Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Narysuj swoje prawa

Młodzież internatu z inicjatywy Pani Kierownik Jolant   Binkowskiej, pod kierunkiem P. Ani Królak i P. Agnieszki Wąż wzięła udział   w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Fundację Hotele Polskie Dzieciom, pt. „Narysuj swoje prawa”. Celem konkursu było przybliżenie problematyki ochrony praw dziecka oraz zachęcenie do przedstawienia w sposób graficzny kolejnych artykułów Konwencji o Prawach Dziecka. W konkursie zajęliśmy drugie miejsce (na 2317 szkół z całej Polski) i wygraliśmy dofinansowanie do 5-cio dniowej wycieczki do Zakopanego.

Zwycięskie plakaty szostały zaprezentowane na portalach społecznościowych i przeznaczone na aukcję wspierającą zbiórkę pieniędzy na Europejskie Centrum Hipoterapii dla Dzieci z Autyzmem.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17