Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Informacje o zawodzie

Geodezja

to nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni.

 

Niektórych może to cieszyć, innych przyprawiać o ból głowy ale nie ma możliwości rozłączenia geodezji i matematyki. Od najprostszych zadań wymagających znajomości podstawowych działań, przez zagadnienia związane z trygonometrią, która to dziedzina matematyki dała podstawy geodezji.

Rodzaje prac geodezyjnych, sposób ich wykonywania oraz ich wyniki końcowe są określone w polskim prawie.… A prawo w Polsce podlega nieustannym zmianom, także to dotyczące geodezji …Staramy się więc uczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaszczepić w przyszłym techniku geodecie świadomość, że cały czas trzeba się dokształcać

 

Przedmioty geodezyjne

Geodezja ogólna                 Jak można się domyślić zajęcia z tego przedmiotu obejmują ogół zagadnień związanych z geodezją. Nie należy jednak uważać, w tym przypadku, że jeśli jest o wszystkim to jest zarazem o niczym. Geodezję ogólną można uważać za fundament, na którym budowany jest cały zakres wiedzy potrzebnej w dalszym toku kształcenia technika geodety

 

Prawo w geodezji       Poznajemy podstawy prawne określające zasady pracy w dziedzinie geodezji jak i ogólne podstawy prawa i ustawodawstwa w Polsce

 

Rysunek geodezyjny  Zasady wykonywania szkiców geodezyjnych. Definicja mapy, umiejętność czytania mapy. Pomiary na mapie. Definicje symboli kartograficznych, które można spotkać na mapach geodezyjnych.

 

Terenowe ćwiczenia geodezyjne          Najbardziej praktyczne zajęcia ze wszystkich przewidzianych w toku nauczania. Uczniowie poznają instrumenty geodezyjne oraz wykonują pomiary na co dzień wykonywane przez geodetów. Jeśli jest dobra pogoda wszyscy cieszą się, mogą wyjść i pomierzyć … jeśli jest zimno i pada, wszyscy następnego dnia są chorzy

 

Prace obliczeniowe i kartograficzne     Po poprawnym wykonaniu pomiarów, należy opracować wyniki pomiarów  i tym się zajmujemy we wszystkie wolne popołudnia

 

Geomatyka                  Tak jak Geodezję można określić jako matematykę Ziemi. Tak można spotkać się z określeniem Geomatyki jako informatyki Ziemi. Na zajęciach z tego przedmiotu staramy się wykorzystywać komputery w celu rozwiązywania różnych problemów geodezyjnych, oraz graficznego opracowywania wyników pomiarów.

 

Geodezja inżynieryjna                  To dział geodezji zajmujący się projektowaniem i wykonywaniem pomiarów w procesie budowy i w czasie eksploatacji różnych obiektów budowlanych i obiektów infrastruktury inżynierskiej.

 

Kataster i geodezja w gospodarce nieruchomościami             Trudne słowo jakim jest Kataster można przetłumaczyć na język polski jako ewidencję gruntów i budynków. Mówi się że geodeci mierzą działki i to określenie pasowałoby najbardziej do tego czym zajmowali będziemy się na tych zajęciach

 

Co potem:

Dla wszystkich tylko dwie bajeczne kwalifikacje zawodowe  w trakcie czterech lat nauki – po trzecim i w połowie czwartego roku nauczania.

Dyplom technika geodety – i nieograniczone możliwości stoją przed Wami

Wytrwali i nienasyceni wiedzą technika mogą kontynuować studia na wydziałach geodezji lub kierunkach pokrewnych

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64