Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Technik budownictwa

Technik budownictwa 

 

 

Nauka w zawodzie technik budownictwa trwa 4 lata. Poza przedmiotami ogólnokształcącymi, przygotowującymi do matury, w programie jest również szereg przedmiotów zawodowych.

W trakcie czteroletniego okresu kształcenia uczniowie będą zdawać egzaminy z kwalifikacji:

 • BD.29  Wykonywanie i kontrolowanie robót  konstrukcyjno-budowlanych,
 • BD.30  Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów                   

a pozytywny wynik pozwoli na zdobycie tytułu    - TECHNIK BUDOWNICTWA.

 

 

 

Przedmioty nauczania na poziomie rozszerzonym to matematyka i fizyka.

Technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych;
 • koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych;
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 • organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego;
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
 • sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.

 

 

 

 

Praktyki zawodowe odbywają się w przedsiębiorstwach, z którymi aszkoła ma podpisane umowy o współpracy. Szkoła zapewnia praktyki wszystkim uczniom. Odbywają się one w komfortowych warunkach, które pozwalają na przyswojeniewiele umiejętności zawodowych. W zakładach, z którymi współpracuje szkoła istnieje możliwość zdobycia zatrudnienia po skończeniu nauki.

 

Przedsiębiorcy  współpracującyc ze szkołą:

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego "Mazowieckie Mosty",

- REMEX sp. z o. o. sp. k., Mińsk Mazowiecki,

- Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe LUX Janina i Bogusław Lejman Spółka Jawna,

- VILLA DEVELOPMENT V. D. Management Sp. z o.o. Sp. komandytowa,

- Usługi Remontowo Budowlane Mieczysław Rogulski,

-  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,

- i wiele innych rodzinnych przedsiębiorstw.

 

Kontynuacja nauki w zakresie budownictwa:

 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska,
 • Politechnika Poznańska,
 • Politechnika Śląska,
 • Politechnika Świętokrzyska,
 • Politechnika Warszawska,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

 

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64