Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

MŁODZIEŻ KLAS WOJSKOWYCH NA OBOZIE SZKOLENIOWYM ŁAZY 2017

Podobnie jak w latach ubiegłych, młodzież Zespołu Szkół nr 1  im. Kazimierza  Wielkiego wzięła udział w obozie szkoleniowym dla  uczniów klas wojskowych. Warsztaty szkoleniowe zorganizowano przy współpracy z  Oddziałem Specjalnym  Żandarmerii Wojskowej  w Mińsku Mazowieckim. Celem zgrupowania było  doskonalenie umiejętności nabytych podczas zajęć dydaktycznych w szkole, wyrabianie odpowiedzialności, zdyscyplinowania, stanowczości oraz dbałość o tężyznę fizyczną.  

W czwartek 1 czerwca 2017 r. kadeci klas pierwszych i drugich wyjechali na obóz do miejscowości Łazy k/ Koszalina.

Opiekunami 60 uczestników na obozie byli nauczyciele: Elżbieta Parol, Arkadiusz Sołowiej, Jacek Łuniewski, Małgorzata Szuba oraz instruktorzy  OSŻW st. szer. Piotr Rzepa                i szer. Marcin Grzywa.

 Kadeci klas wojskowych doskonalili umiejętności z zakresu biegu na orientację,  strzelania, rzutu granatem, musztry, pływania, crossu militarny, technik interwencji                               i samoobrony oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczestnicy obozu integrowali się  podczas zawodów sportowych, wspólnych dyskotek, oraz konkursów artystycznych przy ognisku. Mieli możliwość sprawdzenia swoich sił  i kondycji w Terenowej  grze taktycznej w Centrum rozrywki LASERMANIA , przy tej okazji wykazali się ogromną umiejętnością współpracy w zespole.

Na ostatnim apelu wieczornym w dniu 9 czerwca 2017r dokonano  podsumowania zdobytych punktów w każdej kategorii i dyscyplinie. Rozkazem Komendanta Obozu Wojskowego, Wojciecha Jackowskiego wyróżniono najlepszych kadetów nagrodami rzeczowymi. Doceniono każde staranie  i wytrwałość, życzliwość i gesty pomocy koleżeńskiej.

 Wszyscy uczestnicy obozu wykazali się odpowiedzialnością   i zdyscyplinowaniem, czym potwierdzili, że zasługują na miano Wzorowych Kadetów i pochwałę opiekunów.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17