Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

 

Aktualności

Lista zakwalifikowanych do przyjęcia - rok szkolny 2021/2022(22-07-2021)

Dotacja celowa dla Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim(30-06-2021)

W dniu 19 kwietnia 2021 r. w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy  Dysponentem, czyli Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej  (do umowy przystąpił Dyrektor Biura do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” Pan gen. bryg. Artur Dębczak), a Beneficjentem czyli Powiatem Mińskim z siedzibą w Mińsku Mazowieckim – organem prowadzącym szkołę pod nazwą: ,,Zespół Szkół nr 1  im. Kazimierza Wielkiego Liceum Ogólnokształcące” reprezentowanym przez Starostę Powiatu Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego, Wicestarostę Witolda Stefana Kikolskiego oraz Skarbnika Powiatu Teresę Bąk.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - Wykaz sal(21-06-2021)

Procedury organizacji egzaminów zewnętrznych w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim(21-06-2021)

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty do Rodziców(18-06-2021)

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO (17-06-2021)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 r. w auli Zespołu o godzinie:

· 9:00 – dla uczniów Technikum,

· 10:30 – dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego, Branżowej Szkoły I Stopnia i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej.

Zobacz wszystkie aktualności 

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel/fax: 25 758 25 64