Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

INFORMACJA O PROJEKTACH MIĘDZYNARODOWYCH w roku szkolnym 2017/ 2018:

INFORMACJA O PROJEKTACH MIĘDZYNARODOWYCH w roku szkolnym 2017/ 2018:

ERASMUS + „Europa dla każdego” – projekt przeznaczony dla uczniów klas technikum budowlanego i informatycznego. Uczniowie będą realizować praktyki zagraniczne w swoich zawodach. Planowany wyjazd na praktyki zagraniczne do Włoch w październiku/ listopadzie 2018 pozwoli uczniom zdobywać doświadczenie zawodowe oraz poznać nową kulturę, doskonaląc umiejętności językowe, komunikacyjne i społeczne.

ETWINNING „In sight in mind” -  projekt internetowy realizowany przez grupę uczniów z klasy II LOW wspólnie ze szkołami partnerskimi z Turcji, Włoch, Rumunii, Grecji i Norwegii. Celem projektu jest zapobieganie radykalizacji i promowanie tolerancji wśród młodych ludzi. Uczniowie realizują różne zadania online, dzięki którym lepiej poznają rówieśników z innych krajów, ich kulturę, historię, przekonania, jednocześnie doskonaląc język angielski i znajomość technologii cyfrowych.

https://twinspace.etwinning.net/45476/pages/page/266799

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64