Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

PODSUMOWANIE ROKU 2009/2010 W ZSZ

Największy procent uczniów ZS nr 1 stanowią uczniowie ZSZ. W roku szkolnym 2009/ 2010 naukę w 21 klasach i 8 zawodach rozpoczęło 397 uczniów.

Najwyższą średnią ocen uzyskały klasy:

  • III f   - 3,8
  • II f    - 3,6
  • I b/e  - 3,6

Średnia ocen klas kończących naukę egzaminem zawodowym była najwyższa od kilku lat i wyniosła 3,6. Średnia wszystkich klas ZSZ jest wysoka i wynosi 3,4.
O 30% wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym ilość świadectw z wyróżnieniem.

Najwyższą frekwencję na zajęciach uzyskały klasy:

  • I m         - 89, 2%
  • III m/ m  - 88 %
  • II m/ s    - 87,14 %

Doczekaliśmy się ogromnego sukcesu. Uczeń klasy II m/ s- Tomasz Piotrkowicz został laureatem ogólnopolskiego konkursu „ZŁOTA KIELNIA”.

Wszystkim uczniom ZSZ i ZSZS gratulujemy wysokich wyników.

Tegorocznym absolwentom życzymy pomyślnego zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17