Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

AKADEMIA WENTYLACJI LINDAB

6 listopada br. uczniowie klasy II i III technik chłodnictwa i klimatyzacji uczestniczyli  w szkoleniu „Akademia Wentylacji Lindab” zorganizowanego przez LINDAB sp. z o.o. Szkolenie odbyło się w siedzibie firmy w Wieruchowie k. Ożarowa Mazowieckiego. Zakres tematyczny warsztatów obejmował aspekty teoretyczne i praktyczne 

dotyczące

- montażu uszczelkowych i bezuszczelkowych systemów wentylacyjnych,

- sposobu odzysku ciepła,

- zasad działania i konstrukcji central rekuperacyjnych,

- automatyki sterującej wentylacją.

Uczniowie mieli możliwość wykonania ćwiczeń praktycznych polegających na cięciu przewodów wentylacyjnych typy SPIRO na platformie SR cutter. Następnie montowali fragmenty instalacji wentylacyjnej w dwóch różnych systemach. Po montażu instalacji w systemie uszczelkowymi i bezuszczelkowym zostały przeprowadzone testy szczelności tych instalacji wg. PN-EN-12237: 2005. Dokonano ich porównania w odniesieniu do klas szczelności instalacji wentylacyjnych oraz porównano oba systemy miedzy sobą wskazując iż instalacja uszczelkowa kanałów wentylacyjnych jest kilkudziesięciokrotnie bardziej szczelna.

Uczniowie mieli okazję zapoznać się elementami Centrum Innowacyjności i standardami Lindab, Mieliśmy także możliwość obejrzenia w fabryce procesów produkcyjnych wykonywania elementów wentylacyjnych. Referenci podkreślali coraz większą automatyzację wchodzącą w proces produkcji zachowując standardy jakościowe.

Na zakończenie uczniowie otrzymali certyfikat ukończenia szkolenia

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17