Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

KOMUNIKAT 1 DYREKTORA ZS NR 1 z dnia 11.03.2020r.

 

 • Od 12 marca do 25 marca zawieszam zajęcia i szkoła oraz internat zostają zamknięte.
 • W tym czasie nauczyciele wykonują pracę zdalnie i „prowadzą lekcje” przez internet w ramach pensum od godz., o której rozpoczynają pracę w tym dniu wg planu lekcji; w umówiony z Wami sposób lub przez platformę podają temat, cele i zakres materiału dydaktycznego do samodzielnej pracy uczniów w domu. Proszę zapoznawać się z komunikatami na szkolnej stronie www.
 • Każdy z Was loguje się w dzienniku elektronicznym, czyta wiadomości i opracowuje przesłane zadania. Nauczyciele są do Waszej dyspozycji, ale tylko zgodnie z planem lekcji, więc z matematyki w czwartek pytaj wtedy jak masz wg planu lekcję z matematyki a nie w dowolnym czasie – możecie pytać i przesyłać wykonane zadania do sprawdzenia.
 • Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.
 • Wszyscy stosują się do moich komunikatów zamieszczanych na szkolnej stronie internetowej;
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej na swojej stronie przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • Zawieszenie zajęć dotyczy również kształcenia zawodowego w centrum kształcenia zawodowego z zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowej szkoły klas fryzjerskich  I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły, ale realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach – chodzą na zajęcia do zakładów fryzjerskich;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników tj kursów;
 • śledzimy  na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.
 • Jeżeli będzie Ci koniecznie potrzebne zaświadczenie, że jesteś uczniem lub inny dokument, powiadom mnie przez dziennik i podaj adres e-mail oraz nr tel. pod którym będziemy mogli się z Tobą skontaktować.
 • N-le zabezpieczają pomoce dydaktyczne w salach, które mogłyby ulec uszkodzeniu, a klucze od pracowni specjalistycznych oddają na koniec pracy w dniu dzisiejszym do sekretariatu.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj wychodzenia z niego oraz miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi /dlatego odwołano Ci zajęcia/ (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64