Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Konkurs na Logo Dnia Budowlańca

Konkurs na logo Dnia Budowlańca organizowanego w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim. Szczegóły konkursu:

I ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Zespół Przedmiotów Budowlanych w Zespole Szkół nr 1
 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim. 

II CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu logo Dnia Budowlańca organizowanego w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim.

III PRZEDMIOT KONKURSU

 • Ø Przedmiotem konkursu jest projekt logo Dnia Budowlańca.
 • Ø Logo musi zawierać w sobie elementy pozwalające na jednoznaczne powiązanie
  go z budownictwem/ budową.
 • Ø Logo ma być wykonana w  grafice odręcznej lub komputerowej według autorskiego projektu
  i nie może zawierać elementów objętych prawną ochroną.
 • Ø Logo musi się zawierać w kwadracie o maksymalnych wym. 15cm na 15cm.

IV WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • Ø Konkurs jest skierowany do uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim.
 • Ø Udział w konkursie mogą brać tylko pojedyncze osoby nie zespoły.
 • Ø Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.
 • Ø Projekt logo należy przedłożyć w  formie elektronicznej i papierowej lub papierowej.
 • Ø Prace konkursowe należy opisać następującymi informacjami: imię i nazwisko autora,
  typ szkoły, klasa. Wersje papierowe należy opisać z tyłu pracy.

V  WYMAGANIA PROJEKTU

 • Ø Logo powinno być wykonane w grafice odręcznej lub w programie grafiki wektorowej 
  np. Inkscape
 • Ø Logo powinno funkcjonować w wersji czarno-białej i kolorowej, powinno być łatwo skalowane i możliwe do wykorzystania jako nadruk na koszulkę, teczkę, plakat.
 • Ø Projekt powinien być przedstawiony w formie papierowej w formacie A4 lub zapisu elektronicznego /np. płyta CD , DVD/ i papierowej w formacie A4. Na płycie powinna znaleźć się praca wykonana w programie do grafiki wektorowej oraz w formie pliku JPG lub PDF.
 • Ø W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad dotyczących wykorzystywania prac osób trzecich /plagiat/ projekt nie zostanie dopuszczony do konkursu.
 • Ø Dostarczone prace konkursowe i wszystkie prawa autorskie do nich przechodzą na własność organizatora konkursu.
 • Ø Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu.
 • Ø Przystąpienie do konkursu jest akceptacją jego regulaminu.

VI TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

 • Ø Prace konkursowe należy dostarczyć do 10 maja 2017 roku do Ewy Bujalskiej /sala 108/.
 • Ø Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w czasie Festiwalu Talentów
  - koniec maja 2017r
 • Ø Najciekawsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.
 • Ø Wyniki konkursu wraz z pracami konkursowymi zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki - 2011. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17