Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

TYTUŁ FINALISTY XLVIII OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIA NASZEJ SZKOŁY JAKUBA PŁOSKIEGO

Jakub Płoski,  uczeń  klasy III PP A Liceum Ogólnokształcącego  w naszym Zespole,    uzyskał tytuł   finalisty   LXVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej przy   Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. ,,Uzyskane wyróżnienie jest świadectwem wielkiego wysiłku i zaangażowania  w przygotowanie do tak trudnego sprawdzianu, potwierdzeniem wielu lektur i zainteresowań, które budzą nasze prawdziwe uznanie? - napisał  Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady  dr hab. Tomasz Chachulski                w liście gratulacyjnym. OLiJP  to  trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim: I stopień − zawody szkolne, II stopień − zawody okręgowe,              III stopień − zawody ogólnopolskie. W tegorocznej Olimpiadzie wzięło udział ponad 1400 uczestników. 

Jakub Płoski,  uczeń  klasy III PP A Liceum Ogólnokształcącego  w naszym Zespole,    uzyskał tytuł   finalisty   LXVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej przy   Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. ,,Uzyskane wyróżnienie jest świadectwem wielkiego wysiłku i zaangażowania  w przygotowanie do tak trudnego sprawdzianu, potwierdzeniem wielu lektur i zainteresowań, które budzą nasze prawdziwe uznanie? - napisał  Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady  dr hab. Tomasz Chachulski                w liście gratulacyjnym. OLiJP  to  trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim: I stopień − zawody szkolne, II stopień − zawody okręgowe,              III stopień − zawody ogólnopolskie. W tegorocznej Olimpiadzie wzięło udział ponad 1400 uczestników.

Do zawodów III stopnia  zakwalifikowało się 183, z których część otrzymała tytuł laureatów  i finalistów. W tym wąskim gronie znalazł się     po raz pierwszy  także  uczeń naszej szkoły. To jego duży osobisty sukces.  Na mocy Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy    o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. 2015 poz. 357). jest on  zwolniony   z egzaminu maturalnego z przedmiotu język polski,  co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny najwyższej.  Dzięki temu wynikowi uzyskał on  także pierwszeństwo w rekrutacji na wszystkie uczelnie państwowe w kraju na kierunku filologia polska.  Osiągnięcie Jakuba Płoskiego jest naprawdę znaczące. Od wielu lat żaden uczeń ze szkół Powiatu Mińskiego nie odniósł takiego sukcesu.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17