Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Technik budowy dróg

Technik budowy dróg 

 

 

 

Nauka w zawodzie technik budowy dróg trwa 4 lata. Poza przedmiotami ogólnokształcącymi, przygotowującymi do matury, w programie jest również szereg przedmiotów zawodowych.

 

W trakcie czteroletniego okresu kształcenia uczniowie będą zdawać egzaminy z kwalifikacji,

BD.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych,

BD.25. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

a pozytywny wynik pozwoli na zdobycie tytułu – TECHNIKA BUDOWY DRÓG

 

 

 

Przedmioty nauczania na poziomie rozszerzonym matematyka i fizyka

 

Szkoła kształcąca w zawodzie technik budowy dróg przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania  i  prowadzenia  robót ziemnych  związanych  z  budową  dróg  i  obiektów inżynierskich;
 • organizowania i koordynowania robót związanych z budową i utrzymaniem dróg oraz obiektów inżynierskich;
 • prowadzenia  bieżących  i    okresowych  przeglądów  technicznych  dróg  i  obiektów inżynierskich;
 • wykonywania prac związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich;
 • sporządzania kosztorysów robót drogowych

 

 

Praktyki zawodowe odbywają się w przedsiębiorstwach z którymi szkoła ma podpisane umowy o współpracy. Szkoła  zapewnia wszystkim uczniom praktyki. Odbywają się one w bardzo komfortowych warunkach, które pozwalają na przyswojenie wielu umiejętności zawodowych. Uczniowie realizują zajęcia praktyczne w Przedsiębiorstwie Budowy dróg i Mostów  przez jeden dzień w tygodniu przez cały rok. W zakładach z którymi współpracuje szkoła istnieje możliwość zdobycia zatrudnienia po skończeniu nauki.

 

Lista współpracujących ze szkoła podmiotów realizujących kształcenia praktyczne.

-        Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów

-        Zarząd Dróg Powiatowych,

-        Zarząd Dróg Miejskich,

-        Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego "Mazowieckie Mosty"

-        Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 

 

Kontynuacja nauki w zakresie budowy dróg

 • Politechnika Lubelska,
 • Politechnika Poznańska,
 • Politechnika Śląska,
 • Politechnika Świętokrzyska,
 • Politechnika Warszawska,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.
Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64