktoria Wójcik, Natalia Zwierz, które przygotowała Pani Bożena Niemyjska, zajęły VII miejsce. 

SZKOLENIE W PUŁKU REPREZENTACYJNYM WP(21-10-2019)

26 września 2019 roku Biuro do Spraw Proobronnych we współpracy z jednostkami wojskowymi wznowiło cykl szkoleń z musztry i ceremoniału wojskowego dla uczniów klas mundurowych. W praktycznych zajęciach poświęconych tej tematyce wzięło udział 80 uczestników.

Integracja klas pierwszych(21-10-2019)

Dnia 18 października dwie klasy naszej szkoły - 1PCB oraz 1PIN pod opieką pani pedagog - Moniki Skrzydlewskiej, oraz wychowawczyń: matematyczki - pani Izabeli Niestieruk i germanistki – pani Moniki Pszonki, wyjechały na wycieczkę do Piaseczna. Głównym celem wyjazdu była integracja pierwszoklasistów, która postanowiliśmy przeprowadzić w formie rozgrywek paintballowych w „Centrum Rozrywki LASERCAMP”.

Brać rycerska z Budowlanej...(21-10-2019)

W Dniu Edukacji Narodowej 14 października 2019 r. społeczność Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim uczestniczyła w ważnej uroczystości. W tym dniu, w największej w powiecie mińskim placówce ślubowali uczniowie 22 klas pierwszych. W wypełnionej po brzegi auli szkoły donośnie odśpiewano hymn państwowy. Równie donośnie zabrzmiały słowa hymnu szkoły, nawiązujące do tworzenia trzeciego tysiąclecia w duchu sprawiedliwości, dobra, prawdy i wolności.  W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor Małgorzata Beczek podkreśliła, że najcenniejszym dobrem tej szkoły są uczniowie realizujący z pomocą kompetentnej kadry swoje marzenia. Wspomniała o wysokich wynikach osiąganych przez placówkę oraz rosnącej liczbie uczniów zainteresowanych szeroką ofertą edukacyjną Królówki. Uczestniczący w uroczystości Starosta Powiatu Mińskiego, Pan Antoni Tarczyński, gratulując młodzieży wyboru szkoły i życząc owocnej nauki, nawiązał do motta szkoły: Dziś - ciekawa nauka, wkrótce ciekawa praca. 

Radiowęzeł szkolny(18-10-2019)

16 września w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego odbyło się przekazanie radiowęzła. Uczniowie klasy IV INFA Kamil Kolak, Jakub Śledź i Hubert Bóbr ustąpili miejsca kolegom z klasy III INFB. Pracę w radiowęźle przejęli Kamil Szuba, Kuba Bieńkowski, Kacper Oleksiński i Kamil Wronikowski. Uczniom ustępującym dziękujemy za ogromna pracę i zaangażowanie przy imprezach i uroczystościach szkolnych.

VIII Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania(09-10-2019)

Triceratops - układanka konstrukcyjna(04-10-2019)

12 września uczniowie klas stolarskich Branżowej Szkoły I Stopnia  mieli możliwość udziału w największym wydarzeniu wystawienniczo- targowym branży drzewnej  - Międzynarodowych Targach Poznańskich „DREMA”.  Dodatkową atrakcją wyjazdu było zwiedzanie wystawy prac wykonanych na konkurs „Wyczarowane z drewna”organizowany dla uczniów szkół zawodowych przez Wydawnictwo Inwetor, wydawcę popularnej branżowej Gazety Przemysłu Drzewnego.  Uczeń klasy drugiej stolarskiej, Janek Wójcik, wykonał npracę konkursową  „Triceratops – układanka konstrukcyjna”.  Na targach pokazano nowoczesne, imponujące możliwościami szybkiej i bardzo dokładnej obróbki maszyny do produkcji mebli. Była unikalna możliwość zadawania fachowych, dociekliwych pytań: „ co to jest”, „do czego to służy” oraz okazja na zebranie „wziątek”.  Targi DREMA (drewno – maszyny) to jedyne miejsce w Polsce i Europie środkowo – wschodniej,  gdzie można zobaczyć,  jaki jest potencjał przemysłu drzewnego w XXI wieku.  

DZIECI ZAMOJSZCZYZNY - HISTORIE PRAWDZIWE (27-09-2019)

Dzieci Zamojszczyzny – historie prawdziwe to tytuł wystawy prezentowanej w Bibliotece Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim w dniach 19.09-03.10.2019 r. autorstwa dr Beaty Kozaczyńskiej z Instytutu Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

24 września uczniowie klasy 2ppb uczestniczyli w spotkaniu z autorką wystawy.

Podziękowanie(13-09-2019)

Informacja o ilości złożonych ofert - Erasmus(11-09-2019)

Na ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną tj. na świadczenie usługi organizacji pobytu uczestników dwóch mobilności w Grecji w tym zakwaterowania i wyżywienia w Grecji.

Komisja informuje, że do dnia 11.09.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki, w Sekretariacie Szkoły złożono: 2 oferty. Oferty były umieszczone w zamkniętych opakowaniach uniemożliwiających odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia tych opakowań.

Podziękowanie za udział w Narodowym Czytaniu(11-09-2019)

PRZETARG NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ(03-09-2019)

Przedmiotem zamówienia jest:

"ŚWIADCZENIE USŁUGI HOTELOWEJ I RESTAURACYJNEJ NA POTRZEBY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH MOBILNOŚCI EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA102-062659

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro,o której mowa w art 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.)

 

Informacja(28-08-2019)

Sekretariat Zespołu Szkół nr 1 w dniu dzisiejszym (28.08.19) od godziny 11:00 oraz jutro jest nieczynny.

W przyszłym tygodniu w naszej szkole odbędzie się giełda podręczników używanych, na której uczniowie klas pierwszych po gimnazjum będą mogli je zakupić. Natomiast uczniowie klas pierwszych po podstawówce otrzymają wykaz na pierwszych zajęciach.    

Informacja(27-08-2019)

Rozpoczęcie roku szkolego 2019/2020 odbędzie się 2 września w Auli Zespołu Szłół nr 1:

 • 10:00 - klasy starsze
 • 11:00 - klasy pierwsze

Odbiór legitymacji możliwy będzie w piątek i poniedziałek. Bilety miesięczne zakupić można z legitymacją po szkole podstawowej lub gimnazium ważną do 30 września 2019. 

Eliminacje wojewódzkie do V Centralnego Zlotu Klas Mundurowych(21-06-2019)

W dniu 22.05.2019 na strzelnicy myśliwskiej Stępna-Michalki kolo Ostrołęki odbyły się eliminacje wojewódzkie do V Centralnego Zlotu Klas Mundurowych.W zawodach wzięło udział siedem zespołów z Płocka .Ostrołęki, Warszawy. Ostrowii Mazowieckiej,Otwocka, Żelechowa oraz Mińska Mazowieckiego.Zawody rozgrywane były w trzech konkurencjach :rzut granatem ,strzelanie z karabinka kbks oraz marszobiegu zespołowego na dystansie 4.7 km. Po zaciętej i wyrównanej rywalizacji klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco :
I miejsce - I Liceum Ogólnokształcące Centrum Naukowo-Biznesowego w Płocku   -21 pkt.II miejsce - Zespół Szkół nr1  im.Kazimierza Wielkiego w Mińsku Maz.  -18pktIII miejsce- Zespół Szkół Zawodowych nr2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich Barwy naszej szkoły reprezentowali : Dybcio Mikołaj- IILOW,Dąbrowski Mateusz- II LOW, Główka Marcin -IILOW, Karwowski Sebastian -II LOW, Krasuski Piotr- IILOW, Gańczak Piotr - IILOW, Leszczyński Arkadiusz- IILOW, Kuźmicz Jakub- ILOW, Ślązak Jakub -ILOW.

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych(19-06-2019)

Dodatkowy sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla osób, którzy nie przystąpili do niego w pierwszym tereminie - klasa sportowa, odbędzie się 24 czerwca 2019 o godz 10.00 - szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna" .Obowiązuje strój sportowy i obuwie na białej podeszwie.

Potyczki Młodych Adminów(17-06-2019)

Serdecznie gratulujemy Mateuszowi Murawskiemu i Rafałowi Jackowskiemu z klasy 3 technikum informatycznego za zajęcia 7. miejsca w Polsce podczas Ogólnopolskiego Konkursu "Potyczki Młodych Adminów" 2019.


Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020(10-05-2019)(13-06-2019)

Nabór kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych rok szkolny 2019/2020 odbędzie się za pomocą systemu elektorincznego.

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły
od 17 czerwca (poniedziałek) od godz. 10.00  do 19 czerwca (środa) do godz. 16.00    

POMÓŻ POMÓC! Nie czekaj, aż ruszy kto inny!(13-06-2019)

To od Ciebie zależy czy popłynie pomoc - czasem aż na krańce świata! "Wystarczy iskierka dobroci, a świat zacznie się zmieniać" Możesz wyjechać na Misje nie przekraczając granic ojczystego kraju ???? 
TWÓJ BILET? - PASTA DO ZĘBÓW! WIZA? - SZCZOTECZKA!
Wesprzyjmy  "Dzieło na Misji" - wolontariuszy, którzy jadą do Mongolii by dzielić się z najuboższymi!

 

się II Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski pod hasłem: ''Bajkowe fryzury''(13-06-2019)

Współczesne fryzjerstwo wymaga nie tylko biegłości w technice strzyżenia i układania fryzur, ale przede wszystkim umiejętności czerpania inspiracji z każdej dziedziny życia oraz umiejętnego tworzenia rzeczy nowych i unikalnychDnia 6 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim odbył się II Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski pod hasłem: „Bajkowe fryzury”. Do konkursu przystąpiło 11 uczestników i 11 modelek ze szkół kształcących w zawodzie technik usług fryzjerskich i fryzjer. 

Rozkład dzwonków (12-06-2019)

W dniach 12-14.06.2019 zajęcia lekcyjne odbywać się będą w następujących godzinach:

1. 8.00 - 8.30
2. 8.35 - 9.05
3. 9.10 - 9.40
4. 9.45 - 10.15
5. 10.20 - 10.50
6. 10.55 - 11.25
7. 11.30-12.00
8. 12.05 - 12.35
9. 12.40 - 13.10

Praktyki zagraniczne dla klas II technikum- wstępna rekrutacja(10-06-2019)

Szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu Erazmus. Złożony wniosek został oceniony pozytywnie ale z powodu ograniczonych możliwości finansowania został  zakwalifikowany na listę rezerwową .W związku z tym ogłaszamy wstępną rekrutacją.

Sukces naszych uczennic w II Powiatowym konkursie fotograficznym(06-06-2019)

  

W dniu 24 maja 2019 odbyło się podsumowanie i rozdanie nagród w II Powiatowym konkursie fotograficznym „SleeveFace z książką”. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim. Oceny jury dokonywane były w trzech kategoriach wykonywania pracy - fotografia, praca graficzna oraz tematyka związana ze sportem i rekreacją. 

Uczennice naszej szkoły Izabela Chmiel i Natalia Zagórska z klasy I PPA oraz Oliwia Wasiak z klasy I PPB zajęły 1. miejsce w kategorii grafika komputerowa oraz 3. miejsce w kategorii fotografia. 

Dobro, to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli.(31-05-2019)

Podziel się -tym, co już nie jest Ci potrzebne (zużyte baterie – paluszki, plastikowe nakrętki) a możesz pomóc choremu dziecku – 2 letniej Natalce.Niech nakrętki nakręcą nas do ofiarności. Póki działają w nas baterie dobra ruszajmy na ratunek! Prosimy o przynoszenie zebranych nakrętek do dnia 12.06.2019 do pokoju pedagogów.

Co oznacza KAS? HAZARD - Nie, dziękuję(31-05-2019)

24.05.2019 (piątek) odbyła się prelekcja z przedstawicielem Krajowej Administracji Skarbowej p. Eweliną Szostek. Na spotkaniu dla informatyków klas pierwszych zapoznano młodzież czym zajmuje się Krajowa Administracja Skarbowa, jak również o Uzależnieniach od HAZARDU, jakie są skutki dla graczy, dla otoczenia  - rodziny, o zagrożeniach czyhających w Internecie. Przestrzegano młodzież przed traktowaniem hazardu w internecie i nie tylko jako formy rozrywki.

MISTRZOSTWA POWIATU I REGIONU W LEKKIEJ ATLETYCE(28-05-2019)

21 maja 2019 roku na obiektach ZS nr1 i MOSiRu odbyły się Mistrzostwa Powiatu szkół ponadgimnazjalnych w lekkiej atletyce. Do rywalizacji przystąpiło około 150 zawodników  ze szkół powiatu mińskiego.

''DZIEŃ ZE STOŁECZNĄ POLICJĄ'' W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO(16-05-2019)

W ramach przedsięwzięcia informacyjno – edukacyjnego pt. „Dzień ze stołeczną Policją” na terenie zielonym przy budynkach CKZiU (przy rogu ulic Budowlanej i Jasnej) odbędą się:

 1. pokaz tresury psów służbowych – elementy posłuszeństwa,
 2. pokaz wyszkolenia koni służbowych,
 3. pokaz dynamiczny – zatrzymanie niebezpiecznego przestępcy

prowadzone przez Wydział Wywiadowczo – Patrolowy Komendy Stołecznej Policji.

Termin: 24.05.2019 r. godz. 12.15 – 13.00

Zapraszamy serdecznie okolicznych mieszkańców i wszystkich zainteresowanych

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 ogłasza nabór(16-05-2019)

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 ogłasza nabór na stanowiska nauczycieli kształcenia praktycznego i teoretycznego w technikum w zawodach:

1- technik geodeta
2- technik informatyk / specjalizacje: systemy operacyjne,bazy danych,sieci komputerowe, urządzenia technik komputerowych/
3- technik budowy dróg
4- technik chłodnictwa i klimatyzacji
5- technik przemysłu mody
6- technik budownictwa

oraz

7- nauczyciela fizyki /realizacja podstawy w zakresie rozszerzonym/
8 – nauczyciela języka hiszpańskiego
9- nauczyciela rewalidacji
10- nauczyciela wspierającego kształcenie / tu: wymagany kierunek pedagogika specjalna/.

II Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski - Bajkowe fryzury.(16-05-2019)

Zapraszamy uczniów szkół fryzjerskich do udziału II Międzyszkolnym Konkursie Fryzjerskim Bajkowe Fryzury
Konkurs odbędzie się dnia 6.06.2019 r. w Zespole Szkół Nr 1  im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim.
Ideą konkursu jest rozwijanie zainteresowań zawodowych młodych miłośników sztuki fryzjerskiej.
Konkurs obejmuje wykonanie fryzury stylizacji i makijażu.

INFORMATYCY W FINALE(14-05-2019)

Zespół z  Technikum Informatycznego w składzie Mateusz Murawski  oraz Rafał Jackowski (opiekun Mirosław Paja) zakwalifikował się do finału (jako jeden z dziesięciu zespołów z Polski) w ogólnopolskim konkursie dla młodych Administratorów Systemów Komputerowych „Potyczki Młodych Adminów”. Finał  8 czerwca w Warszawie.

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020(10-05-2019)

Nabór kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych rok szkolny 2019/2020 odbędzie się za pomocą systemu elektorincznego.

Sprawozdanie finansowe 2018 rok(09-05-2019)

Rozpoczęcie rekrutacji do VIII Edycji stypendiów Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia(06-05-2019)

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia już 8 lipca 2019 roku rozpocznie rekrutację do VIII Edycji stypendiów akademickich na rok 2019/2020. Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednokrotnie jest jedyną szansą na podjęcie studiów wyższych w większych miastach. Stypendia w wysokości 5000zł. przyznawane są na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych na uczelniach akademickich. Kierujemy do Państwa gorącą prośbę o pomoc w dotarciu do maturzystów, ludzi młodych i ambitnych z informacją o pomocy jaką daje stypendium FEJJ.

KOMUNIKAT NR 12 DYREKTORA ZS NR1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - 25 KWIETNIA(26-04-2019)

Od poniedziałku 29.04.2019 r. zajęcia w Zespole Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego odbywają się zgodnie z planem.

KOMUNIKAT NR 11 DYREKTORA ZS NR1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - 25 KWIETNIA(25-04-2019)

Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych przewiduję w poniedziałek 29 kwietnia 2019r. o godz. 15.30

KOMUNIKAT NR 10 DYREKTORA ZS NR1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - 25 KWIETNIA(25-04-2019)

W związku z trwającą nadal akcją protestacyjną nauczycieli informuję, że:
1. w zdecydowanej większości planowe zajęcia dydaktyczno-wychowacze nie będą się odbywać w dniu jutrzejszym

2. zajęcia zgodnie z planem lekcji w dniu dzisiejszym i jutro prowadzi kadra kierownicza i niektórzy nauczyciele: MB i WO – język polski, EP - matematyka, PD – przedmioty zawodowe informatyczne,AB - historia, AT – zawodowe z chłodnictwa i klimatyzacji, TM - geodezja, AG, EW - religia, HN - przedmioty zawodowe (stolarstwo)
3. nauczanie indywidualne realizowane jest zgodnie z indywidualnymi ustaleniami nauczycieli.

4. internat szkolny wznawia funkcjonowanie w niedzielę 28.04.2019

5. uczniów klas maturalnych, którzy mieszkali w internacie, zapraszam w poniedziałek 29 kwietnia od godz. 10.00 do kierownika internatu w celu dokonania rozliczeń.

6. zwrot książek wypożyczonych z biblioteki, najpóźniej jutro 26.04.2019 do sekretariatu szkoły

 
O wszelkich zmianach w organizacji pracy szkoły i dalszych działaniach, dyrektor będzie informował w kolejnych dniach na szkolnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO INFORMUJĄCE O ZEBRANIU NADZWYCZAJNEJ RADY PEDAGOGICZNE(25-04-2019)

Szanowni Nauczyciele,

w związku z brakiem quorum w dniu 25 kwietnia, zwołuję w dniu 265 kwietnia 2019 r., w trybie nadzwyczajnym, zebranie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego  w Mińsku Mazowieckim.

Obrady rozpoczną się o godzinie 09.00 w auli szkoły.

Porządek obrad:

 1. Powitanie, stwierdzenie quorum i powołanie protokolanta.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej w dniu 4 kwietnia 2019r.
 3. Analiza sytuacji dydaktyczno – wychowawczej uczniów klas maturalnych liceum i technikum.
 4. Przedstawienie wyników klasyfikacji i podjęcie uchwał.
 5. Sprawy różne.

Komunikat nr 9 Dyrektora ZS nr1 im. Kazimierza Wielkiego - 25 kwietnia (25-04-2019)

W związku z trwającą nadal akcją protestacyjną nauczycieli informuję, że:
1. w zdecydowanej większości planowe zajęcia dydaktyczno-wychowacze nie będą się odbywać w dniu dzisiejszym i do odwołania.

2. zajęcia zgodnie z planem lekcji w dniu dzisiejszym i jutro prowadzi kadra kierownicza i niektórzy nauczyciele: MB i WO – język polski, EP - matematyka, PD – przedmioty zawodowe informatyczne,AB - historia, AT – zawodowe z chłodnictwa i klimatyzacji, TM - geodezja, AG, EW - religia.
3. nauczanie indywidualne realizowane jest zgodnie z indywidualnymi ustaleniami nauczycieli.

4. internat szkolny nadal nie wznawia funkcjonowania.

5. zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych przewiduję w piątek 26 kwietnia 2019r. o godz. 15.30

6. uczniów klas maturalnych, którzy mieszkali w internacie, zapraszam w piątek 26 kwietnia od godz. 10.00 do kierownika internatu w celu dokonania rozliczeń.

7. zwrot książek, najpóźniej jutro 26.04.2019 do sekretariatu szkoły

 
O wszelkich zmianach w organizacji pracy szkoły i dalszych działaniach, dyrektor będzie informował w kolejnych dniach na szkolnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO INFORMUJĄCE O ZEBRANIU NADZWYCZAJNEJ RADY PEDAGOGICZNE(25-04-2019)

Szanowni Nauczyciele,

w związku z brakiem quorum w dniu 24 kwietnia, zwołuję w dniu 25 kwietnia 2019 r., w trybie nadzwyczajnym, zebranie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego  w Mińsku Mazowieckim.

Obrady rozpoczną się o godzinie 14.30 w auli szkoły.

Porządek obrad:

 1. Powitanie, stwierdzenie quorum i powołanie protokolanta.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej w dniu 4 kwietnia 2019r.
 3. Analiza sytuacji dydaktyczno – wychowawczej uczniów klas maturalnych liceum i technikum.
 4. Przedstawienie wyników klasyfikacji i podjęcie uchwał.
 5. Sprawy różne.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY STRAJKU - 19.04.2019(19-04-2019)

W związku z trwającą akcją protestacyjną nauczycieli i prawdopodobieństwem kontynuowania strajku od dnia 24.04.2019r., internat szkolny w dniu 23.04.2019r.  nie będzie funkcjonował.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY STRAJKU - 17.04.2019(17-04-2019)

Komunikat nr 7 Dyrektora ZS nr1 im. Kazimierza Wielkiego - 17 kwietnia 
W związku z trwającą akcją protestacyjną nauczycieli informuję, że:
1. planowe zajęcia dydaktyczno-wychowacze nie będą się odbywać w dniu dzisiejszym i do odwołania.
2. zajęcia opiekuńcze organizowane będą dla uczniów, którzy zgłoszą się do szkoły.
3. nauczanie indywidualne realizowane jest zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.
4. internat szkolny nie wznawia funkcjonowania.
 
O wszelkich zmianach w organizacji pracy szkoły i dalszych działaniach, dyrektor będzie informował na bieżąco w kolejnych dniach 
na szkolnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO INFORMUJĄCE O ZEBRANIU RADY PEDAGOGICZNEJ(15-04-2019)

Szanowni Nauczyciele,

Informuję, że zgodnie z § 43 ust. 1  Statutu Szkoły „Klasyfikację śródroczną przeprowadza się …. a roczną w ostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych,…” oraz organizacją roku szkolnego i harmonogramem pracy Zespołu Szkół nr 1, na podstawie  art.69 ust. 5 i 6 ustawy – Prawo oświatowe, zwołuję w dniu 24 kwietnia 2019 r. zebranie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego  w Mińsku Mazowieckim.

Obrady rozpoczną się o godzinie 15.30 w auli szkoły.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z przepisami i § 45 ust. 3  Statutu Szkoły „na trzy dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne ustalają oceny klasyfikacyjne, a nauczyciel wychowawca – ocenę zachowania”. Ostateczny termin to 17 kwietnia 2019r.

 

Małgorzata Beczek

 Dyrektor Zespołu Szkół nr 1

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY STRAJKU - 15.04.2019(15-04-2019)

W związku z trwającą akcją protestacyjną nauczycieli informuję co następuje:
1. planowe zajęcia dydaktyczno-wychowacze nie będą się odbywać w dniu dzisiejszym i do odwołania.
2. zajęcia opiekuńcze organizowane będą dla uczniów, którzy zgłoszą się do szkoły.
3. nauczanie indywidualne realizowane jest zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.
4. internat szkolny nie wznawia funkcjonowania.


O wszelkich zmianach w organizacji pracy szkoły dyrektor będzie informował na bieżąco w kolejnych dniach..

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY STRAJKU - 12.04.2019(12-04-2019)

KOMUNIKAT  NR 5  DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO

W związku z trwającą akcją protestacyjną informuję o organizacji działań w dniu 12 kwietnia 2019 r.:
1. planowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nie odbywają się
2. zajęcia opiekuńcze organizowane będą dla uczniów, którzy zgłoszą się do szkoły
3. nauczanie indywidualne realizowane zgodnie z indywidualnymi ustaleniami

4. Internat szkolny nie wznawia funkcjonowania ponieważ 100 procent wychowawców przystąpiło do strajku.

Informacje o wszelkich zmianach będą na bieżąco zamieszczane na szkolnej stronie internetowej.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY STRAJKU - 11.04.2019(11-04-2019)

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego informuje, że strajk jest kontynuowany do odwołania. W dniu dzisiejszym do strajku przystąpiło 86,7 % nauczycieli. 

Dyrektor informuje rodziców i uczniów, że do chwili odwołania strajku nie ma możliwości zapewnienia uczniom opieki i nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne. Internat szkolny nie wznawia funkcjonowania ponieważ 100 procent wychowawców przystąpiło do strajku.

O zmianach i dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY STRAJKU - 09.04.2019(09-04-2019)

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 informuje, że Nauczyciele, którzy rozpoczęli lekcje o godzinie 8.00 przystąpili do strajku w komplecie. Internat szkolny nie wznawia funkcjonowania ponieważ 100 procent wychowawców przystąpiło do strajku. 

Informacja dotycząca strajku(08-04-2019)

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego informuje, że w dniu dzisiejszym do strajku przystąpiło 94,74% nauczycieli. Dyrektor informuje rodziców i uczniów, że do chwili odwołania strajku nie ma możliwości zapewnienia uczniom opieki i nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne. Internat szkolny nie wznawia funkcjonowania ponieważ 100 procent wychowawców przystąpiło do strajku.

Informacje o wszelkich zmianach będą na bieżąco zamieszczane na szkolnej stronie internetowej.

Komunikat dotyczący strajku (08-04-2019)

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 informuje, że Nauczyciele, którzy rozpoczęli lekcje o godzinie 8.00 przystąpili do strajku. Na chwilę obecną do strajku nie przystąpił 1 Nauczyciel. Internat szkolny nie wznawia funkcjonowania ponieważ 100 procent wychowawców przystąpiło do strajku. 

Dzień otwarty w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego(05-04-2019)

27 marca w godzinach popołudniowych odbył się w naszej szkole Dzień Otwarty zorganizowany dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych oraz ich rodziców. Szczegółowych informacji o poszczególnych kierunkach udzielali nauczyciele oraz uczniowie w wytypowanych salach. Oferta naszej szkoły spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i rodziców, także spoza powiatu.

drodzy rodzice!(04-04-2019)

Dyrektor, Kierownik Internatu i nauczyciele – wychowawcy Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim zwracają się  z prośbą o wyrozumiałość wobec poniższego komunikatu.

W związku z prawdopodobieństwem przystąpienia nauczycieli – wychowawców Internatu ZS nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim do akcji strajkowej od dnia 8 kwietnia 2019r, internat w niedzielę 07.04.2019 nie będzie funkcjonował. Prosimy o wzięcie pod uwagę faktu, że nie będziemy mieli możliwości zapewnienia opieki dla naszych wychowanków.

Wszelkie zmiany o przystąpieniu do strajku, jego odwołaniu oraz wznowieniu funkcjonowania internatu będziemy zamieszczać w kolejnych komunikatach.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Szkoły, Kierownik Internatu i nauczyciele - wychowawcy

FINAŁ O MISTRZOSTWO POWIATU W PIŁCE KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT(04-04-2019)

Na hali ,,Niepodległa” dnia 25 marca 2019 roku zakończyły się rozgrywki o Mistrzostwo Powiatu szkół ponadpodstawowych w piłce koszykowej dziewcząt. W finałach drużyny zajęły następujące miejsca:1 miejsce ZS nr1 ,, Budowlanka”, 2 miejsce ZSE ,,Ekonom”, 3 miejsce ZS im. Marii Składowskiej-Curie ,,Chemik”

Podsumowanie Mistrzostw Powiatu i Regionu w pływaniu(03-04-2019)

Dnia 5 marca 2019 roku na basenie miejskim w Mińsku Mazowieckim odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadpodstawowych w pływaniu indywidualnym i sztafetowym dziewcząt i chłopców. Reprezentanci naszej szkoły osiągnęli wysokie wyniki w startach indywidualnych: na dystansie 50m stylem dowolnym 2 miejsce Weronika Rudzka, 3 miejsce Wiktoria Wójcik oraz 50 m stylem klasycznym 1 miejsce Wiktoria Wójcik. W konkurencji sztafet drużyna dziewcząt w składzie: Weronika Wójcik, Weronika Rudzka, Aleksandra Rosołek, Martyna Rokita zajęła 1 miejsce a drużyna chłopców: Maciej Karłowicz, Maj Bartosz, Szymon Szymański i Adrian Lipiński wywalczyła 2 miejsce. W tym samym składzie 15 marca 2019 roku nasi zawodnicy pojechali na Mistrzostwa Regionu do Siedlec. Najlepszy wynik z drużyny uzyskała Wiktoria Wójcik zajmując 1 miejsce w stylu klasycznym na 50m.

"Dopóki Masz Wybór"(03-04-2019)

28.03.2019 (czwartek) gościł w naszej szkole Piotr Nagiel -kompozytor, autor tekstów, wokalista zespołu STO %, terapeuta uzależnień. Jako młody chłopak sięgał po alkohol i narkotyki, co doprowadziło go do uzależnienia i poważnych konsekwencji na drodze jego życia. Od 1997 roku Piotr nie pije alkoholu i nie bierze narkotyków, pomaga osobom uzależnionym, jest autorem programu profilaktycznego o uzależnieniach od alkoholu i narkotyków dla młodzieży pt: "Dopóki Masz Wybór"
Nasza młodzież z zaangażowaniem wzięła udział w spotkaniu z osobą, która doskonale zna problem uzależnień i wie jak można pomóc każdemu kto utracił kontrolę nad własnym życiem.

Drodzy Rodzice!(02-04-2019)

Dyrektor i nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim zwracają się z prośbą o wyrozumiałość wobec poniższego komunikatu
w związku z planowanym strajkiem od 8 kwietnia 2019 r.

            Wszystkich rodziców zapraszamy serdecznie na zebranie z dyrektorem szkoły w dniu 4 kwietnia 2019 r. na godzinę 17.00 a następnie na spotkanie z wychowawcami klas. Rodziców uczniów klas maturalnych zapoznamy z proponowanymi ocenami końcowymi.

            W naszym Zespole gotowość przystąpienia do strajku zadeklarowało 96,5% biorących udział w glosowaniu przeprowadzonym w dniach 18 – 19 marca 2019 r. Ostateczna ilość strajkujących będzie znana 8 kwietnia w godzinach porannych, o czym niezwłocznie poinformujemy przez dziennik elektroniczny i w aktualnościach szkolnej strony internetowej.

            Prosimy o wzięcie pod uwagę, że planowane lekcje mogą się nie odbyć lub odbywać wybiórczo (w zależności od tego czy nauczyciel przystąpi do strajku). Uczniom, którzy przybędą do szkoły dyrektor zapewni opiekę.

            Wszelkie zmiany o przystąpieniu do strajku, jego odwołaniu będziemy zamieszczać
w kolejnych komunikatach.

Z wyrazami szacunku Dyrektor Szkoły i nauczyciele

Warsztaty dla gimnazjalistów(01-04-2019)

Nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim serdecznie zapraszają uczniów klas III gimnazjów z powiatu mińskiego i okolic na warsztaty matematyczne  „Matematyka - umysłu gimnastyka”, które odbędą się 6 kwietnia 2019 roku w godzinach 9.00-11.00.

         Warsztaty matematyczne maja na celu usystematyzowanie wiedzy  niezbędnej do egzaminu gimnazjalnego.

         Osoby zainteresowane zgłaszają się samodzielnie na adres e-mail: warsztaty2019@wp.pl  w terminie do 4 kwietnia 2019 do godz. 15.00.

!HISZPAŃSKI jest PIĘKNY!(01-04-2019)

Wczoraj (28.03.2019) nasi uczniowie:  Klaudia Górska z kl.3 B, Sara Wojciechowska i Katarzyna Leszczyńska z kl.3 PPA oraz Gabriel  Krynicz z kl.4inf wzięli udział w 15 Powiatowym Konkursie Recytacji Poezji i Prozy Obcojęzycznej w GiLO im. Polskiej Macierzy Szkolnej. Nasi uczniowie wykazali się niemałym talentem recytatorskim, co zaowocowało 3 nagrodami w kategorii język hiszpański.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowalnych(01-04-2019)

 


W dniu 2 marca 2019r. r w Warszawie  odbyły się eliminacje okręgowe XXXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Nasza szkoła, jak co roku  reprezentowała jedną z 19 szkół budowlaych.
76  uczniowów  w czasie 4 godzin rozwiazywało 18 zadań , za które łącznie mozna było uzyskać 80 pkt..  Gdy uczniowie rozwiązywali zadania opiekunowie wysłuchali bardzo ciekawego wykładu dr inż. arch. Janusza Marchwińskiego pt. ”Współczesna architektura proekologiczna – inspiracje”.   

 

Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły Kazimierzu Wielkim(21-03-2019)

Dnia 20.03.2019 odbył się konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły Kazimierzu Wielkim. Udział wzięli uczniowie klasy II K BSS. Młodzież wykazała się dużą wiedzą o swoim Patronie i zajęła miejsca na podium. I miejsce – Marcin Jeznacki, II miejsce Angelika Jabczyńska i dwa równoległe: III miejsce – Daniel Gałązka, Krzysztof Domański. Wszystkim uczniom gratulujemy!

Nasi uczniowie najlepsi !!!(20-03-2019)

Powiatowe eliminacje „Turnieju Wiedzy Pożarniczej”

W dniu12 marca 2019 roku w budynku Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim odbyły się eliminacje powiatowe do 42 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Głównym organizatorem konkursu był Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Mińsku Mazowieckim przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim.

Ogólnopolski Konkurs Mody Fryzjerskiej ''Magiczna Wiosna''(19-03-2019)

13 marca w Garwolinie odbył się III Ogólnopolski Konkurs Mody Fryzjerskiej ,, Magiczna Wiosna”. W wydarzeniu wzięło udział 16 uczennic z całej Polski. Nasza szkołę reprezentowały: Paulina Marczuk z III klasy Branżowej Szkoły I Stopnia, która otrzymała 5 wyróżnień oraz nagrodę specjalną za najlepszą stylizację. Natomiast Patrycja Michałowska z II klasy technikum otrzymała 2 wyróżnienia. Opiekę nad uczennicami sprawowała pani Alina Kopczyńska.

Dziewczętom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i inspiracji fryzjerskich.

Pierwsza nagroda dla naszej szkoły(14-03-2019)

Z dumą informujemy, że międzynarodowy projekt Etwinning „In Sight In Mind” współtworzony przez uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2017/ 2018 zdobył pierwszą nagrodę w swojej kategorii wiekowej w Europejskim Konkursie Nagród Etwinning 2019!

Zapraszamy na stonę projektu 

Spotkanie z absolwentem(14-03-2019)

13 marca gościliśmy w czytelni szkolnej pana Mariusza Kozerę – byłego absolwenta i nauczyciela przedmiotów zawodowych w ZS nr 1,a obecnie wykładowcę w Innowacyjnej Szkole Wyższej Collegium Mazowia w Siedlcach, który także przez wiele lat piastował  stanowisko z-cy dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. W spotkaniu wzięły udział klasy II DR, II Bud i III Bud, które z wielkim zainteresowaniem wysłuchały wykładu na temat szkolnictwa zawodowego, rynku pracy oraz możliwości rozwoju.

Jędrysa Tomasz, uczeń klasy 3INFA zajął 3 miejsce w XIII edycji Konkursu ''Bóbr''(14-03-2019)

8 marca 2019 roku odbyło się uroczyste zakończenie XIII edycji Konkursu "Bóbr" w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki w Toruniu. Konkurs Bóbr jest międzynarodowym konkursem z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej, zainicjowanym w roku 2004 na Litwie. Konkurs Bóbr jest przeprowadzany raz w roku jednocześnie w większości uczestniczących w nim krajach. Do tegorocznej edycji przystąpiło 27188 uczniów reprezentujących 2942 szkoły.

