Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Certyfikowane Wojskowe Klasy MON w "Budowlance"

27 listopada 2017r Minister Obrony Narodowej i Powiat Miński, jako organ prowadzący Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim podpisali umowę o udzielenie dotacji celowej. 

W roku szkolnym 2017/2018 klasa II wojskowa Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim została zakwalifikowana do grona 57 szkół w Polsce realizujących „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” .

Umowa dotyczy dofinansowania zadań bieżących i inwestycyjnych szkoły w zakresie zadań w/w programu . Załącznikami do umowy są między innymi:

  • Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” 
  • Pakiet wyposażenia klas mundurowych w 2017 roku – 1 pakiet dla szkoły o wartości 22370zł.
  • Indywidualny pakiet wyposażenia ucznia klasy mundurowej – dla 60 uczniów o wartości 30000 zł

Program jest ponadto dofinansowany z Powiatu Mińskiego kwotą 13092 zł jako wkład własny.

A wszystko zaczęło się 5 września 2017roku. Reprezentacja klasy II LOW wzięła udział w XXV Międzynarodowych Targach Zbrojeniowych i w uroczystej inauguracji roku szkolnego klas mundurowych w Kielcach. Uroczystość była szczególna ze względu na obecność wyjątkowych gości - Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, wiceministrów oraz licznej kadry dowódczej armii RP. W tym dniu szkoła otrzymała certyfikat potwierdzający udział ZS nr 1 w „ Pilotażowym programie wspierania szkól ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” organizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej w latach 2017/2018 i 2018/2019. Certyfikat podpisali Sekretarz Stanu w MON Michał Dworczyk i Dyrektor Biura do spraw Proobronnych Waldemar Zubek. 

Jednostką Wojskową „patronacką” szkoły jest Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej  w Mińsku Mazowieckim w porozumieniu z którym został opracowany DIAGRAM SZKOLENIA. Uczniowie klasy II wojskowej uczestniczą w szkoleniu teoretycznym  i praktycznym zarówno na terenie szkoły jak również na terenie jednostki patronackiej gdzie zajęcia prowadzą oddelegowani instruktorzy z OSŻW.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17