Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Geologia i surowce mineralne Polski

We wtorek 8 stycznia uczniowie klasy 3bud udali się na wycieczkę do Warszawy, której celem było zwiedzenie Muzeum Ziemi PAN.  Uczniowie wzięli udział w lekcji muzealnej „Geologia i surowce  mineralne Polski”, podczas której poszerzyli wiedzę na temat budowy geologicznej Polski i Europy oraz procesów geologicznych kształtujących nasz kontynent.

Młodzież poznała bogactwo skał i minerałów występujących w naszym kraju oraz czynniki kształtujące rzeźbę naszej ojczyzny. Przybliżona została między innymi rzeźbotwórcza działalność lądolodów i lodowców górskich, które rzeźbiły teren Polski przez ostatnie kilkaset tysięcy lat. Po lekcji uczniowie zapoznali się z bogatymi zbiorami muzeum. Obejmują one zbiór skał i minerałów Polski oraz świata, począwszy od bardzo rzadkich minerałów szlachetnych po popularnie występujące skały wykorzystywane w budownictwie.

Niewątpliwą atrakcją była jedna z największych na świecie kolekcji bursztynu bałtyckiego i żywic kopalnych ze wspaniałymi inkluzjami roślin i zwierząt. Zapoznaliśmy się również z nieziemskimi zbiorami – kolekcją meteorytów, w większości znalezionych w Polsce.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17