Manewry Survivalowo-Obronne klas mundurowych(13-03-2019)

W dniu 28.02.2019 roku w Ostrowii Mazowieckiej odbyły się IV Manewry Survivalowo-Obronne klas mundurowych ,,Pamięci żołnierzy wyklętych” o Puchar Starosty Ostrowskiego. W zawodach wystąpiła reprezentacja naszej szkoły składająca się z uczniów klas wojskowych, które rywalizowała ze szkołami z Ciechanowa, Ostrowii, Urli, Ostrołeki, Wyszkowa i Ciechanowca.

Uczniowie występowali w crossie, biegu na orientację i strzelaniu. Po podliczeniu wszystkich konkurencji najlepszą drużyną została reprezentacja ZS nr1 im. Kazimierza Wielkiego.

Reprezentację tworzyli: Witowski Tomasz, Jaworowska Aleksandra, Przasnek Aleksandra, Krasuski Piotr, Dybcio Mikołaj, Karwowski Sebastian, Sobolewski Jakub, Zugaj Alicja, Ostrowska Maja.

Siatkarki na podium w regionie siedleckim(13-03-2019)

Reprezentacja Zespołu szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w roku szkolnym 2018/2019 brała udział w rozgrywkach regionu siedleckiego w piłce siatkowej dziewcząt.

Po czterech rundach zaciętej rywalizacji, nasze siatkarki  doszły do finału, który odbył się 28 lutego 2019 r w Węgrowie. W ogólnej klasyfikacji nasza reprezentacja w składzie:  Aleksandra Smuga, Martyna Łokietek, Martyna Zając , Weronika Rudzka, Paulina Czekała, Wiktoria Jałocha, Karolina Jastrzębska, Oliwia Łoza, Agnieszka Piętka, Karolina Ceglińska, Daria Saganowska,  opiekun : Agnieszka Bąk, zdobyły brązowy medal.

Gratulujemy i  życzymy dalszych sukcesów sportowych.

FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA(07-03-2019)

5 marzec to po raz kolejny święto dla branży chłodnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Tego dnia w Warszawie odbyła się 17 edycja FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA

Jest to największe spotkania specjalistów branży wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i chłodniczej. Targom towarzyszyły dwudniowe seminaria, a odwiedzający targi mogli wziąć udział w pokazach i konkursach w Strefie Instalatora, a także zagłosować na nowość targów w Konkursie Najciekawszy Produkt.

Uczniowie klasy II, III i IV technik chłodnictwa i klimatyzacji wzięli udział w tym największym wydarzeniu branżowym.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko(05-03-2019)

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ogłasza nabór na stanowisko "Kierownika obiektów sportowych"

uroczyste otwarcie dwóch nowoczesnych sal informatycznych(01-03-2019)

28 lutego 2019 w naszej szkole odbyło się uroczyste otwarcie dwóch nowoczesnych sal informatycznych.

Pierwsza z nich – sala 214 -  wyposażona w  15 zestawów komputerowych najnowszej generacji, drukarki oraz skanery została zaadoptowana do nauczania przedmiotu Urządzenia techniki komputerowej. Opiekunem pracowni został pan Stanisław Marek. Druga – sala 212 – powstała w celu rozwijania zainteresowań informatyczno – elektronicznych  naszych uczniów. Będą się w niej odbywały dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, a nauczyciele przedmiotów informatycznych wykorzystają ją do prowadzenia zajęć ponadprogramowych w małych 6 – 10 osobowych grupach.  Pracownia została wyposażona w drukarkę 3d, która posłuży do nauki projektowania 3d i elektroniki, w tym między innymi nauki protokołów przemysłowych Zakupiona została również spawarka światłowodów, komputery Apple i Raspberry Pi, które pozwolą uczniom poznać najpopularniejsze systemy operacyjne. Zestawy elektroniki i czujników pozwolą na budowanie rozwiązań inteligentnego domu. Opiekunem pracowni został pan Kamil Koseski.Koszt inwestycji obejmujący generalny remont sal i zakup sprzętu wyniósł łącznie około 185 tysięcy złotych.

Atena. Studium tekstu(01-03-2019)

Zapewne niewielu z Was wie, niewiele z Was jest świadomych, że za zamkniętymi drzwiami sali 206, w środy, co tydzień o godzinie 13:15, odbywają się spotkania koła polonistycznego noszącego dumną nazwę „Atena. Studium tekstu”.

            Uczestnicy zajęć wraz z prowadzącym wcielają się w detektywów słowa. Śledztwo nierzadko kończy się sukcesem, to znaczy dekonstrukcją danej książki, danego autora lub tekstu kultury. Rozważania o literaturze i kulturze prowadzą do analiz stanu i kondycji współczesnego społeczeństwa, ale dają również asumpt do ćwiczenia umiejętności praktycznych: pisania, wypowiadania się na forum i sztuki dyskutowania.

Podwójne drużynowe mistrzostwo(27-02-2019)

21 lutego w naszej szkole zostały rozegrane Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym w kategorii dziewcząt i chłopców. W każdej z kategorii wystąpiło po sześć drużyn. Po zaciętych meczach nasze dziewczęta wygrały całe rozgrywki, drugie miejsce Chemik, trzecie ZSA, czwarte Ekonom, piąte Mechanik, szóste Salezjanie. Drużyna żeńska Zespołu Szkól nr1 wystąpiła w składzie: Aleksandra Przasnek, Aleksandra Jaroń, Izabela Przybysz.

Szkolenie animatora(22-02-2019)

Taniec disco, ogromne bańki mydlane, malowanie twarzy, zabawy chustą Klanza oraz wiele innych atrakcji stało się udziałem uczestników szkolenia „Animator Zabaw Dziecięcych” zorganizowanego w Zespole Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim 16 lutego 2019 roku. Szkolenie prowadzone było przez ogólnopolską firmę Stageman.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko(20-02-2019)

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ogłasza nabór na stanowisko w dziale księgowość:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko(20-02-2019)

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ogłasza nabór na stanowisko w dziale księgowość

SUKCESY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1(14-02-2019)

   

10 stycznia odbył się 21 finał Rankingu Najlepszych Liceów i Techników w Polsce – „PERSPEKTYWY 2019”. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Liceum Ogólnokształcące z Zespole Szkół nr 1 zdobyło zaszczytny tytuł „BRĄZOWEJ SZKOŁY”, natomiast Technikum„SREBRNEJ SZKOŁY”.

Gratulujemy uczniom i nauczycielom. To dzięki ich pracy Zespół Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim może cieszyć się tak zacnymi tytułami.

Rejestracja dawców szpiku DKMS(11-02-2019)

23.01.2019 w auli szkoły odbyła się rejestracja dawców szpiku DKMS „Podaruj Oliwce nowe życie”. Przy współpracy wolontariuszy z naszej szkoły udało się zarejestrować 49 osób. Gościem był nasz absolwent Daniel,  który  opowiedział o działalności fundacji i wszystkich etapach bycia Dawcą, które sam przeszedł. Po prelekcji wielu naszych uczniów i ludzi spoza szkoły, chętnych pomagać,  zgłosiło się do rejestracji. Wszystkim wolontariuszom i osobom włączonych w przygotowanie, jak również wszystkim którzy chcą pomagać – BARDZO DZIĘKUJEMY. 

W Bożonarodzeniowym stylu...(25-01-2019)

17 i 18 stycznia uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim w bożonarodzeniowym stylu zaprezentowali się młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Mińsku Mazowieckim oraz ze Stanisławowa. W humorystyczny sposób przedstawili fragment z życia polskiej rodziny. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem wcielili się w postacie i zagrali wielce przekonująco.

Uczniowie BS I st. w ZS nr1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim odnieśli sukces w eliminacjach okręgowych XLVIII edycji Turnieju Budowlanego Złota Kielnia(23-01-2019)

W dniu 12 stycznia 2019r. w CKZiU w Mińsku Mazowieckim odbyły się eliminacje okręgowe XLVIII edycji Turnieju Budowlanego ,,Złota Kielnia”. Udział w eliminacjach okręgowych zakończył się wielkim SUKCESEM dla MATEUSZA DUDKA, który zakwalifikował się do finału konkursu XLVIII edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” . Mateusz zdobył 50 punktów zajmując  trzecie miejsce (na sześć miejsc w finale). Ten wynik zapewnił mu zaliczenie egzaminu zawodowego teoretycznego na 100% oraz możliwość otrzymania atrakcyjnych nagród dla finalisty.

DZIEŃ DAWCY SZPIKU(18-01-2019)

W dniu 23 stycznia 2019r ( środa ) w auli szkoły odbędzie się rejestracja DAWCÓW SZPIKU w godzinach 9-13. Dawcą może zostać każdy ogólnie zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący nie mniej niż 50 kg i o wskaźniku masy ciała nie wyższym niż 40 BMI.

W szczególności zapraszamy pełnoletnich uczniów naszej szkoły, oraz pracowników zespołu. Podczas rejstracji należy posiadać dowód osobisty. 
FACEBOOK

JAKO DAWCA DAJESZ CHOREMU

NAJCENNIEJSZY DAR-SZANSĘ BY ŻYĆ.

Geologia i surowce mineralne Polski(14-01-2019)

We wtorek 8 stycznia uczniowie klasy 3bud udali się na wycieczkę do Warszawy, której celem było zwiedzenie Muzeum Ziemi PAN.  Uczniowie wzięli udział w lekcji muzealnej „Geologia i surowce  mineralne Polski”, podczas której poszerzyli wiedzę na temat budowy geologicznej Polski i Europy oraz procesów geologicznych kształtujących nasz kontynent.

Obudź się. Możesz więcej(08-01-2019)

 

Dnia 28 listopada 2018 r. w naszej szkole gościliśmy Ojca Łukasza Buksę, franciszkanina, autora tekstów, wokalistę, instruktora snowbordu, a także autora programu profilaktycznego "Obudź się. Możesz Więcej". Aula Zespołu zmieściła (w dwóch turach) prawie wszystkich uczniów naszej szkoły. Ojciec Łukasz znalazł uniwersalny sposób porozumiewania się z młodzieżą - śpiew! 

Zebranie rodziców(07-01-2019)

W dniu 07.01.2019 roku o godz. 17.30 odbędzie się zebranie rodziców

BUDOWLANKA PONOWNIE W PODWÓJNEJ ZŁOTEJ KORONIE(22-12-2018)

Dnia 5 grudnia 2018 roku w Starostwie Powiatu Mińskiego odbyło się podsumowanie rywalizacji sportowej na szczeblu powiatu mińskiego za rok szkolny 2017/2018. Z dziesięciu szkół, które zostały sklasyfikowane zajęliśmy pierwsze miejsca.  Rywalizacja była prowadzona w dwóch kategoriach dziewcząt i chłopców. Dziewczęta zdobyły 116 punktów na możliwych  126, startowały w 9 konkurencjach wygrywając 5 : piłkę koszykową, piłkę siatkową, pływanie indywidualne, pływanie sztafetowe oraz lekkoatletyka.   W kategorii chłopców było 10 konkurencji, uczniowie wygrali 6: sztafetowe biegi przełajowe, indywidualne biegi przełajowe, pływanie indywidualne i sztafetowe, lekkaatletyka i piłka ręczna. Reprezentanci zdobyli 122 punkty na 140 możliwych.

Jak być rodzicem XXI wieku(20-12-2018)

19.11.2018 w naszej szkole odbyło się spotkanie Rodziców z prof. Mariuszem Jędrzejko pedagogiem społecznym i socjologiem, dyrektorem Mazowieckiego  Centrum Profilaktyki Społecznej.
Profesor poprowadził spotkanie profilaktyczne nt. "Co rodzice powinni wiedzieć o narkotykach i dopalaczach", które spotkało się z wielkim zainteresowaniem wśród zebranych.
Następnego dnia 20.11.2018 zostały poprowadzone dla młodzieży klas pierwszych warsztaty z przedstawicielem Centrum Profilaktyki Społecznej nt. "BAW SIĘ, NIE RYZYKUJ".

Wieczór poetycki(18-12-2018)

13 grudnia o godz. 14.30 w czytelni szkolnej odbył się wieczór poetycki inspirowany słowami Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego: ,,Bo ma poeta słowa tajemnicze, którymi może spełnić każde z życzeń” . Wiersze Wisławy Szymborskiej, Haliny Poświatowskiej, Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Bolesława Leśmiana i Władysława Broniewskiego  czytali uczniowie z klas I PPB i I INFB oraz nauczyciele-poloniści. Nastrój  spotkania dopełniało  oświetlenie, które stworzył uczeń klasy II INFA Mateusz Kozłowski.

XIII INTEGRACYJNY TURNIEJ WARCABOWY W IGNACOWIE(18-12-2018)

Reprezentacja Zasadniczej Szkoły Branżowej dnia 11 grudnia 2018 roku wystartowała w Integracyjnym Turnieju Warcabowym zorganizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych im. J. Porazińskiej oraz Stowarzyszenie ,,Koniczynka”. Naszą szkołę reprezentowała Aneta Góras, Angelika Jabczyńska oraz Marcin Jaznacki. Zawodnicy uplasowali się w pierwszej dziesiątce.

Uczniowie z trzeciej klasy stolarskiej Branżowej Szkoły na Targach DREMA (14-12-2018)

Dzień 13 września uczniowie z trzeciej klasy stolarskiej Branżowej Szkoły I Stopnia rozpoczęli nader wcześnie. O godzinie 5:40 wyruszyli pociągiem z Mińska Mazowieckiego  przez Warszawę do Poznania, aby wziąć udział w największym wydarzeniu wystawienniczo- targowym branży drzewnej  - Międzynarodowych Targach Poznańskich „DREMA”.  Czasu na oglądanie  wielkiej liczby nowoczesnych, imponujących maszyn do produkcji mebli, zadawanie fachowych, dociekliwych pytań „ co to jest”, „do czego to służy” oraz zbieranie „wziątek”  było niewiele.

Wycieczka uczniów Branżowej Szkoły do Zamku Królewskiego w Warszawie(14-12-2018)

Uczniowie z klasy trzeciej stolarskiej w listopadzie zwiedzili  wnętrza Zamku Królewskiego w Warszawie. Przyglądnęli się meblom z dawnych epok,  zapoznali się z tragiczną historią zamku i jego odbudową.  Przyszli stolarze podziwiali cenne i rzadkie gatunki drewna,  np. cisowe drzwi i boazerie, zachwycajace  drewniane posadzki i historyczne przedmioty  - świadków  dawnych ważnych wydarzeń.

Projekt AWFBP- Skoordynuj się z nami(04-12-2018)

29 listopada 2018 roku dla uczniów naszej szkoły odbyły się warsztaty edukacyjne ,,Projekt AWFBP- Skoordynuj się z nami”. Podstawowym celem przedsięwzięcia było rozbudzenie zainteresowań młodzieży aktywnością fizyczną i zdrowym stylem życia, jednocześnie ukazanie ogromnego potencjału podjęcia pracy zawodowej i rozwoju osobistego w szeroko pojętym obszarze kultury fizycznej.

Wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów (04-12-2018)

Stypendystki  naszej szkoły

Julia Anna Parobczak uczennica technikum informatycznego

Katarzyna Maria Leszczyńska  uczennica liceum klasy psychologiczno-prawnej

 Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom za najwyższą w danej szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej wyniki dobre.

Przyjmijcie  najszczersze gratulacje i życzenia dalszych sukcesów

Chemia - wiem, umiem, rozumiem(04-12-2018)

16 listopada uczniowie klasy 3B Liceum Ogólnokształcącego i 4 Tuf Technikum uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z chemii na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach. Od kilku lat współpracujemy z Chemicznym Centrum Kształcenia Praktycznego na UHP w Siedlcach, które zostało utworzone w wyniku realizacji Projektu Innowacyjnego "Chemia - wiem, imiem, rozumiem". Nasi uczniowie mogli poczuć się jak studenci, ponieważ zajęcia prowadzone były w laboratoriach chemicznych Instytutu Chemii przez nauczyciela akademickiego, przy udziale technika laboratoryjnego i opiekuna szkolnego

"EUROPA DLA KAŻDEGO" BUDOWLANKA W PORTUGALII(03-12-2018)

29 października 2018r w Zespole Szkół nr 1 odbyło się spotkanie podsumowujące praktyki zagraniczne w Portugalii, w których wzięła udział młodzież z „Budowlanki”. Na uroczyste podsumowanie przybyli przedstawiciele Szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Mińskiego. Spotkanie poprowadził wicedyrektor Technikum p. Paweł Domagała, koordynator projektu p. Edyta Kosiorkiewicz oraz uczestnicy mobilności. 

Spotkanie z Policją i Strażą Miejską(30-11-2018)

W dniach 12,14,15 listopada 2018 r odbył się cykl pogadanek, przygotowanych przez Komendę Powiatową Policji i Straży Miejskiej w Mińsku Mazowieckim. Dla wszystkich uczniów klas I naszej szkoły.

Budowlanka dla Niepodległej (29-11-2018)

Obchody  100-lecia odzyskania przez  Polskę niepodległości  rozpoczęły się w  Zespole  9 listopadaod odśpiewania hymnu państwowego . W ten sposób włączyliśmy się   w ogólnopolską  akcję „Rekord dla Niepodległej” .  Młodzież  utworzyła żywą flagę Polski. Odbyła się także akademia,   w czasie  której uczniowie  z klas I i II W , I i III GO  oraz  I  RW  zaprezentowali  montaż słowno – muzyczny ukazujący  drogę,  jaką musieli  przebyć Polacy, by   odzyskać upragnioną wolność.

Zaproszenie(28-11-2018)

INTEGRACYJNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO W IGNACOWIE(27-11-2018)

Dnia 21 listopada 2018 został zorganizowany integracyjny Turniej Tenisa Stołowego przez Stowarzyszenie ,,Koniczynka”. W zawodach wzięło siedem drużyn. Naszą szkołę reprezentowało siedem osób: Aneta Góras, Angelika Jabczyńska, Daniel Gałązka, Krzysztof Domański, Piotr Borsuk-Ołdak, Arkadiusz Żuraw i Marcin Jeznacki.

Uczeń II klasy Technikum Informatycznego w naszej szkole Piotr Gniado wraz ze swoim tatą zbudowali stację meteorologiczną(27-11-2018)

Uczeń II klasy Technikum Informatycznego w naszej szkole Piotr Gniado wraz ze swoim tatą zbudowali stację meteorologiczną. Piotr napisał oprogramowanie do stacji, zaprojektował uchwyty i obudowy, a tata wspierał go technicznie. Realizacja projektu zajęła około półtora roku.

Stacja mierzy kierunek i prędkość wiatru (średnia, chwilowa i porywy), temperaturę, temperaturę odczuwalna, wilgotność, punkt rosy, ciśnienie, indeks UV, intensywność światła, ilość opadów, występowanie opadów lub rosy, zanieczyszczenie powietrza dla cząstek PM1, PM2,5 i PM10, detektor burzowy wykrywający wyładowania występujące w chmurach, wyładowania do ziemi i określający odległość od frontu burzowego.

Podsumowanie VII Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania(26-11-2018)

20 listopada w Bibliotece Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim odbyło się podsumowanie VII Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania utworów Zbigniewa Herberta oraz literatury patriotycznej z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie naszej szkoły – Nikodem Szwed z I INF A  - I miejsce, a także Kajetan Łabuda z III INF B – III miejsce. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w konkursie za rok.

XXIII Turniej piłki siatkowej kobiet z okazji Dnia Niepodległości(21-11-2018)

XXIII Turniej piłki siatkowej kobiet z okazji Dnia Niepodległości ,,Dla Niepodległej" Zespół  Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim Dnia 16.11.2018 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim odbył się 23 Turniej piłki siatkowej kobiet z okazji Dnia Niepodległości ,,Dla Niepodległej". W rozgrywkach brały udział 4 drużyny : ZS nr 1 Mińsk Mazowiecki, LO Mrozy, ZSE Mińsk Mazowiecki oraz Seniorki Mińsk Mazowiecki

100 km w pływaniu na 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości(20-11-2018)

11 listopada 2018 r., w Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości, a zarazem w setną rocznice tego wydarzenia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim zorganizował event pod hasłem „100 km w pływaniu na 100-lecie Odzyskania Niepodległości". Głównym założeniem tego przedsięwięcia było przepłynięcie łącznie 100 km przez chętne osoby. Każdy z obecnych na miejskiej pływalni mógł przepłynąć dowolny dystans.
   

Konkurs Informatyczny Bóbr(14-11-2018)

Uczniowie z technikum informatycznego brali udział w międzynarodowym konkursie informatycznym „Bóbr”. Polska edycja konkursu uzyskała honorowy patrona Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji!

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

Nauka czyni człowieka wolnym!(13-11-2018)

Uczestniczyliśmy w XX Festiwalu Nauki i Sztuki na UPH w Siedlcach, który  odbył się w atmosferze wielu ważnych rocznic, sam obchodząc swoje dwudzieste urodziny, towarzyszył przede wszystkim setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.  Odwiedziliśmy Puszczę Białowieską, aby dowiedzieć się, jak wyglądała w przeszłości, jak prezentuje się dziś i jaka będzie jutro

AKADEMIA WENTYLACJI LINDAB(13-11-2018)

6 listopada br. uczniowie klasy II i III technik chłodnictwa i klimatyzacji uczestniczyli  w szkoleniu „Akademia Wentylacji Lindab” zorganizowanego przez LINDAB sp. z o.o. Szkolenie odbyło się w siedzibie firmy w Wieruchowie k. Ożarowa Mazowieckiego. Zakres tematyczny warsztatów obejmował aspekty teoretyczne i praktyczne 

100km w pływaniu na 100lecie odzyskania niepodległości przez Polskę(09-11-2018)

Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, w dniu 11.11.2018roku o godz. 9:00 młodzież naszej szkoły z nauczycielkami wychowania fizycznego Ewą Mikucewicz i Agnieszką Bąk na sportowo uczczą ten dzień biorąc udział w wydarzeniu organizowanym przez MOSiR Mińsk Mazowiecki ,,Przepłyńmy wspólnie 100km” w miejskim aquaparku

DRAMATYCZNY WZROST ZACHOROWAŃ NA ODRĘ(09-11-2018)

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie,


Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny zwracają się do Państwa z apelem o ochronę dzieci przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne, stąd prośba o zapoznanie się z treścią załączonego listu.

Dia de los Muertos en Budowlanka (08-11-2018)

Rekord dla Niepodległej(07-11-2018)

Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę nasza szkoła włącza się w ogólnopolską akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Rekord dla Niepodległej”. W dniu 9 listopada br. zostanie odśpiewany hymn państwowy na placu przed budynkiem szkoły .

CYBER BEZPIECZNA SZKOŁA(06-11-2018)

Nawiązujac do akcja European Cyber Security Month (ogólnoeuropejska kampania organizowana przez ENISA z inicjatywy Komisji Europejskiej) w dniach 12 - 19.11 w naszej szkole odbędzie się tydzień bezpieczeństwa. 

W ramach zajęć odbędą się lekcje związane z bezpieczeństwem, a uczniowie z technikum informatycznego wezmą udział w kursach na platformie CISCO oraz konkursie KNOCKOUT RANSOMWARE WITH CISCO!

We wszystkich krajach członkowskich organizowane są wydarzenia, które mają popularyzować wiedzę na temat bezpieczeństwa w sieci oraz nowoczesnych technologii. 

CYBER BEZPIECZNA SZKOŁA

Konkurs Pięknego Czytania(05-11-2018)

26 października 2018 roku, po raz kolejny, odbyły się eliminacje szkolne VII Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania. Tematyka konkursu dotyczyła 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz twórczości Zbigniewa Herberta. Do konkursu przystąpiło 10 uczniów z klas Liceum i Technikum. Jury wyłoniło 2 laureatów: Nikodema Szweda z klasy I INF A oraz Kajetana Łabudę z klasy III INF B, którzy zaprezentują się 7 listopada w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej podczas etapu międzyszkolnego.

Praktyki w Portugalii(26-10-2018)

W ramach projektu „EUROPA DLA KAŻDEGO” uczniów z klas informatycznych i budowlanych odbywają praktyki zawodowe.

Pozdrawiamy z praktyk w Avifogo! Najlepszej firmy w Portugalii.

Informatycy projektują ulotkę dla  Urzędu Miasta Macieira de Rates

Uczniowie technikum w Barcelos(22-10-2018)

W pierwszy dzień praktyk uczniowie z technikum informatycznego oraz budowlanego zwiedzali Barcelos oraz zapoznawali się z miejscem praktyk.

EUROPA DLA KAŻDEGO(20-10-2018)

49 uczniów z klas informatycznych i budowlanych oraz 4 nauczycieli w ramach projektu „EUROPA DLA KAŻDEGO” wyjedzie w dniach 21.10.2018- 10.11.2018 do miejscowości Barcelos w Portugalii. Uczniowie przez trzy tygodnie będą realizowali program praktyk, a po pracy oraz weekendami będą poznawać przyrodę, kulturę, historię i tradycje Portugalii.

Twoje Dane Twoja Sprawa(20-10-2018)

Podstawowym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

Cele programu są zgodne z podstawą programową kształcenia przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ponadto program wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie). Są one zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia sie przez całe życie(2006/962/WE).

Centralny Zlot Klas Mundurowych ''Żagań 2018''(18-10-2018)

W dniach 30 września - 6 października br. uczniowie klasy II wojskowej oraz Zuzanna Borzym i Hubert Izdebski z klasy III W,  reprezentowali województwo mazowieckie w  IV  Centralnym Zlocie Klas Mundurowych w Żaganiu, pod opieką nauczycieli: p. Anny Abramowskiej i p. Arkadiusza Sołowieja.

ZAKOŃCZYŁY SIĘ MISTRZOSTWA REGIONU W INDYWIDUALNYCH I SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW(17-10-2018)

11 października 2018 roku nasi uczniowie rywalizowali w Siedlcach  o Mistrzostwo Regionu w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Uczniowie startowali na dystansach: chłopcy 1500m i 3000m, dziewczęta 1000m i 2000m.

Wizyta przedstawicieli Wojskowej Akademii Technicznej(12-10-2018)

W piątek, 12 października 2018 roku, gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Spotkanie otworzył wicedyrektor szkoły Pan Wojciech Jackowski, następnie głos zabrał absolwent „Budowlanki” starszy szeregowy podchorąży Karol Łuniewski, który wraz z podchorążymi szeregowym Kacprem Pucelakiem oraz szeregowym Szymonem Jakubowskim, przedstawił ofertę dydaktyczno-naukową uczelni, warunki, jakie proponuje WAT swoim studentom. Wojskowa Akademia Techniczna jest uczelnią publiczną, politechniczną i prowadzi kształcenie na studiach wojskowych i cywilnych. Mamy nadzieję, że część z naszych uczniów jako uczelnię wyższą wybierze WAT.

VII Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania(10-10-2018)

Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim, Szkoły Salezjańskie oraz MDK zapraszają uczniów wszystkich szkół powiatu mińskiego do udziału w VII Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania.

Uczniów zainteresowanych konkursem prosimy o kontakt z biblioteką szkolną. Etap szkolny  konkursu odbędzie się 26 października 2018 r. 

Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych(10-10-2018)

27 września 2018 roku odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych chłopców i dziewcząt na obiekcie MOSiR przy ulicy Sportowej.

Chłopcy rywalizowali na dystansie 1500m i 3000m. Naszą szkołę reprezentowało 32 osoby.  Na dystansie 1500m Bartnicki Adrian – I m, Tomczak Grzegorz - V m, Sikorski Jakub – VI m oraz Bieńkowski Jakub - VII m. Na dystansie 3000m Mrozik Bartłomiej - V m. Wyżej wymienieni uczniowie awansowali   do współzawodnictwa na szczeblu regionalnym.

Dzień Edukacji Narodowej 2018(10-10-2018)

INAUGURACYJNE OTWARCIE HALI SPORTOWEJ NIEPODLEGŁA(04-10-2018)

Mamy nową halę sportową. Po długich miesiącach budowy doczekaliśmy się obiektu sportowego na którym uczniowie będą mogli rozpocząć zajęcia.W atmosferze radości, ciepła 20 września 2018 roku o godzinie 10.00 nastąpiło uroczyste otwarcie Hali Sportowej Niepodległa.Na wstępie Pani Dyrektor Małgorzata Beczek oraz Starosta Miński Antoni Tarczyński przywitali przybyłych gości oraz dokonali uroczystego otwarcia hali - przecięcia wstęgi  dokonali: Dyrektor Departamentu Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki Honorata Krysiewicz, Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Mirosław Krusiewicz, Przewodnicząca Rady Powiatu Mińskiego Anna Czyżewska, Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński, Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mariusz Kozera, kierownik budowy firmy „DOMBUD” Sp.z.o.o  Biała Podlaska Adam Niemyski, przedstawiciel nauczycieli ZS nr 1 Jacek Łuniewski, przedstawicielka Rady Rodziców Kinga Łokietek oraz przedstawiciel uczniów Mateusz Kozłowski.

Praktyki w Barcelos w Portugalii(27-09-2018)

49 uczniów oraz 4 nauczycieli wyjedzie  w dniach 21.10.2018- 10.11.2018  do miejscowości Barcelos w Portugalii. Nasi uczniowie przez trzy tygodnie będą realizowali program praktyk, a po pracy oraz  weekendami będą poznawać przyrodę, kulturę, historię i tradycje Portugalii. 
Do dnia wyjazdu uczniowie będą brali udział w  intensywnych przygotowaniach do mobilności. 

Mazowieckie eliminacje do IV zlotu klas mundurowych (26-09-2018)

W dniu 8.09.2018 roku na obiektach ZS nr1 odbyły się mazowieckie eliminacje do IV zlotu klas mundurowych który odbędzie się w dniach 30.09- 6.10 .2018 w Zaganiu. Po wielogodzinnej rywalizacji wyłoniono najlepsze drużyny.III miejsce zajęła szkoła z Lipin, na II miejscu uplasowała się szkoła z Otwocka a zwycięzką drużyna  została drużyna ZS nr1 z Mińska Mazowieckiego.Drużyna skladająca się z uczniów klasy II LOW będzie reprezentowała województwo mazowieckie na  zlocie klas mundurowych w Żaganiu

Narodowe Czytanie 08.09.2018(06-09-2018)

Narodowe Czytanie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego odbędzie się w czytelniBiblioteki Pedagogicznej (II piętro) ul. Piłsudskiego 1a, w godz. 13.30-15.00Zapraszamy do udziału nauczycieli, uczniów, rodziców oraz użytkowników biblioteki.

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH(04-09-2018)

Zapraszamy do Czytelni Szkolnej od 4 do 14 września

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019(21-08-2018)

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego odbędzie się:

 • 31 sierpnia o godz. 9:30

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 3 września 2018:

 • 9:00   - Apel dla klas starszych
 • 11:00 - Apel dla klas pierwszych

VIII edycji Programu "Twoje dane - Twoja sprawa".(27-07-2018)

Jakub Płoski finalistą XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy Instytucie Badań Literackich PAN(28-06-2018)

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego informuje społeczność szkolną, iż Jakub Płoski - uczeń klasy III PPA LO - został finalistą XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy Instytucie Badań Literackich PAN. Składamy serdeczne gratulacje i wyrazy uznania zarówno dla naszego wybitnego ucznia jak i dla Pana Witolda Ołdakowskiego, który z wielkim zaangażowaniem i wysiłkiem przygotowywał Jakuba do tego prestiżowego konkursu.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze(28-06-2018)

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista do spraw księgowości

Dobry Start(26-06-2018)

Dzień zdrowia(21-06-2018)

5 czerwca po raz kolejny w naszej szkole został zorganizowany “Dzień zdrowia” mający na celu  podnoszenie świadomości społecznej o problemie nagłego zatrzymania krążenia (NZK) . Celem inicjatywy było powszechne nauczanie młodzieży udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe i niespodziewane NZK. Gość Pani Magdalena Mudant – ratownik medyczny uczyła przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci i dorosłych, udzielania pierwszej pomocy osobom z NZK z użyciem automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) włącznie. Akcji towarzyszyła pogadanka, badanie ciśnienia, badanie cukru we krwi oraz rozdawanie ulotek.

III MAZOWIECKI TURNIEJ SPORTOWO-MILITARNY KLAS MUNDUROWYCH(20-06-2018)

W dniach 14-15czerwca 2018 roku na terenie Żandarmerii Wojskowej oraz obiektach MOSiRu odbył się III Mazowiecki Turniej Sportowo-Militarny Klas Mundurowych. Otwarcia turnieju dokonał Starosta Antonii Tarczyński oraz Pani Dyrektor Małgorzata Beczek. 

Centralne obchody święta Żandarmerii Wojskowej(15-06-2018)

W dniu 13.06.2018r. w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej odbyły się centralne obchody święta Żandarmerii Wojskowej.Gospodarzem uroczystości był Komendant Główny ŻW gen.bryg. Tomasz Połuch.  Uroczystość miała bardzo podniosły charakter , a jej wagę podkreślała obecność zwierzchnika sił zbrojnych, Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.W tej uroczystości wzięli również udział uczniowie klas wojskowych z naszej szkoły.Udział uczniów był efektem docenienia ich wielomiesięcznej pracy w ramach przysposobienia wojskowego oraz zajęć przeprowadzonych w Oddziale Specjalnym ŻW.

Spotkanie z Ewą Brodnicką Mistrzynią Świata w boksie zawodowym (15-06-2018)

W dniu 12.06.2018 w Auli ZS nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim odbyło się spotkanie młodzieży z Mistrzynią Świata w boksie zawodowym w federacji WBO. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie ZS nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim  oraz uczniowie klas sportowych ze szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim.

MISTRZOSTWA PPOWIATU W PŁYWANIU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH(08-06-2018)

Uczniowie ZS nr1 im. Kazimierza Wielkiego dnia 16 lutego 2018 roku na pływalni w Mińsku Mazowieckim wzięli udział w Mistrzostwach Powiatu w pływaniu szkół ponadpostawowych. Reprezentanci szkoły osiągnęli bardzo dobre wyniki zarówno w startach  indywidualnych jak i w sztafecie męskiej i żeńskiej.

Rajd rowerowy ulicami miasta(08-06-2018)

WAKACJE BEZ ZAGROŻEŃ(07-06-2018)

W dniach 04.06 – 22.06 w naszej szkole prezentacja projektów uczniowskich „WAKACJE BEZ ZAGROŻEŃ” którego celem jest promowanie bezpiecznych zachowań wśród młodzieży podczas wakacji, oraz ostrzeżenie przed zagrożeniami współczesnego  świata i profilaktykę uzależnień.

TURNIEJ MILITARNO-SPORTOWY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH O PUCHAR STAROSTY MIŃSKIEGO(05-06-2018)

Dnia 5 czerwca 2018 roku na terenie ZS nr1 im. Kazimierza Wielkiego Pan Starosta Antonii Tarczyński wraz z Panią Dyrektor Małgorzatą Beczek dokonał uroczystego otwarcia  II Turnieju Militarno-Sportowego dla szkół podstawowych o Puchar Starosty Mińskiego.

Mistrzyni świata w boksie zawodowym Ewa Brodnicka w naszej szkole(05-06-2018)

FIRMA PHU PARTNER WSPIERA NASZYCH SZKOLNYCH SPORTOWCÓW(05-06-2018)

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła nawiązała współpracę z firmą PHU PARTNER.

Firma PHU PARTNER została sponsorem dla naszych dwóch drużyn: reprezentacji szkoły w piłce siatkowej i koszykowej dziewcząt. Firma sfinansowała zakup kompletów siatkarskich i koszykarskich dla reprezentantek szkoły stając się tym samym współtwórcą i uczestnikiem sportowych sukcesów naszych zawodniczek.

