Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Aktualności

KOMUNIKAT NR 11 DYREKTORA ZS NR1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - 25 KWIETNIA(25-04-2019)

Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych przewiduję w poniedziałek 29 kwietnia 2019r. o godz. 15.30

KOMUNIKAT NR 10 DYREKTORA ZS NR1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - 25 KWIETNIA(25-04-2019)

W związku z trwającą nadal akcją protestacyjną nauczycieli informuję, że:
1. w zdecydowanej większości planowe zajęcia dydaktyczno-wychowacze nie będą się odbywać w dniu jutrzejszym

2. zajęcia zgodnie z planem lekcji w dniu dzisiejszym i jutro prowadzi kadra kierownicza i niektórzy nauczyciele: MB i WO – język polski, EP - matematyka, PD – przedmioty zawodowe informatyczne,AB - historia, AT – zawodowe z chłodnictwa i klimatyzacji, TM - geodezja, AG, EW - religia, HN - przedmioty zawodowe (stolarstwo)
3. nauczanie indywidualne realizowane jest zgodnie z indywidualnymi ustaleniami nauczycieli.

4. internat szkolny wznawia funkcjonowanie w niedzielę 28.04.2019

5. uczniów klas maturalnych, którzy mieszkali w internacie, zapraszam w poniedziałek 29 kwietnia od godz. 10.00 do kierownika internatu w celu dokonania rozliczeń.

6. zwrot książek wypożyczonych z biblioteki, najpóźniej jutro 26.04.2019 do sekretariatu szkoły

 
O wszelkich zmianach w organizacji pracy szkoły i dalszych działaniach, dyrektor będzie informował w kolejnych dniach na szkolnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO INFORMUJĄCE O ZEBRANIU NADZWYCZAJNEJ RADY PEDAGOGICZNE(25-04-2019)

Szanowni Nauczyciele,

w związku z brakiem quorum w dniu 25 kwietnia, zwołuję w dniu 265 kwietnia 2019 r., w trybie nadzwyczajnym, zebranie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego  w Mińsku Mazowieckim.

Obrady rozpoczną się o godzinie 09.00 w auli szkoły.

Porządek obrad:

  1. Powitanie, stwierdzenie quorum i powołanie protokolanta.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej w dniu 4 kwietnia 2019r.
  3. Analiza sytuacji dydaktyczno – wychowawczej uczniów klas maturalnych liceum i technikum.
  4. Przedstawienie wyników klasyfikacji i podjęcie uchwał.
  5. Sprawy różne.

Komunikat nr 9 Dyrektora ZS nr1 im. Kazimierza Wielkiego - 25 kwietnia (25-04-2019)

W związku z trwającą nadal akcją protestacyjną nauczycieli informuję, że:
1. w zdecydowanej większości planowe zajęcia dydaktyczno-wychowacze nie będą się odbywać w dniu dzisiejszym i do odwołania.

2. zajęcia zgodnie z planem lekcji w dniu dzisiejszym i jutro prowadzi kadra kierownicza i niektórzy nauczyciele: MB i WO – język polski, EP - matematyka, PD – przedmioty zawodowe informatyczne,AB - historia, AT – zawodowe z chłodnictwa i klimatyzacji, TM - geodezja, AG, EW - religia.
3. nauczanie indywidualne realizowane jest zgodnie z indywidualnymi ustaleniami nauczycieli.

4. internat szkolny nadal nie wznawia funkcjonowania.

5. zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych przewiduję w piątek 26 kwietnia 2019r. o godz. 15.30

6. uczniów klas maturalnych, którzy mieszkali w internacie, zapraszam w piątek 26 kwietnia od godz. 10.00 do kierownika internatu w celu dokonania rozliczeń.

7. zwrot książek, najpóźniej jutro 26.04.2019 do sekretariatu szkoły

 
O wszelkich zmianach w organizacji pracy szkoły i dalszych działaniach, dyrektor będzie informował w kolejnych dniach na szkolnej stronie internetowej.

OGŁOSZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO INFORMUJĄCE O ZEBRANIU NADZWYCZAJNEJ RADY PEDAGOGICZNE(25-04-2019)

Szanowni Nauczyciele,

w związku z brakiem quorum w dniu 24 kwietnia, zwołuję w dniu 25 kwietnia 2019 r., w trybie nadzwyczajnym, zebranie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego  w Mińsku Mazowieckim.

Obrady rozpoczną się o godzinie 14.30 w auli szkoły.

Porządek obrad:

  1. Powitanie, stwierdzenie quorum i powołanie protokolanta.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej w dniu 4 kwietnia 2019r.
  3. Analiza sytuacji dydaktyczno – wychowawczej uczniów klas maturalnych liceum i technikum.
  4. Przedstawienie wyników klasyfikacji i podjęcie uchwał.
  5. Sprawy różne.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY STRAJKU - 19.04.2019(19-04-2019)

W związku z trwającą akcją protestacyjną nauczycieli i prawdopodobieństwem kontynuowania strajku od dnia 24.04.2019r., internat szkolny w dniu 23.04.2019r.  nie będzie funkcjonował.

Zobacz wszystkie aktualności 

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17