Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

PODSUMOWANIE ROKU 2009/2010 W LO

Naukę w roku szkolnym 2009/2010 konytnuowało 281 uczniów.
A oto ich osiągnięcia:

 • Najwyższe średnie ocen 4,24 uzyskała klasa II W (przysposobienia wojskowego),   4,16 –  klasa III psychologiczno - pedagogiczna  4,00 -  wypracowała klasa I W
 • W ostatnich 3 latach wzrasta średnia ocen klas o tych samych profilach
 • Zwiększyła się procentowo liczba uczniów otrzymujących świadectwo z wyróżnieniem  na każdym poziomie np. w klasach drugich z 3 do 9%.
 • Najwyższą średnią frekwencję 94 % otrzymała klasa I W przysposobienia wojskowego
 • Średnia roczna frekwencja wszystkich  klas pierwszych - 93%,  klas drugich – 92 % i klas trzecich –  90 %
 • zachowanie uczniów liceum oceniono: 
  • Wzorowe         - 24,1 % 
  • Bardzo dobre     - 38,8 %
  • Dobre              - 31,0 %
  • Poprawne         -  4,6 %
  • Nieodpowiednie - 1,2 %
  • Naganne           - 0,3 %
 • W klasach  III  naukę ukończyło 111 uczniów
Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17