Wyróżnienie na Kulturomaniaku!(24-05-2018)

Uczennice klasy 2 PPA Wiktoria Zagańczyk (śpiew) i Ewa Soliwoda (ukulele) otrzymały wyróżnienie w konkursie Kulturomaniak organizowanym przez Centrum Kultury w Mrozach. Przepięknie wykonały piosenkę Naughty Boy - Runnin' (Lose It All) ft. Beyoncé, Arrow Benjamin.  Uczennice przygotowała nauczycielka języka angielskiego Edyta Kosiorkiewicz. 

Uwaga!!!(22-05-2018)

Zebranie rodziców odbędzie się w dniu 4 czerwca 2018 r. o godz. 17.30 Po zebraniach klasowych odbędzie się Dzień otwarty” – możliwość spotkania się z nauczycielami wszystkich przedmiotów

Gimnazjalisto!(18-05-2018)

Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego - popularna „Budowlanka” to SZKOŁA DLA CIEBIE!
Będziesz tutaj mógł rozwijać zainteresowania, przygotować się rzetelnie do egzaminu maturalnego i zawodowego, co ułatwi Ci dostanie się na wymarzone studia i zdobycie dobrej pracy. W „Budowlance” spotkasz życzliwych sobie nauczycieli, którzy starają się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom uczniów, na bieżąco rozwiązują problemy młodzieży. Tworzy to w Zespole bardzo dobrą atmosferę. Dobre relacje uczeń-nauczyciel, uczeń-uczeń sprawiają, że NAUKA w naszej szkole TO PRZYJEMNOŚĆ. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną. 

Do zobaczenia we wrześniu.

Społeczność „Budowlanki”

VI Dni Powiatu Mińskiego(18-05-2018)

I Ty możesz uratować komuś życie(18-05-2018)

W dniu 15.05.2018 odbyła się w naszej szkole prelekcja p.t. ‘’I Ty możesz uratować komuś życie’’. O misji Fundacji DKMS, której celem jest znalezienie Dawcy dla każdego pacjenta na świecie, opowiedziała nam pani Agnieszka Kurel, która między innymi przedstawiła uczniom procedury ułatwiające zostanie dawcą szpiku kostnego

Obchody Jubileuszu 15-lecia klas wojskowych(17-05-2018)

W dniu 11 maja br. odbyły się obchody Jubileuszu 15-lecia klas wojskowych w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego. Uroczystość uświetnili swoja obecnością zaproszeni goście: poseł na Sejm Teresa Wargocka, Starosta Powiatu Mińskiego Antoni Jan Tarczyński, Przewodnicząca Komisji Oświaty Emila Piotrkowicz, Komendant OSŻW płk. Tomasz Szoplik, Komendant CSŻW ppłk. Sławomir Niemirka, Komendant 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego płk pil. Piotr Iwaszko, Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim mł.ins Sławomir Rogowski, Dyrektor MOSiR Robert Smuga, Tadeusz Urbanowicz, ppłk Arkadiusz Wojtaczka oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół ponadgimnazjalnych z Otwocka,Warszawy i Mińska Mazowieckiego 

Informacja(16-05-2018)

Informujemy, że w dniu jutrzejszym (16.05.2018) zamknięty będzie wjazd pa plac szkoły od strony ul. Budowlanej. Na parkng wjechać będzie możńa od strony ul. Jasnej. 

wycieczka uczniów technikum z klas drogowych, budowlanych oraz o profilu chłodnictwo i klimatyzacja(14-05-2018)

W dniach 9-11 maja 2018 roku odbyła się wycieczka uczniów technikum z klas drogowych, budowlanych oraz o profilu chłodnictwo i klimatyzacja. Głównym celem były Targi w Kielcach (Autostrada - Polska, MASZBUD i ROTRA), ale przy okazji zwiedziliśmy też Muzeum Etnograficzne w Tokarni, klasztor Święty Krzyż, zamek Krzyżtopór, jaskinię w Kadzielni i muzeum im. Orła Białego w Sarżysku-Kamiennej. 

wręczenie stypendiów Dyrektora Przedsiębiorstwa Budowu Dróg i Mostów(14-05-2018)

27 kwietnia w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego podczas zakończenia roku szkolnego dla klas maturalnych odbyło się wręczenie stypendiów Dyrektora Przedsiębiorstwa Budowu Dróg i Mostów dla najlepszych uczniów technikum budowy dróg. Wręczenia nagród dokonał Pan Mariusz Serżysko Dyrektor Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów razem z kierownikiem kształcenia praktycznego Panem Adamem Trześkowskim.

Podziękowania(11-05-2018)

Dni Miasta Mińsk Mazowiecki (11-05-2018)

TURNIEJ MILITARNO - SPORTOWY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH O PUCHAR STAROSTY MIŃSKIEGO(08-05-2018)

We wtorek, dnia 05.06.2018 odbędzie się  TURNIEJ MILITARNO - SPORTOWY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH O PUCHAR STAROSTY MIŃSKIEGO. Program turnieju zawierający harmonogram czasowy, miejsca przeprowadzenia poszczególnych konkurencji i oficjalnych uroczystości a także innych przedsięwzięć towarzyszących znajduje się w załączniku

W dniach 17 i 18 kwietnia br. odbyły się zawody sportowo-obronne ''Sprawni jak żołnierze''. (04-05-2018)

Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy dali z siebie wszystko, a ich zmagania opłaciły się. Nie obyło się bez łez, krwi i potu. Zajęcie I miejsca daje zwycięzcom szansę na reprezentowanie rejonu w zawodach wojewódzkich. Uczniowie przygotowywani byli przez pana Jacka Łuniewskiego oraz pana Arkadiusza Sołowieja. 

SPOTKANIE Z KRZYSZTOFEM ZANUSSIM(27-04-2018)

17 kwietnia uczniowie klasy IIW i IIIPPB uczestniczyli w spotkaniu z Krzysztofem Zanussim - polskim reżyserem i scenarzystą filmowym, teatralnym i telewizyjnym, producentem filmowym, publicystą, pedagogiem oraz filozofem.

Dnia 23 kwietnia w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego odbył się I Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski pt. Fryzury kosmosu(27-04-2018)

Dnia 23 kwietnia w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego odbył się I Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski pt. „ Fryzury kosmosu” pod patronatem Starosty Mińskiego. 

Klasa IIW, pod przewodnictwem pani Ewy Drużbalskiej-Kopka, została włączona w międzynarodowy projekt ,,In sight in mind".(27-04-2018)

Od września 2017 roku uczniowie realizują cele, jakimi są zapobieganie radykalizacji i promowanie tolerancji wśród młodych ludzi. Organizatorzy pragną, aby projekt pogłębił znaczenie włączenia społecznego w dzisiejszych zróżnicowanych społeczeństwach, z naciskiem na wspólne wartości Unii Europejskiej. Uczniowie uczą się postawy poszanowania innych, którzy mają odmienne poglądy religijne, kulturowe i etniczne. Do projektu przystąpiły również szkoły z Turcji, Grecji, Norwegii, Włoch oraz Rumunii.

Certyfikat uczestnictwa w II edycji 'Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych'(25-04-2018)

24 kwietnia klasa I LOW pod opieką wychowawczyni Pani Anny Abramowskiej i Pana Arkadiusza  Sołowieja  wzięła udział w spotkaniu klas mundurowych z Ministrem Obrony Narodowej  Mariuszem Błaszczakiem, które odbyło się w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Warszawie. Jesteśmy jedną ze szkół ponownie wyróżnionych i objętych pilotażowym programem Ministerstwa Obrony Narodowej.

TYTUŁ FINALISTY XLVIII OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIA NASZEJ SZKOŁY JAKUBA PŁOSKIEGO(24-04-2018)

Jakub Płoski,  uczeń  klasy III PP A Liceum Ogólnokształcącego  w naszym Zespole,    uzyskał tytuł   finalisty   LXVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej przy   Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. ,,Uzyskane wyróżnienie jest świadectwem wielkiego wysiłku i zaangażowania  w przygotowanie do tak trudnego sprawdzianu, potwierdzeniem wielu lektur i zainteresowań, które budzą nasze prawdziwe uznanie? - napisał  Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady  dr hab. Tomasz Chachulski                w liście gratulacyjnym. OLiJP  to  trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim: I stopień − zawody szkolne, II stopień − zawody okręgowe,              III stopień − zawody ogólnopolskie. W tegorocznej Olimpiadzie wzięło udział ponad 1400 uczestników. 

Jakub Płoski,  uczeń  klasy III PP A Liceum Ogólnokształcącego  w naszym Zespole,    uzyskał tytuł   finalisty   LXVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej przy   Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. ,,Uzyskane wyróżnienie jest świadectwem wielkiego wysiłku i zaangażowania  w przygotowanie do tak trudnego sprawdzianu, potwierdzeniem wielu lektur i zainteresowań, które budzą nasze prawdziwe uznanie? - napisał  Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady  dr hab. Tomasz Chachulski                w liście gratulacyjnym. OLiJP  to  trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim: I stopień − zawody szkolne, II stopień − zawody okręgowe,              III stopień − zawody ogólnopolskie. W tegorocznej Olimpiadzie wzięło udział ponad 1400 uczestników.

Bezpieczny dom Gerdy i SVS Systemy Zabezpieczeń, Akademia techniczna PPG Deco -atrakcyjne wnętrza(23-04-2018)

     Podczas IV DNI BUDOWLAŃCA do naszej szkoły  zawitali przedstawiciele handlowi z firmy GERDA wraz z SVS Systemy Zabezpieczeń i zaprezentowali uczniom naszego technikum technologie zabezpieczeń która jest wynikiem ponad 20 lat doświadczeń w branży. Przedstawiciele udowodnili nam, że drzwi Gerda to synonim trwałości i bezawaryjności. Szkolenia przeprowadzone przez doświadczonych instruktorów obejmowało prezentację produktów GERDA z uwzględnieniem cech wynikających z konstrukcji oraz zalecanych rozwiązań dotyczących montażu. Zaprezentowano zarówno wzmocnienia stalowymi żebrami i prętami wykonanymi z wysokiej jakości stali, jak i metody montażu elementów.

Konkurs(23-04-2018)

"Kolejny raz wspieramy w potrzebie"(18-04-2018)

 

"Na ratunek Małego serduszka". W dniach 20-23 kwietnia 2018 r. (piętek - poniedziałek) zostanie przeprowadzona zbiórka pieniędzy na operacje ratującą życie i zdrowie 2-letniego Filipka. PROSIMY O WSPARCIE!

Warsztaty murowania z Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.(17-04-2018)

    Podczas IV DNI BUDOWLAŃCA do naszej szkoły zawitali przedstawiciele firmy Wienerberger, prezentując uczniom technikum połączenie innowacyjnej technologii murowania i tradycyjnego, wielowiekowego produktu w nowoczesnym wydaniu – pustaka ceramicznego.

Sukces naszych uczniów na zawodach strzeleckich ''O srebrne muszkiety''(16-04-2018)

 

10 kwietnia 2018 r. na strzelnicy Związkowego Klubu Strzeleckiego Warszawa odbył się rejonowy etap ogólnopolskich zawodów strzeleckich „O srebrne muszkiety” organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Warszawie przy wsparciu i pomocy Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Ligi Obrony Kraju. Zawody odbywały się w dwóch kategoriach: chłopców i dziewcząt. Drużyna męska z naszej szkoły w składzie: Arkadiusz Przasnek, Bartłomiej Dybcio, Piotr Markowski zajęła I miejsce, a drużyna dziewcząt w składzie: Patrycja Słomka, Aleksandra Przasnek, Klaudia Paluszewska, Julia Klimek, Sylwia Mućko zajęła, także wysokie, V miejsce.

 

IV DNI BUDOWLAŃCA - Praktyczne fasady - KOSBUD tynki dekoracyjne(10-04-2018)

DNI BUDOWLAŃCA odbyły się w naszej szkole po raz 4, uczestniczyło w nich kilkanaście firm z branży budowlanej, drogowej, sanitarnej i klimatyzacyjnej. W przygotowanie dni zaangażowani byli nauczyciele: Ewa Bujalska, Bogusława Bartosiewicz, Emilia Mejszutowicz, Halina Nowak, Tomasz Szuba, Paweł Domagała, Adam Trześkowski. W wydarzeniu brali udział uczniowie klas 1, 2, 3, 4 – technik budownictwa, 1 technik drogownictwa, 1, 2, 3, technik chłodnictwa  i klimatyzacji, 1, 2, 3 monter robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych, stolarz.

Serdecznie zapraszamy!(10-04-2018)

Ogłoszenie o konkursie(10-04-2018)

Zarząd Powiatu Mińskiego ogłasza konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim

Podziękowanie od Zespołu Cartias (10-04-2018)

warsztaty matematyczne - Matematyka - umysłu gimnastyka(06-04-2018)

Nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim serdecznie zapraszają uczniów klas III gimnazjum z powiatu mińskiego i okolic na warsztaty matematyczne  „Matematyka - umysłu gimnastyka”, które odbędą się 7 kwietnia 2018 roku w godzinach 9.00-11.00    w sali nr 108. 

Zaproszenie!(06-04-2018)

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele , Uczniowie! Zapraszamy uczniów szkół fryzjerskich do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Fryzjerskim pt. „ Fryzury Kosmosu”. Ideą konkursu jest rozwijanie zainteresowań zawodowych młodych miłośników sztuki fryzjerskiej. Prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem i terminowe zgłoszenie udziału w konkursie.

Zbuduj przyszłość(05-04-2018)

19 marca uczniowie z kl I BUD z Zespołu Szkół nr 1 im.Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim gościli w Przedszkolu Miejskim nr. 5 "Tęczowa Dolina" . Do przedszkola zawitali: Bartosz Wielmowiec, Witowski Przemysław, Perzanowski Dawid, Pawłowski Oskar, Owczarz Monika, oraz Chutkowski Patryk wraz z panią Emilią Mejszutowicz. 

Warsztaty połączeń zaciskowych dla chłodnictwa i klimatyzacji(04-04-2018)

Dnia 28 marca 2018 roku odbyły się warsztaty z nowoczesnego zaciskowego sytemu połączeń przewodów miedzianych Lokring firmy Vulcan. W prezentacji uczestniczyli uczniowie klas II i III technik chłodnictwa i klimatyzacji, po wstępie teoretycznym dotyczącym połączeń rur miedzianych, każdy uczeń miał możliwość  wykonania połączenia przewodów miedzianych w nowoczesnej zaciskowej technologii. Stanowi ona alternatywę dla tradycyjnego lutowania. 

KTO RATUJE JEDNO ŻYCIE - RATUJE CAŁY ŚWIAT(04-04-2018)

23 marca w naszej szkole gościła  pani Lilla Małgorzata Kłos, pedagog, historyk, regionalista.  W spotkaniu uczestniczyły klasy II PPA i II PPB

''Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi''(27-03-2018)

Młodzież chętnie angażuje się w akcje charytatywne. Nasi uczniowie wyróżniają się takimi cechami, jak: optymizm, chęcią do działania  i umiejętnością dostrzegania wokół siebie ludzi potrzebujących, samotnych, chorych  oraz umiejętnością wygospodarowania wolnej chwili, odwagą, empatią, wrażliwością, otwartością odpowiedzialnością i kulturą osobistą.

DAWID ROGUSKI UCZEŃ KLASY I WOJSKOWEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZS NR 1 ZAJĄŁ I MIEJSCE (15-03-2018)

W DNIU LICZBY  π=3,14159265358979323846…DAWID ROGUSKI  UCZEŃ KLASY I WOJSKOWEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZS NR 1 ZAJĄŁ I MIEJSCE W POWIATOWYM KONKURSIE MATEMTYCZNO – ARTYSTYCZNYM POD PATRONATEM STAROSTY MIŃSKIEGO „PROJEKTANT MATEMATYCZNY POSZUKIWANY” W KATEGORII „MAKIETA” Organizatorem kolejnej już edycji konkursu był Zespół Szkół Zawodowych nr 2

I Powiatowy Konkurs Fotograficzny Sleeveface z książką(15-03-2018)

Regulamin konkursu

POMOC DLA ŻÓŁKWI(09-03-2018)

Pomóż Polakom z Parafii Św. Wawrzyńca w Żółkwi( Ukraina).

Prosimy  uczniów wszystkich klas o przygotowanie paczek z artykułami żywnościowymi  z długim terminem ważności oraz przyborami szkolnymi  do dnia 14.03.2018r. Paczki należy dostarczyć do gabinetu pedagogów szkolnych, lub sala 113.
Prosimy wychowawców wsparcie młodzieży podczas akcji. Dziękujemy za okazanie serca.

Dzień bezpiecznego internetu(08-03-2018)

Dnia 6 lutego 2018 roku odbył się apel z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Uczniowie klasy II INF A (Maciej Biegalski, Kamil Kołak, Piotrek Wiśniewski, Jarek Grabarczyk oraz Dawid Kostrzewa) zorganizowali z tej okazji apel, który był prezentacją dotycząca zagrożeń,które czyhają w Internecie oraz sposoby na ich uniknięcie.  Uczniowie z klasy informatycznej podzielili się również wiedzą na temat odpowiedniego zachowania w Sieci. Całość została podsumowana krótkim quizem sprawdzającym wiedzę ich młodszych kolegów. Nad przygotowaniem apelu czuwał pan TadeuszWiszowaty.

Wojskowi głosują na patrona!(08-03-2018)

   23. lutego 2018 roku klasy wojskowe uczestniczyły w spotkaniu z absolwentką, Adrianną Lutkowską - studentką pierwszego roku Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Uczniowie zapoznali się z zasadami rekrutacji, obejrzeli prezentację na temat kierunków studiów w WSOSP w Dęblinie, poznali też uczelnię z perspektywy studenta.

Uczniowie z klas technik budownictwa uczestniczyli w regionalnym etapie Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.(08-03-2018)

Etap regionalny OWIUB odbył się 3 marca 2018 roku w Warszawie. Uczestniczyło w nim 98 uczniów z województwa mazowieckiego i łódzkiego.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:

 • Piotr Konopacki      - kl. III bud
 • Przemysław Orych  - kl. IV bud
 • Rafał Rek                 - kl. IV bud

Międzynarodowa wystawa techniki wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i chłodniczej(07-03-2018)

Uczniowie klasy I, II i III technik chłodnictwa i klimatyzacji wzięli udział w największym wydarzeniu branżowym w kraju – MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWIE TECHNIKI WENTYLACYJNEJ, KLIMATYZACYJNEJ I CHŁODNICZEJ - FORUM WENTYLACJI, SALON KLIMATYZACJI.

Certyfikowane Wojskowe Klasy MON w "Budowlance"(30-01-2018)

27 listopada 2017r Minister Obrony Narodowej i Powiat Miński, jako organ prowadzący Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim podpisali umowę o udzielenie dotacji celowej. 

wykład i projekcja filmu pt. Duch polskiego żołnierza(09-01-2018)

W związku z realizacją programu pilotażowego skierowanego do młodzieży klas mundurowych odbył się  9 stycznia br. w auli naszej szkoły wykład i projekcja filmu pt.  Duch polskiego żołnierza.  W prelekcji  zwrócono uwagę  na kluczowe cechy żołnierza i oficera Wojska Polskiego na przykładzie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Ukazanie historii przez pryzmat działań wojennych miało pokazać młodym kadetom , że służba w Wojsku Polskim to nie tylko przygoda i intrygujące wyzwania, ale przede wszystkim poświęcenie dla Ojczyzny. 

Wybór patrona(09-01-2018)

Wybór patrona to kolejne ważne zadanie realizowane w związku z uczestnictwem szkoły w  " Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych".

Czarna Taktyka(21-12-2017)

W dniu 15.12.2017 uczniowie klasy  I LOW w ramach zajęć z przysposobienia wojskowego odbyli praktyczne zajęcia z taktyki czarnej i białej na terenie naszej szkoły. Zajęcia prowadzili członkowie Fundacji Spadkobierców Tradycji Dywizjonu 303 - ppłk rez. pil. Grzegorz Zugaj oraz były żołnierz jednostki specjalnej GROM mjr. rez. Grzegorz Godłoza.

Sukces literacki!(21-12-2017)

Uczeń klasy II LOW, Bartłomiej Dybcio zdobył wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie literackim Fraszka Na Niepodległość. Serdecznie gratulujemy!

Życzenia Świąteczne od Sekretarza Stanu w MON(20-12-2017)

Wyróżnienie na konkursie "English for hairdressers"(12-12-2017)

7 grudnia uczennice klasy 3 technikum fryzjerskiego Weronika Waszkiewicz iWeronika Kłoszewska wzięły udział w pierwszej edycji MiędzyszkolnegoKonkursu „English for Hairdressers” czyli "Angielski we fryzjerswie".Konkurs odbył sie w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych organizowanym przez Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich iKosmetycznych nr 22 w Warszawie.

finał Konkursu ?Czuje się obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej? (11-12-2017)

7 grudnia 2017 r. w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa  odbył się finał Konkursu „Czuje się obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej” pod honorowym patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I miejsce w części indywidualnej zdobył Michał Mroczek uczeń klasy 3 PPA Liceum Ogólnokształcącego w ZS Nr 1, natomiast drużyna Liceum w składzie Agata Bojanek, Jakub Płoski oraz Michał Mroczek  zajęła II miejsce. 

Spotkanie z historykiem(07-12-2017)

1 grudnia gościliśmy w czytelni szkolnej panią Ewę Borkowską, historyka, przewodnika w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Tematem spotkania była historia oraz zagłada Żydów w Europie, w tym na terenie Mińska Mazowieckiego. W prezentacji uczestniczyły klasy IPPB i 3PPB.

Wycieczka zawodowa klasy IIIm i IIm monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych do Centrum Szkoleniowego firmy Viega Sp z.o.o.(04-12-2017)

W dniu 22.11.20117  roku odbyła się  wycieczka zawodowa klasy IIIm  i  IIm do Centrum Szkoleniowego firmy Viega  w Warszawie. Opiekunami wycieczki byli: Bogusława Bartosiewicz – nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZS nr 1 oraz Tadeusz Pieńkowski – nauczyciel zajęć praktycznych w CKZiU.

Spotkanie uczniów klas maturalnych z absolwentami (04-12-2017)

W dniu 24 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie uczniów klas maturalnych z absolwentami naszej szkoły, którzy kontynuują naukę w Akademii Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Plut. pchor. Marta Chapska, plut. pchor. Krzysztof Chapski  i sierż. pchor. Mateusz Godłoza  omówili ofertę edukacyjną uczelni. Szczegółowo przedstawili procedury i kryteria rekrutacji . Zaprezentowali zdjęcia i filmy z ćwiczeń na poligonie oraz z innych form doskonalenia sprawności fizycznej.

Informacja o naborze na stanowisko Dietetyk/Intendent/Magazynier w Zespole Szkół nr 1(30-11-2017)

Pierwsze miejsce dla Karola(29-11-2017)

W dniu 15.11.2017 w Warszawie odbył się II Ogólnopolski konkurs ‘’Fryzjerskie Odyseje” pt. Król, Dama. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy IV tuf Karol Mlącki. Uczeń wykonał fryzurę inspirowaną baśnią „Alicja w krainie czarów”. Z wielką radością informujemy, że Karol zajął I miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Tydzień Konstytucyjny w naszej Szkole (29-11-2017)

Uczniowie klas 3 PP A i 3 PPB uczestniczyli w IV edycji Tygodnia Konstytucyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie prof. Zbigniewa Hołdy. Patronat Honorowy nad wydarzeniem sprawował Rzecznik Praw Obywatelskich  dr Adam Bodnar a opiekę merytoryczną prof. Ewa Łętowska.Celem Tygodnia Konstytucyjnego było zwrócenie uwagi uczniów na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego.Warsztaty prowadzone były przez radcę prawnego p. Marka Tulipana, który przybliżył maturzystom problematykę ustroju RP i pokazał,że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na życie codzienne. 

Konkurs pięknego czytania(28-11-2017)

21 listopada w Bibliotece Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu Pięknego Czytania Poezji i Prozy Bolesława Leśmiana. Reprezentanci naszej szkoły Sara Wojciechowska z II PPB i Gabriel Krynicz z III INF zajęli równorzędne drugie miejsca. Laureatom serdecznie gratulujemy.

Spotkanie z panem Eugeniuszem Perzowiczem(28-11-2017)

14 listopada w czytelni odbyło się spotkanie z panem Eugeniuszem Perzowiczem, absolwentem i wieloletnim nauczycielem naszej szkoły. Ciekawie opowiadzianej historii szkoły, przeplatanej anegdotami,  przesłuchiwali się uczniowie klas I dr, I inb i 3 bud. Było to kolejne spotkanie z uczniami

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty(24-11-2017)

Udostępniamy list Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczący Mazowieckiego Informatora dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością. Poniżej link do strony Kuratorium Oświaty w Warszawie, na której został zamieszczony plik do pobrania z wersją elektroniczną Informatora.

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs ''Czuję się obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej''(24-11-2017)

23 listopada 2017 r. w Warszawie odbył się etap okręgowy Konkursu „Czuję się obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej” pod Honorowym Patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.  Uczeń klasy III PPA Michał Mroczek zajął
w nim I miejsce
, natomiast drużynowo reprezentacja Naszej Szkoły (Michał Mroczek kl. III PPA i Agata Bojanek kl. III PPB)  odniosła sukces zajmując IV miejsce i awansowała do finału, który odbędzie się 7 grudnia. Życzymy naszej Młodzieży osiągnięcia jak najwyższej lokaty.

Stypendia Premiera dla Katarzyny Marii Leszczyńskiej i Patrycji Kołak(23-11-2017)

W dniu 20 listopada 2017 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Menadżerskiej odbyła się
 uroczystość  wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Wśród najlepszych uczniów województwa mazowieckiego z rąk Mazowieckiego Kuratora Oświaty pani Aureli Michałowskiej
nagrody  odebrali uczniowie Naszej Szkoły.

Katarzyna Maria Leszczyńska- uczennica klasy  II Liceum Psychologiczno Prawnego

Patrycja Kołak - uczennica klasy IV Technikum Geodezyjnego  

PRZEGLĄD PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ I HARCERSKIEJ PIOSENKA W MUNDURZE(21-11-2017)

Przedstawiciele mieszkańców naszego internatu i szkoły Weronika Szerszeń kl.I PPA, Piotr Markowski kl.IIW i Filip Zalewski kl.IA(ZS nr2 w Mińsku Maz.)zostali laureatami nagrody III stopnia w I Przeglądzie piosenki żołnierskiej i harcerskiej o laur Komendanta Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej im. Stanisława Sitka w Mińsku Mazowieckim pod hasłem „Piosenka w mundurze”, którego przesłuchania odbyły się w dniu 27.11.2017r. W ich repertuarze znalazły się piosenki pt. „Dziewczyna z granatem’’ i „Szara liljka”

XXII Turniej z okazji Dnia Niepodległości w Piłce Siatkowej Dziewcząt(20-11-2017)

W poniedziałek 13.11.2017 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych  w Mińsku Mazowieckim odbył się turniej piłki siatkowej dziewcząt z okazji Dnia Niepodległości. W zawodach uczestniczyły cztery drużyny : ZSE Mińsk Mazowiecki, GiLO Mińsk Mazowiecki, LO Mrozy oraz nasze reprezentantki szkoły w składzie: Dominika Czyż, Adrianna Zielińska, Martyna Zając, Martyna Łokietek, Patrycja Kałasa, Aleksandra Smuga, Wiktoria Jałocha, Klaudia Roman, Daria Saganowska, Ewelina Kulma, Małgorzata Witkowska, Paulina Pawińska, opiekun Pani Agnieszka Bąk. Po zaciętej grze nasze siatkarki wywalczyły II miejsce. Pierwsze miejsce zdobył ZSE, trzecie miejsce GiLO, a czwarte LO Mrozy.  Najlepszą zawodniczą tego turnieju w naszej drużynie została Martyna Łokietek. 

Apel z okazji 11 listopada(13-11-2017)

11 listopada 2017 r.  przypadła 99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji klasa 2 PPA przygotowała apel pokazujący polską drogę do wolności. W trakcie spektaklu młodzież szczególnie upamiętniła dzieci, które oddały życie za Ojczyznę.

XXXI OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH ? eliminacje szkolne(09-11-2017)

8 listopada odbyły się eliminacje szkolne XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. W eliminacjach wzięli udział uczniowie technikum budowlanego z klasy II, III i IV.

1 listopada Dzień Wszystkich Świętych(09-11-2017)

W dniach 30 i 31 października w naszej szkole odbyły się uroczyste akademie z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Uczniowie klas: II PPB, I PPA, II GEO, II INF A i II W pod kierunkiem p. Katarzyny Budzyńskiej   i p. Jadwigi Rygielskiej przygotowali program słowno-muzyczny pt. „Żywoty Świętych”.

VI POWIATOWY KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA POEZJI I PROZY BOLESŁAWA LEŚMIANA - ELIMINACJE SZKOLNE(08-11-2017)

2 listopada odbyły się  eliminacje szkolne Konkursu Pięknego Czytania. W konkursie wzięli udział uczniowie: Aleksandra Jackiewicz IIPPB, Luiza Zwierz IVBUD, Gabriel Krynicz IIINF, Kamil Kielak IIINF, Weronika Michalska IIW, Sara Wojciechowska IIPPB. Jury konkursu wyłoniło dwóch reprezentantów  do etapu międzyszkolnego: Gabriela Krynicza  i Sarę Wojciechowską.

Spotkanie z przedstawicielem firmy KOSPE(03-11-2017)

W dniu 26 października 2017 roku uczniowie klasy II i III technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz klasy III technik budownictwa uczestniczyli w spotkaniu z Panem Arkadiuszem Świeradem przedstawicielem koszalińskiej firmy KOSPEL. Było to pierwsze spotkanie z cyklu spotkań organizowanych w ramach programu „Akademia Młodego Instalatora”. 

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w akcji(03-11-2017)

Kod QR do zeskanowania znajduje się na plakatach rozmieszcznych w szkole

GIODO dla szkół "Twoje dane - Twoja sprawa". (02-11-2017)

Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w programie edukacyjnym GIODO dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa”. 

Wycieczka na zaproszenia Biura Bezpieczeństwa Narodowego(02-11-2017)

W dniu 30 października 2017r uczniowie klasy III i I wojskowej na zaproszenia Biura Bezpieczeństwa Narodowego uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Młodzież podczas pobytu w Warszawie wzięła udział w wykładach i warsztatach historycznych.   Poznała historię Pałacu Prezydenckiego, rolę Prezydenta RP  jak również protokół związany z wizytami głów innych państw  składających wizyty w Pałacu Prezydenckim.

Wycieczka integracyjna(27-10-2017)

Dnia 25 września 2017 r. klasy I inf A, I inf B oraz I PP B pojechały na wycieczkę integracyjną do „Krainy Przygód” w Starych Iganiach koło Siedlec. Wśród atrakcji na świeżym powietrzu znalazły się: jazda quadem, wspinaczka po 8m ściance, zjazd na linie czy gra w mini golfa.  Zabawy było co niemiara!

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik(25-10-2017)

Odwiedziliśmy Centrum Nauki Kopernik gdzie uczestniczyliśmy w wielu ciekawych zajęciach, na których każdy mógł znaleźć coś dla siebie.  Za pomocą eksponatów, bawiąc się rozwijaliśmy swoje zainteresowania związane z fizyką, chemią, czy informatyką. Następnie udaliśmy się do kina na film pod tytułem "Baby driver". Wszyscy mile wspominają wspólną wycieczkę. Zarówno uczniowie jak i opiekunowie nie mogą doczekać się następnych wspólnych wyjazdów.

Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej(24-10-2017)

Dnia 13 października 2017 roku, o godz. 12.30 w auli Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystości rozpoczęło przemówienie dyrektor szkoły, pani Małgorzaty Beczek, w którym podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi za pracę i zaangażowanie w życie szkoły. Życzenia złożyli też przedstawiciel Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego.

Zakopane(13-10-2017)

Góry są piękne o każdej porze roku, ale jesienią wyjątkowo, szczególnie kiedy jest słonecznie i ciepło, tak jak w trakcie naszego pobytu w Zakopanem. Tatry potrafią zaczarować widokami, szumem potoków . Także niepowtarzalny urok, choć trudny do zrozumienia,  mają zakopiańskie Krupówki, po których godzinami można spacerować, jeść oscypki i kwaśnicę, słuchać góralskiej muzyki, cieszyć się życiem.

Nasza szkoła w Naszej Armii!(06-10-2017)

W sobotę, 9 września wyemitowano program telewizyjny Nasza Armia, którego znaczną część stanowił materiał nakręcony w naszej szkole. Zamiarem autorów programu było przedstawienie zasad funkcjonowania klas wojskowych, ukazanie uczniów tych klas w środowisku szkolnym, poznanie motywów, którymi  się kierowali, wybierając klasę mundurową.

WOJSKOWA ZIELONA SZKOŁA- wyjazd II LO W(04-10-2017)

W dniach od 24 do 27 września 2017 roku uczniowie klasy II LO W uczestniczyli   w „ Wojskowej Zielonej Szkole” , zorganizowanej przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Wyjazd był nagrodą za zwycięstwo w konkursie ogólnopolskim: Wojsko? Lubię to!

Narodowe Czytanie w Powiecie Mińskim(08-09-2017)

2 wrzesnia 2017r. nasza szkoła wzięła udział w akcji Narodowe Czytanie w Powiecie Mińskim. Fragment  „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego czytali uczniowie: Krzysztof Karasiński z kl. IV geo, Emilia Bereda, Weronika Gańko, Patrycja Książek i Angelika Mańk z klasy III PPA. Opiekunem grupy był pan Witold Ołdakowski. 

KIELCE 2017(08-09-2017)

5 września reprezentacja klasy II LOW pod opieką wychowawczyni Pani Małgorzaty Szuby  wzięła udział w uroczystej inauguracji roku szkolnego klas mundurowych w Kielcach. Uroczystość była powiązana z XXV Międzynarodowymi Targami Zbrojeniowymi w Kielcach, na których wystawiano najnowocześniejszy sprzęt wojskowy. Nasi uczniowie uczestniczyli w apelu klas mundurowych. Jesteśmy jedną z 50. szkół w Polsce wyróżnionych i objętych pilotażowym programem Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Technik usług fryzjerskich (27-06-2017)

Od 26 czerwca 2017 uczniowie z klasy III tuf przystępują do egzaminu praktycznego w kwalifikacji A.19 ''Wykonywanie zabiegów fryzjerskich''. Egzamin odbywa się w sali przygotowanej jak w profesjonalnych salonie fryzjerskim. Wszystkim zdającym życzymy POWIDZENIA

Finaliści Diversity 2017(24-06-2017)

W czerwcu zespół z naszej szkoły w składzie:  Sebastian Komuda – klasa 2 informatyczna, Norbert Lubaszka – klasa 2 informatyczna,   Natalia Chromińska – klasa 1 wojskowa  i Natalia Szczęsna – klasa 1 informatyczna, opiekun Mirosław Paja  uczestniczył w siedzibie firmy  Motorola Solutions w Krakowie w finałach ogólnopolskiego konkursu informatycznego Diversity 2017.


Zespół musiał zaprogramować robota do walki Mini-Sumo (wykorzystując platformę Arduino). Zadaniem robota było wypchnięcie przeciwnika z ringu. Uczniowie mieli również okazje zwiedzić z przewodnikiem Kraków.

