Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Klasa sportowa

NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ PO SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM


 

Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w roku szkolnym 2019/2020 będzie jedyną szkołą w powiecie mińskim, która będzie realizowała program klasy sportowej.

W klasach o profilu sportowym  uczniowie obok programu kształcenia ogólnego realizować będą rozszerzony program ( 7 godzin specjalizacji) z zakresu:

  • piłki siatkowej dziewcząt,
  • piłki nożnej chłopców,
  • piłki koszowej chłopców

Opierając się na zajęciach sportowych oferowanych przez szkołę  młodzież ma możliwość: 
-realizować swoje pasje,
-ambicje w różnorodnych sekcjach sportowych,
-harmonijny rozwój psychofizyczny uczniów, 
-sprzyjanie umiejętnościom współdziałania w zespole, 
-zdobycie odpowiedniego poziomu cech motorycznych oraz sprawności specjalnej, 
-opanowanie techniki i taktyki danej dyscypliny, 
-osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego, 
-wyposażenie w wiedzę z zakresu higieny, budowy i fizjologii człowieka.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i trenerską stale doskonalącą swoje umiejętności wg najnowszych trendów szkoleniowych. Zajęcia będą odbywać się na hali sportowej, siłowni, sali fitness, orlik oraz na boisku pełnowymiarowym do piłki nożnej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu treningowego.

Nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w zawodach sportowych międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. 

W zakresie rozszerzonym uczniowie mogą realizować język angielski, biologię i chemię co w przyszłości może być podstawą do podjęcia studiów na Akademii Wychowania Fizycznego o charakterze nauczycielskim, trenerskim oraz medycznym 
(ratownik medyczny, fizjoterapeuta, studia pielęgniarskie, kosmetologia, odnowa biologiczna).


Warunki przyjęcia do klasy sportowej: 
zaliczona próba sprawnościowa, dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi, zgoda rodziców.

Przedmioty punktowane na świadectwie:

  • język polski,
  • matematyka,
  • biologia,
  • język angielski

 

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64