Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy

Zespół Szkół nr 1 im Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim  zachęca pracodawców do współpracy w zawodach, w których kształci uczniów:

 • Technik budownictwa
 • Technik budowy dróg
 • Technik chłodnictwa i klimatyzacji
 • Technik dróg kolejowy i obiektów inżynieryjnych
 • Technik geodeta
 • Technik informatyk
 • Technik przemysłu mody
 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • Technik usług fryzjerskich
 • Fryzjer
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Stolarz

 

Chcemy zacieśnić  współpracę w zakresie: praktycznej nauki zawodu, prac zleconych i prac sezonowych (zasady reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. (Dz.U.2017 poz. 1644) w sprawie praktycznej nauki zawodu).

Prosimy o kontakt: praktyki@zs1mm.edu.pl


Technik budownictwa

Uczniowie potrafią:

 1. Wykonać przedmiar robót.
 2. Wykonać kosztorys robót budowlanych.
 3. Wykonać prace malarskie.
 4. Wykonać ręczne roboty ziemne.
 5. Pracować jako pomocnik murarza, zbrojarza, betoniarza.
 6. Pomoc przy opracowaniu dokumentacji projektowej, przetargowej.
 7. Pomoc w rozliczeniu budowy. 

 

Technik budowy dróg

Uczniowie potrafią:

 1. Wykonywać prace nawierzchni chodników.
 2. Nadzorować wykonawstwo prostych prac drogowych.
 3. Wykonywać przedmiary robót drogowych.
 4. Wykonywać kosztorysy.
 5. Przygotować dokumentację projektową i przetargową.
 6. Wykonać harmonogram niewielkich robót.
 7. Pracować jako pomocnik przy pracach podczas budowy dróg i obiektów mostowych.

 

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych

Uczniowie potrafią:

 1. Wykonywać prace związane z budową dróg kolejowych i kolejowych obiektów inżynieryjnych.
 2. Wykonywać prace utrzymaniowe dróg kolejowych i kolejowych obiektów inżynieryjnych.
 3. Kontrolować stan techniczny dróg kolejowych i kolejowych obiektów inżynieryjnych;
 4. Postępować w przypadku awarii, wypadku lub klęsk żywiołowych.
 5. Prowadzić dokumentację dotyczącą  utrzymania dróg kolejowych.
 6. Sporządzać kosztorysy robót drogowo-mostowych.

 

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Uczniowie potrafią:

 1. Montować i uruchamiać instalacje oraz urządzeń chłodnicze i klimatyzacyjne.
 2. Oceniać stan techniczny instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.
 3. Obsługiwać i konserwować instalację oraz urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne.
 4. Naprawiać oraz modernizować instalację i urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne.

 

Technik geodeta

Uczniowie potrafią:

 1. Korzystać z danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 2. Posługiwać się dokumentacją geodezyjną i kartograficzną.
 3. Wykonywać pomiary geodezyjne.
 4. Opracować dokumentację geodezyjną.
 5. Posługiwać się programami geodezyjnymi.
 6. Prowadzić geodezyjną obsługę obiektów budowlanych i urządzeń technicznych w trakcie realizacji inwestycji.
 7. Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu.

 

Technik informatyk

 Uczniowie potrafią:

 1. Montować oraz eksploatować systemy komputerowe i urządzenia peryferyjne.
 2. Wykonywać i eksploatować lokalne sieci komputerowe.
 3. Projektować, tworzyć, administrować i użytkować baz danych.
 4. Programować aplikację desktopowe, internetowe oraz mobilne.
 5. Projektować, tworzyć i administrować strony www i systemy zarządzania treścią.

 

Technik przemysłu mody

Uczniowie potrafią:

 1. Projektować wyroby odzieżowe.
 2. Obsługiwać maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych.
 3. Opracowywać dokumentację wyrobów odzieżowych;
 4. Wytwarzać wyroby odzieżowe.
 5. Prowadzić podstawowe działania związane z marketingiem mody.

 

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Uczniowie potrafią:

 1. Wykonywać roboty montażowe, okładzinowe i wykończeniowe.
 2. Wykonywać montaż i    demontaż    rusztowań.
 3. koordynowania    prac    związanych    z    wykonywaniem.
 4. Sporządzać kosztorysy na roboty wykończeniowe w budownictwie.

 

Technik usług fryzjerskich

Uczniowie potrafią:

 1. Wykonywać zabiegi pielęgnacyjne włosów.
 2. Wykonywać zabiegi chemiczne włosów.
 3. Wykonywać strzyżenie włosów.
 4. Wykonywać stylizację fryzur.
 5. Wykonywać projekty fryzur.

 

Fryzjer

Uczniowie potrafią:

 1. Wykonywać zabiegi pielęgnacyjne włosów.
 2. Wykonywać zabiegi chemiczne włosów.
 3. Wykonywać strzyżenie włosów.
 4. Wykonywać stylizację fryzur.

 

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Uczniowie potrafią:

 1. Pracować przy ręcznych robotach ziemnych.
 2. Pracować jako pomocnik przy pracach monterskich.
 3. Wykonać montaż instalacji wodociągowych.
 4. Wykonać montaż instalacji kanalizacyjnych.
 5. Wykonać montaż instalacji gazowych.
 6. Wykonać montaż instalacji grzewczych.
 7. Wykonać montaż instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Uczniowie potrafią:

 1. Wykonać montaż systemów suchej zabudowy.
 2. Wykonać roboty malarskie.
 3. Wykonać roboty tapicerskie.
 4. Wykonać roboty posadzkarskie.
 5. Wykonać roboty okładzinowe.

 

Stolarz

Uczniowie potrafią:

 1. Wykonywać wyroby z drewna i tworzyw drewnianych.
 2. Obsługiwać i konserwować maszyny i urządzenia stosowane w stolarstwie.
 3. Wykonywać naprawy, renowacje i konserwację wyrobów stolarskich. 
Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64