Kolejne certyfikaty CCNA(24-06-2017)

Uczniowie z klasy 2 technikum informatycznego ukończyli z wynikiem pozytywnym i uzyskali certyfikaty w pierwszym z czterech kursów CCNA® Routing and Switching: Wprowadzenie do sieci komputerowych  (Introduction to Networks)

Pokochajmy "Pana Tadeusza"(22-06-2017)

14 czerwca odbyło się podsumowanie projektu „Pokochajmy Pana Tadeusza”  w ramach Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa. Spektakl przygotowali uczniowie klas drugich i trzecich technikum.

Rekrutacja 2017/2018(13-06-2017)

Klinkij więcej, aby poznać szczegóły.

MŁODZIEŻ KLAS WOJSKOWYCH NA OBOZIE SZKOLENIOWYM ŁAZY 2017(13-06-2017)

Podobnie jak w latach ubiegłych, młodzież Zespołu Szkół nr 1  im. Kazimierza  Wielkiego wzięła udział w obozie szkoleniowym dla  uczniów klas wojskowych. Warsztaty szkoleniowe zorganizowano przy współpracy z  Oddziałem Specjalnym  Żandarmerii Wojskowej  w Mińsku Mazowieckim. Celem zgrupowania było  doskonalenie umiejętności nabytych podczas zajęć dydaktycznych w szkole, wyrabianie odpowiedzialności, zdyscyplinowania, stanowczości oraz dbałość o tężyznę fizyczną.  

Sukces naszego ucznia(12-06-2017)

`W dniach 05 czerwca Uczeń naszej szkoły Piotr Miller wziął udział w szóstej edycji Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Łodzi.  Występując z piosenką z repertuaru popularnego rosyjskiego solisty Siergieja Łazarieva , Piotrek poszerzył muzyczne spektrum konkursu.

Dzień Dziecka w Naszej Szkole(08-06-2017)

Dzień 1 czerwca 2017 r. na pewno na długo zostanie zapamiętany przez uczniów naszej szkoły. Tego dnia o godzinie 9.00 odbył się mecz piłki siatkowej, w którym naprzeciwko siebie stanęli uczniowie – nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół nr 1. Po dramatycznej, zaciętej i pełnej poświęcenia grze, mecz zakończył się wygraną drużyny uczniów, nikogo ten wynik nie zaskoczył przecież – było to ich święto…… 

konkurs 'Szkoła Dobrego Wychowania(08-06-2017)

W okresie od 14.11. 2016r do 14.05.2017 r w naszej szkole został przeprowadzony konkurs ‘”Szkoła dobrego wychowania” Celem konkursu było zapoznanie młodzieży ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze.

MISTRZOSTWA REGIONU SIEDLECKIEGO(01-06-2017)

W dniu 19.05.2017r na stadionie w Siedlcach odbyły się Mistrzostwa Regionu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Szkolna Liga Lekkoatletyczna (II rzut), w których wzięło udział 20 szkół ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentowało 20  lekkoatletów. Podczas Mistrzostw Regionu Siedleckiego w lekkoatletyce  reprezentanci naszej szkoły zdobyli 8 medai

Zebranie rodziców(31-05-2017)

Zebranie rodziców, uczniówZespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim odbędzie się w dniu 05.06.2017 o godz. 17:00 (informacja o ocenach przewidywanych) Dzień otwarty do godziny 19:00

III miejsce w Polsce(29-05-2017)

Zespół z klasy II technikum informatycznego w składzie Michał Malka oraz Sebastian Komuda (opiekun Mirosław Paja) uzyskali III miejsce w ogólnopolskim konkursie dla młodych Administratorów Systemów Komputerowych „Potyczki Młodych Adminów”, który odbył się 27 maja 2017 w Warszawie.

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców (26-05-2017)

Drodzy rodzice i opiekunowie przekazujemy list Ministra Edukacji Narodowej do was, odnoszący się do ostatnich zmian w oświacie.

Wyróżnienie w konkursie Kulturomaniak(24-05-2017)

 

Wiktoria Zagańczyk oraz Karolina Drążek z klasy 1PPA przygotowane przez panią Edytę Kosiorkiewicz otrzymały wyróżnienie w konkursie Kulturomaniak w Mrozach w kategorii śpiew. Wiktoria zaśpiewała piosenkę "Takiego chłopaka" z repertuaru zespołu Micromusic.  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce(23-05-2017)

16 maja 2017r na terenie naszej szkoły i stadionu przy ulicy Budowlanej odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce, w których wzięło udział siedem szkół Powiatu Mińskiego.  W zawodach tych bardzo licznie reprezentowana była młodzież naszej szkoły. Zaowocowało to sukcesami w postaci miejsc na podium w kategorii chłopców i dziewcząt oraz awansami do zawodów rejonowych w Siedlcach w obu kategoriach

Karol Mlącki zwycięzca Konkursu Young Beauty Awards 2017(23-05-2017)

W dniu 19 maja 2017 roku Karol Mlącki uczeń klasy trzeciej Technikum Usług Fryzjerskich zdobył I miejsce w Konkursie Young Beauty Awards 2017. Wydarzenie to odbył się podczas II Międzynarodowych Targów Fryzjerskich i Kosmetycznych w Warszawie. 

IKAR MATEMATYCZNY(23-05-2017)

W dniu 15 marca 2017 roku w Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku w Warszawie odbył się drugi etap konkursu matematycznego "IKAR MATEMATYCZNY". W konkursie brali udział uczniowie z Warszawy, Radomia, Siedlec, Płocka, .... i oczywiście z Zespołu Szkół nr 1 im Kazimierza Wielkiego z Mińska Mazowieckiego. Naszą szkołę godnie reprezentowała dwójka uczniów uzdolnionych matematycznie z klasy III technikum geodezyjnego

Gala wręczenia nagród(16-05-2017)

Dnia 12 maja 2017 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom powiatowego konkursu pt. „Motyw biblijny w sztuce”. Podczas gali gimnazjaliści mieli możliwość wysłuchania prezentacji na temat inspiracji zaczerpniętych z Pisma Świętego obecnych w sztuce. 

Narysuj swoje prawa(12-05-2017)

Młodzież internatu z inicjatywy Pani Kierownik Jolant   Binkowskiej, pod kierunkiem P. Ani Królak i P. Agnieszki Wąż wzięła udział   w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Fundację Hotele Polskie Dzieciom, pt. „Narysuj swoje prawa”. Celem konkursu było przybliżenie problematyki ochrony praw dziecka oraz zachęcenie do przedstawienia w sposób graficzny kolejnych artykułów Konwencji o Prawach Dziecka. W konkursie zajęliśmy drugie miejsce (na 2317 szkół z całej Polski) i wygraliśmy dofinansowanie do 5-cio dniowej wycieczki do Zakopanego.

Egzaminy CISCO(11-05-2017)

Uczniowie z Technikum Informatycznego zdają swój pierwszy egzamin CISCO z CCNA: Introduction to Networks

Więcej informacji dotyczących technikum informatycznego 

Ogólnopolski Konkurs Jak Dzień przedsiębiorczości wpłynął na moje decyzje zawodowe?(04-05-2017)

Konkurs skierowany jest do osób, które 26 kwietnia 2017r. brały udział w Dniu Przedsiębiorczości. Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdują się poniżej w regulaminie konkursu. Praca należy przekazać do Pani Katarzyny Budzyńskiej (sala 113) do dnia 25 maja 2017 r.

III DZIEŃ BUDOWLAŃCA (04-05-2017)

20 kwietnia 2017 roku w naszej szkole po raz trzeci odbył się Dzień Budowlańca, w którym uczestniczyły klasy: technik budownictwa, technik chłodnictwa i klimatyzacji, stolarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ DOTYCZĄCĄ ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI ANTONIEGO CIERPLIKOWSKIEGO KRÓLA FRYZJERÓW I FRYZJERA KRÓLÓW(25-04-2017)

W 27 marca 2017 Komisja Przedmiotów Zawodowych przeprowadziła konkurs szkolny na najlepszą prezentacje multimedialną dotyczącą życia i twórczości Antoniego Cierplikowskiego „KRÓLA FRYZJERÓW I FRYZJERA KRÓLÓW”. Uczniowie klas fryzjerskich przygotowali 45 prezentacji konkursowych. 10 kwietnia 2017 r. spotkała się komisja konkursowa w składzie: Alina Kopczyńska, Małgorzata Dumicz i Katarzyna Budzyńska. Po burzliwych obradach komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów konkursu.

WYNIKI KONKURSU: MOTYW BIBLIJNY W SZTUCE(19-04-2017)

Gratulujemy zwycięzcom! Dziękujemy wszystkim uczestnikom za ciekawe spojrzenie na motywy biblijne. Nagrody rzeczowe dla laureatów i osób wyróżnionych zostaną wręczone dnia 12 maja (piątek) 2017 r.  o godz. 10. 

Wycieczka do hotelu Westin w Warszawie(19-04-2017)

W dniu 30.03.2017r. uczniowie z Zasadniczej Szkoły Zawodowej z kierunków kucharz i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej byli na wycieczce zawodowej w pięciogwiazdkowym Hotelu Westin w Warszawie.

226. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA(19-04-2017)

Finalista w CISCO NetRiders 2017(19-04-2017)

Damian Wielgórski z 3 klasy technikum informatycznego  przeszedł do drugiej rundy (finału) na poziomie CCENT  w konkursie CISCO NetRiders 2017: Europe, Russian Federation. 

Pełna lista zakwalifikowanych uczestników z Europy i Rosji: http://www.academynetriders.com/file.php/1/netriders_info/pdfs/Results_2017_NetRiders_EUR_CCENT_R1.pdf

Relacja z warsztatów matematycznych dla gimnazjalistów(11-04-2017)

W dniu 1 kwietnia 2013r.  w ZS nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim odbyły się warsztaty matematyczne dla gimnazjalistów z powiatu mińskiego i okolic. Na warsztaty przybyło 23 gimnazjalistów z różnych szkół.  Na zajęciach uczniowie utrwalili wiadomości i umiejętności z zakresu figur przestrzennych a na pamiątkę otrzymali certyfikaty uczestnictwa w warsztatach.  Kolejna edycja już za rok…

Sukces uczniów klas wojskowych(11-04-2017)

11 kwietnia 2017r. Uczniowie klas II LOW i III LOW wzięli udział w zawodach regionalnych „Sprawni jak żołnierze” W kategorii dziewcząt zajęliśmy VI na XVI drużyn. Natomiast w kategorii chłopców I miejsce co pozwoliło awansować naszym reprezentantom do kolejnego etapu, tym razem na szczeblu wojewódzkim. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Sukces młodych administratorów(08-04-2017)

Zespół z klasy II technikum informatycznego w składzie Michał Malka oraz Sebastian Komuda (opiekun Mirosław Paja) zakwalifikował się do finału w ogólnopolskim konkursie dla młodych Administratorów Systemów Komputerowych „Potyczki Młodych Adminów”.
Finały 27 maj 2017 w Warszawie. 

przydział sal na zebranie z rodzicami dnia 10 kwietnia 2017(07-04-2017)

W poniższym załączniku znajduje się wykaz sal, który obowiązywał będzie podczas zabrania z rodzicami.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ZOSTAŃ BOHATEREM W SWOJEJ KLASIE(06-04-2017)

W dniu 1 kwietnia gimnazjaliści uczestniczący w warsztatach matematycznych wylosowali  zwycięzcę konkursu, którym został Jakub Gawłowski z klasy III geodezyjnej. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody do nauczyciela matematyki.

Konkurs Fotopołowy II miejsce dla Luizy Zwierz(05-04-2017)

II miejsce w konkursie FOTOPOŁOWY dla Luizy Aleksandry Zwierz uczennicy klasy III technikum budowlanego w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim

Walki robotów w budowlance(04-04-2017)

Zespół z naszej szkoły w składzie:  Sebastian Komuda – klasa 2 informatyczna, Norbert Lubaszka – klasa 2 informatyczna,   Natalia Chromińska – klasa 1 wojskowa  i Natalia Szczęsna – klasa 1 informatyczna, opiekun Mirosław Paja  został jednym  z szesnastu finalistów ogólnopolskiego konkursu informatycznego Diversity 2017 (http://www.diversity.pl/aktualnosci).

Zadaniem  pierwszego etapu było rozwiązanie zadań algorytmicznych (zaprojektowanie robota, który poruszał się po labiryncie) oraz prezentacji projektu Robota i Zespołu. W drugim etapie uczniowie muszą ozdobić otrzymanego Robot oraz stworzyć program sterujący Robotem. W dniach 1 – 2 czerwca w Krakowie zaprogramowany przez nich robot będzie brał udział w Zawodach Robotów Mini-Sumo, Mini-Sumo Walka Zbiorowa.

Propozycja programu treningowego(04-04-2017)

Powiatowy konkurs dla gimnazjalistów Motyw biblijny w sztuce(29-03-2017)

Sukces w XI Powiatowym Konkursie Piosenki Kabaretowej i Teatralnej.(29-03-2017)

Dnia 22 marca w Gimnazjum Miejskim nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Mińsku Mazowieckim odbył się Powiatowy Konkurs Piosenki Kabaretowej i Teatralnej, w którym wziął udział uczeń naszej szkoły z klasy I bud – Piotr Miller pod kierunkiem opiekuna p.Doroty Chodorskiej. 

Konkurs na Logo Dnia Budowlańca(27-03-2017)

Konkurs na logo Dnia Budowlańca organizowanego w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim. Szczegóły konkursu:

Zmiana warty w szkolnym Radiowęźle(27-03-2017)

24 marca 2017 roku uczniowie klasy IV INF Maciej Kowalski i Karol Gugała zakończyli pracę w szkolnym radiowęźle, w tym przy nagłaśnianiu uroczystości szkolnych. Obowiązki  przejęli uczniowie klas pierwszych informatycznych: Kamil Kołak, Hubert Bóbr, Mikołaj Cyran z I Inf A oraz Kajetan Łabuda z I INFB . Ustępującym dziękujemy za wysiłek i zaangażowanie, a następcom życzymy powodzenia.

warsztaty matematyczne dla gimnazjalistów(21-03-2017)

         Nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim serdecznie zapraszają uczniów klas III gimnazjów z powiatu mińskiego i okolic na warsztaty matematyczne  „Matematyka - umysłu gimnastyka”, które odbędą się 1 kwietnia 2017 roku w godzinach 9.00-11.00 w sali nr 120.

Obowiązek korzystania z kart parkingowych(17-03-2017)

Uprzejmie informujemy, że z parkingu Zespołu Szkół nr 1 im Kazimierza Wielkiego korzystać mogą wyłącznie osoby posiadające kartę parkingową. Parkowanie odbywa się według wyżej zamieszczonego planu parkingu. 

Konkurs - Zostań bohaterem w swojej klasie(16-03-2017)

 

Link do wydarzenia

SUKCES UCZNIA II KLASY TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI(16-03-2017)

W dniu 8 marca 2017 roku podczas III Warsztatów Chłodniczych na targach Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja 2017 odbył się konkurs lutowania, w którym brali udział wykonawcy z branży chłodnictwa i klimatyzacji, wykonujący na co dzień lutowania. Uczeń klasy drugiej technik chłodnictwa i klimatyzacji Adrian Andrasik zajął w nim III miejsce. Uczeń otrzymał pamiątkowy puchar oraz nagrody rzeczowe: powerbank i pendrivea.

Konkurs dotyczący twórczości Antoniego Cierplikowskiego(14-03-2017)

 

Regulamin

 

Sukces naszego informatyka(13-03-2017)

W dniu 10 marca 2017 roku  na Wydziale Matematyki i Informatyki w Toruniu przy ul. Chopina 12/18 odbył się podsumowanie międzynarodowego konkursu informatycznego ”Bóbr”.

Laureatem i zdobywcą 3 miejsca w kategorii wiekowej junior jest uczeń trzeciej klasy technikum informatycznego w Zespole Szkół nr 1 Maciej Czyżkowski.

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA TECHNIKI WENTYLACYJNEJ, KLIMATYZACYJNEJ I CHŁODNICZEJ.(09-03-2017)

Uczniowie z klasy drugiej technik chłodnictwa i klimatyzacji wzięli udział w największym wydarzeniu branżowym w kraju – MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWIE TECHNIKI WENTYLACYJNEJ, KLIMATYZACYJNEJ I CHŁODNICZEJ.

Uczniowie z klas technik budownictwa uczestniczyli w regionalnym etapie Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.(08-03-2017)

Etap regionalny OWIUB odbył się 4 marca 2016 roku w Warszawie. Uczestniczyło w nim 75 uczniów z 17 szkół województwa mazowieckiego i łódzkiego. Uczniowie naszej szkoły wystąpili pod opieką pani Ewy Bujalskiej.

Sukces klasy pierwszej wojskowej!!!(07-03-2017)

Uczniowie klasy wojskowej wzięli udział w ogólnopolskim konkursie fotograficzno-filmowym pt: "Wojsko? To lubię!". Konkurs organizowany był przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, zadaniem uczestników było zgłoszenie pracy w kategorii filmowej lub fotograficznej. Uczniowie naszej szkoły przygotowali montaż fotograficzno-filmowy, który został oceniony najwyżej! Gratulacje! Tak trzymać I W!

 

III MIEJSCE W POLSCE(06-03-2017)

Maciej Czyżkowski z klasy trzeciej technikum informatycznego zajął trzecie miejsce w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego Bóbr.

Konkurs Bóbr jest międzynarodowym konkursem z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej, zainicjowanym w roku 2004 na Litwie. Konkurs Bóbr jest przeprowadzany raz w roku jednocześnie w większości uczestniczących w nim krajach.

Miłość niejedno ma imię(02-03-2017)

10 lutego w auli Zespołu Szkół nr 1 odbyło się przedstawienie słowno-muzyczne zwieńczające pracę w ramach projektu edukacyjnego. Projekt skierowany był do wszystkich uczniów klas pierwszych technikum.  Pracę nad całością sprawowała pani Dorota Chodorska. Zakończenie projektu zbiegło się z popularnym wśród młodzieży Dniem Św. Walentego.  Inscenizację obejrzała młodzież i nauczyciele naszej szkoły nagradzając występ gromkimi brawami .[Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa]

Uczniowie klas I, II i III technik budownictwa na Targach BUDMA w Poznaniu(27-02-2017)

Uczniowie klasy I, II i III  technik budownictwa w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim,  w ramach zajęć zawodowych, zwiedzali  10 lutego 2017 roku Międzynarodowe Targi Budowlane BUDMA w Poznaniu.

Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych(27-02-2017)

Początek drugiego semestru był obfity w wydarzenia sportowe. Odbyły się Mistrzostwa Powiatu w pływaniu , tenisie stołowym i piłce siatkowej  chłopców. 6 lutego 2017 roku na pływalni MOSiR-u odbyły się Mistrzostwa Powiatu Mińskiego w pływaniu indywidualnym i sztafetowym. Naszą szkołę reprezentowało sześć dziewcząt i ośmioro  chłopców. Uczniowie naszej szkoły wywalczyli miejsca  na podium oraz zakwalifikowali się do zawodów regionalnych. 

Mamy wyróżnienie! (24-02-2017)

9 lutego 2016 r. w Zespole Szkół w Siennicy po raz XXII odbył się Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Uczeń naszej szkoły Piotr Miller (I Bud) zaśpiewał utwór rosyjskiego solisty Siergieja Łazariewa (link poniżej). Członkowie jury nagrodzili ten wspaniały występ wyróżnieniem. Bardzo cieszymy się z sukcesu Piotrka i czekamy na jego kolejne osiągnięcia. https://youtu.be/y6t5HmDFDww

Warsztaty biblijne w Warszawie(10-02-2017)

7 lutego 2017r odbyły się w Warszawie Warsztaty biblijne, w których wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Tematem spotkania była księga Daniela i Apokalipsa św Jana. Warsztaty poprowadził ks. Wojciech Turek z Towarzystwa Świętego Pawła

Studniówka Liceum Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego(08-02-2017)

Więcej zdjęć w Galerii

Roboty w Budowlance(06-02-2017)

W piątek, 27 stycznia nasza szkoła gościła pana Karola Sieńkowskiego z Zespołu Szkolnego w Cegłowie wraz z dwoma uczniami i 12 programowalnymi robotami. Na terenie naszej szkoły odbyły się 4 lekcje pokazowe, na których uczniowie klas pierwszych i drugich technikum informatycznego zmagali się z problemami algorytmicznymi. Zadania dotyczyły głównie przejechania przez robota odpowiedniej drogi z punktu A do punktu B. Programy tworzyło się na specjalnej platformie internetowej edwareapp.com i przesyłało do urządzenia za pomocą karty dźwiękowej.
Więcej zdjęć w: galerii 

Twoje dane - twoja sprawa(01-02-2017)

30 stycznia 2017 uczniowie klasy II informatycznej Gabriel Krynicz, Kamil Kielak, Sebast Komuda w ramach programu „Twoje dane – twoja sprawa”  http://giodo.gov.pl/1520061/j/pl z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych zorganizowali apel dotyczących zasad ochrony danych osobowych.

Z lekką dozą śmiechu udało się przekazać wiedzę o ochronie danych i bezpieczeństwie w sieci. . Uczniowie zostali wyedukowani na tematy zasad silnych haseł oraz bezpiecznego surfowania po Internecie.

Uczennica naszej szkoły Martyna Zawilińska zajęła IV miejsce w Konkursie Poliglotów(31-01-2017)

 Uczennica klasy dwujęzycznej, Martyna Zawilińska, zajęła IV miejsce w Konkursie Poliglotów organizowanym przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. Uczennicę do hiszpańskiej część konkursu przygotowała pani Eliza Olejarczyk Baran, a do angielskiej części konkursu pani Edyta Kosiorkiewicz. Do konkursu przystąpili uczniowie wszystkich szkół na terenie Mińska Mazowieckiego, odbyły się cztery etapy konkursowe. Pierwszy etap konkursu odbył się na terenie szkoły, drugi , trzeci oraz czwarty  odbyły się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. 

Szkolenie VESBO Poland INSTALACJE SANITARNE(16-01-2017)

W dniu 16 stycznia 2017 roku uczniowie klas IV technik instalacji sanitarnych oraz III monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych uczestniczyli w szkoleniu przeprowadzonym przez przedstawiciela firmy VESBO Poland INSTALACJE SANITARNE

W dniu 9 stycznia 2017 roku odbędzie się zebranie rodziców(04-01-2017)

 • godz. 17.00 klasy starsze
 • godz. 18.00 klasy pierwsze

Po spotkaniach z wychowawcami od godz. 18.30 rodzice będą mogli spotkać się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Wspólne kolędowanie(03-01-2017)

W czwartek, 22 grudnia wspólnie przeżywaliśmy radość kolędowania i poczuliśmy atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Z tej okazji Samorząd Uczniowski zorganizował koncert bożonarodzeniowy pt. „Wspólne kolędowanie”.

Wesołych Świąt!(23-12-2016)

Z okazji świąt pragnę życzyć Wam niezwykłych wrażeń, niezapomnianych i cudownych chwil oraz nowych, wspaniałych możliwości w nadchodzącym roku. 


CZYTAMY, CZYTAMY, CZYTAMY! Zimowa Przerwa Świąteczna z Książką(20-12-2016)

W ramach realizacji projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiliśmy książki i audiobooki na kwotę 15 tys. zł. Księgozbiór naszej szkolnej biblioteki wzbogacił się o 396 egz. literatury pięknej i popularnonaukowej (kryminały, thrillery, fantastyka, biografie, powieści podróżnicze, społeczno-obyczajowe...); 441 egz. lektur  szkolnych; 13 audiobooków.  ZAPRASZAMY DO ŚWIATA LITERATURY 

Wykaz zakupionych książek SPOTKANIE Z HISTORYKIEM(15-12-2016)

13 grudnia w czytelni ZS nr 1 im. K. Wielkiego w Mińsku Mazowieckim odbyło  się spotkanie z panią Lillą Małgorzatą Kłos – pedagogiem, historykiem i regionalistą, członkiem Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. W spotkaniu  wzięły udział klasy I gkl i III ge. Uczniowie poznali ciekawe historie dotyczące Mińska Mazowieckiego i okolic na przestrzeni lat.

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Rankingu (09-12-2016)

Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim po raz kolejny został wyróżniony w Ogólnopolskim Rankingu IT SZKOŁA 2016.

Wycieczka do Muzeum Techniki w Warszawie(09-12-2016)

Podczas lekcji muzealnej „OD KORBY DO CHIPA„ uczniowie klasy 2 informatycznej zapoznali się z pierwszymi maszynami liczącymi zarówno w Polsce jak i na świecie. Dowiedzieli się, w jaki sposób i dzięki jakim wynalazkom z dziedziny elektroniki maszyny te przekształciły się we współczesne komputery oraz jak rozwijała się młoda jak na tamte czasy nowa dziedzina nauki - informatyka.

Ciekawostką wśród eksponatów był superkomputer CRAY T3E przy, którym zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie.

Mamy pierwsze miejsce w Powiecie!(09-12-2016)

           1 grudnia2016 roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim odbyło się spotkanie środowisk sportowych, którego celem było podsumowanie współzawodnictwa sportowego w roku szkolnym  2015/2016. Rangę imprezy swoją obecnością podnieśli pan Antoni Jan Tarczyński - starosta miński,  pan Robert Smuga - dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim, jak również dyrektorzy mińskich placówek oświatowych, nauczyciele wychowania fizycznego z  powiatu mińskiego oraz wyróżnieni sportowcy.  Podsumowanie współzawodnictwa sportowego zorganizował Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, reprezentowany przez prezesa Józefa Tkaczyka i wiceprezesów: Krzysztofa Bartnickiego, Grzegorza Cyrana, Roberta Stelmacha i Jacka Rudzkiego.

Dobra szkoła - reforma edukacji(29-11-2016)

 

 dniu 30 listopada 2016 r. (środa) o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim odbędzie się spotkanie dla rodziców uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mińskiego nt. Dobra szkoła – reforma edukacji” z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Warszawie: Dyrektorem Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego – p. Magdaleną Cichostępską oraz Wizytatorem Rejonowym p. Barbarą Jaśniewicz. Zapraszamy do udziału.


Apel klas mundurowych w Akademii Sztuki Wojskowej.(23-11-2016)

21 listopada 2016 roku uczniowie klasy I W uczestniczyli w uroczystym apelu klas mundurowych   w ramach Konferencji Eksperckiej Wojsk Obrony Terytorialnej w Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie. Konferencja była współorganizowana przez władze uczelni oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

WYCIECZKA DO HOTELU MARRIOTT(21-11-2016)

Dnia 10.11.2016r. uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej z kierunku pracownik obsługi hotelowej i kucharz  odbyli wycieczkę zawodową do hotelu „Marriott” w Warszawie. Zapoznali się z procedurami funkcjonowania obiektu, pionami hotelowymi oraz rodzajami usług świadczonych na terenie hotelu.

NASI INFORMATYCY CZYTAJĄ NAJLEPIEJ W POWIECIE (18-11-2016)

I miejsce - Kajetan Łabuda – uczeń klasy I technikum informatycznego

II miejsce - Rafał Kułak – uczeń klasy IV technikum informatycznego

 

17 listopada w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim odbyło się podsumowanie i ogłoszenie wyników Powiatowego Konkurs Pięknego Czytania Prozy Henryka Sienkiewicza. W kategorii szkoły ponadgimnazjalne nasi uczniowie zajęli I i II miejsce w powiecie.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów wręczone(17-11-2016)

Michalina Gabriela Mikulska  - uczennica liceum

Luiza Aleksandra Zwierz - uczennica technikum

15 listopada w siedzibie Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie uczennice naszej szkoły odebrały akty przyznania stypendium Prezesa Rady Ministrów.

SPOTKANIE Z ARCHEOLOGIEM (16-11-2016)

9 listopada 2016 r.  odbyło się spotkanie uczniów technikum z archeologiem Szymonem Lenarczykiem, kierownikiem wykopalisk w rejonie ronda Dziąga w Mińsku Mazowieckim. Gość opowiedział o przeprowadzonych pracach archeologicznych w tym miejscu, sprzęcie i programach komputerowych używanych obecnie przez archeologów.

I Ogólnopolski Konkursu Fryzur Historycznych Fryzjerska Odyseja Panna młoda na przestrzeni wieków 1890 - 1980(16-11-2016)

Celem konkursu było wzbogacenie i poszerzenie wiedzy o kulturze, obyczajach i modzie dawnych epok oraz ukazanie ich wpływu na świat współczesnej mody i kultury. Dnia 9.11.2016r. w Zespole Szkół nr 21 przy ul. Saskiej 78 w Warszawie  odbył się I Ogólnopolski Konkurs Fryzur Historycznych „Fryzjerska Odyseja" pt. Panna młoda na przestrzeni wieków. Naszą szkołę  reprezentował Karol Mlącki  uczeń trzeciej klasy Technikum Fryzjerskiego oraz  Weronika Waszkiewicz uczennica klasy drugiej. Uczniowie wykonali prace na modelkach wraz z pełną stylizacją.


Nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla Pani Ewy Bujalskiej(07-11-2016)

Dnia 21 października  Pani Ewa Bujalska została uhonorowana nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, aby zdobyć to wyróżnienie trzeba spełnić szereg kryteriów m.in. posiadać wyróżniającą ocenę pracy, posiadać wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, współpracować ze środowiskiem lokalnym, działać na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.

Nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla Pani Dyrektor Małgorzaty Beczek(07-11-2016)

Dnia 17 października Pani Dyrektor Małgorzata Beczek odebrała nagrodę z rąk Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienie jest efektem ogromnych sukcesów, które osiąga nasza szkoła pod kierownictwem Pani Dyrektor. Dostrzeżona została ciężka praca, którą wkłada Pani Małgorzata Beczek w rozwój edukacji na Mazowszu. Doceniono również dorobek w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

V Powiatowy Konkursu Pięknego Czytania Prozy Henryka Sienkiewicza - eliminacje szkolne(03-11-2016)

Dnia 26 października 2016 r. odbyły się  eliminacje szkolne Konkursu Pięknego Czytania. W konkursie wzięli udział uczniowie: Kamil Kołak I INFA, Kajetan Łabuda I INFB, Mateusz Związek II PPB, Pamela Karczewska III PP, Angelika Banach III PP, Karolina Chruścik  III GEO, Rafa Kulak  IV INF. Uczestnicy konkursu przedstawili wybrany przez siebie fragment prozy Henryka Sienkiewicza.

Jury konkursu wyłoniło dwóch reprezentantów  do etapu międzyszkolnego: Kajetana Łabudę i Rafała Kułaka.

Marta Helewska laureatką XI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego(28-10-2016)

W dniu 22 października 2016 r w Instytucie Papieża Jana Pawła II w Warszawie odbyła się Gala rozdania nagród XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Uczennica naszej szkoły Marta Helewska zajęła III miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Nad przygotowaniem do konkursu czuwała pani Jadwiga Rygielska

Zdecyduj, co będziesz czytał!(28-10-2016)

W listopadzie 2015 r. złożyliśmy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej. Wniosek ten został złożony w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 15 000 złotych na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami). Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli do wzięcia udziału w „Ogólnoszkolnych wyborach książek”. Proszę zaproponować tytuły książek, które Waszym zdaniem powinny znaleźć się w naszej szkolnej bibliotece. Zapraszamy do wzięcia udziału w wyborach do 20 października. Za udział w ankiecie przewidziano nagrody niespodzianki. 

Wyniki ankiety

Dnia 27 października 2016r odbyło się losowanie w obecności uczniów klasy II INF.

Nagrody za udział w ankiecie otrzymują:

 • Klaudia Szyszka
 • Michał Malka
 • Paweł Maciejewski


TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA(26-10-2016)

ZŁOTY PUCHAR na XIX Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej(25-10-2016)

Dnia 21 października w Ostrołęce odbyły się Wojewódzkie Sztafetowe Biegi   Przełajowe. Pogoda tego dnia była typowo jesienna: zaledwie 4 stopni na plusie, zimny wiatr, chłodny deszcz, błoto.. w takich warunkach odbyły się XIX Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Gdzie zawodnicy mieli do pokonania ponad 10 km . Nasza dziesięcio osobowa drużyna  walczyła do końca, każdy dał z siebie wszystko, bo biegli po medal…po Puchar…po Mistrzostwo Województwa i nie zawiedli

Przyrodnicy na Festiwalu Nauki i Sztuki(24-10-2016)

Uczniowie klasy I LOB przyrodniczo – językowej w ramach realizacji przedmiotu przyroda z analityką w dniu 21 października uczestniczyli w XVIII edycji Festiwalu Nauki i Sztuki na UPH w Siedlcach. Młodzi odkrywcy przyrody na Wydziale Nauk Ścisłych podczas sesji naukowej „Chemia barwy – barwy w chemii” wysłuchali pięciu pasjonujących wykładów:

MIĘDZYPOWIATOWA LICEALIADA W INDWIDUALNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH(24-10-2016)

6 października 2016r. 25 uczniów naszej szkoły wzięło udział w Mistrzostwach Regionu w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Siedlcach. Dziewczęta wystąpiły w bardzo skromnym składzie liczącym tylko  4 osoby, a mimo to uplasowały się na VIII miejscu w klasyfikacji drużynowej. Chłopcy zajęli I miejsce w klasyfikacji drużynowej

 

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE(04-10-2016)

27.09.2015r na stadionie MOSiR odbyły się Indywidualne Biegi Przełajowe Powiatu Mińskiego. W zawodach wzięło udział ponad 130 osób ze wszystkich Szkół Ponadgimnazjalnych . Naszą szkołę reprezentowało  10 dziewcząt i 24 chłopców. W klasyfikacji ogólnej bezkonkurencyjny był Zespół Szkół nr 1 im Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, który zajął pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt i chłopców.

V Edycja Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania Prozy Henryka Sienkiewicza(03-10-2016)

Konkurs pod Patronatem Wiceminister Edukacji Narodowej Teresy Wargockieji StarostyMińskiego Jana Antoniego Tarczyńskiego

Z okazji ogłoszenia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie.  Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do p. Joanny Bystrzyńskiej, p. Moniki Branickiej-Miłkowskiej do 10 października 2016r. 

 

 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016-2017(22-09-2016)

Więcej zdjęć

Zapraszamy do do szoły policealnej i na studia(04-07-2016)

48 miejsce w Polsce (najwyższe wśród szkół powiatu) naszego Technikum w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Techników STEM(09-06-2016)

Dziękujemy

Nauczycielom  Uczniom

 

„Perspektywy” opublikowały Ranking Szkół STEM. Celem Rankingu Liceów i Techników STEM jest budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka – a następnie inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych.

STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) to te obszary kształcenia, przez które wiedzie najkrótsza droga do kariery w nauce i technice. 

Karol Jeżak ( III WB) uzyskał tytuł finalisty w Olimpiadzie Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego.(09-06-2016)

Tematyka tegorocznej edycji obejmowała historię Polski i historię powszechną dziejów oręża polskiego w latach 1531 – 1683 z uwzględnieniem znajomości m.in.: broni i barwy, architektury obronnej, literatury, malarstwa batalistycznego i portretowego, muzyki i pieśni, tekstów źródłowych, topografii wojskowej, heraldyki, sfragistyki i falerystyki (pieczęcie, odznaki i znaki honorowe) formacji wojskowych oraz sylwetek dowódców.

II miejsce w POLSCE(06-06-2016)

W sobotę 4.06.2016, 15 dwuosobowych zespołów z Polski i jeden zespół z Pragi czeskiej przez 2,5 godziny rozwiązywały trudne, praktyczne zadania w pracowniach komputerowych Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie.

