Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

OGŁOSZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO INFORMUJĄCE O ZEBRANIU NADZWYCZAJNEJ RADY PEDAGOGICZNE

Szanowni Nauczyciele,

w związku z brakiem quorum w dniu 24 kwietnia, zwołuję w dniu 25 kwietnia 2019 r., w trybie nadzwyczajnym, zebranie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego  w Mińsku Mazowieckim.

Obrady rozpoczną się o godzinie 14.30 w auli szkoły.

Porządek obrad:

  1. Powitanie, stwierdzenie quorum i powołanie protokolanta.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej w dniu 4 kwietnia 2019r.
  3. Analiza sytuacji dydaktyczno – wychowawczej uczniów klas maturalnych liceum i technikum.
  4. Przedstawienie wyników klasyfikacji i podjęcie uchwał.
  5. Sprawy różne.
Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17