Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Dzień zdrowia

5 czerwca po raz kolejny w naszej szkole został zorganizowany “Dzień zdrowia” mający na celu  podnoszenie świadomości społecznej o problemie nagłego zatrzymania krążenia (NZK) . Celem inicjatywy było powszechne nauczanie młodzieży udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe i niespodziewane NZK. Gość Pani Magdalena Mudant – ratownik medyczny uczyła przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci i dorosłych, udzielania pierwszej pomocy osobom z NZK z użyciem automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) włącznie. Akcji towarzyszyła pogadanka, badanie ciśnienia, badanie cukru we krwi oraz rozdawanie ulotek.

Organizatorem akcji byli nauczyciele: Eliza Kochanek, Grażyna Kowalewska i Anna Ościłowska.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64