 

KOLEJNY SUKCES LEKKOATLETÓW(01-06-2016)

W dniu 20.05.2016r na stadionie w Siedlcach odbyły się Mistrzostwa Regionu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Szkolna Liga Lekkoatletyczna (II rzut), w których wzięło udział ponad 20 szkół ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentowało 22 lekkoatletów.

Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce(30-05-2016)

17 maja na terenie naszej szkoły oraz nowego stadionu przy ul. Budowlanej 2 odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce, w których wzięło udział sześć  szkół Powiatu Mińskiego.  W zawodach uczestniczyła liczna grupa młodzieży naszej szkoły. Zaowocowało to sukcesami w postaci miejsc na podium w kategorii chłopców i dziewcząt oraz awansami do zawodów rejonowych w Siedlcach w obu kategoriach.

Biologiczny piątek(25-05-2016)

20 maja 2016 roku uczniowie klasy przyrodniczo językowej oraz psychologiczno prawnej uczestniczyli w niezwykłych zajęciach w Instytucie Biologii Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego. Uczniowie przygotowując się do wyjazdu pobrali wodę do badań z różnych ujęć, aby samodzielnie oznaczyć  wybrane parametry  i ocenić  przydatność wody do spożycia.  

Koleżanki i Koledzy Gimnazjaliści!(25-05-2016)

Serdecznie zapraszamy do klasy I Technikum Geodezyjnego w roku szkolnym 2016/2017! Chcemy poznać osoby takie jak my, o podobnych zainteresowaniach!

Dzień Przedsiębiorczości(24-05-2016)

20 kwietnia 2016 roku uczniowie naszej szkoły po raz kolejny uczestniczyli w ogólnopolskim programie „Dzień Przedsiębiorczości” pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

ÍCharlemos-Pogadajmy!(24-05-2016)

Po raz kolejny w naszej szkole gościli wolontariusze Fundacji EBU. Uczniowie GRUP HISZPAŃSKICH mieli okazję spróbować  swoich sił w kontakcie z rodowitymi Hiszpankami – Begonią i Sarą. Wszystkie zajęcia pełne były zabaw i gier językowych, które rozruszały nawet największego ponuraka ;)

Kolejny sukces informatyków(23-05-2016)

Piotr Kwiatek i Hubert Mandał zajęli 7 miejsce i przeszli do Finału ogólnopolskiego konkursu “Potyczki  Młodych Adminów 2016“.

W etapie ogólnopolskim wzięło udział 90 zespołów z 41 szkół. Do finału, który odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2016 w Warszawie przeszło 15 pierwszych zespołów. 

Dni Miasta Mińsk Mazowiecki(23-05-2016)

Podpisanie umowy w sprawie budowy nowego obiektu sportowego w Zespole Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego(19-05-2016)

W dniu 11 maja 2016 r.  w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckimpo podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: ”Przebudowa i rozbudowa budynku dydaktycznego ZS Nr 1 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Budowlanej o halę sportową i łącznik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Michalina Mikulska laureatką VI Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego Wielcy Polacy XX wieku(16-05-2016)

 

W dniach 9-10 maja Michalina Mikulska uczestniczyła w drugim etapie VI Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego z cyklu Wielcy Polacy XX wieku: Jan Paweł II, Prymas Stefan Wyszyński, prof. O. Mieczysław A. Krąpiec OP Osoba – Rodzina – Naród.  

ÍBuen provecho! (11-05-2016)

Już po raz trzeci w naszej szkole w ramach Tygodnia Języków Obcych (18-22.04.’16) odbyły się warsztaty kulinarne, na których uczniowie grup JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO przygotowali potrawy świata hiszpańskojęzycznego. Tym razem wyzwanie podjęły klasy 2PP/2B oraz 2LOA Liceum. 

WOJEWÓDZKI FINAŁ W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH(10-05-2016)

Reprezentanci Zespołu Szkół nr 1 im Kazimierza Wielkiego  zajęli 6 miejsce w sztafetowych biegach przełajowych 10X1000m w XVIII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

Zobacz! Warto!(09-05-2016)

Tak się uczymy - Tak się bawimy ;)

"Król fryzjerów, fryzjer królów"(09-05-2016)

21 kwietnia 2016 r. o godzinie 18.30 w Bibliotece Miejskiej odbyło się spotkanie  z Martą Orzeszyną  autorką książki pt. „Antoine Cierplikowski. Król fryzjerów, fryzjer królów” w którym uczestniczyły uczennice z  klasy II technikum usług fryzjerskich.

Gratulacje dla uczniów z 3 klasy Technikum Informatycznego(08-05-2016)

Pięciu uczniów (na 32 osoby z Polski) z klasy trzeciej Technikum Informatycznego dostało się do FINAŁU konkursu Cisco Networking Academy NetRiders Europe, Russian Federation and CIS 2016 CCENT który odbędzie się w czwartek, 26 maja 2016 r

Sukces uczniów z 1 klasy Technikum Informatycznego(08-05-2016)

Sześciu uczniów z klasy pierwszej Technikum Informatycznego dostało się do FINAŁU konkursu Cisco Networking Academy NetRiders Europe, Russian Federation and CIS 2016 IT Essentials, który odbędzie się w czwartek, 26 maja 2016 r

DZIEŃ BUDOWLAŃCA(06-05-2016)

28 kwietnia 2016 roku w naszej szkole po raz drugi odbył się Dzień Budowlańca.

Uczestniczyły w nim firmy budowlane:

 • AWENTA E.W.A. Chomka Spółka Jawna, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Stojadła, ul. Warszawska 99,
 • KOSBUD Bracia Kosińscy Sp.J. Dziękowizna ul Warszawska 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
 • BAUMIT Sp. Z o.o. 50-107 Wrocław, ul. Sukiennice 6.

Rekrutacja 2016(27-04-2016)

Kandydaci logują się na stronie:
minskmazowiecki.edu.pl/Kandydat 

Komisja Rekrutacyjna nie pracuje: 2-6.05.2016

Wznowienie prac: 9-18.05.2016

szkolenie z zakresu murowania(27-04-2016)

W dniu 20 kwietnia 2016 roku odbyło się w naszej szkole szkolenie z zakresu murowania w systemach SILKA i YTONG przeprowadzone przez przedstawiciela Akademii Murowania w Warszawie. W szkoleniu uczestniczyli uczniowie klas trzecich technik budownictwa i klasa pierwsza monter instalacji i urządzeń sanitarnych. 

Wycieczka do Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk(25-04-2016)

W czwartek 14 kwietnia uczniowie klasy 2 AD udali się na wycieczkę do Warszawy, której celem było zwiedzenie Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk.  Młodzież wzięła udział w lekcji muzealnej „Geologia i surowce  mineralne Polski”, podczas której poszerzyła wiedzę na temat budowy geologicznej Polski i Europy oraz procesów geologicznych kształtujących nasz kontynent.

Zapraszamy do technikum informatycznego!(25-04-2016)

Jeśli ktoś nie odwiedził naszego stoiska, a jest zainteresowany nauką w naszym technikum informatycznym i ma pytania, proszę je zadawać na Facebooku.

TECHNIKUM INFORMATYCZNE(21-04-2016)

Zajęcia z systemów operacyjnych mają charakter warsztatów.  Uczniowie oprócz książek i zeszytu używają komputera z dostępem do Internetu i lokalnej sieci. Tu uczniowie z klasy 2 inf:

Zostań technikiem informatykiem(21-04-2016)

Zapraszamy gimnazjalistów do naszego technikum informatycznego, w czasie giełdy na naszym stoisku uczniowie odpowiedzą na Wasze pytania!

W Technikum Informatycznym w ZS nr 1 w drugim roku nauki weźmiecie udział w kursach CCNA Routing and Switching opracowanych przez Cisco Networking Academy®, które przygotowują was do egzaminu z kwalifikacji E13 oraz do międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego Cisco CCENT®.

W trzeciej klasie w ramach laboratorium z sieci będziecie mieli możliwość przetestowania najnowszych rozwiązań sieciowych.

W obecnym roku szkolnym uczniowie trzecich klas:

1.Konfigurują bramki CISCO SPA122 oraz usługę HaloNet (dostaliśmy kilkanaście darmowych numerów)

Pracownia chłodnictwa i klimatyzacji(20-04-2016)

8 kwietnia 2016 r. została otwarta pracownia chłodnictwa i klimatyzacji. W uroczystości przecięcia wstęgi uczestniczyli Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński, zastępca dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej Adam Trześkowski.

Daniel Kiszkurno - jest laureatem XXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych na szczeblu centralnym.(18-04-2016)

Daniel Kiszkurno uczeń  ZS nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim w zawodzie technik budownictwa jest laureatem zawodów centralnych XXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

 

Głosujcie!(05-04-2016)

Nasza szkoła zakwalifikowała się do drugiego etapu rankingu na najlepszą szkołę z klasami mundurowymi. Swój głos możesz oddać na Stronie

WYRÓŻNIENIE ANDRIEJA SMOLIKA UCZNIA KLASY IV BUD W XLVII OLIMPIADZIE JĘZYKA ROSYJSKIEGO(23-03-2016)

W dniach 5-6 marca 2016 roku odbyły się zawody II stopnia (eliminacje okręgowe) XLVII Olimpiady Języka Rosyjskiego w Warszawie, której organizatorem jest Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Naszą szkołę reprezentował Andriei Smolik z klasy IV BUD, który zdobył 71 punktów i wywalczył wyróżnienie.

Klasy wojskowe na ćwiczeniach z ministrem obrony narodowej(23-03-2016)

19 marca 2016 r. do Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim przybył minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. Obserwował on zajęcia szkoleniowe organizacji proobronnych we współdziałaniu z żołnierzami Żandarmerii Wojskowej. Obserwatorami byli także amerykańscy eksperci i żołnierze z Gwardii Narodowej stanu Illinois.

Ogłoszenie o konkursie na animatora boiska Orlik(23-03-2016)

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ogłasza konkurs na stanowisko animatora boiska Orlik w 2016r.

Sport w szkole(22-03-2016)

Początek drugiego semestru był obfity w wydarzenia sportowe. Odbyły się Mistrzostwa Powiatu i Regionu w pływaniu i tenisie stołowym. Drużyna chłopców w piłce ręcznej w regionie awansowała do finałów. Zakończyły się zawody w piłce koszykowej dziewcząt w regionie.

Prezentacja Fryzur (17-03-2016)

4 marca 2016 r. Dzień Patrona w naszej szkole obchodzony był w wyjątkowy sposób. Uczniowie klas Technikum w zawodzie technik usług fryzjerskich zorganizowali prezentację fryzur, którą zatytułowali „Warkocz – motyw przewodni we fryzurach”.

UROCZYSTY APEL Z OKAZJI DNIA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH(15-03-2016)

We wtorek 1 marca w Warszawie uczniowie drugich klas wojskowych wzięli udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Pogoda nie dopisywała śnieg, deszcz, wiatr. W takich warunkach atmosferycznych odbywał się apel pamięci na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego z udziałem szefa MON Antoniego Macierewicza. Po zakończeniu uroczystości nastąpił przemarsz uczestników apelu, którzy trasą wiodącą al. Jerozolimskimi, Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem dotarli na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyła się ceremonia złożenia wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz defilada.

Bieg poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych(11-03-2016)

Około dwustu osób, młodszych i starszych, wystartowało w Biegu "Tropem Wilczym", który odbył się  w niedzielę, 28 lutego 2016 r. na terenie Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim. Liczną grupę startujących stanowili uczniowie klas wojskowych. Wszyscy uczestnicy Biegu otrzymali pamiątkowe medale oraz  zestawy startowe. Trasę biegu wyznaczyli oraz zabezpieczyli nauczyciele wychowania fizycznego wraz z uczniami klas wojskowych.

 

Dzień bezpiecznego internetu(04-03-2016)

W poniedziałek, 29 lutego 2016r., uczniowie klasy III informatycznej zorganizowali apel z Okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, który był skierowany do uczniów klas pierwszych i drugich. 
Spotkanie zostało podzielone na dwie części. Podczas pierwszej, dwóch prowadzących - Rafał Kułak oraz Maciej Kowalski - przekazywali podstawowe informacje na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz wymienili zagrożenia, jakie czyhają na każdego w sieci.

Dzień przedsiębiorczości(04-03-2016)

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w tegorocznej edycji Dnia Przedsiębiorczości  prosimy o zgłoszenie się do p. Katarzyny Budzyńskiej sala 113.

PREZENTACJA

POKAZ UMIEJĘTNOŚCI FRYZJERSKICH (02-03-2016)

 

ZAPRASZAMY 4 MARCA 2016r w godz. 9.00- 12.30 na aulę na

POKAZ UMIEJĘTNOŚCI FRYZJERSKICH „WARKOCZ- MOTYW PRZEWODNI WE FRYZURACH”

 Swoje umiejętności zaprezentują uczniowie klas: III TUF, II TUF i I TUF


Studniówka 2016(29-02-2016)

Śpiewająco po rosyjsku(29-02-2016)

Viktoriya Shevchuk z klasy I PP a 24 lutego 2016 reprezentowała naszą szkołę na Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej w Siennicy. Uczennica zaśpiewała piosenkę Imja grupy Wriemia i stiekło, pokazując  tym samym nowoczesne oblicze języka rosyjskiego.

Wycieczka zawodowa klasy II m do nowego Centrum Szkoleniowego firmy Viega Sp z.o.o.(26-02-2016)

W dniu 23.02.2016  roku odbyła się  wycieczka zawodowa klasy II m zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych i KKZ do nowego Centrum Szkoleniowego firmy Viega  w Warszawie. Opiekunami wycieczki byli: Bogusława Bartosiewicz – nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZS nr 1 i wychowawca klasy oraz Adam Kamiński – nauczyciel zajęć praktycznych w CKZiU.

UCZEŃ KLASY II t PIOTR ZAWADZKI ZWYCIĘŻYŁ W FINALE KONKURSU ZŁOTA KIELNIA(17-02-2016)

Mamy przyjemność poinformować, że Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim po raz kolejny odniosła sukces. Uczeń klasy II monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie zasadniczej szkoły zawodowej  PIOTR ZAWADZKI zwyciężył  w finale XLV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BUDOWLANEGO „ZŁOTA KIELNIA”

KONKURS "ŁAMAŃCE JĘZYKOWE,,(17-02-2016)

 

W każdym języku obcym są "łamacze języka", które nawet rodzimym użytkownikom przysparzają nie lada problemu. Drodzy Uczniowie, a czy próbowaliście kiedyś wymówić takie zbitki słowne po rosyjsku? Nie? To spróbujcie i pochwalcie się, jak Wam poszło! Nakręćcie filmik, na którym pokażecie jak radzicie sobie z rosyjskimi skorogovorkami i prześlijcie go na adres mlukaszuk7@wp.pl Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie i życzymy świetnej zabawy.

Naukowy piątek z Wydziałem Przyrodniczym(05-02-2016)

Tuż przed feriami uczniowie z klasy ILOB oraz z klasy II LOA/D pogłębiali swoją wiedzę z biologii i analityki  uczestnicząc w zajęciach na Wydziale Przyrodniczym UPH w Siedlcach. Celem wyjazdu było pogłębienie i rozszerzenie wiedzy o systemach produkcji i rynkach żywności we współczesnym świecie oraz możliwości zapoznania się procesami jednostkowymi w łańcuchu żywnościowym.

Złoty medal dla naszej szkoły!(20-01-2016)

Mamy przyjemność poinformować, że Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego po raz kolejny znalazło się w ogólnopolskim rankingu edukacyjnym miesięcznika "Perspektywy" na miejscu 79 wśród 300 najlepszych w kraju i na 10 miejscu w województwie mazowieckim i zdobyło znak jakości – złoty medal dla najlepszego technikum w Polsce.


Podsumowanie konkursu krasomówczego (FOTORELACJA)(11-01-2016)

Spotkania z profesorem Mariuszem Jędrzejko(22-12-2015)

15 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół nr 1 odbyły się spotkania z profesorem Mariuszem Jędrzejko z Centrum Profilaktyki Społecznej dotyczące szeroko pojętej tematyki uzależnień. 

Obudź się. Możesz więcej!(22-12-2015)

Trzeciego grudnia w naszej szkole odbył się koncert „Obudź się. Możesz więcej” wystąpił o. Łukasz Buksa, franciszkanin, duszpasterz młodzieży, rekolekcjonista.

Caritas(22-12-2015)

Centrum Egzaminacyjne Certiport(17-12-2015)

Sukces w powiatowym konkursie pięknego czytania (26-11-2015)

Sukces szkoły w programie IT SZKOŁA(19-11-2015)

laboratorium urządzeń technik komputerowych(16-11-2015)

W dniu 12 listopada 2015 uczniowie klasy drugiej informatycznej w ramach zajęć  "laboratorium urządzeń technik komputerowych" udali się z nauczycielem z przedmiotu p.Tadeuszem Wiszowatym na demonstrację sprzętu komputerowego wykorzystywanego w Starostwie Powiatowym w Wydziale Geodezji i Kartografii. Uczniowie na żywo zobaczyli jak działają urządzenia do skanowania i druku wielkoformatowego oraz zapoznali się z historią tworzenia map w przeszłości.Pokaz prowadził kierownik PODGIK pan Marek Ślązak.

X edycji Konkursu Bóbr(09-11-2015)

W dniu 9 listopada 2015 odbyły się w naszej szkole zawody X edycji międzynarodowego konkursu Bóbr z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

PODSUMOWANIE ROKU SPORTOWEGO 2014/2015(06-11-2015)

Dnia  29 października 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim. został podsumowany sportowy sezon 2014/2015 w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. 

 

Wysokie miejsca naszych uczniów w Mistrzostwach Europy Taekwon-Do ITF(04-11-2015)

W dniach 22 – 25 października w Motherwell w Szkocji odbyły się XXX Mistrzostwa Europy Seniorów i XXI Mistrzostwa Europy Juniorów w Taekwon-Do ITF. W zawodach wzięło udział 520 zawodników z 23 krajów - w tym reprezentacja narodowa Polski z naszymi uczniami w składzie.

 

Wspomnień Czar(29-10-2015)

Relacja z obchodów 70-lecia Zespołu Szkół nr 1 im. Kaziemierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, która odbyła się 18 września 2015r

 

WIELKI SUKCES LUIZY ZWIERZ Z II BUD W KONKURSIE KRASOMÓWCZYM(27-10-2015)

Nauka w technikum pochłania mnóstwo czasu i energii. Czy po całym tygodniu wstawania
o 6.00 rano, zadań z matematyki i kartkówek, mamy czas na coś jeszcze? Każdą wolną chwilę chcemy spędzać na wszystkim innym, ale nie na nauce. Weekend to imprezy, kino czy kręgle. 

Program Stypendialny Samorządu Województwa Mazowieckiego(27-10-2015)

Dobra informacja dla uczniów z Mazowsza. Aż 1120 z nich może skorzystać z organizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego programów stypendialnych. Właśnie rusza nabór wniosków.


SUKCES UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH(26-10-2015)

29.09.2015r na stadionie MOSiR odbyły się Indywidualne Biegi Przełajowe Powiatu Mińskiego. Naszą szkołę reprezentowało 18 dziewcząt i 24 chłopców. W klasyfikacji ogólnej bezkonkurencyjna była nasza szkoła, która zajęła pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt i chłopców.

Dzień Edukacji Narodowej(22-10-2015)

Dzień Edukacji Narodowej to niezwykle ważny dzień dla uczniów a szczególnie uczniów klas pierwszych, nauczycieli i pracowników. 14.10.2015 świętowaliśmy tę piękną uroczystość w obecności zaszczytnych gości majora Pawła Majchrzyka i kapitana Zbigniewa Dobrzyńskiego. Po pięknym odśpiewaniu hymnów: państwowego i szkoły uczniowie klas pierwszych przystąpili do uroczystego ślubowania na sztandar szkoły. 

Mistrzostwa Europy w Taekwon-Do ITF(19-10-2015)

Uczniowie klas wojskowych Zespołu Szkół nr 1 z Mińska Mazowieckiego (Karol Łuniewski II DAN,Mateusz Zgódka I DANMichalina Mikulska I DANNatalia Piórkowska I DAN) przygotowują się na zgrupowaniu w Spale do Mistrzostw Europy w Taekwon-Do ITF. 

Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Poezji i Prozy ks. Jana Twardowskiego(01-10-2015)

Z okazji ogłoszenia roku 2015 Rokiem ks. Jana Twardowskiego na Mazowszu zapraszamy do udziału ww. konkursie. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do biblioteki szkolnej do p. Joanny Bystrzyńskiej, p. Moniki Branickiej-Miłkowskiej.

Eliminacje szkolne odbędą się 3 listopada 2015 roku.

Uczniowie klas wojskowych ZS nr 1 z Mińska Mazowieckiego uczestniczyli w Konferencji Delegacji Sejmu i Senatu do Zespołu Parlamentarnego NATO(30-09-2015)

Jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim(23-09-2015)

W dniach 18-19 września 2015 r. odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku MazowieckimDwudniowe Święto rozpoczęła Msza w Kościele pw. NMP w Mińsku Mazowieckim w intencji absolwentów oraz byłych i obecnych pracowników ZS nr 1. Świadkiem kolejnych odsłon uroczystości Jubileuszu była już Szkoła. Spotkanie w  Auli zaszczycili swoją obecnością m.in.: Pan Czesław Mroczek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Mariusz Kozera – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pan Albert Stoma – Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, Pan Krzysztof Płochocki - Wicestarosta Miński.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016(04-09-2015)

Pierwszego września powitalismy z radością nowy rok szkolny. Na uroczystości rozpoczęcia gościliśmy zacnych gości: Starostę Powiatu Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego, proboszcza parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim ks. Józefa Mackiewicza oraz wicedyrektotra CKZiU Kazimierza Skibowskiego.

VII Zjazd Absolwentów(07-07-2015)

Comenius 2015 w Hiszpanii(25-06-2015)

W ostatnich dniach maja grupa uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyła w wizycie w szkole hiszpańskiego partnera projektu "Melting away for the climate".
Zapraszamy do obejrzenia filmu z relacją z pobytu.

Collegium Nauk o Zdrowiu(16-06-2015)I Mazowiecki Turniej Militarno-Sportowy Klas Mundurowych(10-06-2015)

W dniach 29-30 maja 2015 r. odbył się I Mazowiecki Turniej Militarno-Sportowy Klas Mundurowych organizowany przez Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, Komendanta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej oraz Komendanta Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Honorowy patronat  nad imprezą objęli: minister obrony narodowej , mazowiecki kurator oświaty, komendant główny żandarmerii wojskowej, starosta miński, burmistrz miasta Mińsk Mazowiecki  i dyrektor MOSiR-u.

Uczeń naszej szkoły wyróżniony w ogólnopolskim konkursie recytatorskim(10-06-2015)

Dnia 8 czerwca, w gościnnych pomieszczeniach Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza na Rynku Starego Miasta, odbyła się uroczysta gala podsumowująca tegoroczny  XXX Ogólnopolski Konkurs Recytacji Poezji i Prozy Aleksandra Puszkina i Adama Mickiewicza „PUSZKINIANA 2015”

Zajęcia laboratoryjne (02-06-2015)

22 maja 2015 roku uczniowie z klasy I A/D uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych w Chemicznym Centrum Kształcenia Praktycznego na Uniwersytecie Przyrodniczo Humanistycznym w Siedlcach. Uczniowie pod opieką p. Wioletty Kucińskiej i p. G. Kowalewskiej obserwowali  pokazy chemiczne: badanie właściwości wybranych polimerów syntetycznych: polietylenu (PE), polichlorku winylu (PVC) i polistyrenu (PS) oraz otrzymywanie pianki mocznikowo-formaldehydowej (UF). 

"Geopodchody" edycja 2015 za nami(26-05-2015)

Uczniowie z naszej Szkoły wzięli udział w pierwszym w Polsce konkursie dla uczniów kształconych w zawodzie Technik geodeta. Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, Wydział Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, a także Warmińsko – Mazurski Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich w ramach współpracy na rzecz kształcenia przyszłych geodetów zorganizowali etap praktyczny ogólnopolskiego konkursu o formule zbliżonej do wszystkim dobrze znanych podchodów, który miał miejsce w dniach 7-9 maja 2015 r..

Uwaga: KONKURS(26-05-2015)

KLASOWY TURNIEJ WIEDZY O KAZIMIERZU WIELKIM

Geodeci na scenie(22-05-2015)

W ramach promocji ekologicznego stylu życia zgodnie z założeniami projektu Comenius realizowanego w naszej szkole, młodzież klasy III geo przygotowała przedstawienie o tematyce ekologicznej pt. „Zielony Kapturek”. Mając na uwadze, że należy uświadamiać młode pokolenie o tym, jak ważne jest w dzisiejszych czasach bycie „eco-friendly”, uczniowie postanowili dotrzec do najmłodszych przedstawicieli tego pokolenia. Dlatego dn. 13 maja udali się do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Mińsku Mazowieckim, gdzie zostali entuzjastycznie przywitani przez dzieci, którym bardzo podobało się przedstawienie. 

Melting away for the climate Ekologia w działaniu (19-05-2015)

13 maja 2015 nasi uczniowie  w ramach realizacji projektu Comenius zwiedzili mińską oczyszczalnię ścieków. Mieli okazję prześledzić cały proces oczyszczania ścieków oraz zobaczyć oczyszczalnię, na którą składają się: część mechaniczna, część biologiczna, część osadowa. Biogaz ujmowany w WKF wykorzystywany jest w lokalnej kotłowni. Mogliśmy także z bliska przyjrzeć się pracy w laboratorium oraz zobaczyć efekt końcowy, czyli oczyszczoną wodę, która jest odprowadzana do rzeki. Bardzo serdecznie dziękujemy pracownikom oczyszczalni za umożliwienie nam zwiedzania i oprowadzenie po obiekcie.

BUDOWLANKA DAWNIEJ I DZIŚ(07-05-2015)

Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ogłasza konkurs na plakat z okazji 70-lecia szkoły. Konkurs kierowany jest do uczniów i absolwentów naszej szkoły.

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Przegląd Musztry Klas Mundurowych(07-05-2015)

W dniu 23 kwietnia 2015r. uczniowie klas wojskowych Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim wzięli udział w Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych. Na 14 prezentujących się drużyn wywalczyli IV miejsce.

Tydzień języków obcych(07-05-2015)

W naszej szkole w dniach 20-24.04.2015r w ramach„Tygodnia Języków Obcych” gościliśmy w naszej  szkole pięcioro zagranicznych wolontariuszy. Hiszpania: Celia Cortés Martínez oraz Angela Fernandez Grande, Niemcy: Patricia RauFrancja:Charlene Martin Goasmat oraz Maxime Zwartjes. Przybyli do Polski na półroczny wolontariat europejski  zorganizowany w Mińsku Mazowieckim przez Fundację EBU w ramach programu Erasmus+. W naszej szkole byli gośćmi na lekcjach języków obcych. Opowiadali w ciekawy sposób o wolontariacie europejskim, o zainteresowaniach oraz krajach swego pochodzenia.

Kolejny sukces informatyków(06-05-2015)

Dziesięciu uczniów z klas informatycznych przeszło do drugiej rundy (finału) w konkursie CISCO NetRiders 2015: Europe, Russian Federation and CIS

Do finału na poziomie IT Essentials, który  odbędzie się w poniedziałek 11 maja zakwalifikowali się:

 1. Bartek Borucinski
 2. Hubert Cichocki
 3. Karolina Zielinska
 4. Paulina Krolak
 5. Kamil Tkaczyk

Pełna lista zakwalifikowanych uczestników z Europy i Rosji: http://www.academynetriders.com/file.php/1/netriders_info/pdfs/Results_2015_NetRiders_EUR_ITE_R1.pdf

Do finału na poziomie CCENT (pytania konkursowe w jęz. angielskim), który  odbędzie się we wtorek 12 maja zakwalifikowali się:

 1. Sebastian Kaczmarek
 2. Pawel Gryz
 3. Bartosz Bakula
 4. Piotr Portka
 5. Marcin Jedrzejewski

Pełna lista zakwalifikowanych uczestników z Europy i Rosji: http://www.academynetriders.com/file.php/1/netriders_info/pdfs/Results_2015_NetRiders_EUR_CCENT_R1.pdf

Na poziomie CCENT (w konkursie brali udział uczniowie  szkół średnich oraz studenci uczelni technicznych ) do finału z Polski zakwalifikowało się 33 osoby w tym piątka z naszego technikum.

Gratulacje

Hablamos?- Pogadamy?(30-04-2015)

W ramach Tygodnia Języków Obcych odbyły się zajęcia z udziałem native speaker’ów z fundacji EBU. Nasi uczniowie mieli okazję spróbować swoich sił w kontakcie z rodowitymi użytkownikami języka hiszpańskiego, a przy okazji trochę się poruszać ;)

Gotowanie po hiszpańsku!(28-04-2015)

W ubiegłym tygodniu w ramach Tygodnia Języków Obcych (20-24.04.15) odbyła się druga edycja warsztatów kulinarnych, na których uczniowie przygotowywali potrawy krajów hiszpańskojęzycznych. Grupa hiszpańska klas 1LOWA iLOWB  przygotowała andaluzyjski chłodnik z pomidorów – gazpacho, natomiast klasa 1LOA pokusiła się o danie meksykańskie-quesadilla. Sądząc po tempie znikania zawartości talerzy, potrawy  bardzo smakowały ;)

Opiekunem akcji jest Eliza Olejarczyk-Baran, nauczyciel języka hiszpańskiego.

I Międzyklasowy Turniej Umiejętności Geodezyjnych(27-04-2015)

W dniu 22 kwietnia zorganizowany został po raz pierwszy w naszej szkole turniej umiejętności geodezyjnych.Celem była rywalizacja międzyklasowa w nietypowych zadaniach geodezyjnych tak, aby wyrównać szanse uczniów z różnych poziomów nauczania.

Reprezentacje klas brały udział w takich zadaniach jak:wyścig statywów, sztafeta żab, bieg do dna, szalony kwadrat czy opadająca tyczka.Po zakończeniu rywalizacji uczniowski zespół oceniający podsumował wyniki, które przedstawiają się następująco:

I miejsce klasa III geo
II miejsce klasa II geo
III miejsce klasa I geo

 Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom. Bardzo dziękujemy za udział.

Daniel Kiszkurno laureatem XXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (24-04-2015)

Daniel Kiszkurno  uczeń klasy trzeciej technik budownictwa jest laureatem zawodów centralnych XXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych przeprowadzonych na Politechnice Warszawskiej w dniach 16 – 18 kwietnia 2025 roku.

Daniel uzyskał  9 miejsce otrzymując tym samym uprawnienia do przyjęcie na studia bez postępowania kwalifikacyjnego opartego na wynikach egzaminu maturalnego na Politechnice Warszawskiej i wszystkich innych technicznych uczelniach w kraju. W etapie centralnym OWIUB  brało udział 82 uczniów z 45 szkół z całego kraju.

 

Sport w szkole(23-04-2015)

Początek drugiego semestru był obfity w wydarzenia sportowe. Odbyły się Mistrzostwa Powiatu i Regionu w pływaniu i tenisie stołowym, drużyny chłopców w piłce ręcznej i koszykowej reprezentowały naszą szkołę na szczeblu Regionu, reprezentacja dziewczyn w piłce koszykowej  i siatkowej zakończyła rozgrywki w powiecie. Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszą się Mistrzostwa Szkoły w piłce nożnej chłopców. 

KONKURS TIK TAK(22-04-2015)

Uczniowie klasy III Technikum Informatycznego Zespołu Szkół nr1 im. Kazimierza Wielkiego: Marcin Jędrzejewski i Patryk Michalski zakwalifikowali się do II etapu (regionalnego) w konkursie informatycznym T.I.K? – TAK!, który jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Więcej: http://www.tik-tak.eecdl.pl/
Gratulacje!

II EDYCJA KONKURSU POTYCZKI MŁODYCH ADMINÓW(22-04-2015)

Dwa zespoły z naszej szkoły:

 • Bartek Kowalski, Sebastian Kaczmarek
 • Paweł Gryz, Marcin Jędrzejewski

dostały się do finału ogólnopolskich "Potyczek Młodych Adminów". Finały odbędą się 29-31 maj 2015 w Kołobrzegu.

W ubiegłym roku Paweł z Marcinem zajęli czwarte miejsce – w tym roku liczymy na podium!

VI POWIATOWY KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH(21-04-2015)

14 kwietnia 2015 uczniowie naszej szkoły: Jan Struski (kl. II WB), Karol Jeżak (kl. II WB) i Monika Chojecka (kl. I AD) wzięli udział w II etapie VI POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH. Uplasowali się tuż za podium. GRATULUJEMY I ŻYCZYMY POWODZENIA W PRZYSZŁYM ROKU!

Geopodchody(21-04-2015)15 kwietnia br. w naszej szkole odbyła się część teoretyczna konkursu geodezyjnego zorganizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie pod patronatem SGP. Nasi uczniowie: Marcin Felczyk, Kamil Pawlak i Michał Kowalski zakwalifikowali się do kolejnego etapu, części praktycznej, która odbędzie się w Olsztynie w dniach 6-8 maja w miasteczku akademickim Kortowo.

Konkurs (21-04-2015)

„Rozumem Rosji nie ogarniesz…” poeta Fiodor Iwanowicz Tiutczew.

Ale warto spróbować! W związku z tym zachęcamy Cię, Drogi Uczniu, do udziału w konkursach dzięki którym lepiej poznasz język, zabytki, przyzwyczajenia i… duszę naszych wschodnich sąsiadów.

 

DEUTSCH WAGEN TOUR w naszej szkole(20-04-2015)

22 kwietnia odbędą się w naszej szkole warsztaty z języka niemieckiego prowadzone przez lektora z Instytutu Goethe’go w ramach projektu Deutsch Wagen Tour. W zajęciach wezmą udział uczniowie klas I i II liceum ogólnokształcącego i technikum. 

 

 

Masters of English(16-04-2015)

Zapraszam uczniów do udziału w konkursie językowym "Masters of English".Konkurs odbędzie się we wtorek  21 kwietnia 2015 roku o godz. 9.50 (na 3 lekcji) na auli. Konkurs składa się z dwóch części: Część pisemna: sprawdza wiedzę leksykalno – gramatyczną oraz umiejętność czytania i słuchania. Część ustna: dotyczy 5 osób, które zdobyły największą liczbę punktów z części pisemnej. Zagadnienia na część ustną zostaną podane bezpośrednio po części pisemnej. Część ustna odbędzie się 7 maja o godz.13.15, w sali 115.

 Chętni zgłaszają się do p. Agnieszki Chorążewicz, sala 115.

Linux w budowlance(10-04-2015)

Pierwsi uczniowie z klasy 2 informatycznej ukończyli kurs 3115  (SUSE Linux Enterprise 11 Fundamentals) – Podstawy systemów linuksowych, w oparciu o rozwiązania SLES 11 sp2. Kursy (3115+3116) są zgodne z wymaganiami do certyfikatu CLA (Certified Linux Administrator)


Gratulacje.

Czekamy na kolejne osoby!

V Ogólnopolski Konkurs Informatyczny(10-04-2015)

V Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „TIK?-TAK!” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

tik-tak

Wszystkich zainteresowanych uczniów technikum prosimy o zarejestrowanie się na stronie konkursu, z wydrukowaną i podpisaną przez rodzicą zgodą na udzial w konkursie zapraszamy w poniedziałek do sali 216.

PUSZKINIANA 2015(10-04-2015)

30 marca 2015 roku w siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód odbyła się XXX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji i Prozy Aleksandra Puszkina i Adama Mickiewicza „Puszkiniana 2015”. W eliminacjach naszą szkołę reprezentowali Ilona Wróblewska z klasy II PP oraz Aleksander Żywicki z klasy I WB. Uczniowie musieli wyrecytować dwa dowolne utwory A. Puszkina i A. Mickiewicza w języku rosyjskim. Do finału zakwalifikował się Aleksander Żywicki – gratulujemy ;)

Do konkursu uczniów przygotowały panie: Edyta Biały i Monika Łukaszuk.

XXVIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych(02-04-2015)

27 marca 2015 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom zawodów okręgowych XXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. 7 marca 2015 r. w etapie regionalnym uczestniczyło 84 uczniów z  19 szkół z województw mazowieckiego i łódzkiego. Nasza szkoła zespołowo zajęła 4 miejsce. Daniel Kiszkurno, uczeń klasy III BUD, zajął 7 miejsce w regionie i został zakwalifikowany do etapu centralnego, który odbędzie się 17 i 18 kwietnia 2015 r.

SEBASTIAN SOŃTA i DAMIAN CUDNY odnieśli sukces w finale XLIV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BUDOWLANEGO ZŁOTA KIELNIA(01-04-2015)

DAMIAN CUDNY, uczeń III klasy w  zawodzie stolarz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkól nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim jest zdobywcą dyplomu i tytułu laureata w zawodzie stolarz XLIV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”.   Damian zajął  III miejsce w Polsce, dzięki czemu zostanie zwolniony z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

Dzień Przedsiębiorczości(01-04-2015)

Dzień Przedsiębiorczości to ogólnopolski program praktyk pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w którym nasza szkoła bierze udział od wielu lat. Program ten daje młodzieży możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, zapoznania się w praktyce z jego specyfiką oraz pozyskania informacji o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do jego wykonywania. Młodzież ma możliwość zauważenia i zrozumienia związku między wykształceniem a karierą zawodową oraz przekonania się o znaczeniu relacji interpersonalnych dla dobrego funkcjonowania w miejscu pracy.

Miedzynarodowy KONKURS Cisco NETRIDERS 2015 dla uczniów(31-03-2015)

Zapraszamy do udziału w konkursie NetRiders Polska 2015 przeznaczonego dla wszystkich słuchaczy programu Cisco Networking Academy w Polsce uczestniczących w kursach IT Essentials oraz CCNA.

Puchar Polski Seniorów i Juniorów Taekwon-Do ITF(30-03-2015)

W dniach 06-08 marca 2015 roku odbył się w Ciechanowie zorganizowany przez Polski Związek Taekwon-Do Puchar Polski w Taekwon-Do ITF.Impreza zgromadziła na starcie ponad 250 zawodników reprezentujących barwy ponad 40 klubów z całej Polski. Nasze miasto i powiat reprezentowała, pod kierunkiem Mistrza Jacka Łuniewskiego VII DAN oraz Damiana Iwaniuka IV DAN, trzynastoosobowa juniorska ekipa Mińskiego Klubu Sportowego TAEKWON-DO. Naszą szkołę reprezentowali Karol Łuniewski z klasy II LO WB oraz Mateusz Radomski i Marcin Kalbara z klasy I LO WA

Symulacja rozprawy sądowej klasy I LOB(27-03-2015)

Tradycją naszej Szkoły jest przeprowadzanie przez uczniów symulacji rozprawy sądowej. Do nauki przez świetną zabawę przyłączyli się również uczniowie  klasy I LOB - psychologiczno-pedagogicznej. Na dwie godziny sala nr 109 stała się salą sądową, a uczniowie wcielili się w role sędziów, ławników, prokuratora, obrońcy, oskarżonego, świadków, biegłych.nRozprawa dotyczyła usiłowania zbójstwa. Na szczęście zakończyła się uniewinnieniem oskarżonej.

 Wszyscy byli genialni

3 MIEJSCE W MISTRZOSTWACH POWIATU W PIŁCE KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT (27-03-2015)

Przez ostatnie tygodnie na parkiecie sali gimnastycznej naszej szkoły odbywały się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych. Do rozgrywek stanęło cztery drużyny: LO Mrozy, ZS Marii Składowskiej-Curie, ZSE Mińsk Maz, ZS nr 1 w Mińku Mazowieckim. Po ciężkich zmaganiach i litrach wylanego potu dnia 25 marca 2015 r. odbyły się finały, po których klasyfikacja uksztautowała się następująco:

Prezentacja oprogramowania TEKLA(25-03-2015)

20 marca 2015 roku odbyła się prezentacja oprogramowania TEKLA STRUCTURES przeznaczonego do projektowania i modelowania wszystkich typów konstrukcji.Oprogramowanie prezentowali przedstawiciele firmy CONSTRUSOFT. W prezentacji uczestniczyły klasy technik budownictwa i technik drogownictwa.

Dzień Budowlańca(24-03-2015)

Dnia 25 marca 2015 rok w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w ramach tygodnia zawodowca odbędzie się Dzień Budowlańca na który serdecznie zapraszamy

Wzorowi KADECI(24-03-2015)

W dniu dzisiejszym w auli Zespołu Szkół nr 1, odbyło się spotkanie z dr Pawłem Różańskim, który przedstawił możliwości oraz warunki rozpoczęcia studiów na Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej o specjalności Służby Mundurowe. W spotkaniu uczestniczyły wszystkie klasy wojskowe. Po spotkaniu z p. dr Pawłem Różańskim pani dyrektor Elżbieta Parol, wręczyła akty mianowania na wyższe stopnie, kadetom osiągającym najwyższe wyniki w nauce.

ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW NA POWTÓRKI PRZED EGZAMINEM 11 ORAZ 18 KWIETNIA.(24-03-2015)Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim proponuje uczniom III klas gimnazjów nietypową formę powtórki przed egzaminem gimnazjalnym z matematyki, biologii, chemii, geografii, historii i wiedzy
o społeczeństwie

Melting away for the climate(24-03-2015)

Przedstawiamy nagrodzone prace w konkursie na film ekologiczny. Konkurs był częścią międzynarodowego projektu "Melting away for the climate" realizowanego w naszej szkole.W projekcie młodzież 6 szkół w krajach partnerskich zajmuje się tematyką ekologiczną, czego najlepszym wyrazem są przedstawiane prace.
Autorzy nagrodzonych prac otrzymali upominki w postaci talonów na zakupy w sieci sklepów multimedialnych.
Nagrodzonym uczniom gratulujemy i zapraszamy do oglądania.

Laboratoria z Netgearem(23-03-2015)

Po udziale nauczyciela w szkoleniu „Laboratorium Netgeara” w zakresie obsługi sprzętu sieciowego została nawiązana współpraca pomiędzy firmą Netgear, a naszą szkołą.
Efektem jest przekazanie sprzętu sieciowego (routery, access pointy, NAS), który będzie wykorzystywany na zajęciach laboratoryjnych w ramach przedmiotu „Konfigurowanie urządzeń sieciowych”

Uczniowie z klasy 3 informatycznej już przeprowadzili testy przekazanego sprzętu.

Fryzjer(23-03-2015)

Jeżeli w życiu kierujesz się fantazją i pasją, jesteś cierpliwy i
spostrzegawczy oraz pragniesz rozwijać swoje talenty postaw na zawód z
przyszłością. Fryzjer to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy

Prezentacja

MIŃSKI SPOSÓB NA WAGARY(23-03-2015)

Koło 2 BOT i nauczyciele „Budowlanki” znaleźli sposób na ucieczkę z lekcji w przeddzień dnia wagarowicza, który wypadł w tym roku w sobotę. Uczniowie uczestniczyli w lekcjach muzealnych, rozpalili ognisko i obserwowali zaćmienie słońca.

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI-BOHATEROWIE NIEZŁOMNI(20-03-2015)

W marcu br. uczennice klasy IWB Klaudia Krasna i Marta Helewska odebrały w Lublinie nagrody za zajęcie II i III miejsca w regionalnym etapie Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci -Bohaterowie Niezłomni”. Jest to wielkie wyróżnienie, ponieważ ich prace zostały wybrane spośród 900 prac nadesłanych z trzech województw: mazowieckiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Marta i Klaudia przeszły do etapu ogólnopolskiego i będą reprezentowały nasz region. 

Tydzień zawodowca(17-03-2015)

WYKŁADY NA ŁAZARSKIM(17-03-2015)

Nasza szkoła już nie pierwszy raz została zaproszona na Uczelnię Łazarskiego, aby móc uczestniczyć w specjalnie przygotowanych zajęciach. Klasy psychologiczno – prawne pod opieką p. Anny Abramowskiej i p. Anny Smater – Nagraby zgłębiają  tam tajniki prawa w formie ciekawych półtora godzinnych wykładów: „Elementy prawa cywilnego” i „Prawo karne, a młodzi ludzie” prowadzonych przez wykładowców uczelni: mgr Ewelinę Milan i dr  Blankę Julitę Stefańską. 

Dzień Kobiet z zumbą(17-03-2015)

W czwartek 12 marca w Internacie Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim w ramach promocji zdrowego stylu życia odbył się „Dzień Kobiet z zumbą”. Pomysłodawczyniami tego radosnego przedsiewzięcia były wychowawczynie p. Anna Królak i p. Joanna Gawryluk, które zaprosiły do współpracy instruktorkę zumby p. Marzenę Siłę. 

SPOTKANIE Z POLICJĄ(16-03-2015)

W ubiegłym  tygodniu klasy liceum były na spotkaniu z grupą policjantów z Powiatowej  Komendy Policji w Mińsku Mazowieckim. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z narzędziami pracy policjantów drogówki i wypróbować niektóre z nich w praktycznym zastosowaniu. Następnie dowiedzieli się, jaka jest struktura Policji w Mińsku Mazowieckim.

 

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej.(16-03-2015)

 Nasz uczeń Gracjan Wiącek z klasy 2WA zajął II miejsce w Powiarowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Mińskiej(16-03-2015)

ZAPROSZENIE na I Mazowiecką Konferencję Pszczelarską w Mińsku Mazowieckim
„Pszczoła miodna wobec współczesnych zagrożeń”
która odbędzie się 22 marca 2015 roku

II Dni Technik Pomiarowych(13-03-2015)

W dniu 11 marca w naszej szkole odbyły się II dni technik pomiarowych

Razem tworzymy lepszy Internet(12-03-2015)

19 lutego 2015 r. uczniowie klasy 3 informatycznej w składzie:  Sebastian Kaczmarek, Marcin Jędrzejewski i Oskar Janusz pod przewodnictwem pana Mirosława Paji, z okazji dnia bezpiecznego Internetu zorganizowali apel pod tytułem  „Razem tworzymy lepszy Internet”.

Ogólnopolska Diecezjala Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie Kolbe(12-03-2015)

Dnia 3 grudnia 2014r. w naszej szkole odbył się I etap olimpiady wiedzy o św. Maksymilianie. Udział wzięło 18 uczniów. Do etapu diecezjalnego zakwalifikowały się trzy osoby z największą ilością punktów:
Karol Łuniewski II WB, Dominika Sędek II WA, Patryk Turzyński II WB.
Dnia 5 marca 2015 odbył się II etap (diecezjalny) w Klasztorze Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie. Uczniowie naszej szkoły zajęli:

Olimpiada Wiedzy(11-03-2015)

W dniu 7 marca 2015 roku odbył się XXVIII okręgowy etap Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Zawody odbyły się w Technikum Architektoniczno – Budowlanym w Warszawie ,  ul. Przyrynek 9. Uczestniczą w niej uczniowie technikum budowlanego i architektonicznego z całego kraju. W tym roku odbywa się XXVII edycja tej Olimpiady. Zakres Olimpiady obejmuje wiadomości ogólno-budowlane, konstrukcyjne i projektowe z zakresu budownictwa oraz nowości rynkowe z dziedziny budownictwa

Uczniowie Budowlanki na konkursie w Siennicy(11-03-2015)

W dniu 25 lutego dwoje uczniów naszej szkoły pod opieką pana M. Majka uczestniczyło w XX konkursie piosenki obcojęzycznej zorganizowanym w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy. Angelika Banach z klasy I PP oraz Kamil Andrukowicz z klasy IV bud zaśpiewali piosenki w języku angielskim. Angelika zaśpiewała utwór pod tytułem "Rise like Phoenix", natomiast Kamil wybrał piosenkę zatytułowaną "The Lament of Captain Placeholder", za którą otrzymał wyróżnienie. Komisja doceniła jego nienaganny śpiew, jak również adekwatny do tematu piosenki strój

Uczniowie w Alpach(05-03-2015)

Dzięki współpracy szkoły z Fundacją EBU w dniach 8-15.02 uczennice naszej szkoły Monika Chojecka i Patrycja Brodacka wraz z panią Edytą Wojdygą wzięły udział w Międzynarodowej wymianie młodzieżowej zorganizowanej w ramach programu ERASMUS+ przez organizację w EUnite w sercu Alp, w miejscowości Villach w Austrii.

Nasi stolarze w Finale Centralnym Turnieju Budowlanego(05-03-2015)

                W dniu 17 stycznia 2015r. w CKZiU w Mińsku Mazowieckim odbyły się eliminacje okręgowe XLIV edycji Turnieju Budowlanego ,,Złota Kielnia”. W turnieju wzięli udział uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim. Do konkursu przystąpili:

II dni technik pomiarowych(04-03-2015)

Piąta edycja międzynarodowego konkursu YPEF ogłoszona!(03-03-2015)

Młodzież w Lasach Europy na rok szkolny 2014/2015 (etap krajowy w Polsce).  

Celem konkursu jest promocja wiedzy o bioróżnorodności europejskiej przyrodyi zrównoważonym rozwoju w leśnictwie, a przede wszystkim wiedzy o lasach Europy. Uczestnicy biorą udział konkursie w zespołach trzyosobowych. Wszyscy członkowie zespołu muszą umieć posługiwać się językiem angielskim, który jest językiem oficjalnym etapu krajowego oraz etapu europejskiego.

Miesięczny harmonogram uroczystości szkolnych MARZEC(03-03-2015)

Wizyta w Niemczech(03-03-2015)

Grupa uczniów i nauczycieli naszej szkoły wzięła udział w kolejnym zagranicznym spotkaniu partnerów projektu Comenius.  Tym razem spotkanie odbyło się w niemieckiej miejscowości Leer. W podróż udało się 3 nauczycieli (panie Agata Szymańska-Miszczuk, Ewa Drużbalska Kopka i Magdalena Kossakowska-Gałązka) i 3 uczniów technikum (Agata Pielasa, Kacper Binkowski oraz Maciej Kowalski).

Konkurs "Idiomy i przysłowia angielskie"(02-03-2015)

Zerdecznie zapraszam uczniów Zespołu Szkół nr 1 do wzięcia udziału w konkursie z języka angielskiego, który odbędzie się w marcu w ramach tygodnia języków obcych. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie konkursu. Organizator p. Agnieszka Chorążewicz

Dzień życzliwości w "Budowlance". Inicjatywa klasy 1 inf(16-02-2015)

Jak Polacy reagują na ludzką życzliwość? Czy witanie się z nieznajomymi osobami, tak jak na górskich szlakach, jest społecznie akceptowalne? Jak reagujemy, gdy chcą nam dać coś za darmo? Klasa 1 inf postanowiła to sprawdzić. Przez cały tydzień, od razu po feriach, najmłodsi informatycy rozdawali uczniom i nauczycielom naszej szkoły darmową herbatę.

Zdziwienie jest tą przyczyną, dla której ludzie zaczęli filozofować(12-02-2015)

„Zdziwienie jest tą przyczyną, dla której ludzie zaczęli filozofować .” Tak właśnie powstało kółko filozoficzne w naszej szkole. Uczniowie klasy I AD, pod opieką pani Anety Martyniak co tydzień rozważają kwestie natury istnienia, koncepcji wartości, prawdy, zajmują się zagadnieniami dotyczącymi człowieka bądź kwestiami społecznymi.

Najlepsi z najlepszych (11-02-2015)

Po I semestrze nauki 43  uczniów naszej szkoły osiągnęło fantastyczne wyniki w nauce osiągając średnią ocen 4,5 oraz większą. Oto najlepsi z najlepszych: 

71 rocznica aresztowania Janka Paruzela(10-02-2015)

Przetarg(07-02-2015)

Zespół szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4 ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim”

Wycieczka Warszawa(06-02-2015)

Przed feriami, 16 stycznia, trzy klasy z naszej szkoły: I i II informatyczne oraz I fryzjerska pod opieką p. A. Korycińskiej, p. T. Wiszowatego, p. M. Majka oraz p. K. Kowalczyk, udały się na wycieczkę do Muzeum Techniki i Przemysłu NOT, a następnie na seans do kina.  

Ankieta Ślad Ekologiczny(04-02-2015)

Ankiety "Ślad ekologiczny" 


Deutschland das schönste Land der Welt(04-02-2015)

2 lutego odbył się w naszej szkole konkurs realioznawczy pt.: Deutschland – das schönste Land der Welt, w którym udział wzięli uczniowie klas liceum ogólnokształcącego i technikum.

Pierwsze miejsce zdobył Jan Struski (kl. II WB), drugie miejsce – Karol Jeżak (kl. II WB) i trzecie- Monika Chojecka (kl. I AD).

Serdecznie gratulujemy!

Comenius(02-02-2015)

Zajęcia laboratoryjne (21-01-2015)

Uczniowie naszej szkoły systematycznie wyjeżdżają na zajęcia laboratoryjne z chemii do

Chemicznego Centrum Kształcenia Praktycznego na Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach. Klasa I LO B psychologiczno – pedagogiczna uczestniczyła w zajęciach na temat „Chemia wspomaga nasze zdrowie”. Po zapoznaniu się z przepisami BHP uczniowie samodzielnie wykonywali eksperymenty: 

Lekcja w warszawskim ZOO(21-01-2015)

W ostatnim czasie klasy 2PP i 1B  wraz z p. Wiolettą Kucińską, p. Agnieszką Chorążewicz i p. Ewą Araźną wybrały się na zajęcia edukacyjne z zoologii kręgowców. Pracownicy naukowi ogrodu zoologicznego zabrali naszych uczniów w fascynującą podróż do  świata małp człekokształtnych i gadów. 

Informatycy z Budowlanki najlepsi w Polsce!!! Gratulujemy!(19-01-2015)

Perspektywy kolejny raz ogłosiły ranking szkół.

W Rankingu Techników 2015, w zakresie Ranking Egzaminów Zawodowych informatycy zajęli I miejsce w Polsce.  

Gratulujemy także geodetom, kelnerom i technikom  technologii żywienia:

 • geodeci zajęli 2 miejsce w Polsce,
 • kelnerzy są na 8 pozycji w Polsce,
 • technik technologii żywienia zdobył 6 miejsce w Polsce.

Poniżej, tabele rankingowe zaprezentowane na portalu edukacyjnym Perspektywy.

 W każdej tabeli zamieszczonych zostało 10 najlepszych szkół

w Polsce kształcących w określonym zawodzie.

Jasełka(15-01-2015)

19 Grudnia 2014 r. w auli Zespołu uczniowie klasy I geodezyjnej oraz I psychologiczno-prawnej wystawili jasełka pt. „Święta Bożego Narodzenia w czasie, którym ważne jest duchowe przeżycie, uczciwość i serdeczność w relacjach międzyludzkich. Powinien to być czas zadumy, refleksji i miłości. Przedstawienie ujawniło talenty aktorskie i wokalne naszych kolegów i koleżanek. 400-osobowa widownia żywo reagowała na występ, który kazał się dużym sukcesem.

Misja - ochrona środowiska w Mińsku Mazowieckim i okolicach(10-01-2015)

 

W spotkaniu z kierownik mińskiej Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, panią Aleksandrą Dziwulską  wzięło udział 5 klas, czyli ok. 150 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim.  Spotkanie, którego tematyka wpisuje się w zakres działań projektu Comenius "Melting away for the climate" poświęcone było kierunkom działań,  zadaniom, uprawnieniom  inspektoratu oraz ochronie środowiska w powiecie mińskim.
Spotkanie odbyło się 3 grudnia 2014.

Najpiękniejszy strój Dziadka Mroza autorstwa Marleny Grabskiej - uczennicy klasy I PP(09-01-2015)

 

Galeria zwycięskich prac w konkursie "Rosyjskie życzenia bożonarodzeniowe z Polski estońskim uczniom"


Informatycy - plastycy(08-01-2015)

Uczniowie z klasy III informatycznej  Sebastian KaczmarekBartosz Kowalski,  Rafał Rogulski zdobyli wyróżnienie w konkursie plastycznym organizowanym w ramach programu realizowanego przez Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii realizowanego w ramach rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 

Konkurs odbył się w  Krynicy Zdrój w którym uczestniczyli uczniowie z klasy 3 informatycznej: Marcin Jędrzejewski,  Sebastian Kaczmarek , Bartosz Kowalski,  Krzysztof Kowalski, Piotr Portka,  Rafał Rogulski (opiekun Mirosław Paja) wraz z innymi uczniami ze szkół z terenu województwa mazowieckiego.

Alicja Trojanowska, uczennica klasy I tuf laureatką konkursu plastycznego(07-01-2015)

Alicja Trojanowska, uczennica klasy I tuf, wzięła udział w konkursie na komiks pt. "Człowiek - najlepsza inwestycja". Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o funduszach unijnych, promocja Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, a także upowszechnienie korzyści płynących z wykorzystania środków unijnych. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie autorskiego komiksu ukazującego wpływ Unii Europejskiej na zmiany, jakie zachodzą na rynku pracy dzięki projektom realizowanym ze środków finansowych  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Żandarm w patronacie(29-12-2014)

Klasy mundurowe pojawiły się w szkołach średnich już kilkanaście lat temu, a klasa wojskowa w mińskiej Budowlance była jedną z pierwszych w województwie mazowieckim. W ostatnich kilku latach znacznie zyskały one na popularności, bo w trakcje nauki w tych klasach młodzież zdobywa wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących i umiejętności z zakresu wiedzy wojskowej, bezpieczeństwa powszechnego oraz poznaje zagadnienia związane z funkcjonowaniem służb mundurowych

5 LAT CISCO NETWORKING ACADEMY W NASZEJ SZKOLE(18-12-2014)

Magia Świąt(18-12-2014)

Mateusz Czumaj z klasy II informatycznej zajął II miejsce w konkursie "Magia Świąt" zorganizowanym przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. 

Informatycy w Krynicy(11-12-2014)

W ramach rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” realizowanego przez Mazowieckiego Kuratorium Oświaty uczniowie z klasy 3 informatycznej: Marcin Jędrzejewski,  Sebastian Kaczmarek , Bartosz Kowalski,  Krzysztof Kowalski, Piotr Portka,  Rafał Rogulski (opiekun Mirosław Paja) warz z innymi uczniami ze szkół z terenu województwa mazowieckiego uczestniczyli w dniach 3-6 grudnia  w wyjeździe do  Krynicy Zdrój.

SZKOLNY KONKURS pt.: "Rosyjskie życzenia bożonarodzeniowe z Polski estońskim uczniom."(05-12-2014)

 

Ogłaszamy szkolny konkurs z języka rosyjskiego na najpiękniejszą kartkę i życzenia bożonarodzeniowe w języku rosyjskim.

Najlepsze z najlepszych!(02-12-2014)

W miniony poniedziałek dwie nasze uczennice Katarzyna Kacprowicz z kl. II PP i Katarzyna Pacek z kl. III TŻ odebrały stypendium Prezesa Rady Ministrów. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Projekt dotyczący wykonania pocztówki z materiałów ekologicznych w języku angielskim i/lub hiszpańskim (02-12-2014)

Temat projektu – pozdrowienia z  Polski ( na jednej stronie, np. „Greetings from Poland”), a na drugiej  ciekawa informacja o Polsce, która  mogłaby zainteresować uczniów z krajów partnerskich projektu Comenius. Mogą to być tematy związane z geografią Polski, obyczajami, kulinariami, znanymi postaciami lub innymi ciekawymi rzeczami, które umieścicie w treści pocztówki.

Konkurs na opowiadanie o tematyce bożonarodzeniowej w języku angielskim(01-12-2014)

Cele konkursu:

Rozwijanie umiejętności pisania w języku angielskim.
Rozwijanie świadomości kulturowej i obyczajowej.
Uwrażliwienie na różnorodność zwyczajów i form spędzania świąt Bożego Narodzenia.
Rozwijanie uzdolnień i twórczego myślenia uczniów.
Promowanie indywidualnych osiągnięć uczniów.

Książki naszych marzeń(24-11-2014)

Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz zachęta do podejmowania inicjatyw na rzecz zwiększenia zainteresowania czytaniem książek wśród uczniów – to główny cel konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Książki naszych marzeń”. Zasady są proste, a nagrody świetne. Na zgłoszenia szkół czekamy do 10 grudnia!

Podsumowanie sportowego roku szkolnego 2013/2014(20-11-2014)

Dnia  23 października 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim. został podsumowany sportowy sezon 2013/2014 w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. 

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI WYREMONTOWANEJ SALI GIMNASTYCZNEJ(20-11-2014)

W październiku  2014 r. odbyło się oficjalne otwarcie wyremontowanej sali gimnastycznej. Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor o godzinie 11.30.  

W sali przybyłych gości powitali nauczyciele i młodzież szkolna. Na wstępie przygotowanej przez nauczycieli wychowania fizycznego i uczniów akademii, Dyrektor Małgorzata Beczek, wręczyła podziękowania za okazane wsparcie w działaniach podejmowanych na rzecz poprawy bazy sportowej przy ZS nr 1 w Mińsku Mazowieckim, które otrzymali:  Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński oraz wicestarosta Krzysztof Płochocki.

Wyjazd uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim na francuską wyspę Martynikę(22-10-2014)

Zespół Szkół nr 1 jest jednym z uczestników projektu Comenius „Melting Away for the Climate” realizowanego w latach 2013 – 2015 przez sześć szkół partnerskich – z Belgii, Niemiec, Hiszpanii, Turcji, Francji i Polski. Uczniowie i nauczyciele mińskiej placówki podejmują różnorodne działania na terenie szkoły i w środowisku lokalnym mające na celu promowanie ekologicznego stylu życia i popularyzowanie wiedzy o zagrożeniach dla środowiska naturalnego i sposobach ich minimalizowania.

Indywidualne biegi przełajowe(22-10-2014)

30.09.2014r na stadionie przy ulice Budowlanej odbyły  się Indywidualne Biegi Przełajowe Powiatu Mińskiego. W zawodach wzięło udział 100 osób z ośmiu Szkół Ponadgimnazjalnych.

VI Puchar Europy Taekwon-Do ITF - Budapeszt, Węgry 11-12/10/2014(16-10-2014)

W dniach 11-12 października 2014 roku, w Budapeszcie na Węgrzech odbył się VI Puchar Europy w Taekwon-Do federacji ITF. W zawodach wzięło udział 607 zawodników, 72 drużyny z 29 krajów - w tym 16 reprezentacji narodowych. Nasze miasto i powiat na tej imprezie reprezentował Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO.

DZIEŃ NAUCZYCIELA(14-10-2014)


W imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły mam zaszczyt złożyć Wam, kochani nauczyciele, najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Nauczyciela.

 

 

 


POWIATOWY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA(10-10-2014)

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie


Kiermasz PODRĘCZNIKÓW(03-09-2014)

Kiermasz podręczników używanych odbędzie się w MCI/Czytelnia w dniach 2-8 września 2014

Prosimy uczniów o przynoszenie podręczników!

Wyprawka szkolna 2014/2015(02-09-2014)

Uczniowie klas III  proszeni są o składanie wniosków o dofinansowanie do zakupu podręczników do 10 września 2014r do pedagogów szkolnych .

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami dotyczącymi  kryteriów przyznawania świadczenia.

CERTYFIKAT WIARYGODNA SZKOŁA(27-08-2014)

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015(26-08-2014)

Klasy I - 11:30
Pozostałe klasy - 9:30 

collegium nauk o zdrowiu(11-07-2014)

Uczestnicy klas wojskowych pozdrawiają koleżanki i kolegów z KRÓLÓWKI(04-07-2014)

Uczestnicy klas wojskowych pozdrawiają koleżanki i kolegów z KRÓLÓWKI. Nasze zdjęcie po apelu porannym w Łazach k. Koszalina.

 

I psychologiczno - prawna(03-07-2014)

Klasa I psychologiczno – prawna jest znana z aktywnego włączania się w życie kulturalne szkoły  oraz ze szczerej przyjaźni z podręcznikami.  Uczennice pod czujnym okiem wychowawcy p.Wioletty Kucińskiej w przerwach między organizowaniem apeli, uroczystości szkolnych, reprezentowaniem szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych znalazły czas na naukę, dzięki czemu osiągnęły legendarną średnią klasową – 4,62.

WIZYA U GŁOWY PAŃSTWA(30-06-2014)

24 czerwca uczniowie klas I LOWa i ILOWb pojechali na wycieczkę do Biura Ochrony Rządu oraz Pałacu Prezydenta. W czasie wizyty w siedzibie BOR-u uczniowie uczestniczyli w pogadance o działalności funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Mieli okazję poznać różne aspekty pracy, także te, których nie pokazują środki masowego przekazu. Uczniowie uczestniczyli w pokazie wyszkolenia specjalistycznego funkcjonariuszy BOR oraz sprzętu i pojazdów wykorzystywanych do ochrony najważniejszych osób w państwie. 

Przetarg(18-06-2014)

Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4 ogłasza przetarg nieograniczony na ”Remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim”

CERTYFIKAT(10-06-2014)

BEZPIECZNA SZKOŁA (08-06-2014)

Nasza szkoła zdobyła tytuł „Bezpiecznej Szkoły” przystępując do III Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”. W działania zaangażowali się wszyscy nauczyciele i młodzież. Mieliśmy zaszczyt gościć w naszej placówce przedstawicieli policji, służby zdrowia, straży pożarnej, opieki społecznej, kościoła, specjalistów uzależnień, którzy profesjonalnie wywiązali się z powierzonego im zadania. Wychowawcy z zaangażowaniem realizowali tematykę zadań konkursowych współpracując z pedagogami szkolnymi. Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w organizowanych zajęciach oraz chętnie udzielali się podczas konwersatoriów.                  W wyniku podjętych działań zostały zrealizowane następujące cele:

Wyjazd do Turcji (04-06-2014)

W dniach 24.05-29.05.2014 roku odbył się wyjazd do Turcji zorganizowany przez Zespół Szkół
im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, w którym udział wzięli: nauczyciel- pan Tadeusz Wiszowaty oraz uczniowie- Joanna Jackiewicz i Maurycy Słupiński

Z wizytą w CERN(25-05-2014)

W dniach 05.05.2014- 09.05.2014 uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego pod opieką nauczyciela fizyki mgr Wojciecha Jackowskiego wraz z zaproszonymi do współpracy uczniami Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Liceum na Pięknej, z opiekunami mgr Elżbietą Nowak i mgr Iwoną Jackowską, wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Szwajcarii. To właśnie tam 4 lipca 2012 ogłoszone zostało odkrycie nowej cząstki elementarnej przez eksperymenty ATLAS i CMS, prowadzone przy Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC). Za przewidzenie istnienia bozonu Higgsa oraz za eksperymentalne potwierdzenie jego istnienia Nagrodą Nobla w 2013 wyróżnieni zostali Peter Higgs oraz François Englert.

 

Laureat konkursu(29-04-2014)

Radosław Musiał z klasy 3 informatycznej został laureatem ogólnopolskiego konkursu „Pomyśl zanim wrzucisz - dbaj o swoją tożsamość".

Maraton Czytelniczy "Czytamy Pana Tadeusza"(27-04-2014)

23 kwietnia 2014 roku w  Światowym Dniu  Książki odbył się Maraton Czytelniczy ,,Czytamy Pana Tadeusza ?. To jedna z  imprez z okazji 15-lecia Powiatu Mińskiego. Maraton zorganizował Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, a do udziału w nim zaprosił inne szkoły i instytucje mińskie. 4-godzinne czytanie  Mickiewiczowskiej epopei rozpoczęła w auli Zespołu pani Dyrektor Małgorzata Beczek,  a następnie czytali uczniowie naszej szkoły, Zespołu Szkół Agrotechnicznych, Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, Salezjańskiego Gimnazjum i Zespołu Szkół nr 2 im. Powstańców Warszawy.

Powtórka z historii i wosu dla gimnazjalistów(16-04-2014)

W sobotę 12 kwietnia br. gościliśmy 50 uczniów trzecich klas gimnazjów z terenu Powiatu Mińskiego oraz z Kołbieli. Gmnazjaliści pierwszy raz zasiedli w ławkach naszej Szkoły.  Młodzież przez 7 godzin powtarzała materiał z historii i wiedzy o społeczeństwie obowiązujący na egzaminie gimnazjalnym.  

W drodze po zwycięstwo!(16-04-2014)

7 kwietnia 2014 w ZS nr 1 im. Kazimierza Wielkiego młodzież z czterech klas licealnych:
1 WA, 1WB, 2LOA/B, II LOB, przystąpiła do udziału w projekcie edukacyjnym, nad którym nadzór sprawowały: p. Anna Abramowska i p. Anna Smater-Nagraba. Polegał on na symulacji wyborów prezydenckich, co pozwoliło na poznanie  przez młodzież zasad panujących podczas tego typu procedur. Uczniowie poruszali się za pomocą wytycznych nauczycieli. Musieli przyjąć postawy zarówno lewicowe, prawicowe oraz centrowe.

Łukasz Dobrzyński finalistą XXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.(16-04-2014)

Łukasz Dobrzyński, uczeń klasy IV w zawodzie technik budownictwa z naszego Zespołu Szkół uczestniczył  w centralnych zawodach XXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych przeprowadzonych w dniach 11 -  12 kwietnia 2014 r. w Lublinie i zajmując 32 miejsce uzyskał tytuł finalisty.

"Maraton Pana Tadeusza"(16-04-2014)

Rozstrzygnięcie konkursu "Szpital Powiatowy w Mińsku Mazowieckim w ołówku, na plakacie i w obiektywie"(16-04-2014)

Na XI Powiatowej Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych 11 kwietnia 2014 roku wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie „Szpital Powiatowy w Mińsku Mazowieckim w ołówku, na plakacie i w obiektywie”. Sponsorem nagród było Mińsko – Mazowieckie Stowarzyszenie „Nasz Szpital”.

Rozstrzygnięcie konkursu "Architektura świata, który mnie otacza"(16-04-2014)

11 kwietnia 2014 roku na XI Powiatowej Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych zostały wręczone nagrody i wyróżnienia w konkursie rysunkowym „Architektura świata, który mnie otacza”, którego celem było wykonanie w dowolnej technice i formacie plakatu, szkicu, rysunku przedstawiającego ciekawe miejsce w miejscowości, z której pochodzi autor pacy. Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjów powiatu mińskiego. W dniu wręczenia nagród odwiedzający szkołę goście i gimnazjaliści mogli oddawać głosy na nagrodę publiczności. Prace wystawiono  w sali nr 108, a nagrody na Auli Zespołu Szkół nr 1 wręczyli Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński z Dyrektorem  Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego Małgorzatą Beczek oraz przewodniczący komisji przedmiotów budowlanych Pan Adam Trześkowski. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynęły  54 prace.

XI Powiatowa Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych(16-04-2014)

11 kwietnia 2014r. w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego odbyła się XI Powiatowa Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych. Uroczystego otwarcia dokonała p. Dyrektor Małgorzata Beczek w obecności Starosty Mińskiego p. Antoniego Jana Tarczyńskiego, Wicestarosty Powiatu Mińskiego –    p. Krzysztofa Płochockiego, Radnych Powiatu Mińskiego, przedstawicieli Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Naczelnika Wydziału Oświaty i Promocji – p. Emilii Piotrkowicz oraz Dyrektorów szkół i placówek oświatowych z Powiatu Mińskiego, a także w obecności lokalnych mediów i sponsorów.

