Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Nasza szkoła w Naszej Armii!

W sobotę, 9 września wyemitowano program telewizyjny Nasza Armia, którego znaczną część stanowił materiał nakręcony w naszej szkole. Zamiarem autorów programu było przedstawienie zasad funkcjonowania klas wojskowych, ukazanie uczniów tych klas w środowisku szkolnym, poznanie motywów, którymi  się kierowali, wybierając klasę mundurową.

Bohaterami materiału zostali uczniowie I i II LOW, ale także dyrekcja szkoły i wychowawcy.

Dzięki programowi Nasza Armia mieliśmy możliwość spojrzenia na Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim z innej, zewnętrznej perspektywy. Trzeba przyznać, że zarówno wypowiedzi dyrekcji, jak i uczniów były bardzo profesjonalne.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17