Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

XXXI OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH ? eliminacje szkolne

8 listopada odbyły się eliminacje szkolne XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. W eliminacjach wzięli udział uczniowie technikum budowlanego z klasy II, III i IV.

Szkolna komisja konkursowa w składzie: Adam Trześkowski, Ewa Bujalska oraz Emilia Mejszutowiecz uwzględniając wyniki eliminacji szkolnych oraz oceny uzyskiwane przez uczniów z przedmiotów zawodowych wyłoniła reprezentację szkoły do kolejnego etapu olimpiady w składzie: Przemysław Orych, Rafał Rek, Rafał Bohun z klasy czwartej oraz Piotr Konopacki z klasy trzeciej. Uczniowie będą uczestniczyć w eliminacjach okręgowych w Warszawie.

W zawodach XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych zadeklarowało udział 160 szkół z całego kraju.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych jest organizowana przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej od 1987 roku. Uczestniczą w niej uczniowie techników budowlanych i architektonicznych z całego kraju.

Zakres Olimpiady obejmuje wiadomości ogólno-budowlane, konstrukcyjne i projektowe z zakresu budownictwa oraz nowości rynkowe z dziedziny budownictwa.

Celami Olimpiady jest:

 - rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych,

- kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego u uczniów i absolwentów szkół budowlanych,

- lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych,

- wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,

- zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa,

- zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień i stworzenie jej warunków szlachetnego współzawodnictwa,

- doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą,

- stworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami.

 

 Więcej informacji znajdziesz tutaj: www.olimpiadabudowlana.pl

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17