Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY STRAJKU - 12.04.2019

KOMUNIKAT  NR 5  DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO

W związku z trwającą akcją protestacyjną informuję o organizacji działań w dniu 12 kwietnia 2019 r.:
1. planowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nie odbywają się
2. zajęcia opiekuńcze organizowane będą dla uczniów, którzy zgłoszą się do szkoły
3. nauczanie indywidualne realizowane zgodnie z indywidualnymi ustaleniami

4. Internat szkolny nie wznawia funkcjonowania ponieważ 100 procent wychowawców przystąpiło do strajku.

Informacje o wszelkich zmianach będą na bieżąco zamieszczane na szkolnej stronie internetowej.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17