Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów

Stypendystki  naszej szkoły

Julia Anna Parobczak uczennica technikum informatycznego

Katarzyna Maria Leszczyńska  uczennica liceum klasy psychologiczno-prawnej

 Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom za najwyższą w danej szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej wyniki dobre.

Przyjmijcie  najszczersze gratulacje i życzenia dalszych sukcesów

Julia i Katarzyna  otrzymały promocję z wyróżnieniem i zdobyły najwyższą średnią ocen w danym typie  szkoły w roku szkolnym 2017/18.

26 listopada w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019.

 

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17