Rosyjski na poważnie i na wesoło(08-04-2014)

1  kwietnia 2014r. gościliśmy w naszej szkole grupę gimnazjalistów z Zespołu Szkół w Latowiczu pod opieką pani Małgorzaty Wardzyńskiej – Soćko.Nasi goście mieli okazję obserwować lekcję języka rosyjskiego w klasach I WB i I PP prowadzoną przez panią Edytę Biały. 

183. rocznica zwycięskiej Bitwy pod Dębem Wielkim (06-04-2014)

Uczniowie klas wojskowych w ostatnią niedzielę marca uczcili 183. rocznicę zwycięskiej Bitwy pod Dębem Wielkim uczestnicząc w mszy św. i apelu pamięci. W poczcie sztandarowym szkoły wystąpili:Wocial Patrycja, Nowakowski Bartosz, Sędek Dominika, Bieniek Klaudia,Skubis Kacper i Bieniek Klaudia.  W głównej części uroczystości były okolicznościowe przemówienia wiceministra Czesława Mroczka, gospodarza - wójta gminy Dębe Wielkie p. Krzysztofa Kalinowskiego, innych zaproszonych gości oraz złożenie wieńców przed pomnikiem upamiętniającym żołnierzy, którzy polegli, walcząc o niepodległość naszej ojczyzny.

I Dni Technik Pomiarowych(06-04-2014)

W dniach 26-27 marca 2014r. odbyły się Pierwsze Dni Technik Pomiarowych. Organizatorami byli: Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim oraz działający przy nim Klub Młodego Geodety. Wydarzenie to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów klas technikum, jak i firm budowlanych czy geodezyjnych. Łącznie przez dwa dni imprezy odwiedziło nas około 200 osób zainteresowanych tematyką pomiarową. Wszyscy goście otrzymali pamiątkowe kubki z logo imprezy ufundowane przez sponsorów.

Mamy się czym pochwalić - sukces Kingi Jackiewicz(02-04-2014)

Nasza uczennica z klasy III dwujęzycznej Kinga Jackiewicz zajęła  I miejsce w etapie wojewódzkim  i VII miejsce w kraju w Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego 2013/2014, zorganizowanej przez Centrum Szkoleniowe IDEA Group, sponsorowanej przez Społeczną Akademię Nauk wraz z marką Clark University oraz Oxford University Press. W olimpiadzie wzięło udział 6444 uczniów z 278 szkół z całej Polski. Do etapu centralnego 18 marca 2014 r przystąpiło 256 najlepszych uczniów z poszczególnych województw. GRATULUJEMY.

Sukcesy uczniów naszej szkoły w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych(31-03-2014)

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych zakwalifikował ucznia naszej szkoły Łukasza Dobrzyńskiego do zawodów III stopnia /centralnych/ XXVII edycji OWiUB, które odbędą się 10-12 kwietnia 2014 roku w Lublinie. Nasz szkoła jest w gronie 44 szkół, których uczniowie zostali zakwalifikowani do zawodów centralnych. W roku szkolnym 2013/2014 do rywalizacji w Olimpiadzie przystąpiło 3735 uczniów reprezentujących 176 szkół, spośród których zostało wyselekcjonowanych 82 uczestników zawodów centralnych.

UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY NAJLEPSZY W POLSCE !!!(31-03-2014)

Czas na zdrowie(30-03-2014)

4 kwietnia 2014 w Zespole Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim odbędzie się promocja zdrowia pod hasłem „Czas na zdrowie”. W tym dniu zachęcam y do porzucenia tego co niezdrowe: coli, frytek, słodyczy. Zachęcamy również do zabaw ruchowych poprawiających kondycję i samopoczucie.

I Dni Technik Pomiarowych(25-03-2014)

W dniach 26-27 marca 2014 odbędą się w Zespole Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim I Dni Technik Pomiarowych. Impreza ta kierowana jest do: uczniów naszej szkoły, lokalnych firm geodezyjnych i budowlanych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Wydarzenie ma to na celu zapoznanie z najnowszymi technologiami pomiarowymi oraz ze specjalistycznym oprogramowaniem używanym w: budownictwie, geodezji, drogownictwie oraz w planowaniu przestrzennym. Organizatorami I Dni Technik Pomiarowych są : Zespół Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim i Klub Młodego Geodety.

Powtórka przed egzaminem gimnazjalnym(24-03-2014)

Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim proponuje uczniom III klas gimnazjów nietypową formę powtórki przed egzaminem gimnazjalnym z historii i wiedzy o społeczeństwie

Postępowanie przetargowe(20-03-2014)

Zespół Szkół nr 1 im.Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ul.Budowlana 4 informuje,że w postępowaniu przetargowym na "Dostawę artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół nr1 w Mińsku Mazowieckim" zawarto umowy z następującymi firmami:

WYBIERZ LOGO PROJEKTU(19-03-2014)

Melting away for the climate" to tytuł projektu Comenius na lata 2013 - 2015, w którym młodzież z sześciu państw współpracuje, aby zwiększyć świadomość ekologiczną swoich rówieśników i poczynić kroki ku lepszej przyszłości naszej planety. Partnerami Zespołu Szkół nr 1 są szkoły z Belgii, Niemiec, Hiszpanii, Turcji i Martyniki.
WYBIERZ LOGO PROJEKTU

Unieważnienie przetargu(18-03-2014)

Zgodnie z Art.93 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4 unieważnia postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 07.0..2014 r. ( znak sprawy – ZS1/2/ 2014 ) o udzielenie zamówienia na pakiet I p.n. „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu szkół nr 1” z przyczyny, że nie złożono żadnej oferty

Wizyta komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. dr Mirosława Rozmusa(17-03-2014)

13 marca 2014 naszą szkołę odwiedził wyjątkowy gość - komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. dr Mirosław Rozmus, któremu towarzyszył komendant CSŻW płk. Piotr Płonka, inspektor OSŻW chor. Piotr Głażewski

Szpital Powiatowy w Mińsku Mazowieckim w ołówku i obiektywie(14-03-2014)

Szanowni Państwo! Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim oraz Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim zapraszają uczniów Państwa Szkoły do wzięcia udziału w konkursie: „Szpital Powiatowy w Mińsku Mazowieckim w ołówku, na plakacie i w obiektywie"

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (12-03-2014)

Organizatorem jej jest Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii  Lądowej. Uczestniczą w niej uczniowie technikum budowlanego i architektonicznego z całego kraju. W tym roku odbywa się XXVII edycja tej Olimpiady. Zakres Olimpiady obejmuje wiadomości ogólno-budowlane, konstrukcyjne i projektowe z zakresu budownictwa oraz nowości rynkowe z dziedziny budownictwa.

WYPOSAŻONA PRACOWNIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ (12-03-2014)

W środę, 5 marca 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie pracowni dokumentacji technicznej w sali nr 18. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński, dyrektor Zespołu Małgorzata Beczek oraz opiekun pracowni Adam Trześkowski.

Przetarg nieograniczony(07-03-2014)

Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ogłasza przetarg nieograniczony na: ”Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki  Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim” 

Architektura świata, który mnie otacza(06-03-2014)

Zespół Przedmiotów  Budowlanych w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim zaprasza gimnazialistów Państwa Szkoły do wzięcia udziału w konkursie „Architektura świata, który mnie otacza”

 

   

Olimpiada wiedzy o Maksymilianie Kolbe(05-03-2014)

Dnia 4 grudnia 1013 odbył sie etap szkolny ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o Maksymilianie Kolbe. Udział wzięło 15 uczniów, do etapu diecezjalnego zakwalifikowały się trzy osoby: Magdalena Czmoch – kl. II A, Piotr Nowakowski – kl. I Wa, Karol Łuniewski – kl. I Wb. które uzyskały największą liczbę punktów.

Ogólnopolski Konkurs Literacki(01-03-2014)

Konkurs Literacki organizowany w ramach Międzynarodowego Roku El-Greco

MAM HAKA NA RAKA(21-02-2014)

W miesiącach styczniu i lutym nasza szkoła realizowała ogólnopolski program pt. Mam Haka Na Raka. Celem programu jest przełamanie tabu związanego z chorobami nowotworowymi. W tym roku dotyczył on chłoniaków. 

Przetarg nieograniczony(19-02-2014)

Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ogłasza przetarg nieograniczony na: ”Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim”

Postanowiliśmy utworzyć w naszej szkole kółko muzyczne. Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnego śpiewania!(17-02-2014)

Nazywam się Kamil Andrukowicz. Razem z moim przyjacielem - Grzegorzem Górskim interesujemy się muzyką. Obaj lubimy śpiewać i grać na gitarze. Naszą pasję rozwijamy dość intensywnie od około roku. Śpiewamy nie tylko dla siebie, lecz także wspomagamy Chór Kameralny Mińskiego Towarzystwa Muzycznego.

Finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego(17-02-2014)


16 stycznia 2014 odbył się w Warszawie II etap (wojewódzki)Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego sponsorowanej przez Społeczną Akademię Nauk wraz z marką Clark University oraz Oxford University Press. 11 uczniów Zespołu Szkół nr 1, wyłonionych w I etapie spośród 50, wzięło udział w Olimpiadzie.  Najlepszą okazała się uczennica klasy III A (Dwujęzyczna) Kinga Jackiewicz. Kinga będzie nas reprezentować na etapie ogólnopolskim 18 marca w Łodzi. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia

SUKCES SZKOLNYCH STOLARZY (11-02-2014)

Michał Wysocki i Damian Cudny zakwalifikowali się do Finału Centralnego XLIII Edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” zajmując  pierwsze i drugie miejsce (na sześć miejsc w finale).

Konkurs "Idiomy i przysłowia angielskie"(11-02-2014)

Drodzy uczniowie Zespołu Szkół nr 1. Dla wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie "Idiomy i przysłowia angielskie" została zamieszczona lista idiomów niezbędnych do dobrego przygotowania się do konkursu. Znajduje się ona w zakładce Zespoły przedmiotowe -> Języki obce. Znajomość wspomnianych wyrażeń będzie sprawdzana przez następujące typy zadań:

 • test wyboru
 • uzupełnianie luk
 • dobór właściwego idiomu do podanej sytuacji
 • tłumaczenie 
 • dobieranie 

Zapraszam serdecznie do udziału. Na zwycięsców czekają atrakcyjne nagrody. W przypadku pytań proszę o kontakt z p. Agnieszką Chorążewicz.

Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w pływaniu (10-02-2014)

Dnia 27.01.2014r. uczniowe naszej szkoły wzieli udział w Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w pływaniu.

Ranking Techników 2014(31-01-2014)

Sukces technikum w ogólnopolskim rankingu szkół: 12 miejsce w woj. mazowieckimw Rankingu Egzaminów Zawodowych:

technik drogownictwa - 7 miejsce w Polsce;

technik informatyk – 9 miejsce w Polsce.

Gratuluję nauczycielom i dziękuję absolwentom. Wszystkim życzę kolejnych sukcesów, a naszym obecnym uczniom – ambitnych zamierzeń utrzymania tych lokat, a pozostałym zawodom -  równie zasłużonych miejsc w czołówce rankingu.

 Dyrektor Zespołu Szkół Małgorzata Beczek

TECHNIKUM JAK ZWYKLE NAJLEPSZE(29-01-2014)

Nasze Technikum zostało po raz kolejny wyróżnione, tym razem otrzymaliśmy tytuł Technikum roku 2013.Sukces jest tym większy, iż ta prestiżowa nagroda trafiła w nasze ręce drugi raz z rzędu.

Podczas uroczystej ceremonii, która miała miejsce w Warszawie, Pani Dyrektor Małgorzata Beczek odebrała srebrny certyfikat (dla szkół nagrodzonych drugi rok z rzędu).

Drodzy uczniowie(27-01-2014)

Zachęcam do obejrzenia prezentacji przygotowanej na konkurs języka angielskiego pt. "Why Great Britain is Great". Praca została przygotowana przez uczennicę klasy 1PP Klaudię Gabrys i można ją zobaczyć w zakładce Zespoły przedniotowe -> języki obce.

Konkurs na stanowisko Animator Moje boisko Orlik 2012 w 2014 roku przy Zespole Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 w Mińsku Mazowieckim(23-01-2014)

Wycieczka do rozgłośni radiowej i nie tylko ...(23-01-2014)

Dnia 23 stycznia 2014 roku uczniowie klas I WA i I PP wraz z p.Lidią Świć i p. Mariuszem Piórkowskim odwiedzili siedzibę rozgłośni Katolickiego Radia Podlasie w Siedlcach. Poznali specyfikę pracy dziennikarza radiowego, zobaczyli dźwiękoszczelne studio nagrań i nowoczesny sprzęt. Udało im się nagrać ciekawą audycję, która jednak nie została wyemitowana na żywo z powodu złej jakości dźwięku - w tle słychać było śmiech, podpowiedzi i wesołe komentarze klasy.Spotkanie z dziennikarzami radiowymi wszystkim bardzo się podobało, a zdjęcia naszej młodzieży wraz z informacją o wizycie zostały opublikowane na stronie internetowej Radia Podlasie. LINK

Wycieczka do Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim. (07-01-2014)

W dniu 19 grudnia 2013 uczniowie klasy drugiej geodezyjnej Technikum Geodezyjnego pod opieką p. Katarzyny Nawrot i p. Tomasza Kąkola zwiedzili Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z pracą Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Kierownik ODGiK p. Marek Ślązak szczegółowo omówił nam proces zgłaszania prac geodezyjnych. Wielką atrakcją była możliwość korzystania z materiałów geodezyjnych dostępnych w ODGiK tj. z: map przeglądowych osnowy, mapy zasadniczej, operatów podziałowych i inwentaryzacyjnych. Młodzież miała okazje poznać tajniki prac geodezyjnych oraz „ścieżkę”, którą wędruje operat techniczny przez ODGiK i poczuć się przez chwilę jak prawdziwy geodeta. Poniżej zdjęcia z wycieczki do ODGiK w Mińsku Mazowieckim.


WIGILIA KLAS WOJSKOWYCH(23-12-2013)

Choć Wigilia Świąt Bożego Narodzenia nie jest uważana za święto, to w polskiej obyczajowości i tradycji nim jest, począwszy od uroczystej kolacji, jest dniem obchodzonym świątecznie i powszechnie uważanym za najbardziej rodzinny dzień w roku. Z tej okazji w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego uczniowie klas wojskowych zorganizowali uroczystą kolację, zaproszono Dyrekcję Szkoły, wychowawców, nauczycieli oraz instruktorów z Oddziału Żandarmerii Wojskowej. Po krótkiej modlitwie złożono życzenia, podzielono się opłatkiem, a  uczniowie odśpiewali kolędy.

Wycieczka zawodowa stolarzy do firmy Sevroll(20-12-2013)

W dniu 16 grudnia 2013 uczniowie drugiej i trzeciej klasy stolarskiej Zasadniczej Szkoły Zawodowej zwiedzili firmę Sevroll,  która jest największym polskim producentem okuć do mebli. Przedstawiciele firmy, panowie Michał Moroz i Jarosław Burzyński zaprezentowali imponującą ekspozycję wnętrz mieszkalnych zaprojektowanych i urządzonych z wykorzystaniem firmowych okuć do mebli, a przy filiżance kawy/herbaty podzielili się doświadczeniem i wiedzą z zakresu marketingu i usług wnętrzarskich. Wielką atrakcją była możliwość własnoręcznego montażu drzwi przesuwnych. Po zajęciach praktycznych uczniowie rozwiązali test dotyczący znajomości okuć oferowanych przez firmę Sevroll i otrzymali pamiątkowe dyplomy i katalogi wyrobów.

WYCIECZKA DO SIEDLEC(20-12-2013)

Trzynasty i piątek – dla jednych pech, dla innych świetna okazja, by po lekcjach wybrać się w kulturalną podróż. 13 grudnia uczniowie klas trzecich (III A, III B, III W, III ge, III inf i III bud)  wraz z panią dyrektor Małgorzatą Beczek i opieką pedagogiczną pojechali do siedleckiego Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego na spektakl teatralny „Iwona księżniczka Burgunda”. Przedtem jednak zobaczyli bogate zbiory sztuki sakralnej i świeckiej w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach. 

Ziemia nie należy do człowieka, Człowiek należy do Ziemi(19-12-2013)

Ochrona środowiska jest bardzo ważna. Rok w rok niezmiernie bogata przyroda staje się uboższa. Niektóre gatunki roślin i zwierząt możemy dzisiaj podziwiać już tylko na obrazkach. Ważnym elementem ochrony środowiska i przyrody jest właściwa świadomość i postawa ekologiczna a zwłaszcza młodzieży.

WARSZTATY TEATRALNE(10-12-2013)

„Życie to nie teatr…” pisał Edward Stachura, ale w nasze uczniowskie życie teatr wpisał się kolorową czcionką.
10 grudnia przybył do naszej szkoły pan Waldemar Obłoza, aktor znany nam z roli Romana Hoffera w serialu „Na Wspólnej” czy Romana Kurskiego w serialu „Miodowe lata”. Artysta poprowadził warsztaty teatralne, które pomogły nam poznać i zrozumieć teatr oraz emocje towarzyszące grze na scenie. W spotkaniu uczestniczyli  uczniowie z klas: I B, I PP, I WA, III A i III geo.

DigiGirlz - nowe pokolenie kobiet w sektorze IT(20-11-2013)

15 listopada 2013 roku uczennice z klas I, II i III informatycznej razem z panem Mirosławem Pają udały się na jednodniową imprezę w polskiej siedzibie Microsoft. Spotkanie zorganizowane przez firmę miało na celu zachęcenie dziewcząt z województwa mazowieckiego do korzystania z atrakcyjnych możliwości zawodowych oferowanych przez sektor IT w ramach polskiej edycji DigiGirlz

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO(20-11-2013)

Zapraszam uczniów ZS nr 1 do udziału w konkursie na plakat lub prezentację pt. Why Great Britain is "Great". Prace należy składać do 20 grudnia 2013 do p. Agnieszki Chorążewicz. Na najlepsze prace czekają nagrody. W razie pytań dotyczących konkursu proszę o kontakt.

TECHNIKUM ROKU 2013 (06-11-2013)

 Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej wyróżniło naszą szkołę srebrnym certyfikatem „Technikum roku 2013". W kategorii technikum godło takie powędrowało tylko do 8 szkół z Polski. Certyfikat odebrała dyrektor Małgorzata Beczek, aby na uroczystym apelu w szkole przekazać go wicedyrektorowi ds. technikum Tadeuszowi Urbanowiczowi i grupie uczniów technikum - reprezentantom wszystkich zwodów kształconych w szkole.

 


WYRÓŻNIENIE W RANKINGU IT SZKOŁA(31-10-2013)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (28-10-2013)

Poniższy załącznik zawiera informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację zajęć dodatkowych z języka rosyjskiego, niemieckiego i angielskiego dla uczniów w ramach projektu "Przyjazna i atrakcyjna szkoła gwarancją dobrego wykształcenia".

Gratulacje dla Kamila Andrukowicza(28-10-2013)

 

Gratulujemy Kamilowi Andrukowiczowi, uczniowi klasy III bud. zdobycia Nagrody Specjalnej w Powiatowym Przeglądzie Artystycznym "Tu wszędzie jest moja Ojczyzna" organizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Mrozach oraz Powiat Miński. Kamil Wykonał " Epitafium dla majora Ognia". Powodzenia na kolejnych konkursach. 

Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2013 (28-10-2013)

Zgodnie z tradycją naszej szkoły, 14 października 2013 roku, w Dniu Edukacji Narodowej, odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. Wzięły  w niej  udział wszystkie klasy, które w tym roku szkolnym  rozpoczęły naukę w Zespole Szkół, nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców i zaproszeni goście. 

Podsumowanie sportowego roku szkolnego 2012/2013(25-10-2013)

Dnia 17 października 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim. został podsumowany sezon sportowy 2012/2013 szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (25-10-2013)

Poniższy załącznik zawiera Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację Kursu 3088 Administering Novell OpenEnterprise Server 2 for Linux dla młodzieży w ramach projektu "Przyjazna i atrakcyjna szkoła gwarancją dobrego wyksztaucenia".

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (16-10-2013)

Poniższy załącznik zawiera Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację kursów dla młodzieży w ramach projektu  „Przyjazna i atrakcyjna szkoła gwarancją dobrego wykształcenia”.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO, NIEMIECKIEGO I ANGIELSKIEGO(10-10-2013)

Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowiecki ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) na Organizację zajęć dodatkowych z języka rosyjskiego, niemieckiego i angielskiego dla uczniów w ramach projektu Przyjazna i atrakcyjna szkoła gwarancją dobrego wykształcenia.

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NA ORGANIZACJĘ DODATKOWYCH ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH(09-10-2013)

Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim unieważnia postępowanie o zamówienie publiczne na Organizację dodatkowych zajęć z języka rosyjskiego, niemieckiego i angielskiego w ramach projektu "Przyjazna szkoła gwarancją dobrego wyksztaucenia"

Konkurs Multimedialny "Wirtualna podróż po UK" dla uczniów ZS nr 1 w Mińsku Mazowieckim(09-10-2013)

Opisy miejsc w języku angielskim; forma prezentacji PowerPoint lub video. Nagroda - niespodzianka dla najlepszej prezentacji. Kryterium oceny - 50% przydatność do pokazania na lekcji jęz. angielskiego, 50% - atrakcyjność prezentacji. Prosimy przynieść CD lub DVD do p. Renaty Daśko lub Zbigniewa Daśko - sala 209
Deadline - 31-10-2013
Zapraszamy

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ kursu 3088 Administering Novell Open Enterprise Server 2 for Linux(02-10-2013)

Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowiecki ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) na Organizację kursu 3088 Administering Novell OpenEnterprise Server 2 for Linux dla młodzieży w ramach projektu "Przyjaznai atrakcyjna szkoła gwarancją dobrego wykształcenia"

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NA KURS SUSE LINUX (23-09-2013)

Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim unieważnia postępowanie o zamówienie publiczne na Organizację kursów dla młodzieży w ramach projektu "Przyjazna szkoła gwarancją dobrego wykształcenia 

Część VIII przetargu - kurs Novell SUSE Linux - 3101 (SUSE Linux Enterprise 11 Funfamentals)

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ KURSÓW DLA MŁODZIEŻY(19-09-2013)

Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowiecki ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) na Organizację kursów dla młodzieży w ramach projektu "Przyjazna i atrakcyjna szkoła gwarancją dobrego wykształcenia" Całość zamówienia jest finansowana ze środków publicznych.

Przetarg nieograniczony na organizację zajęć dodatkowych z języka rosyjskiego, niemieckiego i angielskiego(19-09-2013)

Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowiecki ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) na Organizację zajęć dodatkowych z języka rosyjskiego, niemieckiego i angielskiego dla uczniów w ramach projektu „Przyjazna i atrakcyjna szkoła gwarancją dobrego wykształcenia" ZADANIE W CAŁOŚCI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Wirtualny spacer(09-09-2013)

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014(05-09-2013)

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego to dzień, który zapada w pamięci ucznia na bardzo długo, 1 września to powrót do szkolnych obowiązków, powrót do sukcesów i nowych wyzwań.

Inauguracja sezonu 2013/2014 Mińskiej Ligi Mistrzów.(05-09-2013)

31 sierpnia 2013 roku na boisku Orlik "Budowlanka" w Mińsku Mazowieckim                     

Rozpoczęcie pierwszego, historycznego sezonu odbyło się w sobotę o godzinie 14:45. W tym dniu zjechało się wielu kibiców oraz piłkarzy, którzy po raz pierwszy zagrali w Mińskiej Lidze Mistrzów.

Dzień Bezpiecznego Internetu(22-08-2013)

WIZYTA Z ANGLII(19-08-2013)

7 sierpnia 2013 r gościliśmy z Anglii z Newcastle, Gary'ego i Allison – dyrektorów Sunderland College i South Tyneside College, którzy odwiedzili naszą szkołę na zaproszenie Pani Dyrektor i nauczycieli. Z racji zbliżonych kierunków kształcenia jest to zapowiedź kolejnej wymiany międzynarodowej naszych uczniów, tym razem technikum i szkoły zasadniczej. Spotkanie zorganizowano we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

NASI UCZNIOWIE WYJADĄ DO 6 PAŃSTW W RAMACH COMENIUSA! (02-07-2013)

Po raz kolejny otrzymaliśmy dofinansowanie i będziemy realizowali projekt międzynarodowy Comeniusa 2013-2015. Tym razem współpracujemy z sześcioma szkołami partnerskimi z Belgii, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Martyniki oraz Turcji. Czekają nas liczne wyjazdy zagraniczne. Wspólnie przez najbliższe dwa lata będziemy realizowali projekt o tematyce proekologicznej „Melting away for the climate change”.  Pierwsze spotkanie z młodzieżą ze szkół partnerskich już w listopadzie!


Pierwszy certyfikat CLA w naszej szkole(24-06-2013)

Patryk Szostak z trzeciej klasy technikum informatycznego jako pierwszy uczeń z naszej szkoły zdał egzamin w Centrum egzaminacyjnym Prometric w Warszawie i uzyskał prestiżowy certyfikat CLA (Certified Linux Administrator)

Pierwszy Szkolny Konkurs Wiedzy Technicznej w Zasadniczej Szkole Zawodowej(11-06-2013)

W piątek 7 czerwca przedstawiciele ośmiu klas z Zasadniczej Szkoły Zawodowej stawili czoła nieznanemu w Pierwszym Konkursie Wiedzy Technicznej w ZSZ.

Konkurs "Mała Ojczyzna w obiektywie aparatu"(07-06-2013)

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym(05-06-2013)

Wyróżnienie w 3 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego Edukacja z Panem T.I.K.-iem tym razem pod hasłem "Bezpieczny w sieci - powiedz to innym" dla uczniów technikum informatycznego.

KANDYDACI DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ(05-06-2013)

Osoby, które przystąpiły do pisemnego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klasy dwujęzycznej w ZS nr 1, proszone są o sprawdzenie wyników. Kandydaci, którzy zaliczyli sprawdzian pisemny proszeni są o zgłoszenie się na sprawdzian ustny w dniu 6 czerwca o godzinie 15.00.

 Dodatkowy sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów, którzy nie przystąpili z przyczyn udokumentowanych lub dokonają zmiany preferencji odbędzie się 26 czerwca o godzinie 13.00 (pisemny), 27 czerwca o godz. 13 (ustny).

Egzamin dla kandydatów do klasy dwujęzycznej(28-05-2013)

KLASA DWUJĘZYCZNA(23-05-2013)

http://zs1mm.home.pl/comenius

Klasa dwujęzyczna(22-05-2013)

Przetarg nieograniczony na organizację obozu językowego dla młodzieży(17-05-2013)

Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowiecki ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) na Organizację obozu językowego w terminie 01.07.2013 – 11.07.2013r. w ramach projektu  „Przyjazna i atrakcyjna szkoła gwarancją dobrego wykształcenia”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja elektroniczna(15-05-2013)

Rekrutacja

Stolarz z Mińska laureatem finału centralnego Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia"(05-05-2013)

Michał Wysocki, uczeń klasy stolarskiej zajął piąte miejsce w finale centralnym XLII Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”. Z Grudziądza, gdzie odbyły się zmagania konkursowe, przywiózł cenne nagrody i tytuł laureata.

Technikum Informatyczne(28-04-2013)

Zapraszamy: www.facebook.com/TI.ZS1mm

Wyniki Trzeciego Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego(16-04-2013)

Karol Wójcik z IV inf dostał się do etapu regionalnego Trzeciego Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego T.I.K? – TAK! organizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Etap regionalny odbędzie się 19 kwietnia 2013 od godz. 12:00 do 12:45. Trzymamy kciuki za Karola aby dostał się do finału, który odbędzie się 15 maja w Warszawie.

Sukces naszych uczniów(16-04-2013)

W dniu15 kwietnia 2013 r. uczniowie naszej Szkoły:

 • Magdalena Kaczorek II geo
 • Adrian Wojda II geo
 • Agata Starzyńska II LO W
 • Maciej Martyniak II LO W
 • Karol Ptasiński II LO W
 • Krzysztof Chapski II LO W
 • Piotr Parol I LO W

Uwaga maturzyści !(16-04-2013)

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego organizuje akcję edukacyjną „WDiNP uczy nocą WOS-u”. Jest to, trwająca trzy noce, powtórka z wiedzy o społeczeństwie, skierowana do wszystkich tych, którzy planują zdawać WoS na maturze i chcą sprawdzić swoją wiedzę przed zbliżającym się egzaminem dojrzałości.

Konkurs - Młodzi Przeciwko Patologiom Społecznym(16-04-2013)

VII Ogólnopolska edycja konkursu o tematyce społecznej „MŁODZI PRZECIWKO PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 2013”. Stwórz i wyślij pracę w jednej z dwóch kategorii: 

Sukces naszych uczniów (15-04-2013)

Laureatami konkursu zostali Magdalena Kaczorek i Adrian Wojda uczniowie klasy II geodezyjnej, którzy w nagrodę wyjadę na wycieczkę na Ukrainę

Udział stolarzy z ZSZ w II Targach Budownictwa w Mińsku Mazowieckim (09-04-2013)

17 marca 2013 roku na terenie Zespołu Szkół nr 1 odbyły się II Targi Budownictwa w Mińsku Mazowieckim. W oprawie przedsięwzięcia uczestniczyli uczniowie naszej szkoły, bardzo aktywni byli stolarze z Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Nasz uczeń - stolarz uczestniczył w Ogólnopolskim Konkursie ?Sprawny w zawodzie - Stolarz" w Oświęcimiu.(09-04-2013)

Uczeń klasy stolarskiej (IIm/s) Zasadniczej Szkoły Zawodowej MATEUSZ BARTOSIAK  wziął udział w Ogólnopolskim  Konkursie „Sprawny w zawodzie - Stolarz". 

Wyniki VI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie Net Masters Cup (06-04-2013)

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie Net Masters Cup to największy w Polsce i jeden z większych w Europie konkurs wiedzy o Internecie i technologiach informatycznych.

Konkurs składa się z 3 etapów. Podczas dwóch pierwszych uczestnicy rozwiązują online (na czas) testy. Do drugiego etapu (półfinał) zakwalifikowala się drużyna z naszej szkoły w składzie: Grzegorz Szuba, Damian Sabak, Daniel Zalewski

Podpisało porozumienie o współpracy z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej (06-04-2013)

Zespoł Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego podpisało porozumienie o współpracy z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. 

Technika w ZS nr 1(01-04-2013)

W żółtej kamizelce, a  jego praca polegała na tym, że cały czas stał przy jakimś dziwnym sprzęcie, czy to kamera, czy on robi zdjęcia? W zasadzie nikt nigdy nie wiedział, co to dokładnie jest i co on tam właściwie widzi.

Kim jest ten pan?

Rozstrzygnięcie postępowania w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji kursu barmańskiego oraz kursu protokołu dyplomatycznego(21-03-2013)

Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim informuje, iż wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego wybrano wykonawców kursu barmanskiego oraz kursu protokołu dyplomatycznego.

XXVI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych(21-03-2013)

Kolejny sukces uczniów Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. K. Wielkiego w Mińsku Mazowieckim

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POWIATU W TENISIE STOŁOWYM(19-03-2013)

13.03.2013 w ZS Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców. Do rozgrywek zgłosiło się 15 zespołów (największa frekwencja od trzech lat): 8 zespołów męskich i 7 zespołów żeńskich.

3 EDYCJA KONKURSU INFORMATYCZNEGO(14-03-2013)

tik-tak

PRZETARG -na organizację czterodniowej wycieczki w dniach 21-24 maja 2013r.(14-03-2013)

Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki ogłasza przetarg nieograniczony na Organizację czterodniowej wycieczki zawodowej  na Międzynarodowe Targi Autostrada Polska w dniach 21-24 maja 2013 r. w ramach projektu  „Przyjazna i atrakcyjna szkoła gwarancją dobrego wykształcenia”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

konkurs "Bezpieczny w sieci - powiedz to innym"(14-03-2013)

Koncert charytatyw?ny(13-03-2013)

http://www.mpietrak.blogspot.com

Rusza IV edycja konkursu JESTEM SZEFOWĄ!(13-03-2013)

W dniu 7 marca 2013 r. rusza czwarta edycja konkursu „Jestem szefową” – wspólnej inicjatywy Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania i Ministra Edukacji Narodowej realizowana w partnerstwie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

HARMONOGRAM (11-03-2013)

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO WIOSNA 2013

PRZETARG -na organizację czterodniowej wycieczki w dniach 21-24 maja 2013r.(07-03-2013)

Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki ogłasza przetarg nieograniczony na Organizację czterodniowej wycieczki zawodowej  na Międzynarodowe Targi Autostrada Polska w dniach 21-24 maja 2013 r. w ramach projektu  „Przyjazna i atrakcyjna szkoła gwarancją dobrego wykształcenia”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

JESTEŚMY NAJLEPSI !!!(07-03-2013)

Nasze Technikum zostało laureatem prestiżowego konkursu „Technikum Roku 2012”, organizowanego przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej, przyznawanego placówkom spełniającym surowe kryteria. Godło odebrała Dyrektor Małgorzata Beczek podczas gali zorganizowanej dn. 25 lutego br., w warszawskim hotelu Marriott. Imprezę prowadzili Katarzyna Cichopek i Szymon Kusarek. Zostaliśmy wyróżnieni przede wszystkim dzięki bardzo wysokiemu poziomowi edukacji.

Organizacja kursu protokołu dyplomatycznego(06-03-2013)

Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Organizacja kursu barmańskiego(06-03-2013)

Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym orgzanicji kursu barmańskiego

Koncert - Pączki w Tłuszczu(05-03-2013)

Polszczyzna bez tajemnic(01-03-2013)

Jeżeli poprawnie posługujesz się językiem polskim lub chcesz sprawdzić swoje umiejętności językowe- zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Polszczyzna bez tajemnic”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA(27-02-2013)

Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4 informuje, że w postępowaniu przetargowym na "Dostawę artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim"

Unieważnia postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (22-02-2013)

Zgodnie z Art.93 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4 unieważnia postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 15.02.2013 r. ( znak sprawy – ZS1/2/ AD1/2013 ) o udzielenie zamówienia na Pakiet III p.n. „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół nr 1” z przyczyny ,że nie złożono żadnej oferty.

Radiowęzeł(19-02-2013)

12 lutego 2013 r. o godz. 1130  odbyło się oficjalne otwarcie nowego radiowęzła. Uroczystego przecięcia wstęgi, oprócz uczniów, dokonała między innymi dyrektor Zespołu Małgorzata Beczek.

Szkolny Konkurs Biologiczny(19-02-2013)

Zapraszamy uczniów wszystkich klas ZS NR 1 do wzięcia udziału w szkolnym konkursie na projekt ulotki zawierającej informacje o wybranym gatunku chronionym w naszym kraju.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty(19-02-2013)

Nazwa zamówienia: Przeprowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu zawodowego w ramach projektu Przyjazna i atrakryjna szkola gwarancją
dobrego wykształcenia

Wyniki dydaktyczne i wychowawcze za I-szy semestr roku szkolnego 2012/2013(17-02-2013)

W dniu 14.02.2013 r. w auli Zespołu Szkół Nr 1 odbyły się kolejno apele podsumowujące wyniki  dydaktyczne i wychowawcze Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum.

WALENTYNKI W ZS NR 1(17-02-2013)

Z okazji Dnia Świętego Walentego w Zespole Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego odbyły się: kiermasz kartek walentynkowych oraz akcja „Kup ciasta i pierniki na rzecz dzieci z Afryki” .

