Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

PODSUMOWANIE ROKU 2009/2010 W TECHNIKUM

 • Najwyższe średnie ocen uzyskały: 3,81 -  klasa II bud A, 3,8  - klasa IV informatyczna
 • Najwyższą średnią frekwencję 96 % otrzymały klasy I i III informatyczne 
 • Średnia roczna frekwencja wszystkich  klas pierwszych wynosi – 94.05%,  klas drugich – 92,41 % i klas czwartych –  91,84 %
 • zachowanie uczniów technikum oceniono: 
  • Wzorowe           - 13,5 % 
  • Bardzo dobre      - 36,1 %
  • Dobre                - 38,5 %
  • Poprawne          -  9,9 %
  • Nieodpowiednie  -  2,0 %
  • Naganne            -   0 %
 • W KLASACH  IV  naukę ukończyło 105 uczniów

GRATULUJEMY WSZYSTKIM WSPANIAŁYCH WYNIKÓW.
PAMIĘTAJCIE, ŻE NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO, BY ZOSTAĆ TYM,
KIM CHCIAŁO SIĘ BYĆ! JEŚLI KOMUŚ Z WAS NIE UDAŁO SIĘ ZASILIĆ TEGO GRONA TERAZ, ŻYCZYMY POWODZENIA ZA ROK.
PIĘKNYCH WAKACJ I PODRÓŻY. ZBIERAJCIE SIŁY.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17