Przetarg na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki(14-02-2013)

Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim.”

Informacja o wyborze oferty(13-02-2013)

Informacja o wyborze ofert w przetargu na „Dostawę artyykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim

I miejsce w sztafetowych zawodach pływackich chłopców(13-02-2013)

Dnia 24.01.2013r. nasza szkoła zajęła I miejsce w powiatowych zawodach pływackich. Złoty medal wywalczyli dla nas Kamil Smoląg, Rafał Kozak, Arek Antosiewicz oraz Marcin Prasuła.

Ogłoszenie o przetargu na prowadzenie dodatkowych zajęć z matematyki dla klas technikum(04-02-2013)

Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ogłasza przetarg nieograniczony na organizację odatkowych zajęć z matematyki

Ogłoszenie przetargu na prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu zawodowego(04-02-2013)

Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ogłasza przetarg nieograniczony na prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu zawodowego.

CISCO NETWORKING ACADEMY W NASZEJ SZKOLE(28-01-2013)

Uczniowie technikum informatycznego z naszej szkoły mają możliwość zdobycia kolejnego międzynarodowego certyfikatu, potwierdzającego ich wiedzę i umiejętności: CCNA 2 Discovery Working at a Small-to-Medium Business or ISP (od 2013.01.19).

Przetarg na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki(28-01-2013)

Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawę artykułów żywnościowych" do stołówki Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim.

Grafika fotorealistyczna - jak się ją tworzy w praktyce(20-01-2013)

Na platformie IT Szkoła pojawił się nowy kurs on-line: "Grafika fotorealistyczna - jak się ją tworzy w praktyce". Każdy uczestnik będzie mógł poznać tajniki generowania cyfrowych wizualizacji, które przypominają jakością zdjęcia fotograficzne.

Podsumowanie sportowego roku szkolnego 2011/2012(11-12-2012)

Dnia 26 listopada 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim. został podsumowany sportowy sezon 2011/2012 w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Zakończenie ewaluacji(11-12-2012)

Po zakończonej ewaluacji szkoła otrzymała raporty i bardzo wysokie oceny. Dyrektor dziękuje wszystkim rodzicom i partnerom szkoły za zaangażowanie podczas zbierania informacji o działaniach szkoły.

OTWARCIE ORLIKA(06-12-2012)

W dniu 5 grudnia 2012 r. o godzinie 11.00 w Zespole Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego odbyło się uroczyste otwarcie obiektu sportowego „Orlik”.

Targi budowlane(28-11-2012)

Wyniki konkursu informatycznego Bóbr(28-11-2012)

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Konkurs - Magia Świąt!(27-11-2012)

Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli (uczestników projektu IT Szkoła, zarejestrowanych jako użytkownicy szkolenia e-learningowego: „Obróbka i wizualizacja obrazów. Jak poprawiać i przekształcać zdjęcia”) do udziału w konkursie graficznym organizowanym przez IT Szkołę i Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki w Warszawie.

Tydzień Zdrowia(25-11-2012)

Nasza szkoła realizuje projekt międzynarodowy Comenius, którego tematem jest promowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży i dlatego, każdego dnia, w tygodniu od poniedziałku 12 listopada do piątku 16 listopada, upowszechnialiśmy prozdrowotne zachowania na różne sposoby.

przetarg nieograniczony na organizację kursu 3088 Administering Novell Open Enterprise Server 2 for Linux dla młodzieży w ramach projektu ?Przyjazna i atrakcyjna szkoła gwarancją dobrego wykształcenia?(21-11-2012)

Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) na Organizację kursu 3088 Administering Novell Open Enterprise Server 2 for Linux dla młodzieży w ramach projektu „Przyjazna i atrakcyjna szkoła gwarancją dobrego wykształcenia”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kiedy śmieje się dziecko - śmieje się cały świat(20-11-2012)

W SOSZW w Mińsku Mazowieckim odbyła się konferencja „Korczak jakiego nie znacie” na którą zaproszono zwycięzców konkursu plastycznego „Kiedy śmieje się dziecko – śmieje się cały świat”.

VII Konkurs Informatyczny Bóbr(04-11-2012)

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 

Wyniki przetargu(30-10-2012)

Informacja o wyborze najkorzystnijeszej oferty nz część 1-4 pod nazwa: Organizacja kursów dla młodzieży.

Prezentacja firmy TPI w Technikum Geodezyjnym.(23-10-2012)

W dniu 11.10.2012 roku do uczniów Technikum Geodezyjnego z Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim przyjechała firma TPI.

WARSZTATY JĘZYKOWE W LONDYNIE(22-10-2012)

Wyjazd 24 maja 2013.
Zapisy i przedpłata 200 pln do 31 października 2012 p. Ewa Drużbalska Kopka i p. Agata Szymańska Miszczuk.

Szkolenia IT(21-10-2012)

W ramach IT Academy uczniowie z klas informatycznych mogą korzystać z autoryzowanych szkoleń Microsoftu z Office, Windows 7, Windows Server.

Wyróżnienie w rankingu IT szkoła(21-10-2012)

NAGRODA MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY(15-10-2012)

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ(15-10-2012)

W dniu 12 października 2012 r. w Auli Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, o godzinie 14.00 rozpoczęły się uroczystości obchodów Dnia Edukacji Narodowej połączone ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych.

Na wstępie Dyrektor Małgorzata Beczek powitała wicedyrektorów, nauczycieli, uczniów, pracowników księgowości i administracji oraz przybyłych gości, wśród których znaleźli się: ppłk. Jacek Kazimierski reprezentujący Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej oraz Edyta Ludwiniak – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Strona technikum informatycznego na Facebooku (04-10-2012)

Konferencja i Targi Wiedzy Informatyki+(03-10-2012)

Przedstawiciele klasy informatycznych Adrian Tarnawski, Rafał Ruta, Sebastian Kasprowicz i Damian Serafin wzięli udział w konferencji podsumowującej projekt Informatyka+ oraz towarzyszących jej Targach Wiedzy Informatyki+, która odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Miesięczny harmonogram uroczystości szkolnych(03-10-2012)

Uroczystości szkolne, które odbędą się w październiku:

Przetarg nieograniczony na organizację dodatkowych zajęć (03-10-2012)

Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) na Organizacja zajęć dodatkowych z matematyki dla uczniów w ramach projektu „Przyjazna  i atrakcyjna szkoła gwarancją dobrego wykształcenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przetarg nieograniczony na organizację dodatkowych zajęć z języka rosyjskiego, niemieckiego i angielskiego(02-10-2012)

Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) na Organizacjęzajęć dodatkowych zajęć  z języka rosyjskiego, niemieckiego i angielskiego  w ramach projektu „Przyjazna i atrakcyjna szkoła gwarancją dobrego wykształcenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przetarg nieograniczony na organizację kursów zawodowych(02-10-2012)

Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) na Organizację kursów dla młodzieży w ramach projektu „Przyjazna i atrakcyjna szkoła gwarancją dobrego wykształcenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ankieta(13-09-2012)

Ankieta dla absolwentów:www.zs1mm.home.pl/zs_nr1_ankieta

NOWY ROK SZKOLNY CZAS ZACZĄĆ(12-09-2012)

W dniu 3 września, w aurze pięknego jesiennego poranka, odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego. W uroczystościach, oprócz Dyrektora, Wicedyrektorów, wychowawców i 11 nowozatrudnionych nauczycieli uczestniczyli także goście z zewnątrz, w imieniu których głos zabrał płk. Wiesław Chrzanowski, kierując swe słowa do uczniów klasy psychologiczno-prawnej,  nad którą Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej objęło patronat od 01.09.2012 r

DZIEŃ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 03.09.2012(22-08-2012)

Po dwóch miesiącach odpoczynku i beztroski nieuchronnie zbliża się dzień powrotu do szkoły. Czekają nowe obowiązki, wyzwania, nowa wiedza do zdobycia. Powodzenia!

Koncert z okazji rocznicy wybuchu II WOJNY ŚWIATOWEJ(21-08-2012)

Nadzwyczajny Koncert Symfoniczny(13-08-2012)

Warszawska Orkiestra Symfoniczna "Sonata" im. Bogumiła Łepeckiego zaprasza na Nadzwyczajny Koncert Symfoniczny "Gloria Polonica" w Dniu Wojska Polskiego oraz Bitwy Warszawskiej - "Cudu nad Wisłą" w dniu 15 sierpnia 2012r. o godzinie 13.00 na dziedzińcu pałacu Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim.

Certyfikat SNT(02-07-2012)

Nasza szkoła uzyskała certyfikat LIDERA SZKOŁY NOWYCH TECGNOLOGII.

Rok pełen sukcesów(01-07-2012)

Rok pełen sukcesów zakończyliśmy w miłej atmosferze i teatralnej scenerii. Swoją obecnością zaszczycili nas Starosta Powiatu Mińskiego - Pan Antoni Jan Tarczyński, wicestarosta - Pan Krzysztof Płochocki, Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji - Pani Emilia Piotrkowicz, Przewodniczący Komisji Oświaty – Pan Daniel Milewski i zastępca komendanta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej – płk.  Jacek Kazimierski.

Tytuł Najlepszego Egzaminatora ECDL(30-06-2012)

Miło nam ogłosić, że pan Mirosław Paja otrzymał tytuł Najlepszego Egzaminatora ECDL i  jako jeden z dziesięciu w Polsce, został nominowany przez lokalne biuro SUSE  do wzięcia udziału w bezpłatnej Akademii technicznej CLP Partner Academy 2012.

Nowa strona internatu(26-06-2012)

Zapraszamy: http://www.zs1mm.home.pl/internat

Sukces monterów konstrukcji budowlanych(17-06-2012)

Kamil Wronka i Piotr Wąsowski, uczniowie klasy IIIa/m Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 28 maja uczestniczyli w Ogólnopolskim Finale Konkursu „BUDUJ z PASJĄ” i zajęli 9-te miejsce.

EURODZIENNIK(13-06-2012)

Zaczęło się! Euro 2012 już trwa! Jesteśmy po jakże długo oczekiwanym meczu otwarcia reprezentacji Polski z Grecją. Padł remis 1:1, ale wielokrotnie podczas tego spotkania moje tętno osiągało taki poziom, jakbym biegał razem z naszymi zawodnikami po Stadionie Narodowym w Warszawie.

JUTRO NALEŻY DO LUDZI ANGLOJĘZYCZNYCH !!!(28-05-2012)

UCZNIOWIE  Z  KLASY   DWUJĘZYCZNEJ  naszego Liceum oraz prowadzący zajęcia:  Mariami /GRUZJA/, Feng Feng /CHINY/ i Jurgen /FILIPINY/

Finaliści II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego(11-05-2012)

We wtorek 8 maja 2012 roku odbył a się 2 edycja Ogólnopolskiego Konkursu informatycznego T.I.K? – T@K! Z naszej szkoły do drugiego etapu przeszło 3 uczniów z technikum informatycznego: Oklesiński Łukasz, Kowalczyk Marcin, Wiącek Adam.

CCNA Discovery Networking for Home and Small Businesses(11-05-2012)

Uczniowie 4 klasy technikum informatycznego zdali pozytywnie egzamin i uzyskali certyfikat, potwierdzający ich wiedzę i umiejętności: CCNA Discovery Networking for Home and Small Businesses (Podstawy sieci komputerowych – sieci dla domu i małego biznesu)

Autoryzowany kurs Novella 3103 ukończony(09-05-2012)

Uczniowie klasy czwartej technikum informatycznego w ramach specjalizacji „Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi” ukończyli autoryzowany kurs Novella 3103 (SUSE Linux Enterprise Server 11 Administration) - Administracja usługami serwerów linuksowych, w oparciu o SLES 11.

KOLEJNY ROCZNIK REALIZUJE SWOJE MARZENIA!(09-05-2012)

W piątek uczniowie klas maturalnych otrzymali świadectwa ukończenia szkoły i naprawdę wyruszyli w podróż marzeń: po indeks na uczelnię po zdanej maturze, z podaniem o przyjęcie do pracy po egzaminie zawodowym. Życzymy wszystkim naszym maturzystom otwartego umysłu na egzaminach, pomysłów i znakomitych wyników.

wciśnij ENTER(09-05-2012)

Wciśnij  ENTER – technik informatyk zawodem dla dziewcząt i chłopców.

NA ZAKOŃCZENIE ZGARNĘLI NAJWIĘCEJ ŚWIADECTW Z CZERWONYM PASKIEM!

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ "TRANSPLANTACJE-DAR ŻYCIA. JESTEM NA TAK"(09-05-2012)

W imieniu organizatorów zapraszamy na konferencję 14 czerwca 2012 roku, w godzinach: 10.00 - 12.00 w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim,ul. Budowlana 4.

GRUPA STUDENTÓW UW - WOLONTARIUSZY Z RÓŻNYCH KRAJÓW PROWADZI LEKCJE W NASZEJ SZKOLE(07-05-2012)

Celem zajęć jest pokazanie uczniom możliwości rozwoju i poszerzania wiedzy na temat przedsiębiorczości, globalnej edukacji, a także historii, geografii, czy też kultury innych państw poprzez nauczanie tych zagadnień przez obcokrajowców. Aby inspirować uczniów do nauki języków obcych, zajęcia prowadzone są w języku angielskim, a krótkie wzmianki o narodzie – w języku rodzimym z tłumaczeniem /napisy w języku angielskim/.

Wyniki I etapu konkursu informatycznego(25-04-2012)

Do etapu regionalnego zakwalifikowali się następujący uczniowie technikum informatycznego: Łukasz Oklesiński, Adam Wiącek Marcin Kowalczyk.

Porozumienie z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim(25-04-2012)

Porozumienie pomiędzy Zespołem Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim a Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim

Good Morning Comenius people!(22-04-2012)

Język angielski jest oficjalnym językiem projektu Comenius realizowanego w naszej szkole. W tygodniu 16 – 22 kwietnia gościliśmy grupę 38 osób ze szkół partnerskich z Portugalii, Hiszpanii i Turcji na spotkaniu roboczym. Więcej informacji i zdjęcia z wizyty na http://zs1mm.home.pl/comenius/

Orlik(18-04-2012)

Druga edycja Konkursu Informatycznego T.I.K.? - TAK! (12-04-2012)

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnej gry i zabawy w ramach 2 edycji naszego konkursu.

II Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „TIK?-TAK!” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

ZAPROSZENIE NA DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY(11-04-2012)

Dyrekcja , Grono Pedagogiczne i Uczniowie  Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego
w  Mińsku Mazowieckim serdecznie zapraszają uczniów klas trzecich  gimnazjum
wraz z nauczycielami i rodzicami na dzień otwarty szkoły w dniu 13 kwietnia 20012 r.

Ogłoszenie o konkursie(04-04-2012)

Zarząd Powiatu Mińskiego ogłasza konkurs za stanowisko dyrektora:

 • Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim
 • Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim

ZAPROSZENIE NA DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY(03-04-2012)

Zapraszamy uczniów klas trzecich  gimnazjum z nauczycielami i rodzicami na dzień otwarty szkoły w dniu 13 kwietnia 2012 r.

ZAGROŻENIA W CYBERPRZESTRZENI - SPOTKANIE Z RODZICAMI(29-03-2012)

Dnia 19.03.2012r w murach naszej szkoły gościliśmy Pana prof. dr hab. Józefa Bednarka oraz Panią dr Annę Andrzejewską – pracowników naukowo – dydaktycznych uczelni warszawskich, autorów książek i publikacji dotyczących edukacji medialnej, ekspertów w zakresie nowych technologi i mediów cyfrowych.

Geodeci uczą się C-geo!!!(28-03-2012)

W dniach 19-go i 20-go marca, Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim miał zaszczyt gościć firmę Softline z Wrocławia, producenta oprogramowania geodezyjnego C-GEO. 

Akgeo w Budowlance po raz drugi...(28-03-2012)

Firma Akgeo, reprezentowana przez p. mgr inż. Adama Kądzielę i p. mgr inż. Arkadiusza Kłosa zajmująca się  dystrybucją sprzętu pomiarowego dla geodezji, budownictwa i innych dziedzin techniki, a także sprzedażą, serwisem oraz wynajmem, zaszczyciła po raz drugi Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ?MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM?(27-03-2012)

Dnia 14 marca 2012 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim odbyły się eliminacje szczebla powiatowego XXXV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

Zbiórka krwi (26-03-2012)

W dniu 29 lutego 2012 w ZS nr 1 zorganizowana została akcja zbiórki krwi pt. „BUDOWLANA ODDAJE KREW”

Autoryzowany kurs Novella(19-03-2012)

Uczniowie klasy czwartej technikum informatycznego w ramach specjalizacji „Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi” ukończyli autoryzowany kurs Novella 3102 (SUSE Linux Enterprise 11 Administration) - Administracja systemami linuksowymi, w oparciu o rozwiązania SLE 11.

III Edycja Konkursu Fryzjerskiego "Mistrz Grzebienia" (16-03-2012)

W dniu 14 marca 2012 roku w Zespole Szkół nr 1 im, Kazimierza Wielkiego odbyła się III Edycja Konkursu Fryzjerskiego „Mistrz Grzebienia”.

Konkurs "Wyczarowane z drewna"(13-03-2012)

Uczeń klasy III as /stolarskiej/ Krzysztof Bilski wykonał na konkurs "Wyczarowane z drewna"  model strugarki do drewna. 

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych(09-03-2012)

W dniu 3 marca 2012 roku odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Wycieczka do czeskiej Pragi w dniach 28-31 marca 2012r.(09-03-2012)

BIG TRAVEL  Biuro podróży zaprasza nauczycieli oraz uczniów Zespółu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim na wycieczkę do pięknej czeskiej Pragi. Zgłoszenia: sekretariat.
Zaliczka 200 zł w dniach 12-13 marca 2012r. ZAPRASZAMY!

Tydzień Języków Obcych w naszej szkole(28-02-2012)

Tydzień Języków Obcych trwał w naszej szkole od 13.02.12 do 17.02.12. Uczniowie naszej szkoły brali udział w różnych konkursach zorganizowanych przez Zespół Języków Obcych.

Nabór na stanowisko urzędnicze (23-02-2012)

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4 ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Zespole.

Konkurs High School Tech Hero(23-02-2012)

Przypominamy, że do końca lutego (29.02 - środa) cały czas istnieje szansa otrzymania atrakcyjnych nagród dla uczniów oraz szkół.

 XBOXy, telefony, myszki, a także zestawy robotów dla szkół czekają na zwycięzców konkursu High School Tech Hero.

Konkurs eDukacja z Panem T.I.K.-iem(23-02-2012)

Weź udział w konkursie i wygraj aparat cyfrowy, drukarkę, odtwarzacz mp4 oraz inne atrakcyjne nagrody! 
Zrób 2 minutowy film pokazujący jak rozwiązania IT mogą uatrakcyjnić czas w twojej szkole.

Tytuł: Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo - eXperyment(16-02-2012)

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła jako jedna ze 100 w Polsce uczestniczy w programie pilotażowym - Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo.

Wizyta profesora Mariusza Jędrzejko(14-02-2012)

Dnia 13 lutego 2012r. pracownicy Zespołu Szkól nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim i zaproszeni goście uczestniczyli w szkoleniu „Pigmalion i Aureola” prowadzonym przez profesora Mariusza Jędrzejko – dyrektora Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Organizacja kursu barmańskiego(14-02-2012)

Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim  zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym orgzanicji kursu barmańskiego

Unieważnia postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego(14-02-2012)

Zgodnie z Art.93 pkt 1 poz.4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza wielkiego w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4 unieważnia postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego ( znak sprawy - ZS/1/2012 ) o udzielenie zamówienia p.n. „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół nr 1” z przyczyny ,że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

TYDZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH(13-02-2012)

Wystawa i sprzedaż kartek walentynkowych, powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej, teatrzyk angielski i inne.

Spotkanie organizacyjne Koła Dziennikarskiego (08-02-2012)

16.02.2012r. (czwartek) o godz. 14:35 w sali 24 odbędzie się spotkanie organizacyjne Koła Dziennikarskiego w sprawie REDAGOWANIA GAZETKI SZKOLNEJ.

Kolejne autoryzowane szkolenia w ZS nr 1(12-01-2012)

Nasza szkoła przystąpiła do programu Novell Academic Training Partner NATP, który umożliwia szkołom średnim i wyższym prowadzenie wybranych, autoryzowanych kursów firmy Novell w ramach programu nauczania.

Comenius w naszej Królówce(11-01-2012)

Za nami już wizyta w Hiszpanii, przed nami wizyta gości w Polsce (kwiecień 2012) oraz wizyta podsumowująca w Portugalii (wiosna 2013).

Szkoła Nowych Technologii(21-12-2011)

W poniedziałek 5.12.2011 roku, w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego nr 1 w Mińsku Mazowieckim wszystkie klasy o profilu informatycznym uczestniczyły w nowym projekcie „Szkoła Nowych Technologii”.   Jest on częścią międzynarodowego programu Microsoft Partners in Learning, znanego w Polsce pod lokalną nazwą "Partnerstwo dla przyszłości". Uczniowie aktywnie okazywali zainteresowanie, wiedząc, że informacje, przekazane na tym spotkaniu będą najnowszymi i najbardziej aktualnymi nowinkami ze świata technologii.

Christmas swim, pigs in blankets, Queen?s speech ? sounds strange?*(08-12-2011)

Kiszona kapusta w bigosie, kompot z suszu i śledzie z cebulką ... brzmi dziwnie?**

Wyniki konkursu informatycznego "Bóbr"(22-11-2011)

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 

WYCIECZKA DO NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I BIAŁEGOSTOKU(14-11-2011)

W dniu 13 października 2011r.uczniowie z klas: 3Inf,3Bud i 2F uczestniczyli w wycieczce do Narwiańskiego Parku Narodowego i Białegostoku.

SŁONECZNA HISZPANIA CELEM JESIENNEJ PODRÓŻY? WYJAZD UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W RAMACH WPPS COMENIUS.(14-11-2011)

Wizytą w słonecznej Sewilli na południu Hiszpanii zainaugurowaliśmy oficjalnie realizację projektu Comenius planowaną na lata 2011 – 2013. Nasza szkoła, wraz z hiszpańską Instituto de Educación Secundaria Ciudad Jardín Sevilla, portugalską Agrupamento de Escolas de Penacova i turecką BURSA BTSO ALI OSMAN SONMEZ SOSYAL BILIMLER LISESI współpracuje nad projektem dotyczącym PROMOWANIA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA W KONTEKŚCIE WIELOKULTUROWOŚCI.  Realizację projektu w ZS nr 1 rozpoczęła p. Agata Szymańska-Miszczuk, a szkolnym koordynatorem w roku 2011/ 2012 jest p. Ewa Drużbalska Kopka.

II MIEJSCE KASI BRZEZIŃSKIEJ(08-11-2011)

Sukces na konkursie XI DNIA PAPIESKIEGO - "Jan Paweł II - Człowiek Modlitwy"

WYCIECZKA EDUKACYJNA UCZNIÓW DO GENEVY(26-10-2011)

Grupa uczniów z Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego:  Aleksandra Lęgas, Piotr Perczyński, Oliwier Szwalski i Hubert  Michelis wraz z opiekunem p. Wojciechem Jackowskim odbyła szkolenie w największym ośrodku badawczym fizyki cząstek elementarnych w CERN w Genevie w dniach 18-25 września 2011 r. CERN to Europejska Organizacja Badań Jądrowych, największe centrum fizyki cząstek na świecie.

LIVE@EDU W NASZEJ SZKOLE(25-10-2011)

Nasza szkoła we współpracy z firmą Microsoft uruchomiła dla wszystkich uczniów oraz nauczycieli program Microsoft Live@edu.

PROJEKT "SZKOŁA NOWYCH TECHNOLOGII"(19-10-2011)

Nasza szkoła została wytypowna do udziału w projekcie „Szkoła Nowych Technologii”. Projekt ten jest częścią międzynarodowego programu Microsoft Partners in Learning, znanego w Polsce pod lokalną nazwą "Partnerstwo dla przyszłości".

POWIATOWE MATEMATYCZNO-FIZYCZNE CENTRUM ROZWOJU TALENTÓW(17-10-2011)

Od września br. w naszej szkole powstało POWIATOWE MATEMATYCZNO-FIZYCZNE CENTRUM ROZWOJU TALENTÓW. Trzyletni projekt skierowany jest przede wszystkim do uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych / w tym obowiązkowo naszej klasy politechnicznej / z powiatu mińskiego, chcących w przyszłości zdawać maturę rozszerzoną z matematyki, fizyki lub studiować na kierunkach technicznych.

UROCZYSTE OTWARCIE NOWO WYREMONTOWANEGO PN SKRZYDŁA W ZS1(16-10-2011)

Od początku roku szkolnego uczniowie Zespołu Szkół nr 1 uczą się w salach po kapitalnym remoncie, ale dopiero 26 września spotkanie przedstawicieli Sieci Brandenburgia/Polska oraz ambasady Republiki Federalnej Niemiec z władzami i przedsiębiorcami naszego powiatu w obecności uczniów technikum, stanowiło doskonałą okazję do oficjalnego przecięcia wstęgi 13 pracowni wyposażonych całkowicie w nowe meble, zestawy ławek i komputer dla nauczyciela z dostępem do internetu, a tym samym - do dziennika elektronicznego.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012(18-09-2011)

W dniu 1 września 2011 roku nastąpiło uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2011/2012. W naszej galerii przedstawiamy fotorelację z tego wydarzenia. Zapraszamy do oglądania.

OBÓZ JĘZYKOWY 2011(08-09-2011)

W ramach projektu Przyjazna i atrakcyjna szkoła gwarancją dobrego wykształcenia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, uczniowie  klas drugich technikum uczestniczyli w bezpłatnym obozie językowym.

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO URZĘDNICZE(13-07-2011)

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 4 ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Zespole.

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO KSIĘGOWEJ(12-07-2011)

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim zatrudni pracownika w wymiarze 1 etatu na stanowisko księgowej.

Finaliści OKI w ZS nr 1(15-06-2011)

Oklesiński Łukasz i Marcin Kowalczyk zostali finalistami Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego "TIK?-TAK! 2011" zorganizowanego przez Polskie Towarzystwko Informatyczne.

CISCO NETWORKING ACADEMY W NASZEJ SZKOLE(10-06-2011)

Uczniowie technikum informatycznego z naszej szkoły mają już możliwość zdobycia drugiego międzynarodowego certyfikatu, potwierdzającego ich wiedzę i umiejętności: CCNA Discovery Networking for Home and Small Businesses

PODZIĘKOWANIE(26-05-2011)

DYREKTOR, PRACOWNICY I UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 DZIĘKUJĄ PANU LESZKOWI SIPORSKIEMU

DZIEŃ DZIECKA W ZS NR 1(12-05-2011)

Zapraszamy na POWIATOWY DZIEŃ DZIECKA, dnia 01 czerwca 2011 r.  do Zespołu Szkół nr 1 im. Kaziemierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, ul. Budowlana 4 ( plac Zespołu). Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZS nr 1 organizują imprezę otwartą z okazji Dnia Dziecka pod hasłem „ Scena dla wszystkich" w godz. od 13.00 do 16.00, na którą zapraszają chętnych przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Z ŻYCIA INTERNATU(29-04-2011)

W zakładce szkoła - internat zostały dodane opisy imprez okolicznościowych z udziałem młodzieży z internatu, które wydarzyły się w roku szkolnym 2010/2011. Zapraszamy do oglądania.

STOLARZ Z MIŃSKA THE BEST (26-04-2011)

CZY MOŻNA BYĆ PO PROSTU UCZNIEM  ZAWODÓWKI i zdobywać laury na forum ogólnopolskim?
Doniosły sukces, jaki odniósł „nasz człowiek”, uczeń Zespołu Szkół nr 1 i Centrum Kształcenia Praktycznego przygotowujący się do wykonywania zawodu stolarz jest pozytywną odpowiedzią na powyższe pytanie.
Tomek Piotrkowicz zwyciężył w Ogólnopolskim Turnieju Budowlanym „Złota Kielnia”.

Spotkanie z native speakerem, Brytyjczykiem, Markiem Brannanem(18-04-2011)

Czy w Anglii nieustannie pada deszcz? Czy ‘5 o’clock’ to naprawdę codzienna tradycja Brytyjczyków? Skąd się wzięło powiedzenie ‘It’s raining cats and dogs’? Dlaczego w angielskich cyrkach nie ma zwierząt?

ECDL w naszej szkole(17-04-2011)

Kolejni uczniowie zdali egzamin z ECDL (European Computer Driving Licence).

ZAJĘCIA W WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI(10-04-2011)

W dniu 7 kwietnia 2011 uczniowie klasy I i II technikum informatycznego uczestniczyli w zajęciach w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki na zajęciach w ramach prjektu Informatyka+.

VIII POWIATOWA GIEŁDA SZKÓŁ PONADGIMNAZIALNYCH(05-04-2011)

1 kwietnia 20011r. w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim odbyła się VIII Powiatowa Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych.

POWIATOWY KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ 22 MARCA 2011(31-03-2011)

Twórczość muzyków irlandzkich była motywem tegorocznej edycji Powiatowego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej zorganizowanego przez Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim. Muzyka i plakaty pozwalały poznać kulturę szmaragdowej wyspy, a prezentacja multimedialna podziwiać jej piękne krajobrazy.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Starosta Miński, pan Jan Antoni Tarczyński.

KONKURS INFORMATYCZNY - do wygrania konsola do Gier(29-03-2011)

Zachęcamy wszystkich uczniów z naszej szkoły do wzięcia udziału w Konkursie Informatycznym TIK?-TAK!.

adres strony: http://tik-tak.eecdl.pl/gra

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2011(28-03-2011)

8 lutego, jak co roku, w naszej szkole im. Kazimierza Wielkiego nr 1 w Mińsku Mazowieckim odbyły się obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.

WYNIKI I ETAPU DialnetMasters (22-03-2011)

Cztery drużyny z naszej szkoły przeszły do drugiego etapu w konkursie wiedzy o internecie - DialnetMasters.

SESJA NAUKOWA Z HISTORII(22-03-2011)

PROGRAM SESJI NAUKOWEJ Z HISTORII - 25 MARCA

TYDZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W NASZEJ SZKOLE(17-03-2011)

Zapraszamy wszystkichuczniów naszej szkoły do aktywnego udziału w Tygodniu Języków Obcych, którybędziemy obchodzić w dniach 21 – 25.03. 2011r.
Czekają na Was rozmaite atrakcje.

POWIATOWA GIEŁDA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2011 W Z NR 1(17-03-2011)

Oficjalne otwarcie giełdy w piątek 1 kwietnia o godz. 10.00 w auli Zespołu. Zapraszamy indywidualnie i grupy zorganizowane uczniów gimnazjów. Istnieje również możliwość okazjonalnego uczestniczenia zainteresowanej grupy w sesjach naukowych z historii, biologii i fizyki, przygotowanych na ten dzień przez nauczycieli i uczniów-pasjonatów.

PROGRAM eTwinning (15-03-2011)

W tym roku szkolnym nasza szkoła dołączyła do programu eTwinning – Europejska Współpraca Szkół. Program promuje szkolną współpracę w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych, oferując wsparcie i narzędzia, dzięki którym szkoły mogą tworzyć partnerstwa w ramach różnych dziedzin tematycznych.

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY - BIBLIOGRAFIA(10-02-2011)

W związku z organizacją dni patrona w szkole przedstawiamy bibliografię dotyczącą  Kazimierza Wielkiego.  Materiały pomocnicze dostępne w Szkolnym Centrum Multimedialnym (czytelnia).

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY(10-02-2011)

Szkolne Centrum Multimedialne zaprasza wszystkich uczniów w dniach 2 – 4 marca 2011 na pokaz poświęcony Patronowi naszej szkoły Kazimierzowi Wielkiemu

DialNet Masters - zmiana regulaminu(27-01-2011)

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem Olimpiadą, mamy dla Was dobre wieści: podwyższamy liczbę drużyn z danej szkoły, które mogą zapisać się do Olimpiady, o jeden zespół (http://www.dialnetmasters.pl).

Wyniki eliminacji DialnetMasters(25-01-2011)

Wyniki etapu szkolnego w konkursie wiedzy o internecie - DialnetMasters.

"WOLONTARIUSZ ROKU 2010"(27-12-2010)

Nasza uczennica Katarzyna Mućko została laureatką konkursu "Barwy Wolontariatu 2010" w kategorii "WOLONTARIUSZ ROKU 2010" organizowanego przez Powiatowe Centrum Wolontariatu w Mińsku Mazowieckim.

WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO Z INFORMATYKI(30-11-2010)

Mamy się czym pochwalić!
Tegoroczni absolwenci Technikum o specjalności technik informatyk zdali egzamin zawodowy bardzo dobrze, potwierdzając tym samym, że kształcenie w naszej szkole prowadzone jest na bardzo wysokim poziomie.

III WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD SZKOLNYCH ZESPOŁÓW TANECZNYCH(23-11-2010)

Dnia 20 listopada 2010 roku zespół taneczny "MDF" i zespół tańca historycznego "LIBERI REGIS" wzięły udział w III Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Tanecznych.

PODSUMOWANIE ROKU SPORTOWEGO 2010/2011(29-10-2010)

Nasza szkoła pierwszy raz wyprzedziła wszystkie szkoły z Siedlec i zajęła honorowe drugie miejsce w Regionie Siedleckim, nagrodę i puchar  z rąk  Prezydenta miasta Wojciecha Kudelskiego   otrzymali  Pani Dyrektor Małgorzata Beczek i przewodniczący komisji wychowania fizycznego mgr Jacek Łuniewski.

LEKCJA INFORMATYKI NA UCZELNI(25-10-2010)

W dniu 21 października 2010 klasa I i II inf uczestniczyła w zajęciach w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki na zajęciach w ramach prjektu Informatyka+. 

ZJAZD ABSOLWENTÓW(19-10-2010)

W ciągu 65  lat istnienia szkoły odbyło się sześć zjazdów wychowanków i absolwentów.
Po wielomiesięcznych przygotowaniach i zabiegach komitetu organizacyjnego w dniu 16 października 2010 r. w naszej szkole odbył się VI Zjazd Absolwentów i Wychowanków Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim, na którym spotkało się ponad 300 byłych uczniów słynnej "Budowlanki„ i zaproszonych gości.

JUBILEUSZ 65-LECIA SZKOŁY(19-10-2010)

Jubileusz rozpoczęto  uroczystą mszą świętą z udziałem gości i społeczności szkolnej w kościele pw. NNMP.

STYPENDIA DLA UCZNIÓW(31-07-2010)

Rusza kolejna, trzecia edycja programu stypendialnego.

W roku szkolnym 2010/2011 przewidziano przyznanie aż 500 stypendiów!

PODSUMOWANIE ROKU 2009/2010 W ZSZ (04-07-2010)

Największy procent uczniów ZS nr 1 stanowią uczniowie ZSZ. W roku szkolnym 2009/ 2010 naukę w 21 klasach i 8 zawodach rozpoczęło 397 uczniów.

PODSUMOWANIE ROKU 2009/2010 W LO(01-07-2010)

Naukę w roku szkolnym 2009/2010 konytnuowało 281 uczniów.
A oto ich osiągnięcia:

PODSUMOWANIE ROKU 2009/2010 W TECHNIKUM(01-07-2010)

 • Najwyższe średnie ocen uzyskały: 3,81 -  klasa II bud A, 3,8  - klasa IV informatyczna
 • Najwyższą średnią frekwencję 96 % otrzymały klasy I i III informatyczne 
 • Średnia roczna frekwencja wszystkich  klas pierwszych wynosi – 94.05%,  klas drugich – 92,41 % i klas czwartych –  91,84 %


Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64